Uchwały 2024

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia odwołać kat. 10-11 E Solo a w jej miejsce zatwierdzić kat. 14-15 H Solo podczas VIII OFT LATINO CUP ŻABNO 2023 w dniu 07.04.2024r.

Za: 4 – MM, MI, PS, JC Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski zatwierdza sprawozdanie Zarządu PTT Okręg Małopolski za okres sprawozdawczy od 26.03.2023 do 21.03.2024. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

Sprawozdanie-Zarzadu-Okregu-Malopolskiego-2023-2024.pdf (7 pobrań )

Za: 4 – DD, PS, MI, AG Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski zatwierdza rozliczenie finansowe Mistrzostw PTT w 10 tańcach z turniejem Puchar Krakowa w dn. 25-26.11.2023. Rozliczenie stanowi załącznik do uchwały.

mistrzostwa-10T-i-Puchar-Krakowa.pdf (0 pobrań )

Za: 4 – DD, PS, MI, AG Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Fakturę VAT nr FA/173/03/2024/U z dnia 20.03.2024 na kwotę 1 845,00 zł. za usługi księgowe – sporządzenie BILANSU za 2023 rok.

Za: 5 – MI, DD, AG, PS, JC Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić kat. 10-11 Brąz Duety podczas XXXIV Turnieju Tańca „O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ” dnia 23.03.2024r.

Za: 4 – AG, PS, MI, DD Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2023 o Puchar Burmistrz Żabna Marty Herduś w dniu 07.04.2024r. organizowany przez Fundacja Latino- Klub Tańca Sportowego LATINO ŻABNO w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 H Solo Do 9 H,G 10-11 H,G,F,E Solo 10-11 H,G,F 12-13 H,G,F,E Solo 12-13 H,G,F,E,D 14-15 D Solo 14-15 H,G,F,E,D 16+ F,E SOLO 16+ F,E,D,C,B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: J. Biały (SG), K. Buczma, A. Orszulak, W. Górnikiewicz, G. Skiba, G. Kamiński, K. Mazurek, A.Gąsiorowski, D. Ćwik, Z. Wrzyszcz (skr), M. Błach (skr).

Za: 6 – DD, AG, PS, MM, MI, JC Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia odwołać kat. 8-9 H Solo a w jej miejsce zatwierdzić kat. do 9 H Solo podczas XXXIV Turnieju Tańca „O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ” dnia 23.03.2024r.

Za: 4 – AG, PS, MI, DD Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas 28. OTTT o Puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu w dniu 21.04.2023. Odwołanie kat. 12-15 H,G,F,E Solo oraz M. Heinza-Nawara i A. Drąg (skr), zatwierdzenie kat. 12-13 H,G,F,E Solo i 14-15 H,G,F,E Solo oraz M. Błach (skr).

Za: 6 – AG, MI, DD, MM, PS, JC Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać dla pary Gubała Adam Kołbuc Oliwia nagrodę za wynik osiągnięty w 2023 roku w wysokości 600 zl na parę.

Za: 5 – DD, PS, AG, MM, MI, JC Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać nagrody dla wyróżniających się par i solistów Okręgu Małopolskiego za osiągnięte wyniki na turniejach Mistrzowskich i Międzynarodowych w roku 2023. Lista par i solistów oraz przyznane nagrody stanowią załącznik do uchwały.

nagrody-dla-par-za-wynik-w-2023.pdf (46 pobrań )

Za: 5 – DD, MI, PS, MM, JC Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę kategorii pow. 15 lat Open ST/LA na kategorię pow. 18 lat Open ST/LA podczas turnieju „Wielki Szlem” w dniu 17.03.2024r.

Za: 4 – AG, DD, PS, MM Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXXIV Turniej Tańca „O WAWELSKIEGO SMOKA” w dniu 24.03.2024r. organizowany przez Centrum Tańca M.I. Klub Tańca i Tańca Sportowego PLĄS w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 H, G, F, E 10-11 H; G; F; 12-13 H; G; F; E; 14-15 H; G; F; E; D; pow. 15 F; E; D; C Solo: 16+ D, C oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), K. Mróz, M. Dziedziczak, B. Smarzyńska, W. Górnikiewicz, A. Ośródka, A. Smoroń, M. Błach (skr), Z. Wrzyszcz (skr).

Za: 4 – MI, DD, PS, AG Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXXIV Turniej Tańca „O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ” w dniu 23.03.2024r. organizowany przez Klub Tańca i Tańca Sportowego PLĄS w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja: BRĄZ; SREBRO do 7 lat pary – duety – solo; 8-9 lat pary – duety – solo; BRĄZ 10-11 lat pary – solo; SREBRO 10-11 lat pary – solo; BRĄZ 12-15 lat pary – solo; SREBRO 12-15 lat pary – solo Solo: 8-9 lat H, G; 10-11 H, G, F; E; 12-13 H, G, F, E, D; 14-15 H, G, F, E, D; 16+ F, E, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), K. Mróz, D. Wiewiórka, B. Smarzyńska, G. Skiba, A. Ośródka, W. Górnikiewicz, M. Kaczmarczyk, A. Filipczak, M. Czechowska-Gauden, M. Błach (skr), Z. Wrzyszcz (skr).

Za: 4 – MI, DD, PS, AG Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członka zwyczajnego Judyta Białostocka 22.03.2010.

Za: 5 – DD, JB, MM, MI, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członka wspierającego Szkoła Tańca Astra Oświęcim, 32-300 Oświęcim, ul. Matejki 9/10, NIP 5492324164.

Za: 7 – DD, JB, PS, MI, AG, MM, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia wykreślić kategorię do 9 H a w jej miejsce zatwierdzić 12-13 H podczas XVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2024 w dniu 03.03.2024r.

Za: 4 – AG, MI, MM, DD

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkową kategorię 14-15 C Solo podczas V OTTT ROYAL CUP WIELICZKA 2024 w dniu 10.03.2024r.

Za: 4 – MI, AG, MM, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić „Wielki Szlem” w dniu 17.03.2024r. organizowany przez Stardance Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: Do 9 H,G, 10-11 H,G,F,E 12-13 H,G,F,E 14-15 F,E 16+ F, Pary: Do 9 H,G, 10-11 H,G,F,E 12-13 H,G,F,E 14-15 F,E,D,C 16+ F,E,D,C,B,Open oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Wiewiórka (SG), A. Gąsiorowski, G. Skiba, A. Orszulak, K. Buczma, T. Kurczyński, K. Mazurek, W. Górnikiewicz, Z. Wrzyszcz (skr), M. Błach (skr).

Za: 4 – DD, MI, MM, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkowego sędziego w osobie G. Skiba podczas XVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2024 w dniu 03.03.2024r.

Za: 4 – MM, PS, DD, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia odwołać kategorie pow. 16 E,D Solo ST/LA podczas V OTTT ROYAL CUP WIELICZKA 2024 w ich miejsce zatwierdzić kategorie Pre Senior i Senior 4 Open ST/LA podczas Otwartych Mistrzostw PTT O. Małopolskiego w dniu 10.03.2024r. Postanawia się również dopisać do składu komisji Sędziowskiej Sędziego D. Fiszer podczas Otwartych Mistrzostw PTT O. Małopolskiego.

Za: 4 – DD, PS, AG, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2024 w dniu 03.03.2024r. organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne ”KLASA-Tarnów” w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9H Solo, Do 9H, 10-11H,G,F Solo, 10-11H,G,F, 12-13FE Solo, 12-13G,F,E,D, 14-15F,E Solo, 14-15F,E,D,C, 16+FE Solo, 16+F,E,D,C,B,A oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG),E. Skoczeń-Citko, A. Telka-Kurczyńska, J. Dziedziczak, J. Fidurski, P. Włodarczyk, D. Ćwik, Z. Wrzyszcz (skr), M. Błach (skr).

Za: 4 – DD, PS, AG, MI

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić V OTTT ROYAL CUP WIELICZKA 2024 oraz OTWARTE MISTRZOSTWA PTT OKRĘG MAŁOPOLSKI w dniu 09 – 10.03.2024r. organizowany przez Szkołę Tańca JUST DANCE Kamil Mróz w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja Małopolska: Sobota: Rekreacja do 7 Brąz (pary, solo), 8-9 Brąz(pary , solo), do 9 Brąz (duety), do 9 Srebro (pary, solo), 10-11 Brąz (pary, solo), Premium do 9 H,G 10-11 G 12-13 H,G,F,E 14-15 G,F,E,D (ST/LA) 16+ F,E,D (ST/LA) Solo do 9 H,G solo 12-13 H,G,F solo 14-15 G,F solo 16+ F solo (ST/LA) Niedziela: Premium 10-11 H,F,E 12-13 D 14-15 C 16+ C,B,A (ST/LA) Solo 10-11 H,G,F,E solo 12-13 E solo, 14-15 H,E solo 16+ E,D solo (ST/LA) MO Do 9, 10-11, 12-13, 14-15, 16+ OPEN solo (ST/LA) Do 9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-18, 16-20, 19+ OPEN (ST/LA) Senior 1, 2, 3 OPEN (ST/LA) oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota: D. Dragan (SG), A. Wantuch, K. Kozana, M. Lozinszek, M. Nagórski, G. Skiba, W. Górnikiewicz, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr) Niedziela: J. Biały (SG), D. Dragan, M. Gałek, E Jeleń, M. Kiszteliński, D. Leszczyńska, P. Purchała, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr).

Za: 6 – DD, MI, PS, MM, AG, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członka wspierającego Stowarzyszenie Klub Sportowy „Dynamika” z siedzibą 30-124 Kraków, ul. Jadwigi 2, tel. 668847007, e-mail. klub.sportowy.dynamika@gmail.com, NIP 6772494749.

Za: 4 – AG, PS, DD, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju XXVII Turniej Tańca Towarzyskiego „O Pierścień Św. Kingi” organizowany przez Sportowy Klub Tańca „Regis” Bochnia w terminie 23.11.2024′.

Za: 4 – AG, DD, MI, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić na Otwarte Mistrzostwa PTT OM następujący skład Komisji Sędziowskiej: J. Biały (SG), D. Dragan, M. Kiszteliński, P. Purchała, D. Leszczyńska, E. Jeleń, M. Gałek.

Za: 4 – DD, MI, JB, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać dofinansowanie Otwartych Mistrzostw PTT OM w kwocie do 6000 zł z przeznaczeniem na puchary, medale i nagrody. Dofinansowanie zostanie zrealizowane na podstawie faktur wystawionych na PTT Okręg Małopolski.

Za: 5 – DD, MI, PS, AG, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych wg. załączonej listy.

lista-czlonkow-zwyczajnych-01-2024.pdf (31 pobrań )

Za: 5 – DD, PS, MI, AG, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju XVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2024 organizowany przez Klasa – Tarnów w terminie 03.03.2024′.

Za: 5 – DD, MI, AG, PS, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju XXXIII OTTT Klasa-Leliwa 2024 – III Memoriał Stanisława Macieja Bergera organizowany przez Klasa – Tarnów w terminie 09.11.2024′.

Za: 4 – DD, MM, PS, MI

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski powierza Saltatio, Małopolskiej Fundacji Tanecznej organizację turniejów: FINAŁ REKREACJI MAŁOPOLSKIEJ PTT 2023/2024 w dn. 25.05.2024, OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA O MISTRZOSTWO KRAKOWA w dn. 26.05.2024

Za: 4 – DD, PS, AG, MI

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia odwołać kategorie: 8-9 H, do 9 G, 10-11 FE, 12-13 GE, 14-15 C ST/LA w ich miejsce zatwierdzić Do 7 lat H solo , 12-15 srebro pary , 14-15 E podczas „FINAŁ GWIAZD„ Pierwsze Premium w 2024 oraz Rekreacja Małopolska w dniu 13.01.2024r.

Za: 5 – MM, AG, MI, PS, DD

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Fakturę VAT nr FV 23/11/2023 na kwotę 2 029,50 PLN za wykonanie Ścianki tekstylnej Okręgu Małopolskiego dla Firmy EFEKT Biuro Promocji i Reklamy, Aleksander Furman.

Za: 5 – MI, PS, AG, DD, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwały 2023

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Just Dance Wieliczka Kamil Mróz jako organizatora Otwartych Mistrzostw Okręgu Małopolskiego w dniach 11-12 Marzec 2023.

Za: 6  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 0

dp20230105

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju Perfect Dance Kraków 2023 w terminie 13.05.2023′.

Za: 5  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 0

dp20230105

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju FINAŁ REKREACJI MAŁOPOLSKIEJ PTT 2023 w terminie 27.05.2023′ oraz OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA O MISTRZOSTWO KRAKOWA w terminie 28.05.2023′.

Za: 4  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 0

dp20230109

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić CeA Challenge Cup Bal w dniu 28 Styczeń 2023r. organizowany przez Cor et Animus Fundacja w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: do 11 H,G,F; 12-15 H,G; Pary: do 9 H,G; 10-11 H,G,F; 12-13 H,G,F; 14-15 H,G,F,E,D; 16+ F,E,D,C; Senior: Pre Senior F,E,C,A,Open, Senior 1 F,E,D,C,B,A,Open, Senior 2 F,E,D,C,B,A,Open; Senior 3 F,E,D,C,B,A,Open; Senior 4 F,D,Open; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D.Wiewiórka (SG), M. Heinze-Nawara, I. Szczepanek, A. Berkowicz, K. Buczma, D. Fiszer, T. Kurczyński, K. Mróz, P. Nawara, A. Orszulak, G. Skiba, K. Trętowski, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr).

