Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy TTT „ Złote Pantofelki ” 06.02.2010 w Kętach w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 G, 10-11 G, 12-13 G, E, 14-15 E, D pow. 15 E, D, C, A i zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach I. Wojtowicz, A. Gąsiorowska, A. Gąsiorowski, M. Dziedziczak, J. Dziedziczak, J. Trzemżalska, M. Trzemżalski.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia sfinansować szkolenie dla trenerów i instruktorów w dn. 11.11.2010 w kwocie do 900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla szkoleniowców i upominki.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 06.01.2010.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować XXXVI Turnieju Tańca Towarzyskiego „ o Puchar prof. Mariana Wieczystego” w kwocie do 4000 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z wynajęciem sal na przeprowadzenie rund eliminacyjnych, jak również części kosztów związanych z pracą komisji skrutacyjnej i wynajęciem hoteli dla sędziów.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających Studio Tańca Gosza M. Szyda, ul. Miłkowskiego 11/22, 30-349 Kraków, tel. 60447366.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy OTTT o Puchar Burmistrza miasta i Gminy Myśłenice 06.03.2010 w Myślenicach w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 E, 10-11 E, 12-13 E, D, C, 14-15 E, D, C, pow. 15 E, D, C, B i zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach K. Gronuś, M. Nowak, D. Wiewiórka, R. Piasta, A. Dominiak, A. Łukomski, M. Trzemżalski.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy OTTT „ o Krakowską Czapeczkę i Wawelskiego Smoka ” 20-21.03.2010 w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 H, G, F, 10-11 H, G, F, E, 12-13 F, E, 14-15 E, D, C pow. 15 E, D, C, B, A seniorzy I start, open seniorzy II I III start i open i zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach M. Nowak, R. Piasta, A. Orszulak, G. Kałmuczak, G. Gargula, D. Dragan, A. Dominiak, J. Biały.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy OTTT „ Professional Dance głogoczów ” 23.10.2010 w Skawinie w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, D, 14-15 E, D, C pow. 15 E, D, C, B, A i zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach A. Golonka, A. Jakubowski, K. Trętowski, T. Krupiński, A. Orszulak, P. de Pourbaix, A. Berkowicz.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 03.02.2010.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XVII OTTT o Puchar Dyrektora Centrum Kultury Sokół dn. 27.03.2010 w Nowym Sączu w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 E, D, 14-15 E, D pow. 15 E, D, C, B i zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach W.Wójtowicz, J. Dziedziczak, S. Haczek, D. Kurzeja, A. Orszulak, K. Gronuś, T. Rachwalski.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać nagrody za wyniki dla: A. Suchocki – N.Piecewicz w wysokości 1000zł, S. Sabatowicz – N. Krzysztoń i K. Pściuk- M. Heinze w wysokości 500 zł na parę.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy OTTT „ Wiosna 2010 ” 10.04.2010 w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 H, 10-11 H, G, F, E, 12-13 E, 14-15 E, D pow. 15 E, D, C, B i zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach M. Nowak, A. Łukomski, D. Kurzeja, D. Dragan, J. Trzemżalska, H. Kozubek, J. Jelinek.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy IV OTTT „ o Puchar Wójta Gminy Pleśna ” 11.04.2010 w Pleśnej w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11E, 12-13 D, 14-15 E, D, pow. 15 E, D, C, B i zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach D. Dragan, A. Łukomski, A. Jankowski, J. Dziedziczak, J. Dragan, M. Dziedziczak, S. Horvath.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XVII OTTT „ o Puchar Dyrektora MCK Sokół ” 27.03.2010 w Nowym Sączu w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 E, D, 14-15 E, D pow. 15 E, D, C, B i zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach W. Wojtowicz, J. Dziedziczak, S. Haczek, D. Kurzeja, A. Orszulak, k. Gronuś, T. Rachwalski.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować VIII Dziecięce Igrzyska Tańca Sportowego w kwocie do wysokości 1500, zł z z przeznaczeniem na wynajem sal.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członka wspierającego Małopolskie Centrum Tańca w Wieliczce, Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka, tel. 012 2783200.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 03.03.2010.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przywrócić z zachowaniem ciągłości członkowstwo PTT Maliszewskiej Beacie, Marii oraz Januszowi Dobrakowskiemu.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy OTTT Emika 2010 i Puchar Okręgu Małopolskiego PTT 2010 w dn. 17-18.04.2010 w Tarnowie w kategoriach i klasach tanecznych:

