Składki PTT na 2023

Wszystkie składki należy wpłacić na konto Okręgu Małopolskiego:

nr 04 1240 4588 1111 0010 6736 6717
  • tancerze klas B, A, S oraz pary zawodowe - 170 zł (składka członka zwyczajnego 50 zł + wpis do rejestru zawodników 120 zł = 170 zł)
  • tancerze klas E, D, C - 150 zł (składka członka zwyczajnego 50 zł + wpis do rejestru zawodników 100 zł = 150 zł)
  • tancerze klasy G i F - 100 zł (składka członka zwyczajnego 50 zł + wpis do rejestru zawodników 50 zł = 100 zł)
  • tancerze klasy H - 50 zł (składka członka zwyczajnego)
  • członkowie wspierający (kluby, szkoły tańca) - 500 zł
  • członkowie zwyczajni - 50 zł
  • sędziowie okręgowi - 100 zł
  • tancerze srebro i złoto - 50 zł (składka członka zwyczajnego)