Za: 4  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 0

dp20230109

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć Członka Wspierającego JUST Justyna Staszewska (JUST) z siedzibą 30-303 Kraków ul. Madalińskiego 11a/69, NIP 6762624995, tel: 571522788.

Za: 5  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 0

dp20230113

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić STARDANCE PREMIUM – O PUCHAR WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW 2023w dniu 19 Luty 2023r. organizowany przez STARDANCE KRAKÓW w kategoriach i klasach tanecznych: Pary: 10-11 H,G,F,E 12-13 H,G,F,E,D 14-15 H,G,F,E,D,C 16+ F;E;D;C;B.; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), K. Drezno, A. Orszulak, K. Kozana, G. Skiba, K. Mróz, W. Górnikiewicz, P. Łyczko (skr), M. Błach (skr).

Za: 6  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 0

dp20230116

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić STARDANCE PREMIUM – O PUCHAR WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW 2023w dniu 18 Luty 2023r. organizowany przez STARDANCE KRAKÓW w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja: DO 7 BRĄZ-pary,duety,solo DO 7 SREBRO-pary,duety,solo 8-9 BRĄZ-pary,duety 8-9 SREBRO-pary,duety 10-11 BRĄZ-pary,duety,solo 10-11 SREBRO-pary,duety 12-15 SREBRO-solo DO 9 BRĄZ-solo DO 9 SREBRO-solo Sport: DO 7 H-solo 8-9 H- solo 10-11 H-solo DO 11 G-solo DO 11 F-solo 12-15 HGFE-solo 12-15 D LA/ST-solo 16 + E LA/ST-solo 16+ D LA/ST-solo Senior: Pre-Senior 25-29 E. Senior 1 E,D,C. Senior 2 F,E,D,C. Senior 3 F,E,D.; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: M. Igielska (SG), A. Wantuch, G. Skiba, W. Górnikiewicz, T. Kurczyński, K. Mróz, P. Nawara, P. Łyczko (skr), M. Błach (skr).

Za: 6  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 0

dp20230116

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć Członka Wspierającego Szkoła Tańca MAGIC DANCE Piotr Szczęśniak (Magic Dance Chrzanów) z siedzibą 32-5003 Chrzanów ul. Szpitalna 84 adres kor. 32-600 Oświęcim ul. Garbarska 37/2, NIP 5492358298, tel: 502817423, e-mail: magicdanceps@gmail.com, www.magic-dance.pl

Za: 6  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 0

dp20230116

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Sędziego Skrutinera w osobie p. M. Błach na CeA Challenge Cup Bal w dniu 28 Styczeń 2023r.

Za: 4  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 0

dp20230119

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 08.10.2022r.

Za: 5 DD, MI, AG, PS, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1 JB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Za: 6 DD, MI, AG, PS, JB, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić IV OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU TAŃCA TOWARZYSKIEGO ROYAL CUP WIELICZKA 2023 ORAZ OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO OKRĘG MAŁOPOLSKI POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA w dniach 11-12 Marzec 2023r. organizowany przez Szkoła Tańca JUST DANCE Kamil Mróz w kategoriach i klasach tanecznych: Sobota: Rekreacja: do 9 Brąz (pary, duety, solo) do 9 Srebro (pary, duety, solo) do 9 Złoto (solo) 10-11 Brąz (pary, duety, solo) 10-11 Srebro (pary, duety, solo) 10-11 Złoto (solo) 12-15 Brąz (pary, solo) 12-15 Srebro (pary, solo) Premium: do 11 H solo do 11 G solo do 11 F solo do 9 H 10-11 H,G 12-13 H,G 12-13 D (ST/LA) 14-15 G,F,E 14-15 D,C (ST/LA) 16+ F,E,D,C,B (ST/LA) Niedziela: Premium: Do 9 H solo Do 9 G solo 12-15 H solo 12-15 G solo 12-15 E solo 10-11 F,E 12-13 H,G 12-13 D (ST/LA) 14-15 H,G 14-15 C (ST/LA) 16+ F (ST/LA) Open OMOM PTT: Do 11 OPEN solo 12-15 OPEN solo (ST/LA) 16+ OPEN solo (ST/LA) Do 9 OPEN 10-11 OPEN 12-13 OPEN (ST/LA) 14-15 OPEN (ST/LA) 16-18 OPEN (ST/LA) 16-20 OPEN (ST/LA) 19+ OPEN (ST/LA) oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota: D. Dragan (SG), M. Igielska, W. Górnikiewicz, G. Kamiński, T. Kurczyński, K. Mróz (SD), M. Nagórski, G. Skiba, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr) Niedziela: D. Dragan (SG), D. Leszczyńska, M. Heinze-Nawara, K. Buczma, M. Kiszteliński, J. Oleszczyński, G. Rybicki, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)

Za: 5 – MM, AG, DD, PS, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkową kategorię 12-13 Srebro Pary do turnieju Stardance dnia 18.02.2023.

Za: 6 – MI, PS, AG, MM, JC, DD

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: JB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić transmisję on-line z Otwartych Mistrzostw PTT OM w kwocie 2000zł na podstawie przedstawionej faktury.

Za: 4 – DD, MI, PS, AG Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: JC, JB, MM

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju OPTTT Złote Pantofelki w terminie 19.03.2023′.

Za: 5 – DD, MI, PS, AG, JC Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: JB, MM

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas Otwartych Mistrzostw PTT OM oraz Royal Cup Wieliczka w dniu 12.03.2023 odwołać sędziego J. Oleszczyński a zatwierdzić J. Biały oraz M. Błach (skr).

Za: 5 – MM, MI, JB, DD, JC Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – AG, PS

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć Członka Wspierającego AVA-Agnieszka Galewicz (AVA) z siedzibą: 32-410 Dobczyce, oś. Piastowskie 2/17NIP 6812090344, tel. 500864582, mail. agnieszka.galewicz@ava-ag.com
Za: 6 – MI, DD, PS, MM, AG, JC
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Brak odpowiedzi: 1 – JB
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Fakturę nr FA/156/02/2023/U z dnia 03.02.2023r. wystawioną przez BIURO ROZLICZEŃ PODATKOWYCH „LEGIS” S.C. K. KOZICKA, Z. KOZICKI na kwotę brutto 5 460,00 za usługi księgowe w roku 2022 i sporządzenie bilansu za 2022 rok.
Za: 6 – MI, PS, MM, DD, AG, JC
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Brak odpowiedzi: 1 – JB
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać dofinansowanie Otwartych Mistrzostw PTT OM w kwocie do 5000 zł z przeznaczeniem na puchary, medale i nagrody. Dofinansowanie zostanie zrealizowane na podstawie faktur wystawionych na PTT Okręg Małopolski.
Za: 4 – DD, MI, PS, AG
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Brak odpowiedzi: 3 – JC, MM, JB
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę terminu turnieju Latino Cup Żabno z 15-16.04.2023 na 29-30.04.2023.
Za: 5 – DD, MI, PS, AG, JC
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Brak odpowiedzi: 2 – JB, MM
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę terminu turnieju XXXIV o Krakowską Czapeczkę oraz o Wawelskiego Smoka z 25-26.03.2023 na 15-16.04.2023.
Za: 4 – MI, AG, DD, MM
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Brak odpowiedzi: 3 – JB, JC, PS

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju „XXXII OTTT Klasa-Leliwa 2023 – Memoriału Stanisława Macieja Bergera” w terminie 14.10.2023.

Za: 6 – AG, MI, PS, DD, JB, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 1 – MM

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju GRAND SLAM Stardance 2023 w terminie 21.05.2023′.

Za: 4 – AG, MI, DD, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – MI, JB, PS

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas Royal Cup Wieliczka w dniu 11.03.2023 odwołać sędziego G. Skiba a zatwierdzić I. Szczepanek oraz w dniu 12.03.2023 zatwierdzić I. Szczepanek jako sędziego wolontariusza.

Za: 4 – AG, DD, MI, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – JB, MM, PS

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas Royal Cup Wieliczka w dniu 11.03.2023 odwołać sędziego G. Skiba a zatwierdzić I. Szczepanek oraz w dniu 12.03.2023 zatwierdzić I. Szczepanek jako sędziego wolontariusza.

Za: 4 – AG, DD, MI, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – JB, MM, PS

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia w Otwartych Mistrzostw PTT OM odwołać do 11, 12-15, 16+ Open Solo a w ich miejsce w myśl uchwały ZG PTT nr. 15/2023 zatwierdzić 8-11 Open Solo 6T, 12-13 Open Solo ST/LA 4T, 14-15 Open Solo ST/LA 4T, 16-18 Open Solo ST/LA 4T, 19+ Open Solo ST/LA 4T, 12-15 D Solo.
Za: 6 – AG, MM, MI, PS, DD, JC
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Brak odpowiedzi: 1 – JB
 
 
 
 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać nagrody finansowe za osiągnięty wynik taneczny w roku 2023, tancerzom Okręgu Małopolskiego PTT w/g załączonej tabeli.
Za: 5 – MM, JB, PS, DD, JC
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Brak odpowiedzi: 2 – MI, AG
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXXIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Złote Pantofelki 2023” w ramach: BESKIDZKIEGO FESTIWALU TAŃCA – KĘTY 2023 w dniu 19 Marzec 2023r. organizowany przez Szkoła Tańca IMPRESJA i Dom Kultury w Kętach w kategoriach i klasach tanecznych: do 7, 8-9, 10-11, 12-15 H SOLO, 10-11, 12-15 G SOLO, DO 9 H, 10-11 H, 10-11 HGF, 12-13 HGFED, 14-15 HGFED oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Wiewiórka (SG), W. Jabczyński, W. Wolinowski, A. Krawczyk, G. Skiba, G. Kamiński, K. Mazurek, M. Kowalik (skr), M. Błach (skr)
Za: 6 – MM, AG, PS, MI, DD, JC
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Brak odpowiedzi: 1 – JB
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zamienić sędziego na Mistrzostwach Okręgu Małopolskiego w dn. 12.03.2023 w Wieliczce z Dominika Leszczyńska na Wojciech Wolinowski.
Za: 6 – DD, PS, AG, MI, MM, JC
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Brak odpowiedzi: 1 – JB
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać nagrodę finansową w łącznej wysokości 2000,00 zł. parze CEZARY SZYMAŃSKI & JULIA DOMARADZAKA za reprezentowanie Okręgu Małopolskiego PTT na arenie międzynarodowej w roku 2022.
Za: 6 – MI, MM, PS, AG, DD, JC
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Brak odpowiedzi: 1 – JB
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXXIII Międzyklubowy Turniej Tańca „O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ” w dniu 15 Kwiecień 2023r. organizowany przez Centrum Tańca M.I. Klub Tańca i Tańca Sportowego PLĄS w kategoriach i klasach tanecznych: BRĄZ: do 7, 8-9 pary – duety – solo; 10-11 lat pary – solo; 12-15 lat – solo SREBRO: do 7, 8-9 lat pary – duety – solo; 10-11, 12-15 lat – pary SPORT – SOLO DANCE 8-9 lat H; 10-11 H;G;F; 12-15 G; F; E SENIOR 30+ D ST/LA; 40+ F ST/LA; 50+ F; E; D ST/LA oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan, K. Drezno, K. Mróz, P. Nawara, W.Górnikiewicz, M. Zyznar-Wardzała, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr)
Za: 5 – DD, MI, AG, MM, PS
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Brak odpowiedzi: 2 – JB, JC
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXXIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O WAWELSKIEGO SMOKA” w dniu 16 Kwiecień 2023r. organizowany przez Centrum Tańca M.I. Klub Tańca i Tańca Sportowego PLĄS w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9H, 10-11 HGF, 12-13 HGFED, 14-15 GFEDC, pow. 15 FEDC oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan, M. Hainze-Nawara, M. Dziedziczak, K. Mróz, G. Skiba, P. Nawara, B. Smarzyńska, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr)
Za: 5 – DD, MI, AG, MM, PS
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Brak odpowiedzi: 2 – JB, JC
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę terminu XVII OTTT PLEŚNA 2023 z dnia 01.04 na 02.04. 2023r.
Za: 5 – MM, MI, DD, JB, JC
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Brak odpowiedzi: 2 – AG, PS
Za: 5 – DD, MI, AG, MM, PS
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Brak odpowiedzi: 2 – JB, JC
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XVII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2023 w dniu 02 Kwiecień 2023r. organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne „KLASA-Tarnów” oraz Gmina Pleśna w Pleśnej w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9HG Solo, Do 9H, , 10-11HG Solo, 10-11HG, Do 11F Solo, 10-11F, 12-13HGFED Open, 12-13 F Solo, 12-15H Solo, 14-15FED, 16+F Solo, 16+FEDCB oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), A. Berkowicz, K. Buczma, D. Ćwik, J. Dziedziczak, S. Kobylkin, A. Telka-Kurczyńska, Z. Wrzyszcz (skr), M. Błach (skr).
Za: 4 – MI, MM, PS, DD, JC
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Brak odpowiedzi: 2 – AG, JB
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkowe kategorie podczas turnieju O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ 15.04.2023 10-11 SREBRO-solo; 12-15 BRĄZ-pary; 12-15 SREBRO-solo, oraz do 11 lat klasa F Solo, 16+ klasa F St/La Solo. Podczas turnieju o Wawelskiego Smoka 16.04.2023 zamienić skrutinera P. Łyczko na A. Drąg.
Za: 5 – MI, MM, PS, AG, DD
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Brak odpowiedzi: 2 – JC, JB
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas turnieju Royal Cup dnia 11.03.2023 odwołać Skrutinera A. Drąg a zatwierdzić P. Łyczko oraz podczas Otwartych Mistrzostw PTT Okręg Małoplski odwołać Skrutinera A. Drąg.
Za: 4 – MM, AG, MI, JC
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Brak odpowiedzi: 3 – DD, JB, PS

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkowych sędziów podczas XXXIII Turnieju Tańca „O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ” w dniu 15 Kwietnia 2023r. Małgorzata Igielska i Beata Smarzyńska.

