Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 05.01.2011.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy OTTT o Puchar Burmistrza Mista i Gminy Myślenice 19.02.2011 w kategoriach i klasach tanecznych 10-11 E, 12-13 E, D, 14-15 E, D, C, B pow 15 E, D, C, B oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach K. Gronuś, D. Dragan, M. Nowak, A. Dominiak, E. Witos, A. Łukomski, D. Wiewiórka, P. Łyczko, A. Drąg.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XXIV OTTT „Złote pantofelki” 05.02.2011 w kategoriach i klasach tanecznych do 7 H, 10-11 G, 12-13 G, 14-15 E, D pow 15 E, D, C, B A oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach M. Nowak, E. Witos, G. Rybicki, A. Bieniek, K. Majewski, S. Grzybek, D. Dragan, M. Kowalik, M. Wolak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować XXXVII Turnieju Tańca Towarzyskiego „ o Puchar prof. Mariana Wieczystego”  w kwocie do 3000 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z wynajęciem sal na przeprowadzenie rund eliminacyjnych, jak również części kosztów związanych z pracą komisji skrutacyjnej i wynajęciem hoteli dla sędziów oraz 1000 zł z przeznaczeniem na zapłacenie faktury za wynajem przepierzeń oddzielających szatnie.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 16.02.2011.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia reaktywować w prawach  członka zwyczajnego Sułowski Konrad i Wąsik Tomasz wg. załączonej listy z dn. 16.02.2011.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XVIII OTTT o Puchar Dyrektora MCK Sokół Nowy Sącz 02.04.2011 w kategoriach i klasach tanecznych 12-13 E, D, 14-15 E, C pow 15 E, D, C, B oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach J. Biały, J. Dziedziczak, S. Haczek, D. Kurzeja, D. Dragan, R. Piasta, M. Pletty-Zyznar, M. Wolak, A. Drąg.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Międzyklubowy TTT w Krakowie organizowany przez SKT T.K. 19.03.2011 w kategoriach i klasach tanecznych 12-13 E, 14-15 E pow 15 E, D oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach T. Krupiński, M. Igielska, T. Rachwalski, J. Dragan, M. Belczyk, P. Łyczko, A. Smoroń.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Puchar Okręgu Małopolskiego PTT I FTS 2011 w Pleśnej organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne Klasa Tarnów 16-17.04.2011 w kategoriach i klasach tanecznych: do7 E, do 9 E, 10-11 E, D, C, 12-13 E, D, C, B, 14-15 E, D, C, B, A pow 15 E, D, C, B, A oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach: W. Ciok, G. Smirnow, G. Rybicki, J. Dąbrowska, A. Bieniek, M. Szymańska,  R. Pawelec, rez. M. Turno-Pawelec, B. Lewandowski, M. Kowalski, A. Drąg.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XXIII OTTT o Smoka Wawelskiego XXI MTTT o Krakowską Czapeczkę Grand Prix Seniorów organizowany przez KTT Fantazja 16-17.04.2011 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 F, 10-11 F, E, 12-13 E, D 14-15 E, C pow 15 E, D, C, B, A(ST), A+S(LA) oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach: M. Nowak, A. Mierzwa, J. Ziomek, R. Piasta, D. Dragan, A. Orszulak, M. Szyda, P. Szczęśniak, A. Berkowicz, M. Kowalik, M. Wolak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować Puchar Okręgu Małopolskiego PTT 2011 w Pleśnej 16-17.04.2011 w wysokości do 2500,00 PLN z przeznaczeniem na dyplomy, puchary upominki.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze dn. 09.03.2011 – Kraków, ul. Komandosów 21.

Termin I-szy godz. 12.30, II-gi 12.45.

 Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania,

2. Wybór Prezydium Zebrania,

3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej,

4. Zatwierdzenie porządku Zebrania,

5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,

6. Sprawozdanie Zarządu,

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,

9. Sprawozdanie finansowe,

10.Dyskusja nad sprawozdaniami,

11.Podjęcie uchwały programowej,

12.Wolne wnioski,

13.Zakończenie Zebrania.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zaktualizować uchwałę nr 9/2011 z dn. 16.02.2011 w punkcie sędziowie następuje zmiana z:  J. Hawkins, B. Koprowska –Grzejszczak na A. Bieniek, M. Szymańska.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 02.03.2011.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza korekty do PRZEPISÓW WSPÓŁZAWODNICTWA TURNIEJOWEGO OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO PTT GRUPY WSTĘPNE i przyjmuje ich tekst jednolity. Załącznik nr 1 do uchwały (.pdf).

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zamówić trzy podziękowania dla sponsorów: H. Porębski, Firma Reklamowa Mak-Art. s. c., Leroy Merlin  XXXVII Pucharu prof. Wieczystego 2011 w sumarycznej kwocie do 200 zł.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować IX Igrzyska Dzieci i Młodzieży 19.03.2011 w kwocie do 1500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynajmu sali.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia kontynuować umowę wynajmu biura okręgu Małopolskiego PTT na kolejny rok w kwocie do 5500 zł za rok.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać ryczałtowy zwrot kosztów podróży dla delegatów na Walny Zjazd Sprawozdawczy i Nadzwyczajny Walny Zjazd  27.03.2011 w Warszawie w wysokości do 250 zł.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 06.04.2011.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zaliczyć opłatę z roku 2010 za turniej punktowy Wiosna 2010 na poczet opłaty za turniej punktowy Wiosna 2011 14.05.2011.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy OTTT Wiosna 2011 15.05.2011 w kategoriach i klasach tanecznych 10-11 F, 12-13 E, D, 14-15 E, D, pow 15 E, D, C, B oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach D. Dragan, M. Nowak, D. Kurzeja, A. Berkowicz, J. Trzemżalska, J. Jelinek, W. Dudek, P.Łyczko, A. Drąg.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać bony szkoleniowe za wyniki na Mistrzostwach Polski PTT i FTS 2011 następującym parom:

  • Andrzej Suchocki, Natalia Piecewicz – 1000 zł na parę (Dorośli – III miejsce, LA,
  • Michał Majda – Aleksandra Wypasek, Szymon Sabatowicz -Natalia Krzysztoń, Wojciech Szołtysik – Magdalena Zyznar – 500 zł na parę (Młodzież – 1/2 F, LA)
  • Michał Majda – Aleksandra Wypasek, Wojciech Szołtysik – Magdalena Zyznar – 500 zł na parę (Młodzież – 1/2 F,10T)
  • Łukasz Mróz – Magdalena Jakus – 400 zł na parę (Juniorzy I, LA),

oraz przyznać promocyjne dodatki dla tych z powyższych par, które wzięły udział w Mistrzostwa Okręgu (+20%) oraz Mistrzostwach Polski Południowej PTT i FTS (+20%)

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 04.05.2011.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Wiosenny Turniej Tańca Elita 2011 28.05.2011 w kategoriach i klasach tanecznych 12-13 E, D, C, 14-15 E, C, pow. 15 E, D, 8-9 F, 10-11 F, 12-13 F oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach T. Krupiński, S. Smoroń, T. Rachwalski, A. Dominiak, A. Jabczyńska, P. Łyczko, A. Smoroń.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XIII OTTT Trzebinia 2011 05.06.2011 w kategoriach i klasach tanecznych 10-11 E, 12-13 E, D, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B, A oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach A. Gąsiorowski, D. Wiewiórka, A. Orszulak, M. Szyda, M. Trzemżalski, S.Grzybek, A. Dominiak, M.Wolak, M. Kowalik.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy OTTT O Puchar dyrektora KTK Dom Kultury Kolejarza 11-12.06.2011 w kategoriach i klasach tanecznych 8-9 E, 10-11 F, E,  12-13 F, E, D, 14-15 E, C, pow 15 E, D, C oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach M. Nowak, G. Gargula, M. Igielska, T. Krupiński, J. Dragan, T. Rachwalski, A. Berkowicz, J. Trzemżalska, J. Dziedziczak, M. Kowalik, M. Wolak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy OTTT O Puchar Burmistrza Miasta Chrzanowa 04.06.2011 w kategoriach i klasach tanecznych 10-11 D, 12-13 E, D, C, 14-15 E, D, C, B pow. 15 E, D, C, B, A oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach E. Witos, A. Dominiak, S. Smoroń, K. Gronuś, K. Betleja-Kosubek, S. Grzybek, J. Homoncik, M. Kowalik, A. Drąg.

