Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć przepisy Rekreacja Okręg Małopolski PTT. Niniejsze przepisy Rekreacja Okręg Małopolski PTT stanowią tekst jednolity aktualnie obowiązujących przepisów i obowiązują od dnia 01 września 2024 r.. Jednocześnie tracą moc Przepisy Rekreacja Okręg Małopolski PTT dotychczas obowiązujące. Przepisy stanowią załącznik do uchwały.

Za: 4 – MI, AG, DD, PS Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Fakturę nr FS 71/202 z dnia 09.06.2024 r. za obsługę Centralnej Bazy Danych Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego w roku 2023 r. na kwotę 6308,40 zł.

Za: 4 – MI, DD, PS, AG Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia skreślić członków zwyczajnych w trybie Statutu PTT tytuł III artykuł 7 pkt. 1 ppkt. 2 wg. załączonej listy.

Lista członków zwyczajnych do skreslenia

Za: 4 – DD, PS, MI, AG Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Fakturę numer 36/05/2024/P data wystawienia: Zabrze, 2024-05-27 na kwotę 3 819,00 zł. za puchary i statuetki dla Trenerów rozdanych podczas Finału Rekreacji Małopolskiej PTT.

Za: 4 – MI, PS, DD, AG Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju FINAŁ GWIAZD 2024 oraz Rekreacja Małopolska organizowany przez STARDANCE Tarnów w terminie 01.12.2024′.

Za: 4 – DD, AG, MI, PS Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć rozliczenie 50 Pucharu profesora Mariana Wieczystego w dn. 8-9-10.12.2023. Rozliczenie stanowi załącznik do uchwały.

Preliminarz i rozliczenie Wieczysty 2023

Za: 4 – DD, PS, MI, AG Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć budżet na rok 2024.

Za: 4 – DD, PS, MI, AG Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia sfinansować zakup statuetek dla zawodników biorących udział w cyklu Rekreacja Małopolska PTT na Finał Rekreacji Małopolskiej PTT w dn. 25.05.2024 w Krakowie w kwocie do 7000 zł.

Za: 4 – DD, PS, MI, AG Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zwołać Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 14.06.2024 piątek o godz. 14.00 I-szy termin, 14.30 II-gi termin.w formule on-line na platformie ZOOM. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego PTT,

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania przez osobę wyznaczoną przez OKR PTT.

3. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zebrania,

4. Wybór Komisji Walnego Zebrania,

5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania,

6. Zatwierdzenie porządku obrad,

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za 2023 rok oraz sprawozdanie finansowe – bilans za 2023 rok,

8. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ,

9. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,

10. Dyskusja nad sprawozdaniami,

11. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań

12. Program działań i plan finansowy na rok 2024,

13. Podjęcie uchwał i wolne wnioski,

14. Zakończenie Walnego Zebrania.

Za: 4 – DD, PS, MI, AG Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju Liga Polski Południowej 2024 organizowany przez STARDANCE Kraków w terminie 27.10.2024′.

Za: 5 – MM, DD, MI, PS, JC Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany: wykreślenie 10-11G,F, 10-11F Solo, 12-13D ST/LA dopisanie do 9G Solo, 12-13E Solo, 14-15H,F podczas OTTT KTT PERFECT DANCE KRAKÓW 2024 w dniu 11.05.2024r.

Za: 5 – MM, MI, DD, PS, JC Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę Sędziego A. Ośródka na W. Wolinowski podczas OTTT KTT PERFECT DANCE KRAKÓW 2024 w dniu 11.05.2024r.

Za: 4 – DD, MI, AG, JC Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas OTT O MISTRZOSTWO KRAKOWA w dniu 26.05.2024. Wykreślenie Sędziego K. Drezno, M. Kiszteliński, M. Froń-Nagórska, dopisanie M. Nagórski, J. Dziedziczak, A. Gąsiorowski.

Za: 4 – MI, PS, AG, DD Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić FINAŁ REKREACJI MAŁOPOLSKIEJ PTT 2024, OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA O MISTRZOSTWO KRAKOWA w dniu 25-26.05.2024. organizowany przez Małopolska Fundacja Taneczna SALTATIO w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: Sobota: Do 7 Brąz, Srebro Solo/Duety/Pary 8-9 Brąz, Srebro Solo/Duety/Pary 10-11 Brąz, Srebro Solo/Duety/Pary 12-15 (12 – 15) Brąz, Srebro Solo/Duety/Pary do 9 solo – H,G 10-11 solo – H,G 12-13 solo – H,G 14-15 solo – H,G do 9 – H,G 10-11 – H,G 12-13 – H,G 14-15 – H,G Niedziela: 10-11 solo F,E 12-13 solo F,E 14-15 solo F,E Pow. 15 solo FED ST/LA 10-11 F,E 12-13 F,E,D,C 14-15 F,E,D,C pow. 15 F,E,D,C,B,A ST/LA oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota: D. Dragan, G. Skiba, A. Filipczak, M. Kaczmarczyk, M. Czechowska-Gauden, Ł. Wiśniewski, M. Błach (skr), Z. Wrzyszcz (skr) Niedziela: D. Dragan, A. Gąsiorowska, G. Skiba, M. Froń-Nagórska, K. Drezno, M. Kiszteliński, W. Wolinowski, M. Błach (skr), Z. Wrzyszcz (skr).