1. Emika: 10-11 E,12-13 D, 14-15 C, B, pow. 15 E, D, C, B, A,

2. POM: 8-9 E, 10-11 E, D, C, 12-13 E, D, C, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B, A

oraz zatwierdzić skład komisji sędziowskiej w osobach G. Kałmuczak, A. Łukomski, T. Reindl, B. Pisarska-Gubernat, D. Kurzeja, M. Turno-Pawelec, Koprowska- Grzejszczak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XII OTTT „ Trzebinia 2010 ” 22.05.2010 w Trzebini w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, D, 14-15 E, D, C, B pow. 15 E, D, C, B, A i zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach A. Gąsiorowski, D. Wiewiórka, E. Witos, J. Oleszczyński, A. Dominiak, A. Orszulak, S. Grzybek.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić IX Dziecięcy TTT „ o Pantofelek Kopciuszka ” 29.05.2010 w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: do 7 H, 8-9 H, G, 10-11H, G i zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach W. Zopoth, M. Belczyk, J. Dragan, J. Gruszczak, M. Igielska.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 07.04.2010.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przywrócić z zachowaniem ciągłości członkowstwo PTT Betinie Molendowskiej.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT ustala ryczałtowy zwrot kosztów podróży na Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT 11.04.10 w Warszawie w wysokości 200 PLN na delegata.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy MIĘDZYKLUBOWY TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA I „O PUCHAR PREZESA KTK” 12-13.06.2010 w Krakowie organizowany przez KTT Fantazja w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 F, 10-11 H, G, F, E, 12-13 E, 14-15 E, D, pow. 15 E, D,C oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach M.Nowak, W. Zopoth, M. Igielska, J. Dragan, M. Szyda, T. Rachwalski, J.Trzemżalska, M. Pletty-Zyznar.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze dn. 16.06.2010 – Kraków, ul. Komandosów 21.

Termin I-szy godz. 12.30, II-gi 12.45.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania,

2. Wybór Prezydium Zebrania,

3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej,

4. Zatwierdzenie porządku Zebrania,

5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,

6. Sprawozdanie Zarządu,

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,

9. Sprawozdanie finansowe,

10.Dyskusja nad sprawozdaniami,

11.Podjęcie uchwały programowej,

12.Wolne wnioski,

13.Zakończenie Zebrania.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zmienić treść uchwały numer 19/2010 w punkcie-termin z 17-18.04.2010 na 15-16.05.2010 i w składzie komisji sędziowskiej z T.Reindl na G.Rybicki.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 05.05.2010.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zmienić treść uchwały numer 13/2010 w punkcie-termin z 11.04.2010 na 12.06.2010 i zatwierdzić skład komisji sędziowskiej w osobach A.Berkowicz, A.Smoroń, S.Smoroń, A.Jankowski, M.Dziedziczak, Z.Gardyańczyk, S.Horvath.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających Klub Tańca Towarzyskiego Rama Tarnów, ul. Lelewela 7/34, 33-100 Tarnów tel. 146262406.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zmienić treść uchwały numer 8/2010 w punkcie-termin z 23.10.2010 na 16-17.06.2010 oraz kategoriach i klasach tanecznych dodać Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego PTT 2010 12-13 lat, 14-15 lat i 16-18 lat oraz składzie komisji sędziowskiej z Andrzej Jakubowski na Janina Jakubowska.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XXI TTT Klasa Leliwa 2010 z udziałem par zagranicznych 09.10.2010 w Tarnowie organizowany ST Klasa Tarnów w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 F, 10-11 F, E, 12-13 F, E, D, 14-15 E, D, pow. 15 E ,D, C, B oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach W. Wójtowicz, K. Kulig, D. Dragan, J. Dziedziczak, A. Jankowski, S. Haczek, W. Kozak, S. Horvath.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać prawa organizacji Mistrzostw Polski Południowej 2010 Emika Pałac Młodzieży Tarnów 18-19.12.2010.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić OTTT o Puchar prof. M. Wieczystego w kategoriach Hobby i Senior 22.01.2011 Młodzież + Dorośli I Hobby Start ( 16 – 18 ) + ( 19 – 24 ) ,Dorośli II Hobby Start ( 25 – 34 ) , Senior I Hobby Start ( 35 – 44 ) ,Senior II Hobby Start ( 45 – 54 )