Zarząd   Okręgu   Małopolskiego   PTT   postanawia  zatwierdzić  jako   punktowy  Festiwal  Emika  2011 w Tarnowie  18.06.2011  w kategoriach  i klasach  tanecznych 10-11 C, 12-13 E, D, C, B, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D,  C, B latin , A standart , Hobby 35-44 Open oraz zatwierdzić proponowany  skład komisji sędziowskiej w osobach  W.  Wójtowicz,  A. Wantuch, D. Wiewiórka, A. Orszulak, D. Kurzeja, A.  Bieniek, G. Gargula, M. Kowalski, M. Wolak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zmienić treść uchwały 26/2011 w punkcie kategorie i klasy taneczne z 12-13 C na pow. 15 C.

Zarząd   Okręgu   Małopolskiego   PTT   postanawia  zatwierdzić  jako   punktowy  Wiosna 2011 w Krakowie 19.06.2011  organizowany przez KTT Takt Kraków w kategoriach  i klasach  tanecznych 10-11 F, 12-13 E, D,    14-15 E, D, pow. 15 E, D,  C, B oraz zatwierdzić proponowany  skład komisji sędziowskiej w osobach  A. Gąsiorowski, M. Nowak, A. Łukomski, H. Kosubek, A. Orszulak, J. Trzemżalska, W. Dudek, M. Kowalik, M. Wolak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 01.06.2011.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć jednolity tekst przepisów grup wstępnych.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy OTTT   o   Puchar  Przewodniczącego  Rady  Miasta  i  Gminy  Myślenice organizowany przez Sokół Myślenice 24.09.2011 w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 E, 10-11 E, 12-13 E, D,  14-15  E, D, C, pow. 15 E, D, C, B, A oraz zatwierdzić proponowany skład   komisji  sędziowskiej  w  osobach  M.  Nowak,  K.  Gronuś,  J. Jakubowska,  A.  Jakubowski,  A. Dominiak, D. Kurzeja, A. Łukomski, P. Łyczko, A. Drąg.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zaświadcza, że tancerze Charalambos Charalambopoulos i Magdalena Molęda nie mają żadnych zobowiązań wobec Okręgu Małopolskiego PTT i postanawiamy skreślić wyżej wymienionych  z listy członków Okręgu Małopolskiego PTT na prośbę zainteresowanych.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza III Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. M. Wieczystego w kategoriach Hobby i Senior 21.01.2012 w Nowym Targu oraz skład komisji sędziowskiej w osobach G. Gargula, A. Czyżyk, A. Golonka, K. Kurzak, K. Michlik, A. Mierzwa, M. Nowak, F. Witos, P. Łyczko, A. Drąg.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy XXII Turniej Tańca Towarzyskiego Klas Leliwa 2011 2 dn. 08.10.2011 w Tarnowie w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 F, 10-11 F, E, D, 12-13 F, E, D, 14-15 D, C, pow. 15 E, D, C, B oraz proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach W. Wójtowicz, K. Kulig, D. Dragan, A. Bieniek, K. Majewski, R. Pawelec, D. Wiewiórka, M. Kowalski, A. Drąg.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego o Pierścień Świętej Kingi 02.10.2011 w Bochni w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 F, E, 10-11F, E, D, pow 15 E, D, C oraz skład komisji sędziowskiej w osobach T. Krupiński, K. Kurzak, A. Golonka, S. Smoroń, K. Majewski, P. Łyczko, A. Smoroń.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 01.06.2011.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy TTT Professional Dance 2011 26.11.2011 w Skawinie w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 E, D, 12-13 F, E, D, C, 14-15 E, D, pow. 15 E, D, C, B oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach A. Jakubowski, K. Trętowski, B. Koprowska-Grzejszczak, T. Krupiński, M. Turno-Pawelec, K. Kulig, W. Przemieniecki,A. Orszulak, F.Witos, I. Golczak, M. Wolak, A. Drąg.