Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 14.12.2016r.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy. 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć nowego członka wspierającego Fundacja Edukacji i Rozwoju Tańca LATINO – LATIN DANCE – Dąbrowa Tarnowska Gabriel Skiba z siedzibą w 33-240 Żabno ul. Korczaka 9 (adres korespondencyjny: 33-240 Żabno ul. Wilanowska 7) NIP: 9930657420; tel: 696615716; e-mail: gabrielskiba@gazeta.pl

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zmienić na Karnawałowym Mini Pląsie 2017 organizowanym przez Centrum Tańca M.I. i KTiTS Pląs dnia 21I 2017r w bloku III sędziego M. Nowak na P. Szczęśniak oraz D. Migacz na M. Igielska

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zamienić kategorię 12 -13 lat klasa „G” na 12 – 13 lat klasa H podczas VIII OTTT o Puchar Burmistrza Tuchowa dnia 26 II 2017r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia sfinansować puchary stanowiące nagrody w podsumowaniu cyklu turniejów dla Rekreacji Małopolskiej w sezonie 2016/2017 opłacając FV 16/2017 JPZ Media Piotr Zieliński Białystok na kwotę 2520,27 zł

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia pobierać opłaty w trakcie realizacji zadań pożytku publicznego podczas organizacji imprez tanecznych, jako opłatę za udział w projektach, która przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych związanych ze świadczeniami na rzecz uczestników projektów i organizatorów.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia pobierać opłaty w trakcie realizacji zadań pożytku publicznego podczas organizacji imprez sportowych, jako opłatę za udział w zawodach sportowych, która przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych związanych ze świadczeniami na rzecz uczestników projektów i organizatorów.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXX OTTT „Złote Pantofelki” organizowany przez Klub Tańca Towarzyskiego RAGTIME i Dom Kultury w Kętach dnia 18. 02. 2017r. w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja – Do 7 i 8-9 Brąz, 8-9 i 10-11 i 12-15 Srebro, 8-9 i 10-11 i 12-15 Złoto; Sport – 12-13 FE, 14-15 F+ED pow 15 CB, Senior 50+C Open oraz komisję sędziowską w składzie: A. Smoroń (SG), A. Jabczyńska, W. Wolinowski, Ł. Pawlak, M. Kiszteliński, P. Nawara, M. Heinze, D. Wiewiórka (rez), M. Kowalik (skr), M. Wolak (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić kwotę 3000 zł za usługi księgowe w 2016r wykonane przez Biuro Rozliczeń Podatkowych LEGIS s.c. reprezentowane przez Panią Karolinę Kozicką na rzecz Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Małopolski. Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zakładowy plan kont oraz program księgowy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 06.01.2017r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXIX OTTT „O Smoka Wawelskego” oraz XXVIII MTTT „O Krakowską Czapeczkę” organizowany przez KTT FANTAZJA, Kolejowe Towarzystwo Kultury, Centrum Tańca M.I. KT i TS „PLĄS” dnia 25-26. 03. 2017r. w kategoriach i klasach tanecznych: Sobota: do 7 Brąz, Srebro, Złoto 8-9 Braz, Srebro, Złoto Senior II i III FEDB Open ST/LA Niedziela: 10-11 i 12-15 Brąz, Srebro, Złoto 10-11 GF, 12-13 FED, 14-15 FED pow 15 lat EDCB Open oraz komisję sędziowską w składzie: SOBOTA: D. Dragan (SG nie punktujący), P. Nawara, T. Smarzyński, J. Dragan, D. Thomas, D. Poślednik kat. Senior – M. Nowak (SG), D. Dragan, R. Piasta, D. Kurzeja, J. Dziedziczak, M. Igielska, P. Szczęśniak, A. Berkowicz NIEDZIELA: D. Dragan (SG nie punktujący), P. Nawara, A. Bochacki, J. Dragan, D. Poślednik, D. Thomas kat. Sport: M. Nowak (SG), J. Biały, P. Szczęśniak, J. Dziedziczak, D. Dragan, R. Piasta, D. Leszczyńska, P. Nawara, M. Igielska, A. Berkowicz, A. Drąg (skr), M. Kowalik (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić OTTT o Puchar Burmistrza M i G Myślenice organizowany przez T. G Sokół Myślenice dnia 02. 04. 2017r. w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 HG, 10-11 HGFE, 12-13 HGFED, 14-15 HGFEDC, pow 15 FEDCB oraz komisję sędziowską w składzie: D. Dragan, M. Nowak, A. Orszulak, M. Kiszteliński, D. Wiewiórka, D. Leszczyńska, D. Ćwik, P. Łyczko (skr), A. Drąg (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas OTTT o Puchar Burmistrza M i G Myślenice organizowany przez T. G Sokół Myślenice dnia 02. 04. 2017r. wyznaczyć sędziego głównego turnieju w osobie Pana Dariusza Dragana.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zakupić materiał stanowiący dekorację sal turniejowych opłacając fakturę proforma Nr 4/02/2017/PRO na kwotę 6841,20zł.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas turnieju O Smoka Wawelskiego dnia 26.03.2017 dodać kategorię 16+ klasa F.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 15.02.2017r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.  

