Najczęściej zadawane pytania

W celu uzyskania członkostwa PTT należy przesłać:
  • deklarację członka zwyczajnego PTT – dostępna na stronie Formularze
  • dowód opłaty składki członkowskiej oraz stosownych opłat rejestracyjnych (zawodnicy)
elektronicznie na adres pttmalopolska@gmail.com. Po uzyskaniu decyzji przyjmującej przez Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT, Prezes przekazuje odpowiednie informacje właściwym Administratorom CBD Okręgu Małopolskiego, celem wprowadzenia do CBD PTT. Prosimy o odpowiednio wczesne składanie deklaracji, aby uniknąć sytuacji niewpisania zawodnika do CBD PTT przed terminem planowanego pierwszego startu. Przed planowanym terminem pierwszego startu należy wyrobić książeczkę startową.

Przed planowanym terminem pierwszego startu należy wyrobić książeczkę startową.
W tym celu przedstawiciel Klubu proszony jest o kontakt z członkiem ZO Małopolskiego PTT p. Małgorzatą  Igielską Tel. 507 011 717 mail: centrumtancami@poczta.fm, celem umówienia terminu spotkania, na które należy przynieść zdjęcie legitymacyjne zawodnika wraz z dowodem wpłaty zgodnym z obowiązującym cennikiem oraz deklarację członka zwyczajnego PTT oraz wypełnionym wnioskiem o wydanie książeczki startowej (druki dostępne w zakładce „Dokumenty” –> „Formularze).

Dokładną odpowiedź na to pytanie można uzyskać na stronie –> Składki
Aby zalogować się do Centralnej Bazy Danych PTT należy wejść na stronę www.baza.taniec.pl, w polu „Zapomniałeś hasło?” wpisać swój login i kliknąć „Przypomnij” – wtedy na maila dostaną Państwo tymczasowe hasło, które będzie można zmienić po zalogowaniu się. Loginy wszystkich zawodników posiadają Trenerzy klubu (po zalogowaniu się do CBD PTT, w zakładce „Zawodnik” –> „Lista”).

Formularz kontaktowy

Leave this field blank