Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 04.01.2012.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy TTT Złote Pantofelki 18.02.2012 w Kętach w klasach i kategoriach tanecznych: 12-13 F, 14-15 F,  12-13 E, 14-15 D pow. 15 E, D, C, B, A oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach D. Wiewiórka, M. Szymańska, A. Gąsiorowska, M. Dziedziczak, A. Dominiak, A. Berkowicz, D. Dragan, W. Jabczyński, M. Kowalik, M. Wolak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować XXXVIII Turnieju Tańca Towarzyskiego „ o Puchar prof. Mariana Wieczystego”  w kwocie do 2500 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z wynajęciem sal na przeprowadzenie rund eliminacyjnych, jak również części kosztów związanych z pracą komisji skrutacyjnej i wynajęciem hoteli dla sędziów.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy TTT Mini Pląs 2012 28.01.2012 w Krakowie w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 F, 10-11 F, 12-13 F, 14-15 F, 10-11 E pow 15 E, D oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach T. Krupiński, M. Nowak, M. Szyda, J. Gruszczak, T. Rachwalski, A. Drąg, M. Kowalik.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia reaktywować w prawach członka wspierającego Taneczne Ognisko TKKF ul. Strąkowa 3a.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 01.02.2012.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy VI TTT Pleśna 2012 21.04.2012 w Pleśnej w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 F, 10-11 F, E, D, 12-13 F, E, D, 14-15 E, D, C, pow. 15 E, D, C, B oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach A. Berkowicz, D. Dragan, A. Jankowski, R. Pawelec, S. Moroń, S. Horwath, sędzia z Ukrainy, M. Kowalski, A. Drąg.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze dn. 07.03.2012 – Kraków, ul. Komandosów 21.

Termin I-szy godz. 11.00, II-gi 11.15.

 Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania,

2. Wybór Prezydium Zebrania,

3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej,

4. Zatwierdzenie porządku Zebrania,

5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,

6. Sprawozdanie Zarządu,

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,

9. Sprawozdanie finansowe,

10.Dyskusja nad sprawozdaniami,

11.Podjęcie uchwały programowej,

12.Wolne wnioski,

13.Zakończenie Zebrania.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia skreślić członków wg. załączonej listy.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XXIII o Krakowską Czapeczkę, GPP Seniorów, XXIV o Smoka Wawelskiego  24-25.03.2012 w Krakowie w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 F, 10-11 F, E, 12-13 F, E, D, 14-15 E, D, C, 16-18 open ST, LA pow. 15 E, D, C, B, open LA oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach M. Nowak, T. Krupiński, M. Szyda, M. Igielska, J. Dragan, P. Szczęśniak, A. Mierzwa, G. Gargula, R. Piasta, W. Wójtowicz, A. Łukomski, A. Orszulak, J. Biały, D. Dragan, M. Kowalik, M. Wolak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XIX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu 31.03.2012 w klasach i kategoriach tanecznych 10-11 E, 12-13 E, 14-15 C, B, pow. 15 E, D, C, B oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach W. Wójtowicz, A. Łukomski, S. Haczek, D. Kurzeja, R. Piasta, P. Szcęśniak, D. Dragan,  M. Wolak, A. Drąg. 

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Ogólnopolski Festiwal Tańca Towarzyskiego „eMiKa 2012” w Tarnowie  17.03.2012 w klasach i kategoriach tanecznych 8-9 E, 10-11 E, 12-13 E, C, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach D. Wiewiórka, D. Dragan, A. Orszulak, R. Pawelec, M. Turno-Pawelec, I. Golczak, T. Rachwalski, H. Kosubek, P. Łyczko, M. Kowalik.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 07.03.2012.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających Formacja Elita Oświęcim, Oświęcimskie Centrum  Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-602 Oświęcim.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Dziecięce Święto Tańca, Art. Dance 2012 w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, D, pow. 15 E oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach M. Nowak, D. Dragan, D. Wiewiórka, P. Szczęśniak, S. Haczek, P. Łyczko, A. Drąg.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy X Ogólnopolskie zawody taneczne o puchar Prezesa KSTK dn. 14.04.2012 w Krakowie  w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 F, E, 10-11 F, 12-13 F, D, 14-15 C, pow. 15 E i D oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach T. Krupiński, M. Nowak, D. Dragan, M. Pletty-Zyznar, M. Igielska, A. Drąg, A. Smoroń.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować X Igrzyska Dzieci i Młodzieży 14.04.2012 w kwocie do 1500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynajmu hali.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 18.04.2012.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Chrzanowa dn. 02.06.2012 w Chrzanowie w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 E, D, 12-13E, D, C, 14-15 D, C, pow. 15 E ,D, C, B i pow. 34 Hobby Start oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach D. Wiewiórka, A. Wantuch, D. Dragan, E. Witos, L. Lewandowski, T. Piątkowski, J. Homoncik, D. Engler-Dudek, P. Łyczko.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać ryczałtowy zwrot kosztów podróży dla delegatów na Walny Zjazd Sprawozdawczy 20.04.2012 w Warszawie w wysokości do 250 zł.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających Szkoła Tańca Boogie, ul. Ojcowska 145, 32-089 Bębło, tel. 608552862.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Elita 2012 dn. 02.06.2012 w Skawinie w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 F, E, D, 10-11 F, D, 12-13F, E, D, 14-15 E, D, C, B pow. 15 D, C  oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach T. Krupiński, J. Oleszczyński, A. Golonka, G. Rybicki, S. Grzybek, S. Smoroń, L. Lewandowski, A. Smoroń, T. Filip.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 09.05.2012.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy TTT z okazji Dnia Dziecka i o Puchar Prezesa KTK Fantazja w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 E, 10-11 E, 12-13 E, D, C, 14-15 E, D, C, pow. 15 D, C oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach M. Nowak, T. Krupiński, M. Pletty-Zyznar, P.Szczęśniak, M. Igielska, J. Dragan, M.Kowalik, M. Wolak.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 13.06.2012.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dodać do turnieju 17.06.2012 organizowanego przez KTT Fantazja kategorie 8-9 lat klasa F i 10-11 lat klasa F.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać nagrody za reprezentowanie Okręgu Małopolskiego PTT i FTS na Mistrzostwach Polski PTT i FTS 2012 w kategorii senior pow. 34 lat i pow. 45 lat dla par:

1.     Ćwiek Agnieszka i Maciej

2.     Daniel Anna i Zbigniew

w  wysokości 300 zł na parę za każde miejsce medalowe.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać nagrody za reprezentowanie Okręgu Małopolskiego PTT i FTS zgodnie z zasadami fair play oraz osiągnięty wynik sportowy na Mistrzostwach Polski PTT i FTS 2012 dla par w wysokości:

1.     T.Jakubek- I.Marszałek (16-18 lat standart) – 500 zł,

2.     T. Budzik – A. Bartoszek (12-13 lat standard) – 300 zł,

3.     M. Majda – A. Wypasek (16-18 lat latin) – 800 zł,

4.     M. Woda – N. Krzysztoń (16-18lat latin) – 500 zł,

5.     K. Kuroczko – A. Siwek (amatorzy ST+LA) – 700 zł,

6.     P. Woźniak – E. Jurecka (14-15 lat ST+LA) – 400 zł,

7.     T. Budzik – A. Bartoszek (12-13 lat ST+LA) – 300 zł.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić termin 20.10.2012 na XXIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Klasa 2012 z udziałem par zagranicznych. 

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić skład komisji sędziowskiej na Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego PTT i FTS 2012 i Puchar Okręgu Małopolskiego PTT i FTS 2012 w osobach W. Sakowski, P. de Pourbaix, A. Król, W. Ciok, M. Trzemżalski, K. Majewski, M. Zamorska, rezerwa: P. Zamorski, B. Lewandowski.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić sędziego na Mistrzostwa Polski Południowej w osobie T. Krupiński oraz kapitana drużyny Okręgu Małopolskiego w osobie M. Szyda.

Zarząd Okręgu Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego postanawia przyjąć zmiany w PRZEPISACH WSPÓŁZAWODNICTWA TURNIEJOWEGO OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO PTT – GRUPY WSTĘPNE

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 05.09.2012.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić Mistrzostwa i Puchar Okręgu Małopolskiego PTT i FTS 2012 oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: P. Zamorski, W. Ciok, M. Zamorska, M. Trzemżalski, D. Markiewicz-Trylska, A. Król, E. Witos, A. Drąg, M. Kowalik. Regulamin turnieju w załączeniu.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić XXIII OTTT Klasa Tarnów z udziałem par zagranicznych 20.10.12 w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 E, 10-11 F, E, D, 12-13 F, D, C, 14-15 D, C, B, pow. 15 E, D, C, B oraz skład komisji sędziowskiej w osobach D. Dragan, A. Wantuch, D. Wiewiórka, J. Dziedziczak, M. Dziedziczak, S. Horwat, W. Kozak, M. Kowalski, A. Drąg.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających Klub Tańca Towarzyskiego działający przy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 11.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić XIV OTTT Trzebinia 2012 w Trzebini 27.10.12 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11  E, 12-13 E, D, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B, A oraz skład komisji sędziowskiej w osobach A. Gąsiorowski, D. Wiewiórka, A. Orszulak, A. Wantuch, E. Witos, S. Grzybek, K. Betleja-Kosubek, M. Wolak, M. Kowalik.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 03.10.2012.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy turniej o Pluszowego Misia 8-9.12.2012 w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: rekreacja do 7 H, G, 8-9 H, G, 10-11 H, G, F, 8-9 E, 10-11 E, 12-13 E, D, C, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 D, C oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach M. Nowak, T. Krupiński, P. Szczęśniak, M. Igielska, J. Dragan, G. Gargula, D. Dragan, D. Wiewiórka, M. Pletty-Zyznar, M. Wolak, M. Kowalik.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy turniej VII OTTT O Puchar Burmistrza Mszana Dolna w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, C, 14-15 E, D, C, B, pow. 15. E, D, C, B, A oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach J. Biały, M. Nowak, M. Dziedziczak, J. Dziedziczak, Ł. Pawlak, D. Kurzeja, D. Dragan, M. Wolak, M. Kowalik.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy turniej  OTTT O Pierścień Sw. Kingi w Bochni w kategoriach i klasach tanecznych: rekreacja do 9 H, G, F, 10-11 G, F, 12-13 G, F pow. 15. E, D, C oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach T. Krupiński, A. Golonka, S. Smoroń, E. Witos, W. Wójtowicz, A. Smoroń, P. Łyczko.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia sfinansować wynajęcie ścianki oddzielającej szatnie zawodników na XXXVIII Puchar prof. M. Wieczystego w wysokości do 1000,00 zł..