Za: 5 – MI, DD, PS, MM, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – JB, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić kategorię 14-15 H oraz odwołać sędziego Piotra Nawarę w jego miejsce powołać Krzysztofa Kozanę – Będzin w dniu 16.04,2023 podczas XXXIII Ogólnopolskiego TTT O WAWELSKIEGO SMOKA.

Za: 5 – MI, PS, MM, AG, DD

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – JB, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia odwołać skrutinera A. Drąg a zatwierdzić M. Błach podczas turnieju OTTT o Puchar Dyrektora MCK Sokół w N. Sączu w dniu 18.03.2023.

Za: 7 – DD, JB, MM, PS, JC, AG, MI

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkowe kategorie: Pre Senior F;E;D;C, Senior I F;E;C;B;A, Senior II E;D;C;B;A, Senior III C;B;A podczas XXXIII Turnieju Tańca „O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ” w dniu 15 Kwietnia 2023r.

Za: 5 – MI, AG, MM, DD, PS

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – JC, JB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkowego sędziego G. Skiba podczas XVII OTTT PLEŚNA 2023 w dniu 02 Kwiecień 2023r.

Za: 5 – MI, AG, MM, DD, PS

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – JC, JB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkowych sędziów A. Wantuch, A. Gąsiorowska, A. Gąsiorowski podczas XXXIII Turnieju Tańca „O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ” w dniu 15 Kwietnia 2023r.

Za: 4 – AG, DD, PS, MI

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – JB, JC, MM

Zarząd PTT Okręg Małopolski zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu PTT Okręg Małopolski za okres sprawozdawczy 08.03.2022 do 26.03.2023. Sprawozdanie stanowi załącznik do powyższej uchwały.

Sprawozdanie-Zarzadu-Okregu-Malopolskiego-2022-2023.pdf (85 pobrań )

Za: 4 – DD, PS, MM, MI

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – JB, JC, AG

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju NOSALOWY INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL w terminie 28.10.2023′.

Za: 7 – MM. MI, JB, DD, PS, JC, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić NOTĘ KSIĘGOWĄ nr 6/SA/22 z dnia 14.03.2023 do ZG PTT na kwotę 8985,00 zł. za okres od VII-XII.2022r.

Za: 5 – MI, DD, PS, MM, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – JB, AG

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2023 o Puchar Burmistrz Żabna Marty Heduś w dniu 29 Kwiecień 2023r. organizowany przez Fundacja Latino – Klub Tańca Sportowego LATINO ŻABNO w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja Małopolska: Do 9 Brąz i Srebro Solo, Duety, Pary, 10-11 Brąz i Srebro Solo, Pary, 12-15 Brąz i Srebro Solo, Pary; Solo: Do 9HG Solo, 10-11HGFE Solo, 16+FE Solo; Senior: Pre Senior E, Senior 1 EDCB, Senior 2 FEDC, Senior 3 FEDC oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Wiewiórka (SG), K. Buczma, K. Mróz, P. Nawara, W. Górnikiewicz, A. Orszulak, G. Skiba, Z. Wrzyszcz (skr), M. Błach (skr).

Za: 4 – DD, MI, AG, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – JB, MM, PS

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2023 o Puchar Burmistrz Żabna Marty Heduś w dniu 30 Kwiecień 2023r. organizowany przez Fundacja Latino – Klub Tańca Sportowego LATINO ŻABNO w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9HG, , 10-11HGF, 12-13HGFED, 12-15HGFED Solo, 14-15HGFED, 16+FEDCB oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Wiewiórka (SG), K. Buczma, K. Mróz,W. Górnikiewicz, A. Orszulak, G. Skiba, K. Drezno, M. Heinze-Nawara, Z. Wrzyszcz (skr), M. Błach (skr).

Za: 4 – AG, DD, MI, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – JB, MM, PS

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę sędziego skrutinera D. Sasor na M. Błach podczas Cracow Dance Festival 22.04.2023.

Za: 7 – AG, MM, MI, DD, JB, PS, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkową kategorię 10-11 E podczas XXXIII Turnieju Tańca „O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ” w dniu 15 Kwietnia 2023r.

Za: 5 – MI, PS, MM, AG, DD

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – JB, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkowego Sędziego M. Igielska podczas VIII OFT LATINO CUP ŻABNO 2023 w dniu 29 Kwiecień 2023r.

Za: 4 – AG, DD, MM, PS

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – JB, MI, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze w dn. 03.05.2023 na platformie ZOOM – I termin o godz. 19:30, II termin o godz. 20.00.

Proponowany porządek Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.

4. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków

5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

6. Zatwierdzenie porządku obrad.

7. Przedstawienie sprawozdań z działalności za rok 2022: Zarządu Okręgu Małopolskiego, Skarbnika, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,

8. Dyskusja nad sprawozdaniami,

9. Zatwierdzenie sprawozdań,

10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego,

11. Zatwierdzenie preliminarza na rok 2023

12. Dyskusja nad sprawozdaniami

13. Wolne wnioski

14. Zakończenie Walnego Zebrania.

Materiały sprawozdawcze będą dostępne w CBD PTT dla zalogowanych członków w zakładce informacje/materiały sprawozdawcze/materiały sprawozdawcze 2023.

Za: 4 – DD, MI, PS, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – JB, MM, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia usunąć kategorie 12 -13 D ST/LA oraz 14-15 C ST/LA oraz zatwierdzić dodatkowe kategorie 8-11 F solo, 12-13 GFE solo i 14-15 GFE solo podczas XXXIII Ogólnopolskiego TTT O WAWELSKIEGO SMOKA w dniu 16.04.2023.

Za: 4 – AG, PS, DD, MI

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – JB, JC, MM

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia wystawić opinię dla Stardance Kraków w związku z organizacją Ligii Seniorów 21.05.2023. Opinia stanowi załącznik do uchwały.

Opinia-STARDANCE-Liga-Seniorow-2023.pdf (88 pobrań )

Za: 5 – DD, MI, PS, AG, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – JB, MM

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę Sędziego M. Igielska na M. Lozinszek podczas VIII OFT LATINO CUP ŻABNO 2023 w dniu 29 Kwiecień 2023r.

Za: 5 – AG, MM, MI, PS, DD

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – JC, JB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO KTT PERFECT DANCE KRAKÓW 2023 w dniu 13 Maj 2023r. organizowany przez Klub Tańca Towarzyskiego PERFECT DANCE w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: 8-11 H,G,F 12-15 H,G,F,E Pary: do 9 H, 10-11 H,G,F, 12-13 H,G,F,E, 14-15 G,F,E,D, 16+ F,E,D oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), A. Gąsiorowski, M. Igielska, K. Drezno, P. Nawara, G. Skiba, K. Mróz, K. Mazurek, M. Błach (skr), P. Łyczko (skr).

Za: 5 – MI, PS, AG, DD, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – JB, MM

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę kategorii 12-13 F na 12-13 Open podczas VIII OFT LATINO CUP ŻABNO 2023 w dniu 30 Kwiecień 2023r.

Za: 5 – MM, MI, DD, PS, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – JB, AG

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę kategorii 12-13 D na 14-15 C podczas VIII OFT LATINO CUP ŻABNO 2023 w dniu 30 Kwiecień 2023r.

Za: 4 – AG, PS, MI, DD

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – JB, JC, MM

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia dofinansować VIII Freestyle Open Dance w kwocie 3000zł z przeznaczeniem na puchary i medale.

Za: 6 – MI, DD, PS, AG, MM, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 1 – JB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić FINAŁ REKREACJI MAŁOPOLSKIEJ PTT 2023, OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA O MISTRZOSTWO KRAKOWA w dniach 27-28 Maj 2023r. organizowany przez Polskie Towarzystwo Taneczne Zarząd Okręgu Małopolskiego – Małopolska Fundacja Taneczna SALTATIO – Miasto Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: Sobota – Rekreacja: Do 7, 8-9 Brąz, Srebro Solo, Duety, Pary 10-11 Brąz Solo, Pary 10-11 Srebro Solo, Pary 12-15 Brąz, Srebro Solo, Pary Sport Solo: do 9 HG solo 10-11 HGFE solo 12-15 HGFE solo pow. 15 FE solo Niedziela – do 9 H 10-11 HGFE 12-13 HGFED 14-15 HGFEDC pow.15 FEDCBA oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota: D. Dragan (SG), M. Kaczmarczyk, M. Zyznar-Wardzała, K. Mróz, P. Nawara, A. Gąsiorowska, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr), Niedziela: D. Dragan (SG), E. Skoczeń-Citko, M. Heinze-Nawara, W. Wolinowski, G. Skiba, M. Nagórska, M. Błach (skr), Z. Wrzyszcz (skr)

Za: 4 – DD, AG, MI, PS Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – JB, MM, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w dn. 30.05.2023 na platformie ZOOM I-szy termin o godz. 21.00 II-gi termin o godz. 21.30 Proponowany porządek Zebrania: 1. Otwarcie Walnego Zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zebrania. 3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków 4. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Wybór Członka Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT 7. Zakończenie Walnego Zebrania.

Za: 5 – AG, JB, DD, PS, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 1 – MM

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę sędziego G. Skiba na W. Wolinowski i M. Igielska na M. Froń-Nagórska oraz dodać kategorie 8-11 E Solo i 12-13 E podczas OTTT Perfect Dance w dniu 13 maj 2023.

Za: 5 – AG, MM, DD, PS, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 1 – JB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić „GRAND SLAM„ w dniu 21 Maj 2023r. organizowany przez STARDANCE Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: 10-11 HGF, 12-15 GFE Pary: 10-11 H;G;F;E 12-13 H;G;F;E;D 14-15 G;F;E;D 16+ F;E;D;C;B Senior: S1 ED, S2 FEB, S3+S4 F,E,D, S3 B ST oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Wantuch (SG), K. Drezno, K. Buczma, M. Kordaszewska, G. Kamiński, A. Orszulak, G.Skiba, W. Górnikiewicz, Z. Wrzyszcz (skr), M. Błach (skr).

Za: 4 – AG, MI, DD, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – JB, MM, PS

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę sędziego A. Gąsiorowski na A. Telka – Kurczyńska podczas OTTT Perfect Dance w dniu 13 maj 2023.

Za: 5 – MM, AG, DD, PS, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 1 – JB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia na turnieju w dniu 27.05.2023 Finał Rekreacji Małopolskiej zamienić sędziego Agnieszka Gąsiorowska na Beata Smarzyńska oraz dodać sędziego Dariusz Wiewiórka do turnieju 27-28.05.2023 Finał Rekreacji Małopolskiej i Turniej o Mistrzostwo Krakowa.

Za: 4 – DD, PS, AG, MM

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – JB, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski przyjmuje rozliczenie finansowe 49 turnieju o Puchar Wieczystego. Rozliczenie stanowi załącznik do powyższej uchwały.

rozliczenie-49-TTT-O-Puchar-Prof.-Mariana-Wieczystego-1.pdf (101 pobrań )

Za: 4 – DD, AG, MM, PS

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – JB, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić preliminarz Turnieju o Mistrzostwo Krakowa oraz Finał Rekreacji Małopolskiej w dniach 27-28.05.2023.

Za: 4 – AG, PS, DD, MM,

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – JB, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić preliminarz Turnieju o Mistrzostwo Krakowa oraz Finał Rekreacji Małopolskiej w dniach 27-28.05.2023. Preliminarz stanowi załącznik do powyższej uchwały.

Preliminarz-turnieju-27-28.05.2023

Za: 6 – AG, PS, JB, DD, MM, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia partycypować w kosztach szkolenia okręgowego z Andreą i Sarą Ghigiarelli w dniu 16.06.2023′ dla par Okręgu Małopolskiego PTT przeznaczając kwotę do 3000zł.

Za: 5 – MM, JB, DD, PS, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 1 – AG

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju STARDANCE PREMIUM w terminie 12.11.2023′.

Za: 4 – AG, DD, PS, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – MM, JB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia złożyć wnioski do Zarządu Głównego PTT o organizację w roku 2024 następujących turniejów: Puchar prof. M. Wieczystego, Mistrzostwa PTT w tańcach Latynoamerykańskich, Mistrzostwa PTT w tańcach Standardowych, Grand Prix Polski PTT.

Za: 4 – DD, PS, MM, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – JB, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia ukonstytuować się w następujący sposób: Prezes Dariusz Dragan V-ce prezes Andrzej Gąsiorowski v-ce prezes Piotr Sabatowicz skarbnik Małgorzata Igielska sekretarz Jarosław Całka członek Janusz Biały członek Michał Maj.

Za: 4 – DD, PS, MI, AG

Przeciw: 1 – JB

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: MM, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski wystawia opinię dla Fundacji Latino – Klubu TAŃCA Sportowego Latino Żabno o przyznanie praw organizacji turnieju Puchar Klas F, E, D PTT w roku 2024 w Żabnie. Opinia stanowi załącznik do w/w uchwały.