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zwołać Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 05.04.2017,
I- szy termin godz. 9.00, II-gi termin godz. 9.30 Miejsce Zebrania to: Czerwonoprądnicki Dom Kultury, ul. Dobrego Pasterza 100,
Porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania 
2. Wybór Prezydium Zebrania 
3. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej 
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową 
5. Zatwierdzenie porządku Zebrania 
6. Sprawozdanie Finansowe 
7. Dyskusja nad sprawozdaniem 
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu preliminarza Okręgu Małopolskiego 2017
9. Wybór 2-ch delegatów na Walne Zjazdy 
10. Wolne wnioski 
11. Zakończenie Zebrania.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić OTTT PLEŚNA 2017 organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne Klasa – Tarnów 23.04.2017r. w kategoriach i klasach tanecznych: do 8-9 HG, 10-11 HGF, 12-13 HFED, 14-15 F+EDC open, pow 15 F+EDCB oraz komisję sędziowską w składzie: A. Wantuch (SG), A. Bocian, K. Hoffman-Zwolińska, D. Dragan, Ł. Pawlak, P. Kordaszewski, M. Mierzwa, A. Drąg (skr), M. Kowalski (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić OTT ArtDance Cup 2017 organizowany przez Szkoła Tańca ArtDance, Stowarzyszenie SPORT&DANCE w dniach: 08-09.04.2017r. w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 HGFE, 12-13 HFED, 14-15 EDC, pow 15 FEDCBA Open oraz komisję sędziowską w składzie: J. Biały (SG), M. Hainze, P. Glazik, P, Nawara, S. Haczek, M. Kosaty, D. Leszczyńska, D. Dragan, P. De Pourbaix, W. Wolinowski, G. Wójcicki, P. Łyczko (skr), A. Drąg (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członka wspierającego Szkoła Tańca Show_DANCE Wojciech Ludwin o skróconej nazwie Show_DANCE Gorlice z siedzibą: 38-315 Ujście Gorlickie 280. NIP: 738-189-70-53, tel. 602-332-751, e-mail: ludwinwojciech@o2.pl, www.showdance.gorlice.pl

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Regulamin Rankingu Okręgu Małopolskiego PTT. Koordynatorem Rankingu z ramienia Zarządu jest Pani Anna Smoroń.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić fakturę nr 500/2017/HH za wynajem obiektu sportowego Kolna w dniach 25-26.03.2016r. w kwocie 8300zł. Opłata nastąpi ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego jako dotacja celowa.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia  zatwierdzić następujące zmiany podczas OTT ArtDance Cup 2017 organizowany przez Szkołę Tańca ArtDance, Stowarzyszenie SPORT&DANCE w dniach: 08-09.04.2017r. Wykreślenie z soboty i niedzieli Sędziego Gerarda Wójcickiego z niedzieli Janusza Białego tym samy zatwierdzić na dwa dni Marię Nowak i Adę Wantuch oraz w niedzielę wyznaczyć jako Sędziego Głównego Dariusza Dragana.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP 2017 o Puchar Burmistrza Żabna organizowany przez Fundację Edukacji i Rozwoju Tańca Latino w dniu: 29.04.2017r. w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 HG, 10-11 HGFE, 12-13 HGFED, 14-15 GFEDC, pow. 15 FEDCB oraz komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), J. Oleszczyński, G. Skiba, M. Kiszteliński, W. Wielgosz, K. Buczma, P. Nawara, M. Igielska, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP 2017 o Puchar Burmistrza Żabna organizowany przez Fundację Edukacji i Rozwoju Tańca Latino w dniu: 30.04.2017r. w kategoriach i klasach tanecznych: do 7, 8-9, 10-11, 12-15 Brąz, Srebro, Złoto (pary Dz/Chł, Dz/Dz, Solo) oraz komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowski (SG), D. Migacz, G. Skiba, W. Górnikiewicz, D. Thomas, K. Mróz, D. Poślednik, M. Stasica, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić fakturę Vat nr 24/03/2017 na kwotę 2505.53 Zapłata ze środków zewnętrznych pozyskanych na organizację MTTT O Krakowską Czapeczkę.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia uregulować należność za sporządzenie przez biuro podatkowe bilansu za 2016r opłacając fakturę Vat Nr FA/162/03/2017 na kwotę 1230 zł.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić fakturę Vat nr 20/03/2017 na kwotę 4386.25. Zapłata ze środków zewnętrznych pozyskanych na organizację O.T.T.T O Smoka Wawelskiego.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 08.03.2017r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski na postanawia podpisać umowę o dzieło nr 1/05/2016 z Panem Sławomirem Mertyną oraz zapłacić wynagrodzenie wynikające z w/w umowy w kwocie 1099 zł /brutto/. Umowa dotyczy wykonania logotypu na potrzeby Okręgu Małopolskiego PTT.