Za: 4 – MI, DD, AG, PS Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO KTT PERFECT DANCE KRAKÓW 2024 w dniu 11.05.2024r. organizowany przez Klub Tańca Towarzyskiego PERFECT DANCE przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Prof. A. Kamińskiego w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: Solo Dance: do 9 H 10-11 H, G, F 12-13 H, G, F, E 14-15 E, D 16+ F, E, 14-15 OPEN Pary: do 9 H 10-11 H, G 12-13 H, G, F, E 14-15 F, E, D 16+ F, E, D, C, B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), A. Ośródka, K. Drezno, A. Telka-Kurczyńska, P. Nawara, G. Skiba, K. Mróz, M. Igielska, P. Łyczko (skr), A. Drąg (skr)

Za: 4 – AG, MI, DD, JC Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas 28. OTTT o Puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu w dniu 21.04.2023. Odwołanie kat. 10-11 E w jej miejsce dopisanie 10-11 H.

Za: 4 – MI, AG, PS, JC Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia partycypować w kosztach szkolenia okręgowego z Jonathanem Wilkinsem w dniu 18.04.2024′ dla par Okręgu Małopolskiego PTT przeznaczając kwotę do 3500zł.

Za: 7 – MM, MI, AG, PS, DD, JB, JC Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Brak odpowiedzi: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia odwołać kat. 10-11 E Solo a w jej miejsce zatwierdzić kat. 14-15 H Solo podczas VIII OFT LATINO CUP ŻABNO 2023 w dniu 07.04.2024r.

Za: 4 – MM, MI, PS, JC Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski zatwierdza sprawozdanie Zarządu PTT Okręg Małopolski za okres sprawozdawczy od 26.03.2023 do 21.03.2024. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

[download id=”10652″]

Za: 4 – DD, PS, MI, AG Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski zatwierdza rozliczenie finansowe Mistrzostw PTT w 10 tańcach z turniejem Puchar Krakowa w dn. 25-26.11.2023. Rozliczenie stanowi załącznik do uchwały.

Za: 4 – DD, PS, MI, AG Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Fakturę VAT nr FA/173/03/2024/U z dnia 20.03.2024 na kwotę 1 845,00 zł. za usługi księgowe – sporządzenie BILANSU za 2023 rok.

Za: 5 – MI, DD, AG, PS, JC Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić kat. 10-11 Brąz Duety podczas XXXIV Turnieju Tańca „O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ” dnia 23.03.2024r.

Za: 4 – AG, PS, MI, DD Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2023 o Puchar Burmistrz Żabna Marty Herduś w dniu 07.04.2024r. organizowany przez Fundacja Latino- Klub Tańca Sportowego LATINO ŻABNO w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 H Solo Do 9 H,G 10-11 H,G,F,E Solo 10-11 H,G,F 12-13 H,G,F,E Solo 12-13 H,G,F,E,D 14-15 D Solo 14-15 H,G,F,E,D 16+ F,E SOLO 16+ F,E,D,C,B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: J. Biały (SG), K. Buczma, A. Orszulak, W. Górnikiewicz, G. Skiba, G. Kamiński, K. Mazurek, A.Gąsiorowski, D. Ćwik, Z. Wrzyszcz (skr), M. Błach (skr).

Za: 6 – DD, AG, PS, MM, MI, JC Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia odwołać kat. 8-9 H Solo a w jej miejsce zatwierdzić kat. do 9 H Solo podczas XXXIV Turnieju Tańca „O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ” dnia 23.03.2024r.

Za: 4 – AG, PS, MI, DD Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas 28. OTTT o Puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu w dniu 21.04.2023. Odwołanie kat. 12-15 H,G,F,E Solo oraz M. Heinza-Nawara i A. Drąg (skr), zatwierdzenie kat. 12-13 H,G,F,E Solo i 14-15 H,G,F,E Solo oraz M. Błach (skr).

Za: 6 – AG, MI, DD, MM, PS, JC Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać dla pary Gubała Adam Kołbuc Oliwia nagrodę za wynik osiągnięty w 2023 roku w wysokości 600 zl na parę.