Zabno-FED.docx (92 pobrania )

Za: 5 – DD, MI, PS, AG, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski wystawia opinię dla Fundacji Latino – Klubu TAŃCA Sportowego Latin Dance Dąbrowa Tarnowska na organizację Grand Prix Polski PTT 2-3.03.2024 w Dąbrowie Tarnowskiej. Opinia stanowi załącznik do w/w uchwały.

Dabrowa-GPP.docx (69 pobrań )

Za: 4 – DD, PS, AG, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: MI, MM, JB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski wystawia opinię dla Fundacji Latino – Klubu TAŃCA Sportowego Latin Dance Dąbrowa Tarnowska na organizację Pucharu klas C, B, A w roku 2024. Opinia stanowi załącznik do w/w uchwały.

Dabrowa-CBA.docx (81 pobrań )

Za: 5 – DD, PS, MI, JB, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – MM, AG

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia wystąpić do Walnego Zjazdu Sprawozdawczego PTT w dn. 25.06.2023 o przyznanie tytułu członka Honorowego PTT dla prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Uzasadnienie stanowi załącznik do powyższej uchwały.

Prezydent-J.Majchrowski-uzasadnienie.docx (77 pobrań )

Za: 4 – DD, MI, AG, PS

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – JB, MM, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju Ogólnopolski Festiwal Tańca o Puchar Powiśla Dąbrowskiego – Rekreacja Małopolska w terminie 02.12.2023 oraz Ogólnopolski Festiwal Tańca o Puchar Powiśla Dąbrowskiego w terminie 03.12.2023.

Za: 4 – DD, AG, PS, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – MI, MM, JB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić rozliczenie turniejów 27-28.05.2032. Rozliczenie stanowi załącznik do powyższej uchwały.

Rozliczenie-turniejow-27-28-maja-2023.pdf (82 pobrania )

Za: 4 – DD, MI, PS, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – MM, JC, JB

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT występuje do Walnego Zjazdu Sprawozdawczego PTT w dn. 25.06.2023 o przyznanie tytułu członka Honorowego PTT dla Małgorzaty Igielskiej. Uzasadnienie stanowi załącznik do powyższej uchwały.

M.Igielska.docx (76 pobrań )

Za: 4 – DD, PS, AG, MI

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – MM, JC, JB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski wystawia opinię dla KS M-Team na organizację GPP PTT w roku 2024. Opinia stanowi załącznik do w/w uchwały.

Mteam-gpp.pdf (76 pobrań )

Za: 4 – DD, MM, JB, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – MI, AG, PS

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski wystawia opinię dla KS M-Team na organizację Polish Cup PTT w roku 2024. Opinia stanowi załącznik do w/w uchwały.

polish-mteam.pdf (71 pobrań )

Za: 4 – DD, JB, MM, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – MI, AG, PS

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zwiększyć kwotę partycypacji w kosztach szkolenia okręgowego z Andreą i Sarą Ghigiarelli, które odbyło się w dniu 16.06.2023′ dla par Okręgu Małopolskiego PTT przeznaczając kwotę do 3500zł.

Za: 7 – DD, MM, PS, JB, AG, MI, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić „Jesienny Turniej Tańca Rekreacja Małopolska„ w dniu 28.10.2023r. organizowany przez Klub Sportowy M-Team w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja: Do 9 Brąz (pary, duety, solo); Do 9 Srebro (pary, duety, solo); Do 9 Złoto (solo) 10-11 Brąz (pary, duety, solo); 10-11 Srebro (pary, duety, solo); 10-11 Złoto (solo) 12-15 Brąz (pary, solo); 12-15 Srebro (pary, solo) Turniej Premium: Do 9 H,G,F 10-11 H,G,F 12-13 H,G,F,E 14-15 E.D.C 16+ E,D,C,B ST/LA oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: G.Skiba (SG), K. Mazurek, D. Ćwik, Magdalena Froń-Nagórska, M. Heinze-Nawara, M. Lozinszek, K. Mróz, A.Telka-Kurczyńska, Z. Wrzyszcz (skr), P. Łyczko (skr).

Za: 4 – AG, JB, MM, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – MI, DD, PS

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju eMotion Dance Festival IV Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim w terminie 19.11.2023′.

Za: 4 – AG, DD, PS, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – MI, MM, JB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

lista-przyjetych-czl.-zw.pdf (65 pobrań )

Za: 6 – DD, AG, PS, MM, MI, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: JB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju FINAŁ REKREACJI MAŁOPOLSKIEJ PTT 2023/2024, OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA O MISTRZOSTWO KRAKOWA w terminie 25-26.05.2024′.

Za: 4 – MI, PS, AG, DD

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – MM, JB, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 18.01.2023r.

Za: DD, MI, AG, PS

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski zatwierdza termin 11-12.11.2023 na realizację 10 jubileuszowego turnieju tańca towarzyskiego organizowanego przez Stardance Kraków

Za: DD, MI, AG, PS

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę sędziego D. Ćwik na J. Kowalska podczas „Jesienny Turniej Tańca Rekreacja Małopolska„ w dniu 28.10.2023r.

Za: 5 – AG, JB, MM, DD, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – MI, PS

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju XXVI TTT „O Pierścień Św. Kingi” w terminie 18.11.2023′.

Za: 4 – AG, DD, PS,MI

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – MM, JB, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju V OTTT ROYAL CUP Wieliczka 2024 w terminie 09-10.03.2024′.

Za: 4 – DD, PS, AG, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – MI, MM, JB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić Notę Księgową wystawioną przez ZG PTT nr 2/SA/2023 z dnia 19.09.2023 na kwotę 39826,00 zł. – obciążenie z tytułu składek za okres I-VI.2023 r.

Za: 6 – AG, MI, DD, PS, JB, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 1 – MM

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju XXXIV Międzyklubowy TT O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ w terminie 23.03.2024′ oraz XXXIV OTTT O WAWELSKIEGO SMOKA w terminie 24.03.2024′.

Za: 4 – AG, DD, PS, MI

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – MM, JB, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmiany w przepisach Rekreacja Małopolska. Przepisy stanowią załącznik do uchwały.

Przepisy-REKREACJA-Okreg-Malopolski-PTT-wrzesien-2023.pdf (72 pobrania )

Za: 4 – DD, PS, MI, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1 – JC

Brak odpowiedzi: 2 – MM, JB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju „REKREACJA MAŁOPOLSKA – system pucharowy 2023„ w terminie 11.11.2023′.

Za: 5 – AG, DD, MI, PS, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – MM, JB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Sędziego Głównego D. Dragan oraz Sędziego delegowanego przez ZOM PTT D. Ćwik podczas XXXII OTTT KLASA-Leliwa 2023 – II Memoriał Stanisława Macieja Bergera w dniu 14.10.2023r. organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne ”KLASA-Tarnów”.

Za: 4 – MI, PS, DD, MM

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – AG, JB, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXXII OTTT KLASA-Leliwa 2023 – II Memoriał Stanisława Macieja Bergera w dniu 14.10.2023r. organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne ”KLASA-Tarnów” w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9H Solo, Do 9H, Do 9G Solo, Do 9G, 10-11H Solo, 10-11H, 10-11G Solo, 10-11G, Do 8-11F Solo, 10-11F, 12-13H, 12-13G, 12-13 F Solo, 12-13F, 12-13E, 12-13D, 12-13 OPEN, 14-15F, 14-15E, 14-15D, 12-15E Solo, 16+E,D,C,B,Open oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: E. Skoczeń-Citko, A. Berkowicz, D. Dragan, J. Fidurski, P. Kordaszewski, A. Orszulak, Ł. Pawlak, Z. Wrzyszcz (skr), M. Błach (skr).

Za: 5 – MI, PS, DD, MM, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – JB, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju WIELKI SZLEM organizowany przez STARDANCE Kraków w terminie 17.03.2024′.

Za: 5 – AG, PS, DD, MM, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 2 – MI, JB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić STARS FINAL- FINAŁ GWIAZD w dniu 12.11.2023r. organizowany przez STARDANCE Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: Do 7 H, 8-9 H, 10-11 H;G;F;E, 12-13 H;G;F;E;D, 14-15 G;F;E;D,C, 16+ F;E;D;C;B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), D. Wiewiórka, G. Rybicki, D. Leszczyńska, M. Froń-Nagórska, A. Orszulak, G. Skiba, W. Górnikiewicz, Z. Wrzyszcz (skr), M. Błach (skr).

Za: 4 – AG, MI, PS, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – JB, MM, DD

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia odwołać kategorię 10-11 H Solo i 12-13 H a w ich miejsce zatwierdzić pow. 15 F Solo podczas XXXII OTTT KLASA-Leliwa 2023 – II Memoriał Stanisława Macieja Bergera w dniu 14.10.2023r. Za: 5 – MI, AG, MM, DD, PS Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Brak odpowiedzi: 2 – JB, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić p. Piotra Sabatowicza jako Kierownika Organizacyjnego Mistrzostw PTT w 10-ciu tańcach w dniu 25.11.2023 w Krakowie.

Za: 4 – DD, MI, PS, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – MM, JB, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia wpisać na listę sędziów okręgowych Okręgu Małopolskiego PTT na rok 2024 wszystkich sędziów okręgowych, którzy opłacą na konto Okręgu Małopolskiego PTT do 31.10.2023 wszystkie wymagane opłaty wynikające ze składek Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Za: 4 – DD, MI, PS, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – MM, JB, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Komitet Organizacyjny L Pucharu profesora Mariana Wieczystego w osobach: Dariusz Dragan, Andrzej Gąsiorowski, Małgorzata Igielska, Piotr Sabatowicz.

Za: 4 – DD, MI, PS, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Brak odpowiedzi: 3 – MM, JB, JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju 1. OFT LATINO CUP ŻABNO 2024 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś – Rekreacja Małopolska, Premium, Senior 2. OFT LATINO CUP ŻABNO 2024 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś organizowany przez KTS LATINO ŻABNO, Fundacja Latino w terminie 06-07.04.2024′.

Za: 5 – MI, DD, PS, AG, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas „Jesienny Turniej Tańca Rekreacja Małopolska„ w dniu 28.10.2023r. odwołać kategorie 12-15 Brąz Solo Dance, 12-15 Brąz (Pary), 12-15 Srebro Solo Dance, 12-15 Srebro, 8-9 F w to miejsce zatwierdzić Do 9 H, G Solo 8-11 F Solo, 12-15 F Solo.

Za: 5 – DD, MI, AG, JC, JB

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić OTTT STARDANCE PREMIUM w dniu 11.11.2023r. organizowany przez STARDANCE Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja – BRĄZ : Do 7 lat solo, duety, pary.8-9 lat solo, duety, pary, 10-11 lat pary. SREBRO: Do7- solo.8-9 solo, duety, pary, 10-11 solo, pary, 12-15 lat Solo, pary; Premium – Do 7 lat H solo, 8-11 H,G,F,E solo, 12-15 H,G,F,E,D solo, 15+ F LA, 15+ D LA/ST solo, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowska (SG), D. Leszczyńska, J. Kowalska, M. Igielska, B. Smarzyńska, K. Mróz, S. Haczek, W. Górnikiewicz, Z. Wrzyszcz (skr), M. Błach (skr).

Za: 4 – MI, AG, DD, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju PERFECT DANCE KRAKÓW 2024 w terminie 11.05.2024′. organizowany przez KTT Perfect Dance Kraków.

Za: 6 – MM, MI, PS, DD, AG, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXVI Turniej Tańca „O Pierścień Św. Kingi” w dniu 18.11.2023r. organizowany przez Sportowy Klub Taneczny „Regis” w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja: Pary do 7 lat –brąz, 8-9 lat -brąz, do 9 lat srebro, 10-11 lat – brąz, srebro, 12-15 lat brąz, srebro Duety: do 9 -brąz, srebro, Solo: do 7 lat –brąz, do 7 lat srebro, 8-9 srebro, 10-11 lat – brąz, srebro, 12-15 lat – brąz, srebro; Premium: Pary: do 9 lat kl. H, 10-11 lat kl. H,G, F, 12-13 lat kl. H,G, F, E 14-15 lat kl. H,G,F,E, D, pow. 15 lat F,E,D,C Solo: 12-15 lat kl. H, G, pow 15 lat kl F oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: M. Igielska (SG), D. Dragan, M. Kordaszewska, G. Skiba, A. Berkowicz, S. Haczek, A, Wantuch, M. Zyznar-Wardzała, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr), A. Drąg (skr).

Za: MI, DD, AG, PS

Przeciw: 0

Wstrzymało się: JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia rozpatrzyć pozytywnie wniosek p. Kamila Mroza Just Dance Wieliczka dotyczący organizacji Otwartych Mistrzostw Okręgu Małopolskiego PTT 2024 w terminie 10.03.2024.

Za: 4 – DD, PS, MI, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić fakturę FV/43/2023 dla BLUE BUDGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Anny Jantar 1/11 45-807 Opole, email. pawelkolman12@gmail.com NIP PL7543331472 w wysokości 1413,27 zł za udostępnienie pakietu danceit do obsługi Pucharu prof. Mariana Wieczystego w kategoriach tańca nowoczesnego w roku 2023.