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski na postanawia podpisać umowę o dzieło nr 2/03/2017 z Panią Magdaleną Całka oraz zapłacić wynagrodzenie wynikające z w/w umowy w kwocie 771 zł /brutto/. Umowa dotyczy uszycia kotar dekoracyjnych na potrzeby Okręgu Małopolskiego PTT.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski na postanawia podpisać umowę o dzieło nr 3/03/2017 z Panią Małgorzatą Igielską oraz zapłacić wynagrodzenie wynikające z w/w umowy w kwocie 771 zł /brutto/. Umowa dotyczy uszycia kotar dekoracyjnych na potrzeby Okręgu Małopolskiego PTT.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski na podstawie pisma przesłanego od Szkoły Tańca ArtDance Dariusza Kasztulskiego w temacie dofinansowania Akademickich Mistrzostw Polski PTT postanawia przyznać dofinansowanie w kwocie 5000zł.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić VIII Międzynarodowy Dzień Tańca Towarzyskiego „MDT CUP 2017” organizowany przez Stowarzyszenie ADeeM , MOK w N Sączu, MOSiR N Sącz 20.05.2017r. w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja: do 7, 8-9, 10-11, 12-15 Brąz, Srebro, Złoto; Premium: 8-9 GF, 10-11 GF, 12-13F, 14-15F oraz komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), G. Skiba, D. Thomas, M. Igielska, D. Migacz, K. Mróz, P. Nawara, M. Stasica, A. Drąg (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić GPP PTT w kombinacji „LATIN DANCE SHOW 2017” OFTT LATIN DANCE SHOW 2017 O Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego organizowany przez Fundację Edukacji i Rozwoju Tańca Latino w dniu 13.05.2017r. w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9HG, 10-11HGFE Open, 12-13GFopen, 14-15FDOpen, pow 15 FDB, 16-18open, pow 19open oraz komisję sędziowską w składzie: J. Biały (SG), J. Oleszczyński, G. Skiba, J. Dziedziczak, A. Orszulak, K. Buczma, M. Kalitowski, P. Szajda, D. Wiewiórka, P. Łyczko (skr), D. Sasor (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić jako turniej Premium „2017 STARS FINAL” organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne STARDANCE w dniu 21.05.2017r. w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9HG, 10-11GFE, 12-13FEDopen, 14-15F+EDC, pow 15 F+EDCB, pow 19openST/LA oraz komisję sędziowską w składzie: J. Biały (SG), A. Gąsiorowska, T. Reindl, D. Dragan, M. Pawelec, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Dziecięcy Turniej Tańca Towarzyskiego Thomas Dance organizowany przez KTT THOMAS DANCE i Stowarzyszenie Miłośników Tańca Thomas Dance w dniu 27.05.2017r. w kategoriach i klasach tanecznych: Brąz, Srebro, Złoto do 7, 8-9, 10-11, 12-15 oraz komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Heinze, G. Skiba, D. Thomas, D. Poślednik, A. Drąg (skr), M. Kowalik (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić jako turniej premium Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Thomas Dance organizowany przez KTT THOMAS DANCE i Stowarzyszenie Miłośników Tańca Thomas Dance w dniu 28.05.2017r. w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 HG, 10-11HGFE, 12-13HGFED, 14-15FEDC, pow 15 FEDCB, Senior 3 F+ED oraz komisję sędziowską w składzie: J. Biały (SG), M. Nowak, M. Hainze, E. Skoczeń-Citko, A. Bocian, P. Szczęśniak, J. Oleszczyński, M. Kowalik (skr), A. Drąg (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić poszerzenie składu sędziowskiego o Małgorzatę Pletty-Zyznar podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca LATINO CUP 2017 30.04.2017r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkowe kategorie 14-15 G i pow 15 C ST/LA podczas OTTT LATIN DANCE SHOW o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej- Grand Prix Polski PTT w Kombinacji stylów.