Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Smoka Wawelskiego” i „O Krakowską Czapeczkę”, organizowany przez KTT Fantazja Kraków, dn. 05,06-04.2003w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat, 10-11 D, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 D, 14-15 C, 14-15 B, amatorzy: D, C, B, A.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza zmianę terminu XIII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „Andrychów 2003” na 09.02.2003 oraz zatwierdza jako punktowy powyższy turniej w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 D, 12-13 D, 12-13 C, amatorzy: D, C, B, A. Zatwierdzamy proponowany skład sędziowski: T.Krupiński, O.Hilla, G.Gargula, K.Michlik, L.Lewandowski, W.Zopoth, M.Trzemrzalski.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego ” O Złote Pantofelki 2003″, organizowany przez KTT Ragtime Kęty, dn. 15.02.2003 w Kętach w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 C, 12-13 C, 12-13 B, 14-15 D, 14-14 C, 14-15 B, amatorzy: C, B, A. Zatwierdzamy proponowany skład sędziowski: R.Piasta, B.Lewandowski, A.Wantuch, G.Gargula, M.Trzemrzalski, L.Lewandowski, O.Hilla.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Puchar Burmistrza Myślenic-Myślenice 2003”, organizowany przez Towarzystwo gimnastyczne Sokół i KTT Tango w dn. 22.02.2003 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat, 10-11 D, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 D, 14-15 C, amatorzy: D, C, B. Zatwierdzamy proponowany skład sędziowski: T.Krupiński, M.Chojnacki, I.Wójtowicz, G.Gargula, F.Witos, W.Zopoth, W.Ziomek.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT przyjmuje członka wspierającego: Studio Tańca Feniks Myślenice, os. Tysiąclecia 12/2, 32-400 Myślenice.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia refinansować koszty podróży na Mistrzostwa Polski w 10-ciu tańcach, 25-26.01.2003 w Lublinie dla trzech pierwszych w kolejności par startujących w Mistrzostwach Polski w 10-ciu tańcach 2003, w wysokości zryczałtowanej 200,00 zł na osobę.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zrefundować ryczałtem 200,00 zł. na osobę koszty podróży pierwszym trzem parom w kolejności zajętych miejsc na Mistrzostwach Polski Amatorów w stylu Standard w Elblągu, dn. 08-09.03.2003.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zrefundować ryczałtem 200,00 zł. na osobę koszty podróży pierwszym trzem parom w kolejności zajętych miejsc na Mistrzostwach Polski Amatorów w stylu Latin w Poznaniu, dn. 22-23.03.2003.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy „X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Dyrektora MCK Sokół MW Nowym Sączu” organizowany przez KTT AXIS Nowy Sącz, dn.15.03.2003 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat, 12-13 D, 14-15 C, amatorzy D, B, A-LA. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M.Nowak, W.Wójtowicz, J.Oleszczyński, R.Piasta, F.Witos, A.Bieniek, A.Berkowicz, D.Dragan.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej na „XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego O Smoka Wawelskiego”w dn. 5-6.04.2003: M.Nowak, G.Gargula, D.Dragan, M.Igielska, T.Reindl, A.Orszulak, L.Lewandowski, P.Szczęśniak, I.Wójtowicz, J.Ziomek, T.Krupiński.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej na Turniej tańca Towarzyskiego „Lodowy Sopel” w dn. 23.02.2003: A.Wantuch, J.Jaglarz, J.Riedel, T.Piątkowski, Z.Gardyańczyk, R.Piasta, M.Szymańska, S.Smoroń.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy ” Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Emika 2003″ organizowany przez KTT Emika Tarnów, dn. 30.03.2003 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat, 10-11 D, 10-11 C, 12-13 D, 12-13 C, 12-13 B, 14-15 C, 14-15 B, amatorzy C, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: A.Berkowicz, W.Ciok, J.Oleszczyński, A.Łukomski, D.Wiewiórka, D.Dragan. W.Zopoth.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej na Puchar Okręgu Małopolskiego w dn. 26.04.2003 w Skawinie: W.Wójtowicz, K.Kurzak, W.Ciok, W.Smirnow, H.Smirnw, G.Depta, L.Wasiutycz.