Za: 4 – DD, MI, PS, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkowe kategorie: 8-9 lat Brąz solo, 10-11 Brąz SOLO, 12-13 Brąz PARY, 12-13 Brąz solo podczas OTTT STARDANCE PREMIUM w dniu 11.11.2023r. Za: 5 – MI, MM, DD, AG, JC Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić eMotion Dance Festival IV Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 19.11.2023r. organizowany przez eMotion Dance Academy Oświęcim w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: do 7 H, 8-9 H; 10-11 H; 8-11 G; 12-15 H, G, F, E; 16+ F, E; Pary: 8-9 H, 10-11 H, F, E; 12-13 G, F, E, D; 14-15 F, E, D, C; 16+ F,E,D,C,B; Senior: Pre Senior F,E; Senior 1 F, E, D, C; Senior 2 F,E,D, C; Senior 3 F,E,D,C;oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: M. Froń-Nagórska, A. Ovchinnikov, K. Anioł-Wiencek, G. Skiba, A. Orszulak, M. Parasiewicz, I. Szczepanek, J. Maślanka, M. Włodarczyk, P. Łyczko (skr), A. Drąg (skr), M. Błach (skr).

Za: 4 – AG, DD, MI, PS

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Puchar Krakowa 2023 w dniu 26.11.2023r. organizowany przez Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT w kategoriach i klasach tanecznych: 8-11 solo H, G, F, 12-15 solo G, F, E, Pow. 15 solo F,E ST/LA, Do 9 H, 10-11 H, G, F, 12-13 H,G,F,E,D ST/LA, 14-15 F,E,D ST/LA, Pow. 15 F, E, D, C, B ST/LA.

Za: 4 – DD, MI, PS, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju „ FINAŁ GWIAZD” – Pierwsze premium w 2024 w terminie 13.01.2024′. organizowany przez „Stardance Kraków”- Tarnów.

Za: 5 – DD, MM, PS, MI, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkową kategorię do 9 Brąz Solo podczas XXVI Turniej Tańca „O Pierścień Św. Kingi” w dniu 18.11.2023r.

Za: 4 – MI, DD, PS, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia, że v-ce Prezes Andrzej Gąsiorowski będzie odpowiadać za koordynowanie, wybranie, poinformowanie i przedstawienie Zarządowi PTT Okręg Małopolski sędziego delegowanego w myśl uchwały ZG PTT 69/2020.

Za: 4 – DD, PS, MI, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju 28 Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Dyrektora MCK Sokół w Nowym Sączu w terminie 21.04.2024′. organizowany przez MCK Sokół w N. Sączu oraz KTT AXIS N. Sącz.

Za: 6 – MI, MM, DD, PS, AG, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia dofinansowanie celowe do Mistrzostw Polski PTT w 10 tańcach, dn. 25.11.2023 otrzymane z Zarządu Infrastruktury Sportowej miasta Kraków przeznaczyć na realizację punktów zawartych w „Zestawienie świadczeń promocyjnych w związku z realizacją umowy dot. „Mistrzostw Polski w 10 Tańcach”. Powyższe zestawienie stanowi załącznik do uchwały.

PT-Taneczne-Zestawienie-dzialan-promocyjnych-zal-1.xlsx (56 pobrań )

Za: 4 – DD, PS, AG, MI

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia odwołać kategorie do 9 Srebro Duety, 12-15 Brąz Solo 14-15 H,E i D ST w ich miejsce zatwierdzić kategorie 8-9 Brąz Solo, 8-11 H, F Solo, 12-15 F Solo podczas XXVI Turniej Tańca „O Pierścień Św. Kingi” w dniu 18.11.2023r.

Za: 4 – DD, AG, MI, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić skład komisji sędziowskiej na turniej towarzyszący Mistrzostwom PTT w 10 tańcach w dn. 26.11.2023 w Krakowie w następującym składzie: M. Igielska (SG), A. Gąsiorowska, A. Wantuch, E. Skoczeń Citko, E. Dudek, M. Dziedziczak, W. Wolinowski, komisja skrutacyjna M. Kowalik, A. Drąg.

Za: 4 – DD, PS, MI, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1 – JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Ogólnopolski Festiwal Tańca o Puchar Powiśla Dąbrowskiego w dniu 02.12.2023r. organizowany przez Fundacja Latino- Klub Tańca Sportowego LATINO ŻABNO w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 Brąz Solo, Duety, Pary Do 9 Srebro Solo, Duety, Pary 10-11 Brąz Solo, Pary 10-11 Srebro Solo, Pary 12-15 Brąz Solo, Pary 12-15 Srebro Solo, Pary; 8-11 HGFE Solo 12-15 FE Open Solo 14-15 HG 16+ F Solo 25-29 (Pre-Senior) E 30+ (Senior 1) EDCB 40+ (Senior 2) FEDC 50+ (Senior 3) FEDC oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: K. Buczma, M. Igielska, K, Mróz, P. Nawara, W. Górnikiewicz, A. Orszulak, G. Skiba, M. Lozinszek, A. Drąg (skr), M. Wolak (skr).

Za: 4 – DD, PS, MI, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Ogólnopolski Festiwal Tańca o Puchar Powiśla Dąbrowskiego w dniu 03.12.2023r. organizowany przez Fundacja Latino- Klub Tańca Sportowego LATINO ŻABNO w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 HG, 10-11 HGFE, 12-13 HG, 12-15 HG Solo, 12-13 E 14-15 FEDC, 16+ F 16+ E,D,C,B, OPEN oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Zgodnym z MP Show i Formacji.

Za: 4 – DD, PS, MI, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia wyznaczyć Sędziego Głównego p. A. Orszulak oraz Sędziego delegowanego p. B. Smarzyńska podczas Ogólnopolski Festiwal Tańca o Puchar Powiśla Dąbrowskiego w dniu 02.12.2023r.

Za: 6 – JB, AG, PS, DD, MM, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas OFT o Puchar Powiśla Dąbrowskiego w dniu 02.12.2023r. zatwierdzić kategorie do 7 Brąz Pary, Duety, Solo natomiast wykreślić 12-15 Brąz Solo, Pary, 12-15 Srebro Solo oraz podczas OFT o Puchar Powiśla Dąbrowskiego w dniu 03.12.2023r. zatwierdzić zmianę kategorii pow. 15 LA Open na pow. 18 LA Open i dodać 12-13 F.

Za: 4 – MM, AG, PS, DD

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić preliminarz MISTRZOSTW POLSKI Polskiego Towarzystwa Tanecznego w 10-ciu Tańcach oraz turnieju towarzyszącego w dniach 25-26.11.2023. Preliminarz stanowi załącznik do uchwały.

Preliminarz-MP10.pdf (49 pobrań )

Za: 4 – DD, PS, MI, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1 – JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas OFT o Puchar Powiśla Dąbrowskiego w dniu 02.12.2023r. odwołać kategorię do 9 Srebro duety, 8-11 H Solo i 14-15 H,G oraz zatwierdzić kategorie 12-15 Brąz pary i Solo, do 9 i 10-11 H Solo.

Za: 4 – MM, DD, AG, PS

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać dofinansowanie celowe w kwocie do 2500 zł z przeznaczeniem na puchary i nagrody dla organizatora Mistrzostw Polski PTT Formacji oraz Show Dance.

Za: 4 – MM, DD, PS, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkowego Sędziego w osobie G. Skiba podczas turnieju Premium OFT o Puchar Powiśla Dąbrowskiego w dniu 03.12.2023r.

Za: 4 – DD, MM, PS, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić preliminarz turnieju 50 Pucharu profesora Mariana Wieczystego w dniach 8-10.12.2023 w Krakowie. Preliminarz stanowi załącznik do uchwały.

Preliminarz-Wieczysty-2023.pdf (50 pobrań )

Za: 4 – DD, PS, AG, MI

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1 – JC

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić wypłatę dla administratora CBD PTT p. Dariusza Dragana za fakturę nr FS 146/2023 na kwotę 6 098,40 zł. za obsługę Centralnej Bazy Danych Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski w roku 2022.

Za: 5 – PS, MI, AG, DD, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić wypłatę dla administratora CBD PTT p. Jarosława Całki za rok 2023 w wysokości 2117,60 zł. na podst. Rachunku nr 30/2023 z dnia 18.12.2023r.

Za: 4 – MI, PS, DD, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić 28 Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Dyrektora MCK Sokół w Nowym Sączu w dniu 11.04.2024r. organizowany przez MCK Sokół w N. Sączu oraz KTT AXIS N. Sącz w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 lat H Solo 10-11 lat H,G Solo 12-15 lat H,G,F,E Solo Pow. 16 lat E,D Solo 10-11 lat G,F,E 12-13 lat G,F,E,D 14-15 lat E,D Pow. 16 lat F,E,D,C,B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: J. Biały (SG), D. Dragan, D. Ćwik, A. Berkowicz, P. Włodarczyk, J. Fidurski, M. Heinze-Nawara, S. Haczek, A. Drąg (skr), Z. Wrzyszcz (skr).

Za: 5 – DD, MI, AG, PS, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić „FINAŁ GWIAZD„ Pierwsze Premium w 2024 oraz Rekreacja Małopolska w dniu 13.01.2024r. organizowany przez STARDANCE Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja Małopolska: Do 7 brąz solo, duety, Do 9 brąz solo, duety, pary, Do 7 srebro solo, Do 9 srebro solo, pary, 10-11 brąz solo, pary, 10-11 srebro solo, pary. Solo: 8-11 H,G,F, 12-15 F,E 8-9 H, Do 9 G, 10-11 H,G,F,E, 12-13 H,G,F,E, 14-15 F,D,C, 16+ F,E,D,C,B,A la oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: G. Skiba (SG), M. Pawelec, E. Skoczeń-Citko, A. Ośródka, A. Smoroń, M. Gałek, M. Nagórski, A. Gąsiorowski, S. Haczek, W. Górnikiewicz, Z. Wrzyszcz (skr), M. Błach (skr), P. Łyczko (skr).

Za: 5 – DD, MI, PS, AG, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwały 2022

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić opłatę Rachunek nr 23/2021 z dnia 31.12.2021 w wysokości 1704,40 zł. administratorowi Okręgu Małopolskiego za wprowadzanie, edycję i korektę danych w CBD za rok 2021.

Za: 5  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju STARS FINAL – FINAŁ GWIAZD REKREACJA 2022 w terminie 19.02.2022′.

Za: 5  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju FESTIWAL STARS FINAL 2022 w terminie 20.02.2022.

Za: 5  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić CeA Challenge Cup Puchar w dniu 12-13 Marzec 2022r. organizowany przez Cor et Animus Fundacja w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: do 7H; do 9 H,G; 8-9 H; do 11 H,G; 10-11 H,G; 12-15 H,G,F,E; 16+ F,E; Pary: do 10-11 H,G,F,E,Open; 12-13 H,G,F,E,D,Open; 14-15 H,G,F,E,D,C,Open; 16+ F,E,D,C,B,A,Open; 16-18 E,D,C,B; Senior:Pre Senior F,E,C; Senior 1 F,E,D,B; Senior 2 F,E,D,C,B; Senior 3 F,E,D,C,B;; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota: D. Dragan, K. Fiszer, A. Telka-Kurczyńska, D. Ćwik, W. Jabczyński, S. Kobylkin, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr) Niedziela: W. Jabczyński, S. Kobylkin, D. Dragan, A. Orszulak, W. Wolinowski, T. Zoń, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr)

Za: 4  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić STARS FINAL – FINAŁ GWIAZD REKREACJA 2022 w dniu 19 Luty 2022r. organizowany przez STARSDANCE Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO – pary mieszane, pary dziewczynek (duety), soliści w grupach wiekowych do 7 lat; 8-9 lat; 10-11 lat; 12-13 lat 14-15 lat; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: M. Igielska, M. Czechowska, K. Baran, G. Skiba, Ł. Wiśniewski, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr)

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członka Wspierającego Akademia Tańca reprezentowanego przez Rafała Zarębę 31-875 Kraków, oś. Dywizjonu 303 64/16; NIP 683 141 42 04; www.naukatanca.com; tel. 500800464.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 14.07.2021r.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członka Wspierającego Pactum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanego przez Magdalenę Opalińską 30-329 Kraków, ul. Praska 47/2; NIP 676 260 24 33, KRS 0000917537 

Za: 4
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA „STARS FINAL- FINAŁ GWIAZD 2022 ”w dniu 20 Luty 2022r. organizowany przez STARDANCE Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9h, do 9h solo, 10-11h, 10-11h solo, do 11g, 12-13h, 12-13g, 12-13f, 12-13e, 10-11f, , 10-11e, 14-15f, 14-15e, 14-15h, 14-15d, 14-15c, pow. 16d,12-13 d, Pow.16f,Pow.16e, Pow.16c, Pow. 16b oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan, M. Pawelec, M. Gałek, P. Purchała, G. Skiba, G. Kamiński, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr)

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego pod Patronatem Burmistrza Miasta Chrzanowa w terminie 07.05.2022′.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać nagrody finansowe za osiągnięty wynik taneczny w roku 2021. 
Zuziański Aleksander – Dobranowska Dominika za miejsce I w MP 10T, 500zł (1000zł-dla pary)
Kalinka Franciszek – Srebrzyńska Maria za miejsce I w MP ST, 300zł (600zł-dla pary) 
Jaworek Tomasz – Tarnowska Jaworek Anna za miejsce I w MP ST, 300zł (600zł-dla pary)
Kowal Wojciech – Sajdak Emilia za miejsce I w MP 10T, 300zł (600zł-dla pary)
Serafin Maksymilian – Majerowska Weronika za miejsce II w MP ST, 250zł (500zł-dla pary) 
Kalinka Franciszek – Srebrzyńska Maria za miejsce II w MP LA, 250zł (500zł-dla pary)
Podraza Daniel – Podraza Patrycja za miejsce III w MP LA, 200zł (400zł-dla pary)
Skwarnicki Piotr – Lykhodit Anastasiia za miejsce III w MP 10T, 200zł (400zł-dla pary)
Serafin Maksymilian – Majerowska Weronika za miejsce III w MP 10T, 200zł (400zł-dla pary)
Powyższe nagrody dotyczą wyłącznie startów w Mistrzostwach Polski PTT w stylach Standard, Latin i kombinacji 10 tańców w roku 2021.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia na mocy uchwały ZG PTT nr 38/2015 opłacić czynsz za lokal wynajmowany na potrzeby biura Okręgu Małopolskiego PTT za lata 2021, 2022 na łączną kwotę 6000-, Kwota zostanie przelana na konto ZG PTT.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia  opłacić 50 % akredytacji za tancerzy Okręgu Małopolskiego PTT biorących  udział w turnieju 20.03.2022 Otwarte Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego w  Wieliczce.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić tekst jednolity „Procedury przyjmowania, zatwierdzania Turniejów Tańca Towarzyskiego PTT w Okręgu Małopolskim”, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Procedura przyjmowania, zatwierdzania turnieju w okręgu małopolskim 2022

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić odwołanie turnieju eMotion Dance Festival w dniu 05.02.2022′ oraz przenieść z dnia 05.02.2022′ na 06.02.2022′ następujące kategorie: do I bloku 12-13 H; 12-13 F; 14-15 H, do II bloku 10-11 H; 14-15 D ST; 14-15 D LA, do IV bloku 16+ F ST; 16+ F LA; 16+ F Solo ST; 16+ F Solo LA.

Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Fakturę VAT nr FA/162/02/2022/U z dnia 9.02.2022 za usługi księgowe w roku 2021 i bilans w 2021 r. w wysokości 5 460,00 zł.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zatwierdzić zmianę terminu XVIII Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar JM Rektora AGH z dnia 27.03.2022′ na 12.11.2022′.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić podczas Turnieju STARS FINAL – FINAŁ GWIAZD REKREACJA 2022 w dniu 19.02.2022’ Sędziego Głównego i Sędziego delegowanego przez ZOM PTT w osobie M. Igielska oraz podczas Turnieju OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA „STARS FINAL- FINAŁ GWIAZD 2022 ” w dniu 20.02.2022’ Sędziego Głównego w osobie D. Dragan i Sędziego delegowanego przez ZOM PTT M. Igielska.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę sędziego p. P. Purchała na p. A. Wantuch podczas Turnieju STARDANCE w dniu 20.02.2022’.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia dodać do drugiego bloku turnieju Stardance w Tarnowie w dn. 20.02.2022′ kategorię solo 10-11 klasa G.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXXII TTT O Krakowską Czapeczkę w dniu 02 Kwietnia 2022r. organizowany przez Centrum Tańca M.I., KTiTS Pląs, PTT OM, MFT Saltatio w kategoriach i klasach tanecznych: BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO – pary mieszane, pary dziewczynek (duety), soliści w grupach wiekowych do 7 lat; 8-9 lat; 10-11 lat; 12-13 lat 14-15 lat; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan, M. Czechowska-Gauden, K. Mróz, A. Filipczak, P. Nawara, M. Zyznar-Wardzała,  M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr)

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXXII OTTT O Wawelskiego Smoka w dniu 03 Kwietnia 2022r. organizowany przez Centrum Tańca M.I., KTiTS Pląs, PTT OM, MFT Saltatio w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9H,G solo, 10-11 HGFE i H solo, 12-13 HGFED, 12-15 FE solo, 14-15GFED, pow. 16FEDCB oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan, M. Heinze-Nawara, W. Wolinowski, M. Kiszteliński, E. Skoczeń-Citko, K. Fiszer, G. Kamiński, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr)

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić OTWARTE MISTRZOSTWA OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO PTT oraz III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO ROYAL CUP WIELICZKA 2022 w dniu 19-20 Marzec 2022r. organizowany przez Szkoła Tańca JUST DANCE Kamil Mróz w kategoriach i klasach tanecznych: Sobota: – REKREACJA: do 9 Brąz pary mieszane, do 9 Brąz duety, do 9 Brąz solo, do 9 Srebro pary mieszane, do 9 Srebro duety, do 9 Srebro solo, 10-11 Brąz pary mieszane, 10-11 Brąz solo, 10-11 Srebro pary mieszane, 10-11 Srebro solo, 12-15 Srebro pary mieszane, 12-15 Srebro solo.- PREMIUM: do 11 H SOLO, do 11 G SOLO, do 11 F SOLO, 12-15 F SOLO, do 9 H, do 9 G, 10-11 H, 10-11 G, 12-13 F, 12-13 E, 14-15 F, 14-15 E, 14-15 D ST/LA, 16+ E ST/LA, 16+ D ST/LA, 16+ C ST/LA, 16+ B ST/LA, 16+ A ST/LA. Niedziela: – PREMIUM: do 9 H SOLO, do 9 G SOLO, 12-15 H SOLO, 12-15 G SOLO, 12-15 E SOLO, 10-11 F, 10-11 E, 12-13 H, 12-13 G, 12-13 D ST/LA, 14-15 H, 14-15 G, 14-15 C ST/LA, 16+ F ST/LA – OTWARTE MISTRZOSTWA OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO; do 11 OPEN SOLO, 12-15 OPEN SOLO, 16+ OPEN SOLO, do 9 OPEN, 10-11 OPEN, 12-13 OPEN, 14-15 OPEN, 16-18 OPEN, 16-20 OPEN, 19+ OPEN, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan 2 dni, J. Biały nd, J. Oleszczyński 2 dni, M. Skawiński 2 dni, G. Rybicki 2 dni, E. Soczeń-Citko 2 dni, W. Wolinowski nd, G. Skiba sb, K. Drezno sb, Ł. Wiśniewski – rekreacja, M. Zyznar-Wardzała – rekreacja, M. Czechowska – rekreacja, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić podczas XXXII OTTT O Wawelskiego Smoka w dniu 03 Kwietnia 2022r dodatkową kategorię 10-11 G Solo Dance oraz Sędziego Głównego i Sędziego delegowanego przez ZOM PTT w osobie D. Dragan oraz odwołać Sędziego M. Kiszteliński a zatwierdzić K. Drezno. Podczas XXXII TTT O Krakowską Czapeczkę w dniu 02 Kwietnia 2022r odwołać Sędziego A. Filipczak a zatwierdzić M. Kaczmarczyk i Sędziego Głównego, Sędziego delegowanego przez ZOM PTT w osobie D. Dragan.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju PERFECT DANCE 2022 w Krakowie
w terminie 04.06.2022′.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę nazwy turnieju X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego pod Patronatem Burmistrza Miasta Chrzanowa na Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „LIBIĄŻ DANCE FESTIVAL” oraz lokalizację z Chrzanowa na Libiąż.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia wyznaczyć jako sędziego delegowanego z Okręgu Małopolskiego na turniej 12-13.03.2022 w Grajowie k/Wieliczki p. Adę Wantuch oraz sędziego głównego Dariusza Dragan.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia PTT o nadanie Członkostwa Honorowego p. Stanisławie Adzie Wantuch.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić aktualizację danych w CBD PTT Członka Wspierającego Studio Tańca Bawinek Kraków. Nowe dane: nazwa INFINITY reprezentowane przez Hanna Kolano i Michał Kolano z siedzibą w 22-400 Zamość ul. Powiatowa 6a adres kor. 30-619 Kraków ul. Turniejowa 73d/33 NIP 9222818527, tel. 730064297, e-mail: hannakolano@gmail.com.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać dofinansowanie w kwocie 1000zł z przeznaczeniem na opłacenie transmisji na żywo z Otwartych Mistrzostw Okręgu Małopolskiego organizowanych przez Just Dance Wieliczka w dniu 20.03.2022′

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą zmianę podczas turnieju CeA Challenge Cup Puchar w dniu 12.03.2022 – odwołanie Sędziego A. Telka-Kurczyńska a powołanie T. Kurczyński.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220310

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju eMotion Dance Festival I w Oświęcimiu w terminie 21.05.2022′.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220316

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju eMotion Dance Festival II Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim w Oświęcimiu w terminie 22.05.2022′.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220316

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju „STARS PREMIUM” w Tarnowie w terminie 02.05.2022′.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220322

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju eMotion Dance Festival III w Oświęcimiu w terminie 20.11.2022′.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220323

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju Cea Challenge Cup Uskrzydlone w Krakowie w terminie 22-23.10.2022′.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220323

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju CeA Challenge Cup Mikołajowy w Wieliczce w terminie 26-27.11.2022′.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220323

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić sprawozdanie z prac Zarządu PTT Okręg Małopolski za okres sprawozdawczy od 21.03.2021 do 08.03.2022.

Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220325

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2022 w dniu 09 Kwiecień 2022r. organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne „KLASA-Tarnów” oraz Gmina Pleśna w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9H Solo, Do 9H, Do 9G Solo, 10-11H Solo, 10-11H, 10-11G Solo, 10-11G, 10-11F, 12-13G, F, E, D, 12-15H Solo, 12-15G Solo, 12-15F Solo,  14-15G, F, E, D, C, 16+ F, E, D, C, B, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), A. Ramiączek-Mika, A. Telka-Kurczyńska, D. Ćwik, J. Fidurski, K. Mróz, G. Skiba, P. Włodarczyk, Z. Wrzyszcz (skr), D. Sasor (skr) 

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220325

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Skrutinera w osobie M. Błach podczas XVI OTTT Pleśna 2022 w dniu 09.04.2022′.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220328

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić opłatę NOTY KSIEGOWEJ  4/SA/21 z dnia 28.03.2022 na kwotę 8214,50 zł. z tytułu: obciążenie składek za okres VII-XII/2021  35% zgodnie z kalkulacją przychodów statutowych.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220328

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas OTTT O Wawelskiego Smoka w dniu 03.04.2022′ odwołać kategorie 10-11 E, 12-13 D ST/LA a w ich miejsce zatwierdzić 12-15 H Solo, 14-15 C ST/LA.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220329

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić do składu sędziowskiego K. Baran, M. Kaczmarczyk, M. Zyznar-Wardzała, J. Całka, B. Myśliwiec oraz dopisać w dniu 23.04.2022′ dodatkowe kategorie do 7 lat klasa H i G podczas Cracow Dance Festival w Krakowie.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220401

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas XVI OTTT PLEŚNA 2022 w dniu 09.04.2022′ odwołać kategorie do 9 G Solo i 10-11 G Solo a w ich miejsce zatwierdzić do 11 G Solo oraz 12-13 H. Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220402

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić STARDANCE PREMIUM w dniu 02 Maj 2022r. organizowany przez Stardance Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: Solo Dance do 9 lat H;G 10-11 H; G 12-15 G; F; E Pary 10-11 H;G;F;E 12-13 H;G;F;E;D 14-15 G;F;E;D 16+ F;E;D;C;B, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG) , A. Gąsiorowska, T. Kurczyński, A. Orszulak, D. Kurzeja, J. Kowalska, K. Drezno, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr) Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220404

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić opłatę faktury nr 6/04/2022/P w wysokości 1650,17 zł. za wykonanie lampek z logo Okręgu Małopolskiego PTT jako dekorację na turnieje tańca.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220405

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić CeA Challenge Cup Majówka w Krakowie w dniu 30.04-01.05 2022r. organizowany przez Cor et Animus Fundacja oraz MDK DH Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: do 9 H,G; do 11 F,Open; 10-11 H,G; 12-15 H,G,F,E,Open; 16+ F,E,Open; Pary: do 9 H,G; 10-11 H,G,F,E; 12-13 H,G,F,E,D; 14-15 H,G,F,E,D,C; 16+F,E,D,C,B,A; 16-18 E,D,C,Open; 19+ Open Senior: Pre Senior F,E,C,Open, Open Show; Senior 1 F,E,D,C,B,Open; Senior 2 F,E,D,C,B,Open, Open Show; Senior 3 F,E,D,C,B,Open, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota – G. Rybicki (SG) J. Kowalska, M. Gałek, G. Kałmuczak, K. Kulig, D. Kurzeja, J. Narajewski, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr), Niedziela – G. Rybicki (SG) J. Kowalska, M. Gałek, G. Kałmuczak, K. Kulig, D. Kurzeja, J. Narajewski, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr)

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220405

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić podczas Cracow Dance Festival w Krakowie dnia 23.04.2022′ dodatkowe kategorie do 9 lat klasa Brąz i Srebro (pary), 10-11 Brąz (pary) i odwołać do 7 lat klasa H, G. Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220507

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić fakturę FV 5/03/2022 dla BANAŚ, BOŚ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA JAWNA ul. św. Teresy 12/2, 31-162 Kraków, NIP 6762568647 w wysokości 1826,55 zł za obsługę prawną. Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220408

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „LIBIĄŻ DANCE FESTIVAL„ w dniu 07 Maj 2022r. organizowany przez Szkołę Tańca WIR Mysłowice w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 lat H Solo Dance,Do 9 lat H, 8-9 lat G Solo Dance, 10-11 lat H Solo Dance , Pow. 16 F Solo Dance, 10-11 F, 12-13 G,F,E , 12-15 H,G Solo Dance, 14-15 F,E,D POW. 16 F,E,D,C,B, Senior 2 F,D, Senior III + IV D, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowski (SG), A. Wantuch, E. Skoczeń-Citko, M. Kiszteliński, G. Rybicki, K. Trętowski, W. Wolinowski, D. Endglert-Dudek (skr), P. Łyczko (skr).