Senior III (młodszy z partnerów min 45 , starszy z partnerów min 55 ) ,

Młodzież + Dorośli I Hobby Open ( 16 – 18 ) + ( 19 – 24 ) ,Dorośli II Hobby Open ( 25 – 34 ),Senior Open I ( 35 – 44 ) – pary Senior Sport + Senior Hobby Open Senior Open II ( 45-54 ) pary Senior Sport + Senior Hobby Open Senior Open III (młodszy z partnerow min 45 , starszy z partnerów mn 55 ) pary Senior Sport+Senior Hobby Open oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach Andrzej Golonka, Grzegorz Kałmuczak, Kazimierz Michlik, Andrzej Mierzwa, Maria Nowak, Franciszek Witos, Waldemar Ziomek.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić IV OTTT o Puchar Burmistrza Brzeska organizowany przez SKT AGH Kraków 10.10.2010 w kategoriach i klasach tanecznych 10-11 E, 12-13 E, D, 14-15 E, D, pow. 15 E, D, C, B oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach S. Smoroń, Z. Zasada, A. Wantuch, M. Szyda, A. Orszulak, G. Rybicki, E. Gomułka, M. Politowski.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 06.09.2010.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy OTTT „ As 2010 ” 27-28.11.2010 w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, D, 12-13 E, D, 14-15 D, C, B pow. 15 E, D, C, B, A, do 21 lat  i Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego PTT 2010 do 9, 10-11, dorośli oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach F.Witos, J. Oleszczyński, R. Piasta, B. Koprowska, J. Hawkins, T.Reindl, A. Majewska, M. Bernat, W. Ziomek, K. Cisek, A. Dominiak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego PTT 2010 do wysokości 3500,00 zł z podziałem na organizatorów 2000,00zł i 1500,00 zł wg. pozycji z preliminarzy (zał. 1 i 2).

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT typuje na Mistrzostwa Polski Południowej 19.12.2010 w Tarnowie, sędziów: J. Biały i D. Dragan i kapitana: J. Całka.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przeznaczyć na Mistrzostwa Okręgu 2010 dla 3-ch pierwszych par finałowych na parę za styl kwoty:

14-15 lat 400 zł I-sze miejsce, II-gie 200 zł, 150 zł III-cie,

16-18 lat 500 zł I-sze miejsce, 300 zł II-gie, 200 zł III-cie

pow. 15 lat 600 zł I-sze miejsce, 400 zł II-gie, 250 zł III-cie

jako refundacja szkoleń na podstawie przedstawionych faktur.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Jesienny Turniej Tańca Sportowego 23.10.2010 w Libertowie k/Krakowa organizowany  SKT TK i Klub Tańca Elita w  kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 H, G, 10-11 H, G, F, 12-13 G, F, E, D, 14-15 F, E oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach T. Krupiński, M. Szyda, M. Igielska, J. Dragan, M. Belczyk.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy VII Ogólnopolski TTT O Puchar JM Rektora AGH 12.11.2010 w Krakowie  organizowany  przez SKT AGH kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, D,  12-13 E, D, 14-15 D, C, B , pow.15 E, D, C, B, A oraz zatwierdzić  proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach S.Smoroń, R. Butko,  P. Galiński, B. Gubernat, J. Homoncik, T. Krupiński, J. Oleszczyński.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Ogólnopolski Gwiazdkowy TTT O Pluszowego Misia 11-12.12.2010 w Krakowie organizowany przez KTT Fantazja kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 H, G, F, 10-11 H, G, F, E, 12-13 E, 14-15 E, D, C, pow.15 E, D, C oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach M. Nowak, G. Gargula, P. Szczęśniak, Z. Gardyańczyk, D. Wiewiórka, D. Dragan, J. Dragan, M.Igielska.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Ogólnopolski TTT z udziałem par zagranicznych o Puchar Burmistrza Miasta Mszana Dolna 20-21.11.2010 w Mszanie Dolnej organizowany przez MOK Mszana Dolna w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 E, 10-11 E, D, 12-13 E, D, C, 14-15 E, D, C, B pow.15 E, D, C, B, A, Hobby: 16-24 open, pow. 34 open plus, pow. 34 start, pow. 44 open plus, pow. 44 start oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach A. Gąsiorowska, M. Nowak, M. Lenart-Słowacja, E. Witos, D. Kurzeja, M. Turno-Pawelec, J. Dziedziczak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zmienić brzmienie uchwały nr 37/2010 w punkcie kategorie i klasy taneczne zmiaenić z: do 21 lat na 14-15 kl. E oraz dodać sędziego w osobie Z. Gardyańczyk.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 03.11.2010.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy MTTT Mini Pląs 2010 20.11.2010 w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 H, G, 10-11 H, G, F, 12-13 G, F, 10-11 E, 14-15 F, E, D oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach T. Krupiński, M. Szyda, M. Igielska, T. Rachwalski, S. Haczek, A. Drąg, M. Kowalik.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy II OTTT o Puchar Burmistrza Tuchowa 09.01.2011 w kategoriach i klasach tanecznych 8-9 F, 10-11 F, 12-13 F, E, D, 14-15 F, E, pow 15 E, B oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach D. Dragan, B. Koprowska-Grzejszczak, R. Piasta, A. Wantuch, A. Łukomski, M. Dziedziczak, R. Pawelec, M. Wolak, P. Łyczko.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zapłacić koszt projektu i obsługi strony internetowej Okręgu Małopolskiego PTT w wysokości 1830 zł. wg. przedstawionej faktury.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy  OTTT Zima 2010 o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży i Mistrzostwa Polski Południowej 18-19.12.2010 w kategoriach i klasach tanecznych 10-11 D, 12-13 E, D, C 14-15 E, D, B, pow. 15 E, D, C, B, A, do 9 open, 10-11 open, 12-13 open, 14-15 open, 16-18 open, dorośli pow. 15 open, dorośli II hobby open+, seniorzy I+II+III+IV hobby open + oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach G. Rybicki, J. Oleszczyński, M. Trzemżalski, A. Berkowicz, R. Pawelec, A. Wantuch, T. Rachwalski, D. Dragan, J. Biały, sędziowie z okręgów: dolnośląskiego, opolskiego śląskiego, świętokrzyskiego, M. Kowalski, P. Łyczko.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia w uchwale 48/2010 w punkcie klasy i kategorie dodać pow. 15 lat klasę A styl LA.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 08.12.2010.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia reaktywować w prawach członka zwyczajnego PTT  z zachowaniem ciągłości wg. załączonej listy.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować Mistrzostwa Polski Południowej 19.12.2010 w Tarnowie w wysokości do 2000, 00 zł. z przeznaczeniem na medale, puchary i nagrody.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zobowiązuje prezesa Okręgu A. Gąsiorowską do wystąpienia do ZG PTT z wnioskiem o zmianę przepisów sportowych dopuszczających do udziału w turniejach grup rekreacyjnych w klasie H tancerzy niezrzeszonych.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zapłacić Studio Twist Serwice kwotę w wysokości 298,90 zł brutto tytułem zamieszczenia baneru reklamowego XXXVII Pucharu prof. M. Wieczystego 15-16.12.2011 na podstawie przedstawionych faktur.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zapłacić na podstawie uchwały nr 38/2010 kwotę 1500,49 zł na podstawie przedstawionej faktury.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować Puchar Okręgu Małopolskiego PTT 2010 w kwocie do 1500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie medali i pucharów i upominków.