Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić Turniej Tańca Towarzyskiego „O Puchar Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Myślenice” w dn. 15.03.2008 organizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Myślenice w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, D, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: A.Gąsiorowski, K.Gronuś, D.Dragan, M.Pletty-Zyznar, R.Piasta, H.Kosubek, J.Dziedziczak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia przyjąć zmianę nazwy członka wspierającego Małopolskie Centrum Tańca Pasja Kraków na Małopolskie Centrum Tańca.

Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić Turniej Tańca Towarzyskiego „Pląs 2008” organizowany przez Stowarzyszenie Tańca i Tańca Sportowego Pląs Kraków w dn. 11-12.10.2008.

Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić XV OTTT o Puchar Dyrektora MCK Nowy Sącz w 29.03.08. Kategorie i klasy taneczne12-13 E, 14-15 E, C, B, pow. 15 E, D, C, B, A. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: W.Wójtowicz, M.Nowak, R.Piasta, D.Dragan, A.Orszulak, A.Bieniek, J.Dziedziczak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić XX OTTT o Smoka Wawelskiego i Krakowską Czapeczkę 5-6.04.2008. Kategorie i klasy taneczne 10-11 E, 12-13 E, D, C, 14-15 E, C, B, pow. 15 E, D, C, B,Hobby dorośli senior i senior sport. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M.Nowak, A.Golonka, J.Ziomek, A.Mierzwa, L.Lewandowski, M.Zdun, D.Dragan.

Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić OTTT „Lodowy Sopel” 24.02.2008. Kategorie i klasy taneczne 10-11 E, 12-13 E, D, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: A.Wantuch. T.Piątkowski, S.Smoroń, M.Nowak, Z.Gardyańczyk, S.Grzybek, B.Pisarsaka-Gubernat, P.Kuszpit.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze dn. 09.04.2008 – Kraków, ul. Komandosów 21.
Termin I-szy godz. 11.00, II-gi 11.15.
Porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Prezydium Zebrania,
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej,
4. Zatwierdzenie porządku Zebrania,
5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,
6. Sprawozdanie Zarządu,
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
9. Sprawozdanie finansowe,
10.Dyskusja nad sprawozdaniami,
11.Podjęcie uchwały programowej,
12.Wolne wnioski,
13.Zakończenie Zebrania.

Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia przyjąć członka wspierającego Studio Tańca Cuban Emil Nowak, 34-700 Rabka Zdrój, ul. Orakna 18d/70, 660742757, 0182677143, e-mail: emilnowak@goodbyelenin.pl.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać nagrodę w wys. 1500 zł. parze A. Suchocki i N. Piecewicz za zajęcie V miejsca na Mistrzostwach Polski La PTT i FTS w dn. 09.02.2008.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać dla uczestników Mistrzostw Okręgu Małopolskiego PTT 2007 którzy zakwalifikowali się co najmniej do ćwierć finału Mistrzostw Polski 2008 ryczałtowy zwrot kosztów przejazdu na Mistrzostwa Polski PTT i FTS: LA Gliwice 100 zł na osobę, 10-ć tańców Łódź 100 zł na osobę, ST Elbląg 150 zł na osobę.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić OTTT Wiosna 2008 w 13.04.08. Kategorie i klasy taneczne do 7 H, do 9 H, 10-11 F, 10-11 H, 10-11 E, 10-11 D, 12-13 G, 12-13 E, 12-13 C, 14-15 E pow. 15 E, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: D.Wiewiórka, D.Kurzeja, A.Łukomski, K.Michlik, D.Dragan, A.Berkowicz, J.Jelinek.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić OTTT Emika 2008 w 12.04.2008 kategorie i klasy taneczne: 10-11 E, 12-13 E, C, 14-15 E, D, C, B pow. 15 E, D, C, B kategoria Start. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: W.Wójtowicz, M.Nowak, J.Dziedziczak, J.Oleszczyński, T.Piątkowski, D.Wiewiórka, A.Berkowicz.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członka wspierającego Szkoła Tańca Evolution ul. Na Błonie 11/32, 30-147 Kraków.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia wyrazić zgodę na organizację turnieju tańca Towarzyskiego w Pleśnej (terytorialnie Okręg Małopolski) przez stowarzyszenie Taneczne Klasa Tarnów należące do Okręgu Podkarpackiego. Za: M.Nowak, G.Gargula, M.Igielska, M.Szyda, T.Krupiński, D.Dragan.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić OTTT dn. 31-01.06.2008 organizowany przez KTT Fantazja Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, D, C, 14-15 C, B pow. 15 E, D, C oraz wszystkie kategorie rekreacyjne bez 14-15. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M.Nowak, M.Szyda, M.Igielska, D.Wiewiórka, G.Gargula, A.Orszulak, M.Pletty-Zyznar, J.Dragan, D.Dragan, A.Berkowicz, M.Kowalik, M.Wolak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członka wspierającego Studio Tańca Jachym Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami10/259, 33-100 Tarnów, tel. 606394237.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członka wspierającego Studio Tańca Samba Tarnów, 33-121 Bogumiłowice, Łętkowice 83, tel. 888456440.

Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia przyjąć proponowany skład komisji sędziowskiej na Grand Prix 25.04.09: F.Witos, A.Czyżyk, W.Sakowski, J.Oleszczyński, K.Kurzak, A.Gąsiorowska, T.Krupiński, Ukraina, A.Majewska, rez: M.Nowak, G.Gargula.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić OTTT Wena 2008 dn. 17.05.08 organizowany przez ST Wena Kraków w kategoriach i klasach tanecznych:. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: D.Dragan, Z.Zasada, M.Nowak, W.Zopoth, W.Wójtowicz, A.Drąg, M.Kowalik.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT ustala ryczałtowy zwrot kosztów podróży na Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT 13.04.08 w Łodzi w wysokości 150 PLN na delegata.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić TTT o Pantofelek Kopciuszka w dn. 18.05.2008 w kategoriach rekreacyjnych do 7 H, 8-9 H, G, 10-11 H, G.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować VI edycję igrzysk dzieci i młodzieży w tańcu sportowym w wysokości do 1800 zł z przeznaczeniem na puchary, medale i nagrody.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić M-team 09.05.2009 Grand Prix junior II i jouth, skład sędziowski: T.Krupiński, A.Grycmacher, K.Kurzak, A.Orszulak, G.Smirnowa, Rusłan Butko, K.Majewski rez. Andrzej Gąsiorowski, S.Grzybek, M.Wolak, A.Drąg.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przenieść Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Małopolskiego PTT na 17.10.2008 (piątek) I-szy termin 18.00, II-gi termin 18.30. Porządek Zebrania:
1. Otwacie Zebrania,
2. Wybór Prezydium Zebrania,
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej,
4. Zatwierdzenie porządku Zebrania,
5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,
6. Sprawozdanie Zarządu,
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
9. Dyskusja nad sprawozdaniami,
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi,
11. Wybór prezesa Okręgu Małopolskiego PTT,
12. Wybory do Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT,
13. Wybory do Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
14. Wybory do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,
15. Wybory delegatów na Walny Ogólnopolski Zjazd PTT,
16. Podjęcie uchwały programowej,
17. Wolne wnioski,
18. Zakończenie Zebrania.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia skreślić z dn. 07.05.2008 następujących członków wg załączonej listy oraz przyjmuje członków zwyczajnych wg załączonej listy. Od uchwały przysługuje odwołanie do Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT w terminie do 30.09.2008.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować Puchar Okręgu Małopolskiego 2008 w Sułkowicach 19-20.04.2008 w wysokości do 2000,00 zł.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić miejsce i termin Mistrzostw Okręgu Małopolskiego PTT 2009 21-22.11.2009 Axis Nowy Sącz.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać dla uczestników Mistrzostw Okręgu Małopolskiego PTT 2007 którzy zakwalifikowali się co najmniej do ćwierć finału Mistrzostw Polski 2008 ryczałtowy zwrot kosztów przejazdu na Mistrzostwa Polski PTT i FTS dzieci starszych w Łodzi do 100 zł na osobę.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia objąć patronatem honorowym turniej Tańca w dn. 16.10.08 organizowany przez Krakowską Fundację „Hamlet” i postanawia ufundować dwa puchary.