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220410

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Sędziego Skrutinera p. Martę Błach na turniej „STARS PREMIUM” w Tarnowie w terminie 02.05.2022′.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220410

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zwołać w formie on-line na platformie ZOOM Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 14.05 sobota o godz. 14.30 I-szy termin, 15.00 II-gi termin.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego PTT,

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania przez osobę wyznaczoną przez OKR PTT.

3. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zebrania,

4. Wybór Komisji Walnego Zebrania,

5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania,

6. Zatwierdzenie porządku obrad,

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe – bilans za 2021 rok,

8. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ,

9. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,

10. Dyskusja nad sprawozdaniami,

11. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań

12. Program działań i plan finansowy na rok 2022,

13. Podjęcie uchwał i wolne wnioski,

14. Zakończenie Walnego Zebrania.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220420

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia odwołać Sędziego D. Kurzeja a w jego miejsce zatwierdzić D. Wiewiórka podczas turnieju „STARS PREMIUM” w Tarnowie w terminie 02.05.2022′.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220420

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dofinansowanie VII Freestyle Open Dance w kwocie 2500zł z przeznaczeniem na puchary i medale dla zawodników.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220420

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkowe kategorie 14-15 E i 14-15 C podczas turnieju „STARS PREMIUM” w Tarnowie w terminie 02.05.2022′.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220424

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić VII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2022 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś w dniu 14 Maj 2022r. organizowany przez Fundacja Latino – Klub Tańca Sportowego LATINO ŻABNO w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 H SOLO, 8-9 H, 10-11 H,G,E, 12-15 H,G SOLO, 12-13 H,G, 14-15 F,E,D,C Pow. 16 A oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowska (SG), T. Kurczyński, Ł. Pawlak, T. Reindl, J. Dziedziczak, A. Zaliński, D. Kurzeja, M. Parasiewicz, Z. Wrzyszcz (skr), D. Sasor (skr).

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220425

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić VII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2022 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś oraz Rekreacja Małopolska w dniu 15 Maj 2022r. organizowany przez Fundacja Latino – Klub Tańca Sportowego LATINO ŻABNO w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja: Do 9 Brąz Pary, Duety, Solo, Do 9 Srebro Pary, Solo, 10-11 Brąz Pary, Duety, Solo, 10-11 Srebro Pary, Solo, 12-15 BRĄZ Pary, Solo, 12-15 SREBRO Pary, Solo Sport: Do 11 H,G,F SOLO, 10-11 H,G,F 12-13 G,F,E,OPEN 12-15 F SOLO, 14-15 G,F, Pow. 16 F,E,D,C,B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowska (SG), M. Igielska, M. Heinze, T. Kurczyński, M. Parasiewicz, J. Dziedziczak, K. Mróz, G. Skiba, B. Myśliwiec, Ł. Wiśniewski, M. Zyznar-Wardzała, Z. Wrzyszcz (skr), D. Sasor (skr).

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220425

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkowe kategorie Senior II klasa E i Senior IV klasa F podczas OTTT „LIBIĄŻ DANCE FESTIVAL„ w dniu 07 Maj 2022r.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220427

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkową kategorię Senior II klasa C oraz powołać Sędziego A. Gąsiorowska w miejsce W. Wolinowskiego podczas OTTT „LIBIĄŻ DANCE FESTIVAL„ w dniu 07 Maj 2022r.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220428

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić turniej tańca towarzyskiego o nazwie: GPP PTT o Mistrzostwo Krakowa w dniu 28-29 Maj 2022r. organizowany przez Polskie Towarzystwo Taneczne, Polskie Towarzystwo Taneczne ZOM w kategoriach i klasach tanecznych: 28.05.2022 r. Premium: pow. 15 lat Klasa F, E, D, C, B; 14-15 F, D ; 12-13 G, F; 10-11 H, F 29.05.2022 r. Premium: 10-11 H solo, do 9 H solo, do 11 G solo, 12-15 H, G. Rekreacja Małopolska PTT Brąz; Srebro; Złoto – pary; duety; soliści w kategoriach do 7 lat; 8-9 lat; 10-11 lat; 12-13 lat; 14-15 lat. oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota: D. Dragan (SG), E. Skoczeń-Citko, M. Pawelec, P. Szajda, S. Rusu, M. Heinze-Nawara, M. Kiszteliński, G. Rybicki, Z. Wrzyszcz (skr), M. Kowalik (skr) Niedziela: D. Dragan (SG), K. Baran, J. Całka, M. Czechowska-Gauden, M. Kaczmarczyk, M. Zyznar-Wardzała, Z. Wrzyszcz (skr), M. Kowalik (skr).

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220428

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Sędziego M. Charchut oraz Skrutinera M. Błach a odwołać P. Łyczko podczas CeA Challenge Cup Majówka w Krakowie w dniach 30 Kwiecień i 01 Maj 2022r.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220429

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas VII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2022 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś w dniu 14 Maj 2022r. Wykreślenie kategorii 10-11 H,G, 12-13 G, 14-15 F, w ich miejsce dopisanie 12-15 E Solo, 16-18 C ST/LA, do 9 G Solo.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220506

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić eMotion Dance Festival II Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 21-22 Maj 2022r. organizowany przez eMotion Dance Academy Oświęcim w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: do 7 H; 8-9 H; do 9 H,G; 10-11 H,G,F; do 11 H; 12-13 G;14-15 G; 12-15 H,G,F,E; 16+ F,E; Pary: do 9 H; 10-11 H,G,F; 12-13 H,G,F,E,D; 14-15 H,G,F,E,D,C; 16-18 E,D,C,B,Open; 16+ F,E,D,C,B,A; 19+ D,Open; Senior: Pre Senior F,E,C; Senior 1 F,E,D,C,B; Senior 2 F,E,D; Senior 3 F,E,D; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota: A. Gąsiorowski (SG), S. Grzybek, S. Kobylkin, P. Nawara, R. Pawelec, J. Rybicki, M. Skawiński, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr) Niedziela: A. Gąsiorowski (SG), M. Heinze-Nawara, S. Grzybek, S. Kobylkin, R. Pawelec, J. Rybicki, M. Skawiński, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr).

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220506

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas VII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2022 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś w dniach 14-15  Maja 2022r. wykreślić Skrutinera D. Sasor, a zatwierdzić A. Drąg oraz M. Błach.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220507

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas VII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2022 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś w dniu 15 Maj 2022r. Wykreślić kategorię 12-13 Open ST/LA w jej miejsce zatwierdzić 12-13 D ST/LA.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220511

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas VII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2022 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś w dniu 14 Maj 2022r. Wykreślić kategorię pow 15 A ST/LA w jej miejsce zatwierdzić 16-18 B ST/LA.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220511

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić fakturę FV 5/05/2022 dla BANAŚ, BOŚ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA JAWNA ul. św. Teresy 12/2, 31-162 Kraków, NIP 6762568647 w wysokości 1494,45 zł za obsługę prawną.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220513

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas eMotion Dance Festival II Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 21-22 Maj 2022r w dniu 14 Maj 2022r. Wykreślić sędziego J. Rybicki w jego miejsce 21.05 zatwierdzić A. Wantuch i K. Drezno, 22.05 K. Trętowski oraz dopisać kat. Pre Senior B LA, Senior 1 A ST, Senior 2 C ST/LA.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220513

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju CeA Challenge Cup Letni Pod Honorowym Patronatem Stefana Kolawińskiego Burmistrza Miasta Bochni w terminie 02-03.07.2022′.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220513

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas VII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2022 w dniu 15 Maj 2022r. Zatwierdzić w bloku I Sędziego Głównego M.Igielska oraz wykreślić z komisji skrutacyjnej A. Drąg a dopisać M. Kowalik.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220513

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju STARDANCE – GOLDEN LEAGUE 2022/23 w terminie 01-02.10.2022′.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220513

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2023 o Puchar Burmistrza Marty Herduś w terminie 22-23.04.2023′. 23.04.2023r. Rekreacja Małopolska.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220520

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić podczas turnieju eMotion Dance Festival II Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim przeniesienie z niedzieli na sobotę kategorii +16 F Solo, +16 D, C, B, A oraz dopisać 14-15G i do 11 G Solo. Wykreślić sędziego M. Skawiński a w jego miejsce wpisać A. Gąsiorowska.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220520

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO KTT PERFECT DANCE KRAKÓW 2022 w dniu 04 Czerwiec 2022r. organizowany przez Klub Tańca Towarzyskiego PERFECT DANCE w kategoriach i klasach tanecznych: Solo Dance do 9 lat H; do 11 lat G; 10-11 H; G 12-15 H, G, F, E Pary 10-11 H, G, F 12-13 H, G, F, E 14-15 G, F, E, D, C 16+ F, E, D, C, B; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Wiewiórka (SG), A. Gąsiorowska, M. Igielska, J. Kowalska, P. Nawara, K. Mróz, G. Skiba, T. Kurczyński, P. Łyczko (skr), M. Kowalik (skr), M. Błach (skr)

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220521

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju STARDANCE – PREMIUM w terminie 18-19.02.2023′.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220523

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić preliminarz Turnieju Tanecznego O MISTRZOSTWO KRAKOWA w Tańcu Towarzyskim GRAND PRIX POLSKI oraz Ogólnopolskiego TTT i VI Finału Rekreacji Małopolskiej odbywającego się w dniach 28-29 maja 2022 roku.

PTT-Okręg-preliminarz-28-29.05.2022

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220525

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Skrutinera p. M.Błach podczas TT O MISTRZOSTWO KRAKOWA oraz VI Finału Rekreacji Małopolskiej odbywającego się w dniach 28-29 maja 2022 roku.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220526

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia odwołać sędziego J. Kowalska a zatwierdzić K. Mazurek podczas OTTT PERFECT DANCE KRAKÓW 2022 w dniu 04 Czerwiec 2022r.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220531

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić CeA Challenge Cup Letni Pod Honorowym Patronatem Stefana Kolawińskiego Burmistrza Miasta Bochni w dniu 02-03 Lipiec 2022r. organizowany przez Pactum Sp. z o.o. w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: do 11 H,G,F; 12-15 H,G,F,E; 16+ F,E; Pary: 10-11 H,G,E,Open; 12-13 H,G,F,E,D,Open; 14-15 H,G,F,E,D,C,Open; 16+F,E,D,C,B; 16-18 D,C,Open; 19+ Open; Senior:Pre Senior F,E,C,B,Open; Senior 1 F,E,D,C,B,A,Open; Senior 2 F,E,D,C,B,Open; Senior 3 F,E,D,C,B,A, Open; Senior 4 F,D,Open; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota: A. Gąsiorowska (SG), K. Buczma, S. Kobylkin, T. Kurczyński, K. Majewski, A. Orszulak, I. Sulewski, P. Włodarczyk,  P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr). Niedziela: A. Gąsiorowska (SG), K. Buczma, S. Kolkin, T. Kurczyński, K. Majewski, A. Orszulak, I. Sulewski, P. Włodarczyk,  P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr).

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220601

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić IV Ogólnopolski Festiwal Tańca LATIN DANCE SHOW 2022 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego w dniu 18 Czerwiec 2022r. organizowany przez Fundacja Latino- Klub Tańca Sportowego LATIN DANCE Dąbrowa Tarnowska w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 H, G, 10-11 H, G, 12-13 H, G, F, E KOMB, 14-15 H, G, F, E., 14-15 D, C, 12-13 D, 16-18 F, E, D, C, B, pow. 16 F, E SOLO, pow. 16 A oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: J. Oleszczyński, K. Buczma, A. Orszulak, M. Piwiński, W. Wolinowski, K. Mazurek, G. Rybicki, G. Skiba, Z. Wrzyszcz (skr), A. Drąg (skr)

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220607

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić IV Ogólnopolski Festiwal Tańca LATIN DANCE SHOW 2022 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego w dniu 19 Czerwiec 2022r. organizowany przez Fundacja Latino- Klub Tańca Sportowego LATIN DANCE Dąbrowa Tarnowska w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 H, G SOLO, Do 11 H, G, F, E solo, 12-15 H, G, F, E SOLO, 10-11 F, E, pow.16 F, E, D, C, B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: J. Oleszczyński, K. Buczma, A. Orszulak, G. Kamiński, J. Fidurski, K. Mazurek, G. Rybicki, G. Skiba, Z. Wrzyszcz (skr), A. Drąg (skr).

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220607

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić NOSALOWY INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL w dniu 29-30 Październik 2022r. organizowany przez KLUB SPORTOWY M-TEAM w kategoriach i klasach tanecznych: Sobota: DO 11 H,G,F, OPEN – SOLO, 12-15 H,G,F, OPEN – SOLO, DO 9 H,G, 10-11 H,G, 12-13 H,G, 14-15 H,G; Niedziela: 10-11 F,E, 12-13 F,E,D,OPEN, 14-15 F,E,D,C, OPEN, POW.15 F,E,D,C,B,A,OPEN, 16-18 OPEN,16-20 OPEN,SENIOR1 OPEN oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota: J. Biały, R. Butko, M. Garlicka-Sudoł, R. Hojsan, S. Kalinowski, A. Suchocki,  D. Górska-Jabłońska (skr), A. Bajda (skr),  Z. Wrzyszcz (skr). Niedziela: J. Biały, Lyn Marriner, Melia, Katusha Spasitel, Peter Stokkebroe, Sergey Surkov, R. Butko, M. Fiksa, M. Garlicka-Sudoł, R. Hojsan, S. Kalinowski, A. Mosejcuk, S. Rusu, A. Suchocki, Ł. Tomczak,  D. Górska-Jabłońska (skr), A. Bajda (skr),  Z. Wrzyszcz (skr).