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XX OTTT Pląs 2011 15-16.10.2011 w Hali KS Korona Kraków w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 F, 10-11 F, E, D, 12-13 F, E, D, 14-15 F, E, D, C pow. 15 E, D, C, B oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach W. Ziomek, M. Nowak, A. Orszulak, G. Smirnowa, R. Butko, K. Gronuś, M. Zamorska, K. Kulig, P. Zamorski, A. Drąg, M. Kowalik.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić termin Mistrzostw Okręgu Małopolskiego PTT i FTS 2011 na 27.11.2011 w Skawinie, skład komisji sędziowskiej w osobach F. Witos, W. Jabczyński, L. Lewandowski, A. Jabczyńska,  A. Dominiak, A. Łukomski, A. Orszulak, A. Drąg, M. Wolak oraz powołać przedstawiciela Zarządu Okręgu w osobie p. A. Gąsiorowskiej.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć Grawitacja Oświęcim w poczet członków wspierających Okręgu Małopolskiego PTT.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić zmiany w składzie komisji sędziowskiej III TTT o Puchar prof. M. Wieczystego w kategoriach Hobby i Senior z A. Mierzwa i A. Czyżyk na G. Kałmuczk i W. Ziomek.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy turniej o Puchar Burmistrza Miasta Mszana Dolna 19-20.11.2011 w Mszanie Dolnej w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 E, 10-11 E, D, C, 12-13 E, D, C, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B, A oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach J. Biały, M. Nowak, J. Dziedziczak, K. Gronuś, A. Pawlak, D. Kurzeja, M. Dziedziczak, P. Szczęśniak, M. Wolak, M. Kowalik.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy turniej o Puchar Rektora AGH 12.11.2011 w Krakowie w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 E, D, 12-13 E, D, C, 14-15 D, B, pow. 15 E, D, C, B, A oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach S. Smoroń, T. Krupiński, Z. Zasada, J. Oleszczyński, R. Pawelec, M. Zientowska, A. Orszulak, G. Rybicki, D. Dragan, Z. Gardyańczyk, A. Smoroń, T. Filip.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia wyznaczyć ostateczny termin odebrania dotychczas przyznanych nagród finansowych do 31.12.2011.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy turniej  Gwiazdkowy  o  Pluszowego  Misia  organizowany przez Fantazja Kraków 10-11.12.2011 w Krakowie w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 E, 10-11 E, D, 12-13 E, D, C, 14-15 D, C, pow. 15 E, D, C oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej  w  osobach  M.  Nowak,  T.  Krupiński,  D. Wiewiórka, M. Igielska, J. Dragan, J. Trzemżalska, P. Szczęśniak.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zmienić treść uchwały nr 44/2011 z dn. 05.10.2011 z: „turniej o Puchar Burmistrza Miasta Mszana Dolna 19-20.11.2011 w Mszanie Dolnej w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 E, 10-11 E, D, C, 12-13 E, D, C, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B, A ” na „turniej o Puchar Burmistrza Miasta Mszana Dolna 19.11.2011 w Mszanie Dolnej w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 E, D, 12-13 E, D, C, 14-15  E,  D,  C,  B,  pow.  15 D, C, B” oraz usunąć ze składu komisji sędziowskiej sędziego P. Szczęśniak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia objąć patronatem honorowym IX Małopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Przechodni Środowiskowych Domów Samopomocyw dniu 29 listopada 2011 oraz ufundować 2 puchary dla zwycięskich par w kwocie do 100zł.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków OM PTT następujące osoby( lista w załączeniu).