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy „OTTT o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Myślenice” organizowany przez Towarzystwo Sokół w Myślenicach dn. 18.10.2008 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E,D, 14-15 E, D, B, pow. 15 E, D, C, B. Ztwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M.Trzemżalski, J.Gruszczak, M.Zamorska, D.Kurzeja, J.Homoncik, M.Skalski, P.Szczęśniak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy TTT : Nowy Sącz 2008″ organizowany przez MCK Sokół Nowy Sącz dn. 04.10.2008 w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 E, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B. Ztwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M.Trzemżalski, J.Dziedziczak, D.Kurzeja, A.Orszulak, J.Biały, D.Dragan, M.Nowak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy TTT Salt Cup 2008 organizowany przez MCT Kraków dn. 25.10.2008 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, D, 12-13 D, C, 14-15 B, pow. 15 C, B. Ztwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: R.Wota, A.PAwlovic, W.Przemieniecki, I.Pawlovic, G.McDonald, K.Trętowski, R.Butko, E.Sevatin, A.Golonka.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia powołać na przedstawiciela Okręgu Małopolskiego PTT na Mistrzostwach Okręgu Małopolskiego PTT 2008 p. T.Krupińskiego.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować wyjazd pary A.Suchocki-N.Piecewicz na Mistrzostwa Świata LA w Melbourne w wysokości do 2000 zł.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy „II OTTT o Puchar Burmistrza Brzeska” organizowany przez SKT AGH dn. 05.10.2008 w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 D, C, 14-15 D, C, pow. 15 E, D, C, B. Ztwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: A.Golonka, A.Wantuch, S.Smoroń, G.Rybicki, A.Orszulak, Z.Zasada, M.Szyda.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Turniej Tańca Sportowego Pląs 2008 organizowany przez KTiTS Pląs Kraków dn. 11-12.10.2008 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, D, C, 12-13 E, D, C, 14-15 E, D, C, pow. 15 D, C, B, A.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju „Klasa 2008” w dn. 19.10.2008 w Tarnowie przez Okręg Podkarpacki na terenie Okręgu Małopolskiego.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XII Mikołajkowy OTTT o Puchar Dyrektora MDK DH organizowany przez KTT Poleczka Kraków w dn. 06.12.2008 r. w kategoriach i klasach tanecznych: do 7 H, do 9 H, 10-11 H, 14-15 G, F, 10-11 E, 12-13 E, 14-15 E, D, pow. 15 C oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach: M.Nowak, G.Gargula, M.Szyda, M.Igielska, J.Trzemżalska, Z.Gardyańczyk, I.Wójtowicz, A.Smoroń.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy OTTT „o Pluszowego Misia” w dn. 07.12.2008 organizowany przez KTT Fantazja Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 G, 10-11 G, F, 12-13 G, F, 12-13 D, C, 14-15 C, pow. 15 E, D oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach: M.Nowak, G.Gargula, M.Szyda, M.Igielska, J.Trzemżalska, Z.Gardyańczyk, I.Wójtowicz, A.Smoroń.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego „o Puchar Rektora AGH” w dn. 10.11.2008 organizowany przez SKT AGH Kraków w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 E, D, 12-13 E, D, C, 14-15 E, D, pow.15 E, D, C, B. A oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach: S.Smoroń, M.Nowak, A.Orszulak, P.de Pourbaix, G.Rybicki, M.Szyda, F.Witos.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać ryczałtowy zwrot kosztów podróży dla p. M. Pletty-Zyznar za uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Okręgu Małopolskiego w wysokości 100 zł za każde posiedzenie w okresie od 27.11.2002 do 13.06.2005 r.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować XXXV Turnieju Tańca Towarzyskiego ” o Puchar prof. Mariana Wieczystego” w kwocie do 5000 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z wynajęciem sal na przeprowadzenie rund eliminacyjnych, jak również części kosztów związanych z pracą komisji skrutacyjnej i wynajęciem hoteli dla sędziów.