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zmienić skład sędziowski podczas turnieju „2017 STARS FINAL” na: A. Gąsiorowska (SG), D. Kurzeja, T. Reindl, M. Pawelec, D. Dragan, A. Dominiak, O. Bogatishev, P. Łyczko (skr), D. Sasor (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 12.04.2017r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Turniej Taneczny o Mistrzostwo Krakowa w Tańcu Towarzyskim Kraków 03.06.2017r. organizowany przez Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Małopolski, Gmina Miejska Kraków, OSiR Kolna oraz współorganizator Małopolska Fundacja Taneczna SALTATIO w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja: 10-11GFE, 12-13GFED, 14-15FEDC Open, pow 15FEDCB, pow 19 Open oraz komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), J. Biały, D. Leszczyńska, R. Pawelec, M. Skawiński, P. Szajda, G. Rybicki, K. Trentowski, A. Drąg (skr), K. Kozłowska (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Finał Rekreacji Małopolskiej PTT 2017 organizowany przez Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Małopolski oraz Centrum Tańca M.I. 04.06.2017r. w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja: do 7, 8-9, 10-11, 12-15 Brąz, Srebro, Złoto oraz komisję sędziowską w składzie: BLOK I: D. Dragan (SG), M. Nowak, P. Nawara, A. Bochacki, M. Putz, B. Myśliwiec, Ł. Wiśniewski, K. Mróz BLOK II: A. Gąsiorowski (SG), J. Dragan, D. Thomas, P. Szczęśniak, W. Górnikiewicz, M. Stasica, J. Golc, M. Pletty-Zyznar BLOK III: D. Dragan (SG), T. Smarzyński, D. Poślednik, M. Wiewiórka, D. Migacz, G. Skiba, S. Turski, M. Zyznar, A. Drąg (skr), M. Kowalik (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić OTTT „Chrzanów 2017” o Puchar Burmistrza Chrzanowa organizowany przez Szkoła Tańca WIR Mysłowice 10.06.2017r. w kategoriach i klasach tanecznych:10-11HG, 12-13HF, 14-15FEDC, pow 15 FEDCB, Senior II EDC, Senior III FEDC oraz komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), J. Jakubowska, A. Piątkowski, O. Bogatishev, A. Dominiak, W. Wolinowski, J. Homoncik, D. Englert-Dudek (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić notę księgową Nr 1/S/2017 z dnia 21.03.2017 i 1/S/2017/KOR z dnia 05.05.2017 w wysokości 7473,50 jako zobowiązanie okręgu wobec Zarządu Głównego PTT w wysokości 35% wpływów statutowych oraz nadanie/przywrócenie numeru ID za okres od 01 kwietnia do 31 grudnia 2016r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w dniu 31.05.2017r.
na Ul. Ofiar Dąbia 4 Kraków biuro Zarządu Okręgu. Pierwszy termin godz. 09.00 drugi termin godz. 09.30.
Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania 
2. Wybór Prezydium Zebrania 
3. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej 
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową 
5. Zatwierdzenie porządku Zebrania 
6. Przyjęcie skorygowanego sprawozdania finansowego za rok 2016
7. Zakończenie Zebrania. 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia dofinansować III Freestyle Open Dance 2017 w kwocie do 2500zł z przeznaczeniem na puchary i medale.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić sędziego Przemysława Łowickiego na „2017 STARS FINAL” organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne STARDANCE.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas Finału Rekreacji Małopolskiej PTT 2017 organizowanego przez Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Małopolski oraz Centrum Tańca M.I. w dniu 04.06.2017r zmienić sędziego Andrzeja Gąsiorowskiego na Agnieszkę Gąsiorowską.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas OTTT „Chrzanów 2017” dodać kategorię Senior I klasa „F”

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić Fakturę VAT Nr KR/FV/17/04022 na kwotę 295,72 zł za zakup materiałów elektrycznych potrzebnych do dekoracji.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić Fakturę Nr 171/06/17 na kwotę 13 530.00 zł za nagłośnienie, oświetlenie, wynajem parkietu na TTT O Mistrzostwo Krakowa w dniach 3-4 czerwiec 2017r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić fakturę w wysokości 6150,00 Faktura VAT nr: 00009/06/2017/MAGekran i bandy LED na TTT O Mistrzostwo Krakowa 2017.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić fakturę w wysokości 1785,71 FAKTURA VAT 45/06/2017 zakup medali oraz dyplomów na TTT O MISTRZOSTWO KRAKOWA 2017.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić fakturę w wysokości 2185,54 Faktura VAT 46/06/2017 opłata za medale i puchary na III Freestyle Open Dance zgodnie z uchwałą 53/2017.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić notę księgową w wysokości 7437,50 Nota Księgowa 1/S/2017 i1/S/2017/KOR jako zobowiązanie PTT Okręg Małopolski wg. ZarząduGłównego za rok 2016.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Fakturę 30/2017 na kwotę 500 zł za przygotowanie materiałów wideo z TTT O Mistrzostwo Krakowa potrzebnych do reklamy kolejnych edycji turnieju.