ZARZĄD OKRĘGU

Dariusz Dragan

Prezes Zarządu

Andrzej Gąsiorowski

Wicerezes Zarządu

Piotr Sabatowicz

Wiceprezes Zarządu

Janusz Biały

Członek Zarządu

Michał Maj

Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGU

Marta Błach

Przewodnicząca

Dariurz Migacz

Wiceprzewodniczący

SĄD KOLEŻEŃSKI OKRĘGU

Piotr Liszka

Przewodniczący

Hanna Kolano

Wiceprzewodnicząca