Za: 5 – DD, PS, AG, MM, MI, JC Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać nagrody dla wyróżniających się par i solistów Okręgu Małopolskiego za osiągnięte wyniki na turniejach Mistrzowskich i Międzynarodowych w roku 2023. Lista par i solistów oraz przyznane nagrody stanowią załącznik do uchwały.

[download id=”10615″]

Za: 5 – DD, MI, PS, MM, JC Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę kategorii pow. 15 lat Open ST/LA na kategorię pow. 18 lat Open ST/LA podczas turnieju „Wielki Szlem” w dniu 17.03.2024r.

Za: 4 – AG, DD, PS, MM Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXXIV Turniej Tańca „O WAWELSKIEGO SMOKA” w dniu 24.03.2024r. organizowany przez Centrum Tańca M.I. Klub Tańca i Tańca Sportowego PLĄS w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 H, G, F, E 10-11 H; G; F; 12-13 H; G; F; E; 14-15 H; G; F; E; D; pow. 15 F; E; D; C Solo: 16+ D, C oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), K. Mróz, M. Dziedziczak, B. Smarzyńska, W. Górnikiewicz, A. Ośródka, A. Smoroń, M. Błach (skr), Z. Wrzyszcz (skr).

Za: 4 – MI, DD, PS, AG Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXXIV Turniej Tańca „O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ” w dniu 23.03.2024r. organizowany przez Klub Tańca i Tańca Sportowego PLĄS w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja: BRĄZ; SREBRO do 7 lat pary – duety – solo; 8-9 lat pary – duety – solo; BRĄZ 10-11 lat pary – solo; SREBRO 10-11 lat pary – solo; BRĄZ 12-15 lat pary – solo; SREBRO 12-15 lat pary – solo Solo: 8-9 lat H, G; 10-11 H, G, F; E; 12-13 H, G, F, E, D; 14-15 H, G, F, E, D; 16+ F, E, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), K. Mróz, D. Wiewiórka, B. Smarzyńska, G. Skiba, A. Ośródka, W. Górnikiewicz, M. Kaczmarczyk, A. Filipczak, M. Czechowska-Gauden, M. Błach (skr), Z. Wrzyszcz (skr).

Za: 4 – MI, DD, PS, AG Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członka zwyczajnego Judyta Białostocka 22.03.2010.

Za: 5 – DD, JB, MM, MI, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członka wspierającego Szkoła Tańca Astra Oświęcim, 32-300 Oświęcim, ul. Matejki 9/10, NIP 5492324164.

Za: 7 – DD, JB, PS, MI, AG, MM, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia wykreślić kategorię do 9 H a w jej miejsce zatwierdzić 12-13 H podczas XVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2024 w dniu 03.03.2024r.

Za: 4 – AG, MI, MM, DD

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkową kategorię 14-15 C Solo podczas V OTTT ROYAL CUP WIELICZKA 2024 w dniu 10.03.2024r.

Za: 4 – MI, AG, MM, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić „Wielki Szlem” w dniu 17.03.2024r. organizowany przez Stardance Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: Do 9 H,G, 10-11 H,G,F,E 12-13 H,G,F,E 14-15 F,E 16+ F, Pary: Do 9 H,G, 10-11 H,G,F,E 12-13 H,G,F,E 14-15 F,E,D,C 16+ F,E,D,C,B,Open oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Wiewiórka (SG), A. Gąsiorowski, G. Skiba, A. Orszulak, K. Buczma, T. Kurczyński, K. Mazurek, W. Górnikiewicz, Z. Wrzyszcz (skr), M. Błach (skr).

Za: 4 – DD, MI, MM, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkowego sędziego w osobie G. Skiba podczas XVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2024 w dniu 03.03.2024r.

Za: 4 – MM, PS, DD, AG

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia odwołać kategorie pow. 16 E,D Solo ST/LA podczas V OTTT ROYAL CUP WIELICZKA 2024 w ich miejsce zatwierdzić kategorie Pre Senior i Senior 4 Open ST/LA podczas Otwartych Mistrzostw PTT O. Małopolskiego w dniu 10.03.2024r. Postanawia się również dopisać do składu komisji Sędziowskiej Sędziego D. Fiszer podczas Otwartych Mistrzostw PTT O. Małopolskiego.

Za: 4 – DD, PS, AG, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2024 w dniu 03.03.2024r. organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne ”KLASA-Tarnów” w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9H Solo, Do 9H, 10-11H,G,F Solo, 10-11H,G,F, 12-13FE Solo, 12-13G,F,E,D, 14-15F,E Solo, 14-15F,E,D,C, 16+FE Solo, 16+F,E,D,C,B,A oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG),E. Skoczeń-Citko, A. Telka-Kurczyńska, J. Dziedziczak, J. Fidurski, P. Włodarczyk, D. Ćwik, Z. Wrzyszcz (skr), M. Błach (skr).