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Fakturę 988/2017/HH na kwotę 4000zł jako opłatę za organizację TTT o Mistrzostwo Krakowa w PAiR Kolna.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić kwotę do 1500 zł jako opłatę za szkolenie z tańców standardowych w dn. 26.06.2017 w Krakowie na ul. Reymonta. Płatność zostanie dokonana przelewem na podstawie przedłożonych faktur.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 10.05.2017r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXVIII OTTTKlasa Leliwa 2017 Tarnów 14.10.2017r. organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne KLASA – TARNÓW w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 HG, 10-11HGFE, 12-13GFED, 14-15D Open, pow 15F+EDCB oraz komisję sędziowską w składzie: J. Biały, D. Wiewiórka, J. Fidusrki, R. Pawelec, Ł. Pawlak, P. Włodarczyk, J. Dziedziczak, P. Łyczko (skr), M. Kowalski (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Fakturę VAT nr EUR926P/201707/46708 tytułem opłata za reklamę OTTT O Mistrzostwo Krakowa 2017 w Radiu Zet w wysokości 3624,42 zł.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członka wspierającego Cor et Animus Fundacja z siedzibą 31-271 Kraków ul. Kluczborska 3 reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Mycka.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Jurajski Festiwal Tańca Zabierzów 2017 Mistrzostwa Regionu PTT Polski Centralno – Wschodniej 16.09.2017r. organizowany przez Fundacja Cor et Animus, Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Małopolski w kategoriach i klasach tanecznych: reprezentacje taneczne okręgów: Lubelskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego. Kategorie Open: 8-9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat, 16-18 lat, 16-20 lat, pow. 19 lat, Seniorzy I 30-39 lat, Seniorzy II 40-49 lat, Seniorzy III+IV pow. 49 lat oraz Komisję Sędziowską: Sędziowie z I kategorią sędziowską typowani przez Zarządy Okręgów biorących udział w Mistrzostwach Regionu PTT Polski Centralno-Wschodniej oraz A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Jurajski Festiwal Tańca Zabierzów 2017 OTTT o Puchar Wójta Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan 17.09.2017r. organizowany przez Fundacja Cor et Animus Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 GFE; 12-13 FED, 14-15 FED Open, pow 15 FED Open,  Seniorzy I D, Open, Seniorzy II D, Open, Seniorzy III+IV D,  Seniorzy III Open oraz komisję sędziowską w składzie: A. Smoroń (SG), A. Berkowicz, J.Biały, D. Dragan, M. Kiszteliński, D. Leszczyńska, M. Nowak, J. Oleszczyński, A.Orszulak, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić STARDANCE 2017 „O Puchar Wójta Gminy Skrzyszów” 08.10.2017r. organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne STARDANCE w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 Złoto Srebro HG; 10-11 HGFE; 12-13 GFED Open st/la, 14-15 E+FDCst/la; pow 15 FEDCB oraz komisję sędziowską w składzie: J. Biały (SG), M. Skawiński, G. Kijkowski, S. Smoroń, K. Majewski, G. Skiba, W. Górnikiewicz, P. Łyczko (skr), A. Drąg (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia powołać Pana Dariusza Dragana na Sędziego oraz Panią Annę Smoroń na Kapitana z Okręgu Małopolskiego PTT na Mistrzostwa Regionu PTT Polski Centralno – Wschodniej 16.09.2017r. w Zabierzowie.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić nowelizację przepisów współzawodnictwa w grupach rekreacyjnych Okręgu Małopolskiego PTT wraz z załącznikiem nr 1 – Repertuar – wykaz figur 2017. Nowelizacja wchodzi w życie z dniem publikacji uchwały zatwierdzającej.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić 24. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu 30.09.2017r. organizowany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 H; 10-11 H; 12-13 FDG; 14-15 F+EDC powyżej 15 lat F+E, D, C, B oraz komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), J. Biały, M. Heinze, Ł. Pawlak, R. Piasta, M. Igielska, M. Trzemżalski, J. Homoncik, M. Wolak (skr), A. Drąg (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć Członka Wspierającego K24 reprezentowanego przez Panią Katarzynę Nowak z siedzibą: 30-348 Kraków ul. Drukarska 3/2 tel: 533-777-006 NIP: 675-130-74-52, e-mail: Pogotowiek24@gmail.com

