Uchwała 15/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego deleguje na Zebranie prezesów Okręgów, prezesa i v-ce prezesa, oraz ustala ryczałt w wysokości 200,00 zł. na osobę.

Zarząd Okręgu Małopolskiego uchwala zmianę pieczątek /wszystkich/ na Zarząd Okręgu Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Zarząd Okręgu Małopolskiego uchwala założenie okręgowego konta internetowego.

Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza TTT „O Pierścień Królowej Kingi” dn. 03.06.2000 w Bochni jako turniej nie punktowy w kategoriach 10-11E, 12-13E, 12-13D, 14-15E, 14-15D, pow. 15 E, D, B oraz zatwierdza skład sędziowski w składzie: Łyczko Jerzy, Smoroń Stanisław, Trylska Joanna, Dominiak Andrzej, Rumin Stanisław, Cembala Jerzy, Gargula Grzegorz.

Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza TTT w dn. 23.09.2000 organizowany przez Klub Iskierka oraz Klub Tańca Towarzyskiego Podgórze w kategoriach: 10-11E, 12-13E, pow.15 C jako turniej punktowy oraz zatwierdza skład sędziowski: Maria Nowak, Grzegorz Gargula, Jerzy Łyczko, Wojciech Zopoth, Dariusz Dragan.

Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza „IV Ogólnopolski TTT Rytm’2000” w dn. 07.10.2000 organizowany przez Klub Tańca Towarzyskiego „Rytm” Kraków w kategoriach: do 9 lat, 10-11E, 10-11D, 12-13E, 12-13D, 14-15E, 14-15D jako turniej punktowy oraz zatwierdza skład sędziowski:Adam Berkowicz, Grzegorz Gargula, Andrzej Dominiak, Dariusz Wiewiórka, Andrzej Orszulak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza „Turniej punktowy” w dn. 04.11.2000 organizowany przez Studencki Klub Tańca Towarzyskiego AGH Kraków w kategoriach: 10-11E, 12-13E, 12-13D, pow. 15 E, D, C jako turniej punktowy oraz zatwierdza skład sędziowski: S.Smoroń, T.Krupiński, A.Golonka, S.Grzybek, H.Kędziora.

Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza „III Ogólnopolski TTT Trzebinia 2000” w dn. 25.11.2000 organizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trzebini w kategoriach: 12-13C, 14-15D, 14-15C, pow. 15 E, D, C jako turniej punktowy i w kat.10-11 E+D, 12-13 E+D jako nie punktowy oraz zatwierdza skład sędziowski: M.Nowak, A.Orszulak, A.Gąsiorowski, I.Wójtowicz, H.Kosubek.

Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza „Ogólnopolski TTT Zima’2000” w dn. 09.12.2000 organizowany przez Klub Tańca Towarzyskiego „eMika” Tarnów w kategoriach: do 9 lat, 10-11E, 12-13E, 12-13D, 14-15E, pow. 15 E, D jako turniej punktowy oraz zatwierdza skład sędziowski: M.Nowak, A.Golonka, I.Wójtowicz, M.Szyda, A.Wantuch.

Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza proponowany skład sędziowski na Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego 2000 w Skawinie w składzie: A.Jakubowski, W.Opitz, A.Grycmacher, A.Błażejczyk, R.Piasta, M.Chojnacki, K.Majewski.

Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza „II TTT o Puchar Burmistrza Miasta Bochni” w dn. 18.11.2000 organizowany przez Klub Tańca Towarzyskiego „Regis” Bochnia w kategoriach: 10-11E, 12-13E, 12-13D, 14-15E, 14-15D, 14-15C, pow.15 E, D jako turniej punktowy oraz zatwierdza skład sędziowski: J.Łyczko, S.Smoroń, J.Trylska, A.Dominiak, J.Cembala, S.Rumin, G.Gargula, A.Berkowicz, A.Golonka.

Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza „Ogólnopolski Mikołajkowy TTT i o Puchar Dyrektora MDK DH w dn. 02.12.2000 organizowany przez Klub Tańca Towarzyskiego Poleczka Kraków w kategoriach: do 9 lat, 10-11E, 12-13E, 12-13D,pow. 15 D, C jako turniej punktowy oraz zatwierdza skład sędziowski: M.Nowak, M.Igielska, M.Szyda, G.Gargula, A.Orszulak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza „II Międzyklubowy TTT o Pluszowego Misia ” w dn. 10.12.2000 organizowany przez Klub Tańca Towarzyskiego Fantazja Kraków w kategoriach: do 9 lat, 10-11E, 12-13E, 12-13D, 14-15E, 14-15D, pow. 15 E jako turniej punktowy oraz zatwierdza skład sędziowski: M.Nowak, J.Dragan, M.Igielska, W.Zopoth, M.Pletty-Zyznar.

Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza „V Zimowy TTT o Puchar Dyrektora ZSO nr 48” w dn. 20.01.2001 organizowany przez Szkolny Klub Sportowy „Dobry Wynik” Kraków w kategoriach: 10-11E, 12-13E, 14-15E jako turniej punktowy oraz zatwierdza skład sędziowski: M.Nowak, M.Szyda, M.Igielska, D.Wiewiórka, D.Dragan.

Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza zmianę kategorii wiekowych i klas tanecznych na turniejach: 02.12.2000 organizowany przez KTT Poleczka Kraków i 10.12.2000 organizowany przez KTT Fantazja Kraków.

Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza zmianę terminu „Turnieju punktowego” organizowanego przez SKT AGH z 04.11.2000 na 02.12.2000; kategorie wiekowe i klasy taneczne oraz skład sędziowski pozostaje bez zmian.

Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia dofinansować zakup pucharów i medali na Puchar Okręgu Małopolskiego w dn. 22.10.2000 w kwocie do 1000,00 zł.

Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia dofinansować zakup medali na Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego 2000 w Skawinie w kwocie do 1000,00 zł.

Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia przyjąć parę Grzegorz Citko – Ewa Skoczeń jako parę niezrzeszoną, para Okręgu Małopolskiego PTT.

Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia przekazać kwotę 1000,00 zł. na konto Karola Piaseckiego; z powodu operacji przeszczepu szpiku kostnego.

Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza zmianę terminu „TTT Lodowy Sopel” organizowanego przez AKTT Encek Kraków z 25.02.2001 na 04.03.2001; kategorie wiekowe i klasy taneczne oraz skład sędziowski pozostaje bez zmian.

Zarząd Okręgu Małopolskiego upoważnia Grzegorz Gargulę do jednorazowego reprezentowania prezesa Okręgu Małopolskiego na zebraniu PTT w dn. 27.11.2000 w Warszawie.

Zarząd Okręgu Małopolskiego przyjmuje członka wspierającego Centrum Kultury Katolickiej Mistrzejowice Klub Tańca Towarzyskiego Mistrzejowice.

Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza „XI TTT Andrychów 2001 ” w dn. 04.02.2001 organizowany przez CK i W Andrychów w kategoriach: 10-11b/k, 12-13b/k, 12-13E, 12-13D, pow. 15 b/k, D, C, B jako turniej punktowy oraz zatwierdza skład sędziowski: T.Krupiński, O.Hila, G.Gargula, K.Michlik, L.Lewandowski, J.Trzemżalska, W.Zopoth.

Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza Turniej Tańca Towarzyskiego w dn. 28.01.20001 w Skawinie, turniej z cyklu „Małopolska Liga Taneczna” jako punktowy w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 14-15 E, 14-15 D, 14-15 C, 14-15 B oraz proponowany skład sędziowski: T.Krupiński, A.Bieniek, K.Majewski, P.Zamorski, K.Gronuś.

Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza Turniej Tańca Towarzyskiego organizowany przez SKT AGH w dn.11.03.2001 w Klasach i Kategoriach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, pow. 15 E, D, C, B oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: A.Golonka, S.Smoroń, T.Krupiński, H.Kędziora, W.Dudek, A.Berkowicz, S.Rumin.

Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza Ogólnopolski Turniej Tańca „Złote Pantofelki” organizowany przez Dom Kultury w Kętach i KTT Kleks w dn. 17 i 18.2.2001 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 E, 14-15 D, 14-15 C, pow. 15 D, C, B oraz proponowany skład sędziowski: L.Lewandowski, S.Rumin, A.Berkowicz, A.Orszulak, D.Dragan, M.Nowak, K.Gronuś, M.Szyda, D.Wiewiórka.

Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zwrócić ryczałt w wysokości 250,00 PLN członkowi Oddziału Małopolskiego p. Dorocie Lipka reprezentującej nasz Okręg na zebraniu Zarządu Głównego w Warszawie w dn. 27.11.2000.