Za: 7 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220607

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia partycypować w kosztach szkolenia okręgowego w dniu 06.06.2022′ dla par Okręgu Małopolskiego PTT przeznaczając kwotę do 2000zł.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220607

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas OFT LATIN DANCE SHOW 2022. Odwołanie Skrutinera A. Drąg, dopisanie M. Kowalik, M. Błach w dniach 18 i 19.06 oraz dopisanie Sędziego K. Mróz w dniu 18.06.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220607

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Dariusza Wiewiórkę jako sędziego delegowanego przez Okręg Małopolski PTT oraz sędziego Głównego na OFT LATIN DANCE SHOW 2022 w dniach 18 i 19.06.2022.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220607

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkową kategorię do 9 H podczas OFT LATIN DANCE SHOW 2022. W dniu 19.06.2022r.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220615

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas OFT LATIN DANCE SHOW 2022. Zatwierdzić usunięcie z programu kategorie w których nie było zgłoszonych zawodników i skompensowanie turnieju do jednego dnia tj. 19.06 przenosząc kategorie: Do 9 H, 10-11 H, 12-13 F, 14-15 G, E, 12-13 D, 14-15 D LA, 14-15 C z soboty 18.06 na niedzielę 19.06.2022r.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220615

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę nazwy turnieju w dniach 02-03 Lipiec 2022r. z CeA Challenge Cup Letni Pod Honorowym Patronatem Stefana Kolawińskiego Burmistrza Miasta Bochni na CeA Challenge Cup Letni Pod Honorowym Patronatem Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity oraz Stefana Kolawińskiego Burmistrza Miasta Bochni i Starosty Bocheńskiego Adama Korty, wykreślić w dniu 2.07 kategorie 14-15H i 14-15G w ich miejsce wpisać 12-15 Solo Open ST/LA oraz Pre Senior A ST/LA, wykreślić skrutinera Piotra Łyczko a wpisać Dorotę Engler-Dudek.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220629

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia partycypować w kosztach szkolenia okręgowego w dniu 17.09.2022′ dla par Okręgu Małopolskiego PTT przeznaczając kwotę do 2800zł.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220820

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło w kwocie brutto 4000zł. Za wykonanie i administrowanie stronami internetowymi PTT OKRĘG MAŁOPOLSKI (ptt.krakow.pl) oraz TTT O PUCHAR MARIANA WIECZYSTEGO.

Za: 7 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220820

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Golden Leauge 2022/23 Rekreacja Małopolska w dniu 01Październik 2022r. organizowany przez Stardance Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO – pary mieszane, pary dziewczynek (duety), soliści w grupach wiekowych do 7 lat; 8-9 lat; 10-11 lat; oraz 12-13 lat Pary i Solo Srebro, 14-15 lat Solo Złoto oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: M. Igielska (SG), M. Czechowska, K. Baran, G. Skiba, Ł. Wiśniewski, P. Łyczko (skr), M. Błach (skr)

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220913

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Golden Leauge 2022/23 w dniu 02 Październik 2022r. organizowany przez Stardance Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: Solo Dance do 9 lat H 10-11 H;G 12-15 G;F;E Pary 10-11 H;G;F;E 12-13 H;F;E 14-15 G;F;E;D 16+ F;E;D;C;B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowska (SG), J. Oleszczyński, K. Buczma, S. Kobylkin, A. Orszulak, G. Skiba, S. Haczek, P. Łyczko (skr), M. Błach (skr).

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220913

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju XXXIII Turniej Tańca O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ oraz XXXIII Ogólnopolski TTT O WAWELSKIEGO SMOKA w terminie 25-26.03.2023′.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220914

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas NOSALOWY INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL wyrazić zgodę na odwołanie turnieju w dniu 29 Październik 2022r. Tym samym zatwierdzić następujący program w dniu 30 Październik 2022r. Do 9 H,G 10-11 H,G,F,E 12-13 H,G,F,E,D 14-15 H,G,F,E,D,C pow.15 F,E,D,C,B,A, 12-13 Open, 14-15 Open, 16-18 Open, 16-20 Open pow.19 Open, pow.30 Open, Do 11 Open – Solo, 12-15 Open – Solo.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220920

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXXI OTTT Klasa-Leliwa 2022 – I Memoriał Stanisława Macieja Bergera w dniu 15 Październik 2022r. organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne „KLASA-Tarnów” w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9H Solo, Do 9H, Do 9G, Do 11H Solo, Do 11G Solo, 10-11HGFE, 12-13HGFE, 12-13OPEN, 12-15HF Solo, 14-15FEDC, 16+FEDCB oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Heinze-Nawara, M. Kordaszewska, A. Berkowicz, D. Ćwik, S. Kobylkin, K. Kulig, A. Orszulak, A. Suchocki, A. Drąg (skr), Z. Wrzyszcz (skr), M. Błach (skr)

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220928

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia wyrazić zgodę na odwołanie turnieju Golden Leauge 2022/23 Rekreacja Małopolska w dniu 01 Październik 2022r. oraz następujących kategorii podczas Golden Leauge 2022/23 02 Październik 2022r : do 9 H, 12-13 H, 12-15 G Solo, 10-11 E. Tym samym postanawia zatwierdzić podczas Golden Leauge 2022/23 02 Październik 2022r. do 7 Brąz Solo, Duety, Pary, 8-9 Brąz Solo, Pary, 8-9 Srebro Solo, 10-11 Srebro Solo.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220928

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju IV OTTT oraz Rekreacja Małopolska ROYAL CUP Wieliczka 2023 oraz IV OTTT ROYAL CUP Wieliczka 2023 w terminie 11-12.03.2023′.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221004

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkowe kategorie: 10-11 F Solo, 12-15 E Solo podczas XXXI OTTT Klasa-Leliwa 2022 – I Memoriał Stanisława Macieja Bergera w dniu 15 Październik 2022r.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221005

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju XVII OTTT Pleśna 2023 w terminie 01.04.2023′.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221006

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 23.01.2022r.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221009

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221009

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju XXV Turniej Tańca „O Pierścień Św. Kingi” w terminie 19.11.2022′.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221010

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia odwołać kategorię 12-15 H Solo w jej miejsce zatwierdzić 12-15 G Solo podczas XXXI OTTT Klasa-Leliwa 2022 – I Memoriał Stanisława Macieja Bergera w dniu 15 Październik 2022r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą zmianę podczas Nosalowy International Dance Festival w dniu 30 Październik 2022r. odwołanie kategorii Senior I Open ST/LA w jej miejsce dodanie kategorii 10-11 Open ST/LA.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221019

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXV Turniej Tańca „ O Pierścień Św. Kingi „ w dniu 19 Listopad 2022r. organizowany przez SKT REGIS Bochnia w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja Pary do 7 lat –brąz,srebro, 8-9 lat -brąz, srebro, 10-11 lat brąz, srebro, 12-15 lat brąz, srebro Duety: do 9 -brąz, srebro, 10-11 brąz, srebro, 12-15 brąz, srebro Solo: do 9 lat –brąz, srebro, 10-11 lat – brąz, srebro, 12-15 lat – brąz, srebro Premium Solo : do11 lat kl. G 12-15 lat kl. H, pow 15 lat kl F Pary: do 9 lat kl. H,G 10-11 lat kl. H,G 12-13 lat kl. H,G 14-15 lat kl. H,G 10-11 lat F, 12-13 lat F,E, 14-15 lat D, 14-15 lat C pow. 15 lat F,E,D,C ; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Blok I – D. Dragan (SG), M. Igielska, K. Mróz, M. Zyznar-Wardzała, Ł. Wiśniewski, K. Baran, B. Myśliwiec Blok II – M. Igielska, K. Mróz, D. Dragan, M. Zyznar-Wardzał, Ł. Wiśniewski Blok III i IV – D. Dragan, M. Igielska, K. Mróz, G. Skiba, S. Haczek, A. Wantuch, B. Smarzyńska, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr).

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221020

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić eMotion Dance Festival III Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 20 Listopad 2022r. organizowany przez eMotion Dance Academy Oświęcim w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: do 7 H, 8-9 H; 10-11 H; do 11 G, F; 12-15 H, G, F, E; 16+ F, E; Pary: 8-9 H, 10-11 G, F; 12-13 G, F, E, D; 14-15 F, E, D, C; 16+ F,E,D,C,B; Senior: Pre Senior F,E; Senior 1 F, E, D, C; Senior 2 F,E,D, C; Senior 3 F,E,D,C; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: W. Wolinowski (SG), M. Nagórski, P. Włodarczyk, J. Dziedziczak, G. Skiba, J. Kowalska, K. Mróz, A. Krawczyk, I. Szczepanek, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr), M. Błach (skr).

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221025

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą zmianę podczas Nosalowy International Dance Festival w dniu 30 Październik 2022r. odwołanie Sędziego Szymon Kalinowski i Michał Skawiński a zatwierdzenie Paulina Glazik, Patryk Mierzwa, Joanna Kowalska.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221025

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą zmianę podczas Nosalowy International Dance Festival w dniu 30 Październik 2022r. odwołanie kategorii 14-15 H i G oraz pow. 15 A ST, zatwierdzenie 8-9 Open.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221026

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę terminu turnieju VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2023 o Puchar Burmistrza Marty Herduś na 15-16.04.2023′.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221104

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO DANCE SHOW 2023 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego w terminie 13.05.2023′.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221104

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Notę Księgową 3/SA/2022 z dnia 17.09.2022 za okres od I-VI.2022 na kwotę 26852,00 zł. na konto ZG PTT.

Za: 7 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221109

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju 27 Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu w terminie 18.03.2023′.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221110

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą zmianę podczas XXV Turniej Tańca „ O Pierścień Św. Kingi „ w dniu 19 Listopad 2022r. odwołanie Sędziego D. Dragan, zatwierdzenie M. Igielskiej jako Sędziego Głównego oraz zatwierdzenie Sędziów A. Gąsiorowski i A. Berkowicz.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221117

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą zmianę podczas eMotion Dance Festival III odwołanie Sędziego A. Krawczyk a powołanie S. Grzybek.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221117

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą zmianę podczas eMotion Dance Festival III odwołanie kat 10-11 G a zatwierdzenie 10-11 H.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221118

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą zmianę podczas XXV Turniej Tańca „ O Pierścień Św. Kingi „ w dniu 19 Listopad 2022r. odwołanie Sędziego A. Gąsiorowski, zatwierdzenie A. Smoroń.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221119

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić Fakturę nr 121/2022 z dnia 20.11.2022 w wysokości 3819,20 zł. dla Administratora CBD p. Dariusza Dragana.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221121

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić 27 OTTT o Puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu w dniu 18 Marzec 2023r. organizowany przez MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu i KTT AXIS Nowy Sącz w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: do 11 H,G, F; 12-15 G, F,; Pary: 10-11 H,G, F; 12-13 G, F, E; 14-15 E, D, C; 16+ F,E,D,C,B; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Igielska, B. Smarzyńska, A. Gąsiorowski, A. Berkowicz, J. Dziedziczak, S. Kobylkin, A. Drąg (skr), Z. Wrzyszcz.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221124

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju Cracow Dance Festival w terminie 22-23.04.2023′.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221124

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Preliminarz XLIX Turnieju Tańca O Puchar Prof. Mariana Wieczystego w dniach 9-10-11.12.2022 r. na łączną kwotę 229 558,46 zł.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221204

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić wykonanie nowej płyty nagrobnej na grobie prof. Mariana Wieczystego w kwocie 1520 zł. faktura numer 40/22.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221206

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Cracow Dance Festival w dniu 22-23 Kwiecień 2023r. organizowany przez KS M-Team Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: Sobota – Solo: do 11 H,G; Pary: do 9 H,G 10-11 H,G, F,E; 12-13 H,G, F, E, D; 14-15 H,G,F, E, D, C; 16+ F, E, D, C, B, A; Niedziela – Solo: do 11 F, Open 12-15 H, G, F, Open; 16+ Open Pary: 8-9 Open oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota: J. Biały, R. Butko, M. Garlicka, R. Hojsan, S. Kalinowski, N. Piecewicz, P. Purchała, S. Rusu, M. Skawiński, E. Skoczeń-Citko, P. Nawara, D. Sasor (skr), Z. Wrzyszcz (skr) Niedziela: J. Biały, R. Butko, M. Garlicka, S. Kalinowski, W. Kiszka, P. Purchała, S. Rusu, Ł. Tomczak, M. Fiksa, R. Hojsan, A. Mosejcuk, N. Piecewicz, M. Skawiński, E. Skoczeń-Citko, I. Sulewski, D. Sasor (skr), Z. Wrzyszcz (skr).

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221220

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę terminu turnieju w Dąbrowie Tarnowskiej z 13 maja 2023 na 30 kwietnia 2023.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221230

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć Członka Wspierającego AJ Artur Koza (AJ) z siedzibą 32-043 Skała ul. Jana Sobieskiego 19, NIP 6791526568, tel: 883775756.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221230

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju CeA Challenge Cup Bal w terminie 28.01.2023′.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221230