Dariusz Dragan

Prezes Zarządu

Andrzej Gąsiorowski

Wicerezes Zarządu

Piotr Sabatowicz

Wiceprezes Zarządu

Janusz Biały

Członek Zarządu

Michał Maj

Członek Zarządu