43/2008
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić zmiany w przepisach grup rekreacyjnych klas H, G, F na sezon taneczny 2008/09.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatrudnić pracownika do biura Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w osobie Estery Siuda, ustalając wynagrodzenie w kwocie do 100 zł netto.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego PTT w 10-ciu tańcach organizowane dn. 22-23.11.2008 w Mszanie Dolnej przez KTT Prestige MOK Mszana Dolna w kwocie do 2500 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży dla sędziów, medale i puchary.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XI OTTT „As 2008” w dn. 29-30.11.2008 organizowany przez Szkołę Tańca As Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 E, 10-11 F, 10-11E, D, 12-13 F, E, D, C, open, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B, A oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach: P. Zamorski, A.Dominiak, A.Bieniek, A.Orszulak, A.Jakubowski, A. Łukomski, E.Witos, A.Wantuch, Z.Gardyańczyk, R.Mikoś, P.Szczęśniak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego PTT organizowane dn. 15.11.2008 w Tarnowie przez KTT Emika Tarnów w kwocie do 2500 zł z przeznaczeniem na medale i nagrody.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia wstrzymać przyjęcie członków wg. załączonej listy i poprosić o osobistą weryfikację złożonych deklaracji w terminie do 30.11.2008 ze względu na uchybienia formalne w złożonych deklaracjach.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 22.10.2008 , 05.11.2008 oraz 12.11.2008.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przywrócić członkowstwo z zachowaniem ciągłości członkowstwa osobom wg załączonej listy.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia powołać pełnomocnika ds. Senior Hobby p. Leszka Kusiaka.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przeprowadzić weryfikację statusu prawnego członków wspierających Okręgu Małopolskiego PTT zgodnie z komunikatem ZG PTT 118/08 do 31.12.2008. Członkowie, którzy nie spełnią wymogów formalnych mogą zostać skreśleni z listy członków wspierających Okręgu Małopolskiego PTT.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia pokryć koszty związane z organizacją (wynajęcie sali, obsługa nagłośnienia, wynajęcie ochrony) Walnego Zebrania Sprawoadawczo-Wyborczego Okręgu Małopolskiego PTT w dn. 17.10.2008 oraz ryczałtowy zwrot kosztów podróży i pobytu dla wydelegowanych przedstawicieli Zarządu Głównego PTT wg załączonych faktur i przedstawionych umów.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać ryczałtowy zwrot kosztów podróży dla zamiejscowego członka Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT Karola Zyznar w wysokości 100 zł za każde posiedzenie.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających Szkołę Tańca Check, 30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 2/86.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia że rozliczenia dofinansowań udzielanych na turnieje i szkolenia będą następowały w terminie do 14 dni na podstawie dostarczonych stosownych dokumentów.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Puchar Burmistrza Miasta Mszana Dolna” oraz Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego PTT na rok 2008 w 10-ciu tańcach w dn. 22-23.11.2008 r. w Mszanie Dolnej organizowany przez Prestige MOK Mszana Dolna w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 H, G, 10-11 H, G, F, 12-13 G, F, 10-11 E, 12-13 E, D, C, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach: G. Rybicki, E. Witos, H. Kędziora, H. Piasecki, A. Majewska, D. Dragan. A. Jankowski.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Tuchów 2009 organizowany w Tuchowie przez Szkołę Tańca Jachym Tarnów w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 F, 10-11 F, 12-13 F, 14-15 F, 10-11 E, 12-13 D, 14-15 C, pow. 15 D, C, A-LA oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach: A. Wantuch, A. Majewska, W. Wojtowicz, W. Święch, M. Szyda, R. Piasta.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków z dn. 01.01.2009 wg. załączonej listy z dn. 17.12.2008.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przywrócić członkowstwo z zachowaniem ciągłości członkowstwa osobom wg załączonej listy z dn. 01.01.2009.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć ofertę K.T.T M-Team organizacji Pucharu Okręgu Małopolskiego PTT w roku 2009.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających Studio Tańca Klasa Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Kołodzieja 12/20, tel. 014 6214010, 601202899.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających Małopolskie Centrum Tańca z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Sebastiana 3/5, 31-049 Kraków.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających Sportowy Klub Taneczny Styl ul. Centralna 51a/6, 31-586 Kraków jednocześnie skreśla członka wspierającego Ruch i Taniec Beata Marszałek ul. Centralna 51a/6, 31-586 Kraków z zachowaniem ciągłości klubu tanecznego Styl.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć skład drużyny Okręgu Małopolskiego PTT na Mistrzostwa Polskim Południowej 2008 wg. załączonej listy.