Za: 4 – DD, PS, AG, MI

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić V OTTT ROYAL CUP WIELICZKA 2024 oraz OTWARTE MISTRZOSTWA PTT OKRĘG MAŁOPOLSKI w dniu 09 – 10.03.2024r. organizowany przez Szkołę Tańca JUST DANCE Kamil Mróz w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja Małopolska: Sobota: Rekreacja do 7 Brąz (pary, solo), 8-9 Brąz(pary , solo), do 9 Brąz (duety), do 9 Srebro (pary, solo), 10-11 Brąz (pary, solo), Premium do 9 H,G 10-11 G 12-13 H,G,F,E 14-15 G,F,E,D (ST/LA) 16+ F,E,D (ST/LA) Solo do 9 H,G solo 12-13 H,G,F solo 14-15 G,F solo 16+ F solo (ST/LA) Niedziela: Premium 10-11 H,F,E 12-13 D 14-15 C 16+ C,B,A (ST/LA) Solo 10-11 H,G,F,E solo 12-13 E solo, 14-15 H,E solo 16+ E,D solo (ST/LA) MO Do 9, 10-11, 12-13, 14-15, 16+ OPEN solo (ST/LA) Do 9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-18, 16-20, 19+ OPEN (ST/LA) Senior 1, 2, 3 OPEN (ST/LA) oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota: D. Dragan (SG), A. Wantuch, K. Kozana, M. Lozinszek, M. Nagórski, G. Skiba, W. Górnikiewicz, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr) Niedziela: J. Biały (SG), D. Dragan, M. Gałek, E Jeleń, M. Kiszteliński, D. Leszczyńska, P. Purchała, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr).

Za: 6 – DD, MI, PS, MM, AG, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członka wspierającego Stowarzyszenie Klub Sportowy „Dynamika” z siedzibą 30-124 Kraków, ul. Jadwigi 2, tel. 668847007, e-mail. klub.sportowy.dynamika@gmail.com, NIP 6772494749.

Za: 4 – AG, PS, DD, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju XXVII Turniej Tańca Towarzyskiego „O Pierścień Św. Kingi” organizowany przez Sportowy Klub Tańca „Regis” Bochnia w terminie 23.11.2024′.

Za: 4 – AG, DD, MI, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić na Otwarte Mistrzostwa PTT OM następujący skład Komisji Sędziowskiej: J. Biały (SG), D. Dragan, M. Kiszteliński, P. Purchała, D. Leszczyńska, E. Jeleń, M. Gałek.

Za: 4 – DD, MI, JB, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać dofinansowanie Otwartych Mistrzostw PTT OM w kwocie do 6000 zł z przeznaczeniem na puchary, medale i nagrody. Dofinansowanie zostanie zrealizowane na podstawie faktur wystawionych na PTT Okręg Małopolski.

Za: 5 – DD, MI, PS, AG, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych wg. załączonej listy.

[download id=”10500″]

Za: 5 – DD, PS, MI, AG, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju XVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2024 organizowany przez Klasa – Tarnów w terminie 03.03.2024′.

Za: 5 – DD, MI, AG, PS, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju XXXIII OTTT Klasa-Leliwa 2024 – III Memoriał Stanisława Macieja Bergera organizowany przez Klasa – Tarnów w terminie 09.11.2024′.

Za: 4 – DD, MM, PS, MI

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski powierza Saltatio, Małopolskiej Fundacji Tanecznej organizację turniejów: FINAŁ REKREACJI MAŁOPOLSKIEJ PTT 2023/2024 w dn. 25.05.2024, OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA O MISTRZOSTWO KRAKOWA w dn. 26.05.2024

Za: 4 – DD, PS, AG, MI

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia odwołać kategorie: 8-9 H, do 9 G, 10-11 FE, 12-13 GE, 14-15 C ST/LA w ich miejsce zatwierdzić Do 7 lat H solo , 12-15 srebro pary , 14-15 E podczas „FINAŁ GWIAZD„ Pierwsze Premium w 2024 oraz Rekreacja Małopolska w dniu 13.01.2024r.

Za: 5 – MM, AG, MI, PS, DD

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Fakturę VAT nr FV 23/11/2023 na kwotę 2 029,50 PLN za wykonanie Ścianki tekstylnej Okręgu Małopolskiego dla Firmy EFEKT Biuro Promocji i Reklamy, Aleksander Furman.

Za: 5 – MI, PS, AG, DD, JC

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0