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 30.06.2017r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić notę księgową Nr 1/SA/2017 z dnia 23.08.2017 do Zarządu Głównego w wysokości 23.315.50 jako 35% należności statutowych.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia poszerzyć skład sędziowski na Jurajskim Festiwalu Tańca Zabierzów 2017 17.09.2017r o osoby: K. Buczma, M. Smoroń-Krawczyk.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić OTTT „Kraków 2017” 19.11.2017r. organizowany przez K24 Katarzyna Nowak w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 GF; 10-11 GF+E; 12-13 GFED, 14-15 GE+FDC; pow. 15 F+EDCB oraz komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Nowak, A. Gąsiorowski, G.Skiba, M. Kiszteliński,  B. Smarzyńska, P. Nawara, A. Drąg (skr), M. Kowalik 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia dodać kategorię pow. 15 klasa C st/la podczas Jurajskiego Festiwalu Tańca Zabierzów 2017 17.09.2017r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić TTT Rekreacja Małopolska „Kraków 2017” 18.11.2017r. organizowany przez K24 Katarzyna Nowak w kategoriach i klasach tanecznych: do 7, 8-9, 10-11,12-15 Brąz Srebro, Złoto, Pary mieszane, Pary dziewczynek, Solistki.oraz komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), A. Gąsiorowski, G.Skiba, M. Igielska,  D. Poślednik, P. Nawara, A. Drąg (skr), M. Kowalik

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zmienić kategorię 8-9 F na 10-11 E podczas Turnieju Tańca Towarzyskiego KLASA LELIWA 2017.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia na wniosek członka Wspierającego K24 zmienić jego nazwę z K24 na EUFORIA Dance.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia na wniosek organizatora turnieju STARDANCE 2017 „O Puchar Wójta Gminy Skrzyszów” w dniu 08.10.2017r. zatwierdzić nowy skład komisji sędziowskiej w osobach: J. Biały, J. Oleszczyński, S. Smoroń, T. Piątkowski, G.Skiba, S. Haczek, W. Górnikiewicz, P. Łyczko (skr), D. Sasor (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Uskrzydlone Grand Prix Senior 14.10.2017r. organizowany przez Cor et Animus Fundacja, Fundacja Uskrzydleni Wiekiem w kategoriach i klasach tanecznych: Grand Prix Senior PREMIUM E-Open klasa F+E; Senior 1,2, 3 + 4 ST/LA: Grand Prix Senior PREMIUM C-Open klasa F+E+D+C; Senior 1,2,3 + 4 ST/LA; Grand Prix Polski Senior Open Senior 1,2,3 + 4 ST/LA; Turniej towarzyszący PREMIUM klasa F Senior 1, 2, 3 + 4 ST/LA; Turniej towarzyszący klasa D Senior 1,2,3 + 4 ST/LA; Turniej towarzyszący klasa B+A Senior 1,2,3 + 4 ST/LA;Turniej towarzyszący Freestyle Senior 1,2,3; Turniej towarzyszący w wybranym tańcu klasa D-open – walc wiedeński Senior 1,2, 3 + 4 WW; Turniej towarzyszący w wybranym tańcu klasa Open – walc wiedeński Senior 1,2,3 + 4 WW; Turniej towarzyszący w wybranym tańcu klasa D-open – cha cha cha Senior 1,2,3 + 4 CCC; Turniej towarzyszący w wybranym tańcu klasa Open – cha cha cha Senior 1,2,3 + 4 CCC oraz komisję sędziowską w składzie zatwierdzonym przez Komisję ds. Sędziów i Skrutinerów PTT.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas Uskrzydlone Grand Prix Senior 14.10.2017r. zatwierdzić skład komisji sędziowskiej w osobach: M. Nowak (SG), A. Berkowicz, A. Jabczyńska, B. Pisarska-Gubernat, E. Skoczeń-Citko, A. Smoroń, M. Szymańska, A. Wantuch, P. Łyczko (skr), Z. Gardyańczyk (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia na wniosek organizatora turnieju STARDANCE 2017 „O Puchar Wójta Gminy Skrzyszów” w dniu 08.10.2017r. dołączyć do składu komisji sędziowskiej Pana Konrad Buczma.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 30.06.2017r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas turnieju Klasa Leliwa 14.10.2017r. Wykreślić Sędziego J. Biały, dopisać P. Szczęśniak oraz wytypować na Sędziego Głównego D. Wiewiórka.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XIV Puchar Rektora AGH 29.10.2017r. organizowany przez Studencki Klub Taneczny AGH w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 FE; 12-13 ED, 14-15 E+FD; pow. 15 FEDCB oraz komisję sędziowską w składzie: S. Smoroń (SG), J. Biały, A. Jelińska, M. Kiszteliński, G. Kijkowski, A. Orszulak, B. Pisarska-Gubernat, M. Smoroń-Krawczyk, B. Smarzyńska, W. Górnikiewicz, A. Drąg (skr), K. Kozłowska (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Otwarte Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego PTT 29.10.2017r. organizowany przez Studencki Klub Taneczny AGH w kategoriach i klasach tanecznych: do 9-open, 10-11-open; 12-13-open, 14-15-open, 16-18-open, pow 19-open, Senior I, II, III, IV oraz komisję sędziowską w składzie: S. Smoroń (SG), J. Biały, M. Garlicka-Sudoł, G. Kijkowski, M. Kosaty, J. Oleszczyński, A. Orszulak, K. Trętowski, A. Bocian (rez), R. Pawelec (rez), Ł. Pawlak (rez), A. Drąg (skr), K. Kozłowska (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać dofinansowanie na Otwarte Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego PTT 2017 w kwocie do 3000zł na podstawie przedstawionych faktur.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas Uskrzydlone Grand Prix Senior 14.10.2017r. wyłączyć ze składu komisji skrutacyjnej P. Łyczko a w jego miejsce zatwierdzić M. Kowalik

