Składki PTT na 2022

(składki na rok 2023 ulegną zmianie - szczegóły wkrótce). Wszystkie składki należy wpłacić na konto Okręgu Małopolskiego:

nr 04 1240 4588 1111 0010 6736 6717
  • tancerze klas F-S, którzy nie mieli wcześniej zrobionych opłat - 120 zł - (wydanie nr ID 20 zł + składka członka zwyczajnego 20 zł + wpis do rejestru zawodników 80 zł = 120 zł)
  • tancerze klas F-S, którzy mieli zrobione opłaty na rok 2021 oraz pary zawodowe - 100 zł (składka członka zwyczajnego 20 zł + wpis do rejestru zawodników 80 zł = 100 zł)
  • tancerze klasy G, którzy nie mieli wcześniej zrobionych opłat - 60 zł (wydanie nr ID 20 zł + składka członka zwyczajnego 20 zł + wpis do rejestru zawodników 20 zł = 60 zł
  • tancerze klasy G, którzy mieli zrobione opłaty na rok 2021 - 40 zł (składka członka zwyczajnego 20 zł + wpis do rejestru zawodników 20 zł = 40 zł)
  • tancerze klasy H, którzy nie mieli wcześniej zrobionych opłat - 40 zł (wydanie nr ID 20 zł + składka członka zwyczajnego 20 zł = 40 zł)
  • tancerze klasy H, którzy mieli zrobione opłaty na rok 2021 - 20 zł (składka członka zwyczajnego)
  • członkowie wspierający (kluby, szkoły tańca) - 300 zł
  • członkowie zwyczajni - 20 zł
  • sędziowie okręgowi - 100 zł
  • tancerze srebro i złoto - 40 zł (wydanie nr ID 20 zł + składka członka zwyczajnego 20 zł)