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających OM PTT Szkołę Tańca SEMPRE, z siedziba w Krakowie przy ulicy Berka Joselewicza 36.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać parom, które uplasują się na pierwszych trzech miejscach, bony szkoleniowe w następującej wartości odpowiednio dla miejsca pierwszego, drugiego i trzeciego:

   w kategorii par dorosłych 600zł, 400zł, 250zł na parę za styl

   w kategorii 16-18 lat     500zł, 300zł, 200zł na parę za styl

   w kategorii 14-15 lat     400zł, 200zł, 150zł na parę za styl

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT typuje na kapitana druzyny OMPTT na Mistrzostwa Polski Południowej 2011 Konrada Mazurka, a na sędziego Agnieszka Gasiorowską.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia sfinansować wpisowe na Mistrzostwa Polski Południowej wszystkim parom, które wezmą udział w turnieju.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia ustalić skład drużyny na MPP według następującego kryterium: nominację uzyskuje 5 pierwszych par z Mistrzostw Okręgu w każdej kategorii i stylu tanecznym. W przypadku rezygnacji nominowanej pary do składu zostanie wg wyników Mistrzostw OMPTT dołączona kolejna para.  W przypadku wyczerpania się ilości par Zarząd zastrzega sobie prawo powołania do składu drużyny innych par.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających Klub Tańca Towarzyskiego W Rytmie Tarnów.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających Dom Kultury Tuchów.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Ogólnopolski  Turniej Tańca Towarzyskiego Zima 2011 o puchar Dyrektora Pałacu  Młodzieży  17.12.2011  w  Tarnowie  w  kategoriach  i  klasach tanecznych: 10-11 C, 12-13 D, C, open, 14-15 E, D, B, pow. 15 E, D, C, open,  hobby  pow.  34  open (8 tańców) oraz zatwierdzić skład komisji sędziowskiej w osobach: Z. Zasada, M. Nowak, W. Wójtowicz, G. Rybicki, D. Kurzeja, A. Łukomski, A. Bieniek, P. Łyczko, M. Kowalik.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy III  Ogólnopolski   Turniej  Tańca  Towarzyskiego  o Puchar Burmistrza Tuchowa 08.01.2012  w  Tuchowie  w  kategoriach  i  klasach tanecznych: 10-11 F, E, 12-13 F, E, 14-15 E, D, C, pow. 15 E, C, B, A oraz zatwierdzić skład komisji sędziowskiej  w  osobach: J. Biały, R. Pawelec, A. Wantuch, W. Ziomek, M.  Nowak,  J.  Ziomek, A. Łukomski, M. Wolak, P. Łyczko, M. Szyda, G. Gargula.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 07.12.2011.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy TTT o Puchar Burmistrza miasta i gminy Myślenice 03.03.2012 w Myślenicach w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 E, D, 12-13 E, D, 14-15 E, D, C, pow. 15 E, D, C, B, A oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach D. Dragan, M. Nowak, A. Dominiak, A. Łukomski, E. Witos, R. Pawelec, I. Golczak, P. Łyczko, A. Drąg.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać stawkę za obsługę muzyczną i prowadzenie (konferansjerkę) 300 zł brutto za każde na Mistrzostwach Okręgu Małopolskiego PTT i FTS 2011 w Skawinie.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać ryczałtowy zwrot kosztów podróży do Kluczborka dla kapitana drużyny Okręgu Małopolskiego na Mistrzostwa Polski Południowej 2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia ustalić kwotę za godzinę wykładu na szkoleniu dla trenerów i instruktorów w wysokości 120 zł brutto.