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić fakturę 095/9/2017 na kwotę 4060 zł jako opłatę startową za zawodników Okręgu Małopolskiego PTT podczas Mistrzostw Regionów Polski Centralno-Wschodniej 2017r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Fakturę VAT nr 210/2017 na kwotę 4556,20 za zakup 380szt pucharów przeznaczonych na Finał Rekreacji Małopolskiej PTT.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas OTTT Kraków 2017 wykreślić ze składu komisji sędziowskiej P. Nawara i M. Kiszteliński jednocześnie uzupełnić komisję o M. Igielska i D. Ćwik.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas Otwartych Mistrzostw Okręgu Małopolskiego PTT 29.10.2017r wykreślić ze składu komisji sędziowskiej M. Kosaty i M. Garlicka-Sudoł  jednocześnie uzupełnić komisję o W. Jabczyński i G. Rybicki. W komisji skrutacyjnej wykreślić A. Drąg w jego miejsce P. Łyczko.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać kwotę 300 zł z przeznaczeniem na puchary podczas XV Małopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Przechodni Środowiskowych Domów Pomocy Kraków 2017′ organizowany przez Szpital im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dołączenie Okręgu Pomorskiego do Otwartych Mistrzostw Okręgu Małopolskiego PTT w dniu 29.10.2017r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić STARDANCE 2017 O „ Puchar Wójta Gminy Skrzyszów 26.11.2017r. organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne STARDANCE w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 H, 8-9 G, 10-11 H, 10-11 G, 10-11 F , 10-11 E , 12-13 OPEN, LA/ST, 12-13 G, 12-13 F, 12-13 E, 12-13 D LA/ST, 14-15 D LA/ST, 14-15 E+F, 14-15 C LA/ST, 16 + F LA/ST, 16+ E LA/ST, 16+ D LA/ST, 16 +C LA/ST, 16+ ST oraz komisję sędziowską w składzie: A.Gąsiorowska (SG), S. Smoroń, W. Wolinowski, A. Bocian, K. Buczma, S. Haczek, G. Skiba, W. Górnikiewicz, P. Łyczko (skr), A. Drąg (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 04.10.2017r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Turniej Tańca „Mikołaj ze Zdrowolubkiem” z cyklu Rekreacja Małopolska 03.12.2017r. organizowany przez Szkoła Tańca AS oraz KTT RYTM w kategoriach i klasach tanecznych: Do 7 lat, 8-9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat Brąz, Srebro, Złoto, Pary mieszane, Pary dziewczynek, Solistki oraz komisję sędziowską w składzie: M. Igielska (SG), A. Gąsiorowski, W. Górnikiewicz, P. Nawara, M. Zyznar-Wardzała, B. Myśliwiec, A. Filipczak, K. Mróz, P. Łyczko (skr), A. Drąg (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić FV za wykonanie bannera tytułowego Otwartych Mistrzostw Okręgu Małopolskiego na kwotę 98,40,-

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Festiwal Tańca „eMiKa 2017” Turniej Finałowy GRAND PRIX SENIORÓW 02.12.2017r. organizowany przez Szkoła Tańca eMiKa w Tarnowie w kategoriach i klasach tanecznych: 50 + (Senior 3) + 60 + (Senior 4) D 25 – 29 (Dorośli 2) C Grand Prix Senior PREMIUM 30 + (Senior 1) C Grand Prix Senior PREMIUM 40 + (Senior 2) C Grand Prix Senior PREMIUM 50 + (Senior 3) + 60 + (Senior 4) C Grand Prix Senior PREMIUM 25 – 29 (Dorośli 2) F 3T PREMIUM 30 + (Senior 1) F 3T PREMIUM 40 + (Senior 2) F 3T PREMIUM 50 + (Senior 3) + 60 + (Senior 4) F 3T PREMIUM 25 – 29 (Dorośli 2) E 4T Grand Prix Senior PREMIUM 30 + (Senior 1) E 4T Grand Prix Senior PREMIUM 40 + (Senior 2) E 4T Grand Prix Senior PREMIUM 50 + (Senior 3) + 60 + (Senior 4) E 4T Grand Prix Senior PREMIUM 25 – 29 (Dorośli 2) Open Grand Prix Senior 30 + (Senior 1) Open Grand Prix Senior 40 + (Senior 2) Open Grand Prix Senior 50 + (Senior 3) + 60 + (Senior 4) Open Grand Prix Senior oraz komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Dziedziczak, W. Wolinowski, J. Biały, M. Parasiewicz, S. Kobylkin, K. Trętowski, A. Drąg (skr), M. Wolak (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Festiwal Tańca „eMiKa 2017” Turniej o Puchar Dyrektora pałacu Młodzieży 03.12.2017r. organizowany przez Szkoła Tańca eMiKa w Tarnowie w kategoriach i klasach tanecznych: 8 – 9 H, 10 – 11 E,10 – 11 G, 10 – 11 H,12 – 13 D, 14 – 15 E+F, 10 – 11 F, 12 – 13 F, 16 + (Powyżej 15) E+F, 12 – 13 G, 14 – 15 D, 12 – 13 E, 14 – 15 C, 16 + D, 16 + C, 16 + B oraz komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), K. Pściuk, P. Szczęśniak, M. Dziedziczak, W. Wolinowski, K. Fiszer, P. Kwaśniak, M. Pletty-Zyznar, A. Drąg (skr), A. Czaja (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia dołączyć podczas Turnieju Tańca „Mikołaj ze Zdrowolubkiem” dodatkowe kategorie: 8-9 G; 10-11 G, F; 12-13 F; 14-15 F oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: M. Igielska (SG), A. Gąsiorowski, A. Gąsiorowska, W. Górnikiewicz, P. Nawara, B. Myśliwiec, Ł. Wiśniewski, K. Mróz, P. Łyczko (skr), A. Drąg (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia dołączyć podczas STARDANCE 2017 O „ Puchar Wójta Gminy Skrzyszów 26.11.2017r. zatwierdzić zmianę sędziego Anna Bocian na Dariusz Kurzeja.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podpisać umowę na wynajem hali sportowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na XLIV Puchar Wieczystego rozgrywany 8-10.12.2017r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podpisać umowę o świadczenie usług hotelarskich i dodatkowych nr 2/12/2017 z Szary Residence w Michałowicach. Umowa dotyczy noclegów w terminie 7-12.12.2017r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego O PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA 21.01.2018r organizowany przez Dom Kultury w Tuchowie oraz Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji w Tuchowie w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 H,G; 10-11 H,G,F: 12-13 H,G,F,E,D: 14-15 F,E,D,C: 16+ D,C,B: 16-20 A LA oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), A. Gąsiorowska, A. Gąsiorowski, A. Bocian, W. Wolinowski, A. Berkowicz, D. Leszczyńska, G. Skiba, M. Kowalski (skr), A. Drąg (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić Fakturę Vat nr FAF/00039/12/17 z dnia 11.12.2017 na kwotę 20 910,00 wynajem hali widowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na organizację XLIV OTTT O Puchar Prof. Mariana Wieczystego.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić Fakturę Nr 25/2017 z dnia 10.12.2017 na kwotę 1900 zł.  za prowadzenie XLIV OTTT O PUCHARU PROF. MARIANA WIECZYSTEGO (p. Grzegorz Szymański)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić Fakturę Nr 21/2017 z dnia 10.12.2017 na kwotę 1400 zł.  za prowadzenie XLIV OTTT O PUCHARU PROF. MARIANA WIECZYSTEGO (p. Stanisława Wantuch)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić Fakturę nr 14/U/17 z dnia 11.12.2017 na kwotę 22000,00 zł. za oświetlenie i nagłośnienie XLIV OTTT O PUCHAR PROF. MARIANA WIECZYSTEGO

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić Fakturę Nr 23/2017 z dnia 08.12.2017 na kwotę 4100,00 zł. za wykonanie medali na XLIV OTTT O PUCHAR PROF. MARIANA WIECZYSTEGO

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 08.11.2017r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Fakturę VAT nr EUR926P/201712/51551 za reklamę w Melo radio XLIV O.T.T.T. O Puchar Prof. Mariana Wieczystego na kwotę 3616,20 zł.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Fakturę nr 07/12/K/2017 za usługę cateringową podczas XLIV O.T.T.T. O Puchar Prof. Mariana Wieczystego na Uniwersytecie Ekonomicznym na kwotę 9720,00 zł.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Fakturę VAT FA/00033/12/2017 za wypożyczenie wieszaków, stolików dla sędziów w trakcie realizacji  XLIVO Puchar Prof. Mariana Wieczystego na kwotę 1537,50 zł.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Fakturę 9/12/VAT/2017 za usługę cateringową podczas XLIV O.T.T.T. O Puchar Prof. Mariana Wieczystego na Hali Wisły na kwotę 2284,00 zł.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członka wspierającego Akademia Tańca Dorota Muszyńska-Bara reprezentowaną przez Panią Dorotę Muszyńską-Bara. W jej imieniu z praw członkowskich korzystać będzie Akademia Tańca – Nowy Targ. Adres siedziby: 34-400 Nowy Targ ul. Kwiatowa 19 tel: 602-573-812; 691-047-724, e-mail: boleslawbara@wp.pl, www.podhaletanczy.pl