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić procedurę skreślania członków okręgu z tytułu nieopłacenia składek członkowskich. Procedura w załączeniu.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy turniej : IX Turniej Tańca Towarzyskiego O PUCHAR REKTORA AGH w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, D, 12-13 E, D, C, 14-15 E, D, C, pow. 15. E, D, C, B oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej  w  osobach  S.  Smoroń,  I.  Golczak,  T.  Krupiński, J. Oleszczyński,  A.  Orszulak,  B. Pisarska-Gubernat, P. de Pourbaix, G. Rybicki, M. Politowski, T. Filip, A. Smoroń.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zmienić brzmienie uchwały nr 31/2012 z dn. 07.08.2012 w treści „… oraz kapitana drużyny Okręgu Małopolskiego  w  osobie  M.  Szyda  na  … oraz  kapitana drużyny Okręgu Małopolskiego w osobie K. Mazurek.”

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego  PTT  postanawia  zwołać  Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze  Okręgu  Małopolskiego  PTT  05.12.2012 ul. Komandosów 21 I-szy termin 12.00, II-gi termin 12.15.

Porządek Zebrania:

1.      Otwarcie Zebrania,

2.      Wybór Prezydium Zebrania,

3.      Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej,

4.      Zatwierdzenie porządku Zebrania,

5.      Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,

6.      Sprawozdanie Zarządu,

7.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

8.      Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,

9.      Dyskusja nad sprawozdaniami,

10.     Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi,

11.     Wybór prezesa Okręgu Małopolskiego PTT,

12.     Wybory do Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT,

13.     Wybory do Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

14.     Wybory do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,

15.     Wybory delegatów na Walny Ogólnopolski Zjazd PTT,

16.     Podjęcie uchwały programowej,

17.     Wolne wnioski,

18.     Zakończenie Zebrania.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy  Festiwal Tańca OTT „ZIMA 2012” o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży w Tarnowie 1-2.12.2012 w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 E, 10-11 E, D,  12-13 D, C, B(dwa dni), 14-15 E, B, A, open, pow. 15. E, D, C, B (dwa dni), A oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach D. Dragan, P. Szczęśniak, M. Trzemżalski, A. Berkowicz, G. Rybicki, D. Kurzeja, A. Łukomski, D. Wiewiórka, A. Wantuch, B. Pisarska-Gubernat, P. Łyczko, M. Wolak, A. Drąg.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza listę członków zwyczajnych skreślonych w trybie rozdziału IV art. 6 pkt. 4 ppkt.2 statutu PTT. Lista w załączeniu.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza listę członków zwyczajnych sporządzonej wg. procedury ustalonej przez ZG PTT. Lista w załączeniu.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg załączonej listy z dn. 05.11.2012.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować XXXIX Turnieju Tańca Towarzyskiego „ o Puchar prof. Mariana Wieczystego”  w kwocie do 5000 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z wynajęciem hal, jak również części kosztów związanych z pracą komisji skrutacyjnej i wynajęciem hoteli dla sędziów oraz pokrycie kosztów zatrudnienia osób do wykonania dekoracji hal.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać ryczałtowy zwrot kosztów podróży dla kapitana drużyny Okręgu Małopolskiego PTT K. Mazurka na Mistrzostwa Polski Południowej 24.11.2012 w Łańcucie w wysokości do 200,00 zł.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać parom, które uplasują się na pierwszych trzech miejscach Mistrzostw Okręgu Małopolskiego PTT i FTS 2012, bony szkoleniowe w następującej wartości odpowiednio dla miejsca pierwszego, drugiego i trzeciego:

   w kategorii par dorosłych 600zł, 400zł, 250zł na parę za styl

   w kategorii 16-18 lat     500zł, 300zł, 200zł na parę za styl

   w kategorii 14-15 lat     400zł, 200zł, 150zł na parę za styl

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy  Turniej Tańca Towarzyskiego „Mini Pląs 2013” 05.01.2011 w Krakowie w  kategoriach  i  klasach tanecznych: 8-9 F, 10-11 F, 12-13 F, pow. 15 E, D oraz zatwierdzić skład komisji sędziowskiej w osobach: T. Krupiński, M. Nowak, J. Dragan, M. Szyda, D. Dragan, M. Kowalik, A. Drąg.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg załączonej listy z dn. 05.11.2012.