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy ” III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Prestige 2003″ organizowany przez KTT Prestige Myślenice dn. 10.05.2003 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 D, 12-13 D, 14-15 D, 14-15 C, 14-15 B, amatorzy C, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M.Nowak, R.Wota, A.Berkowicz, L.Lewandowski, A.Orszulak, K.Gronuś, D.Wiewiórka, J.Karcz, P.Szczęśniak, R.Mikoś, J.Biały.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy „Turniej Tańca Towarzyskiego Wiosna 2003” organizowany przez KTT Takt Kraków, dn. 27.04.2003 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat, 10-11 D, 10-11 C, 12-13 D, 14-15 D, 14-15 C, amatorzy D. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: J.Mierzwa, J.Łyczko, I.Wójtowicz, A.Berkowicz, W.Zopoth, A.Gąsiorowska, W.Dudek.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy ” Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego z udziałem par zagranicznych Uśmiech Dziecka” organizowany przez AKTT Encek Kraków dn. 08.06.2003 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 D, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 D, 14-15 B, amatorzy C, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: A.Wantuch, J.Keller, J.Riedel, G.Rybicki, D.Wiewiórka, T.Piątkowski, E.Gomułka, T.Spasiwcewa, Z.Gardyańczyk, A.Mierzejewski.

Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia ufundować puchary na „Dziecięce Igrzyska Tańca Sportowego” organizowane przez Małopolską Federację Tańca Sportowego w kwocie 600,00 zł.

Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zakupić usługi zmierzające do uruchomienia i prowadzenia witryny internetowej od firm: AWM Soft Mirosław Wolak, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, NET ART.

Realizując zalecenie Komisji Rewizyjnej Okręgu Małopolskiego Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zlecić kontrolę bilansu finansowego za lata 2000 i 2001.

Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zapłacić za sporządzenie bilansu finansowego za lata 2000 i 2001 kwotę 3200,00 zł.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy ” Turniej Tańca Towarzyskiego SKT AGH” organizowany przez SKT AGH Kraków dn. 17.05.2003 w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 D, 12-13 C, 14-15 D, 14-15 C, 14-15 B, amatorzy D, C, B, A. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: Smoroń,T.Krupiński, H.Kędziora, J.Oleszczyński, A.Orszulak, D.Kurzeja, A.Golonka, A.Dominiak, Z.Zasada.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy ” Międzyklubowy Turniej Tańca Towarzyskiego z Okazji Dnia Dziecka” organizowany przez KTT Fantazja Kraków dn. 01.06.2003 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 D, 12-13 D, 14-15 D, 14-15 B, amatorzy D, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M.Nowak, G.Gargula, M.Szyda, M.Igielska, D.Wiewiórka, D.Kurzeja, P.Szczęśniak, D.Dragan, A.Gąsiorowska.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia sfinansować wyjazd delegatów Okręgu Małopolskiego na Walny Zjazd PTT w Warszawie, dn. 12.04.2003 w kwocie 1300,00 zł.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować zakup pucharów na Puchar Okręgu Małopolskiego 2003 do kwoty 1500,00 zł.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy „VI Międzynarodowy Festiwal Tańca Towarzyskiego i Sportowego LELIWA 2003 o Puchar Prezydenta miasta Tarnowa” organizowany przez Tarnowski Ośrodek Sportu i rekreacji i Pałac Młodzieży w Tarnowie w dn. 22.11.03 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 C, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 C, 14-15 B, pow. 16 C i klasa S. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: A.Jankowski, M.Nowak, W.Ciok oraz sędziowie zagraniczni.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej na Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego 2003 dn. 12.10.03 w składzie: E.Jagielska, W.Kosmak, Lewicki, A.Grycmacher, W.Ziomek, A.Czyżyk, M.Sakowska.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego „Rytm 2003” organizowany przez KTT Rytm Kraków w dn. 04.10.03 w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 D, 12-13 C, 14-15 C, 14-15 B, pow.15 D i C. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M. Nowak, G.Gargula, M.Szyda, S.Smoroń, A.Berkowicz, A.Orszulak, M. Pletty-Zyznar.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego Jesień 2003 organizowany przez Towarzystwo Sokół w Myślenicach w dn. 25.10.03 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 D, 12-13 D, 12-13 C, 12-13 B, 14-15 C, pow. 15 D, C, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: I.Wójtowicz, W.Wójtowicz, W.Zopoth, G.Kałmuczak, F.Witos, A.Golonka, R.Piasta.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy Mikołajkowy i o Puchar Dyrektora MDK Dom Harcerza Turniej Tańca Towarzyskiego organizowany przez KTT Poleczka Kraków w dn. 06.12.03 w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 D, 12-13 C, 14-15 C, 14-15 B, pow. 15 D, C, B, A. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M.Nowak, S.Smoroń, A.Dominiak, A.Gąsiorowska, I.Wójtowicz, A.Wantuch, D.Dragan, A.Berkowicz, M.Igielska.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy Międzyklubowy Turniej Tańca Towarzyskiego „o Pluszowego Misia” organizowany przez Kolejowe Towarzystwo Kultury i KTT Fantazja Kraków w dn. 14.12.03 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9, 10-11 D, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 D, 14-15 C i pow. 15 D. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M.Nowak, G.Gargula, J.Biały, J.Dragan, A.Smoroń, M.Szyda, P.Szczęśniak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy XIV TTT „Klasa 2003” organizowany przez Studio Tańca Berger w Tarnowie w dn. 18.10.03 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9, 10-11 D, 10-11 C, 12-13 D, 12-13 C, 12-13 B, 14-15 B i pow. 15 B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: I.Szymańska-Pawlowic, R.Wota, W.Wójtowicz, A.Jankowski, W.Kozak, S.Horwat, O.Hilla, J.Koprocaj.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT deleguje jako przedstawiciela Zarządu Okręgu Małopolskiego na Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego 2003 w dn. 12.10.2003 w Skawinie p. S.Smoroń.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego z udziałem par zagranicznych ” O Puchar Prezydenta m. Krakowa” organizowany przez AKTT Encek Kraków w dn. 09.11.03 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 D, 12-13 C, 14-15 D, 14-15 B, pow. 15 D, C, B, A, S. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: A.Wantuch, J.Riedel, J.Jaglarz, T.Piątkowski, oraz sędziowie z Węgier, Niemiec, Austrii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowenii i Słowacji.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego „As 2003” organizowany przez Szkołę Tańca As Kraków w dn. 15-16.11.03 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9, 10-11 D, 10-11 C, 12-13 D, 12-13 C, 12-13 B, 14-15 D, 14-15 C, 14-15 B, 14-15 A, pow. 15 D,C, B, A, S. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: K.Wasilewski, A.Golonka, I.Pawlowic, W.Ciok, A.Jakubowski, A.Sakowska, J.Jakubowska, J.Przekop, M.Zdun, A.Żaliński, A.Mierzwa.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować imprezę charytatywną małopolskiego środowiska tanecznego „Dance Mundial 2003” w wysokości do 200 zł.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia sfinansować wyjazd przedstawiciela Zarządu Okręgu Małopolskiego na Mistrzostwa Świata w Bydgoszczy dn. 11.10.2003, celem obserwacji organizacji; ryczałtem w kwocie 200 zł.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zaakceptować zmianę kategorii i klas tanecznych na Turnieju „o Puchar Dyrektora MDK Dom Harcerza” w dn. 06.12.2003, organizowany przez KTT Poleczka Kraków, na: 10-11 D, 12-13 D, 12-13 B, 14-15 D, 14-15 C, 14-15 B, klasa B i A.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zaakceptować zmianę kategorii i klas tanecznych na Turnieju ” o Pluszowego Misia” w dn. 14.12.2003, organizowany przez KTT Fantazja Kraków; na: do 9 D, 10-11 D, 12-13 D, 12-13 B, 14-15 D, 14-15 C i klasa D.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy „VI Międzynarodowy Festiwal Tańca Towarzyskiego i Sportowego LELIWA 2004 o Puchar Prezydenta miasta Tarnowa” organizowany przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Pałac Młodzieży w Tarnowie w dn. 20.11.04 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 C, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 C, 14-15 B, pow. 16 C i klasa S. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: A.Jankowski, M.Nowak, W.Ciok oraz sędziowie zagraniczni.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zaakceptować zmianę składu Komisji Sędziowskiej na turnieju ” As 2003″ w dn. 15-16.11.2003; na: A.Golonka, M.Nowak, K.Michlik, K.Majewski, G.Rybicki, I.Pawlovic, M.Sakowska, F.Witos, T.Piątkowski.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować zakup pucharów na Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego 2003 w Skawinie, dn. 12.10.2003, w kwocie do 1500 zł.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy „VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Trzebinia 2003” w Trzebini w dn. 08.11.2003 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 D, 12-13 C, 14-15 D, pow. 16 D, B, A. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: T.Piątkowski, M.Szyda, D.Wieliczko, A.Gąsiorowska, A.Orszulak, A.Berkowicz, D.Kurzeja.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować Puchar Świata i Europy w Rock’n’Rollu akrobatycznym, 15.11.2003 w Krakowie; kwotą do 2000,00 zł.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT deleguje p. Rafała Mikosia na Puchar Świata i Europy w Rock’n’Rollu akrobatycznym, 15.11.2003 w Krakowie jako przedstawiciela Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować XXX Puchar prof. M.Wieczystego w kwocie do 2500,00 zł z przeznaczeniem: pokrycie kosztów związanych z pracą komisji skrutacyjnej.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy „OTTT Zima 2003” dn. 13.12.2003 w Tarnowie w kategoriach i klasach tanecznych: do 9, 10-11 D, 10-11 C, 12-13 D, 12-13 C, 12-13 B, 14-15 C, 14-15 B, pow. 15 C, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: A.Berkowicz, H.Piasecki, M.Igielska, D.Wiewiórka, A.Łukomski, W.Zopoth, A.Orszulak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zarezerwować terminy 29.02.2004 i 14.11.2004 na turnieje AKTT Encek.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy VIII Zimowy Turniej Tańca Towarzyskiego, dn. 10.01.2004 organizowany przez KTT Styl Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 D, 12-13 C, 14-15 D, 14-15 C, pow. 15 D, C, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M.Nowak, M.Szyda, T.Reindl, A.Orszulak, A.Majewska, D.Dragan, D.Wiewiórka.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy TTT SKT AGH dn. 23.11.2003 w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 D, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 D, 14-15 C, pow. 15 D, C, B, A. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: S.Smoroń, A.Golonka, S.Grzybek, T.Krupiński, M.Nowak, A.Orszulak, W.Ziomek.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Wawelskiego Smoka” i „O Krakowską Czapeczkę”, dn. 27-28.04.2004 w Krakowie, organizowany przez KTT Fantazja Kraków w kategoriach i stylach tanecznych: do 9 lat, 10-11 D, 12-13 D, 12-13 B, 14-15 D, 14-15 C, 14-15 B, pow. 15 D, C, B, A-LA. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M.Nowak, G.Gargula, A.Golonka, A.Orszulak, F.Witos, L.Lewandowski, J.Ziomek, D.Dragan, J.Biały, M.Szyda, M.Igielska, A.Berkowicz.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego „Lodowy Sopel” z udziałem par zagranicznych w dn. 29.02.2004 w Krakowie, organizowany przez AKTT Encek Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: pierwszy krok taneczny do 9 lat, pierwszy krok taneczny 10-13 lat, 10-11 D, 12-13 D, 14-15 D, 14-15 C, amatorzy D, C, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: A.Wantuch, R.Piasta, M.Nowak, T.Piątkowski, Z.Gardyańczyk, M.Hlous, R.Cerny, J.Schwarz.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego „AS 2004” organizowany w dn. 23-24.10.2004 w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat, 10-11 D, 10-11 C, 12-13 D, 12-13 C, 12-13 B, 14-15 D, 14-15 C, 14-15 B, 14-15 A, pow. 15 lat D, C, B, A, S. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: m. Nowak, A.Golonka, G.Gargula, M.Chojnacki, I.Pawlovic, W.Ciok, K.Majewski, F.Witos, J.Jakubowska, J.Przekop, M.Zdun, A.Żaliński, A.Mierzwa, A.Pawlovic.