Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć nowych członków wg załączonej listy.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XXV  o  Krakowską  Czapeczkę i XXVI o Wawelskiego Smoka w kategoriach i klasach  tanecznych:  8-9 F, E, 10-11 E, D, 12-13 E, D, C, 14-15 E, D,
B,  pow  15  E, D, B, A- ST, open – LA oraz zatwierdzić skład  komisji sędziowskiej  w osobach: M. Nowak, G. Gargula, D. Dragan, K. Kulig, W. Wójtowicz,  J.  Biały,  W.  Jabczyński, A. Orszulak, P. Szczęśniak, T. Krupiński, M. Szyda, M. Igielska, J. Dragan, M. Kowalik, P. Łyczko.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić XXVII OTTT  „ZŁOTE PANTOFELKI”  organizowany przez  Klub Tańca Towarzyskiego RAGTIME i Dom Kultury w Kętach dnia 15.02.2014r. w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja: Do 7 H, 8-9 G, 10-11 F, 12-13 F; Sport: 10-11 D, 12-13 E, 14-15 E, D, C, pow 15 D,C,B,A; Senior: II E+D oraz skład komisji  sędziowskiej  w  osobach: M. Nowak, A. Wantuch, J. Ziomek, A. Berkowicz, A. Bieniek, K. Majewski, M. Trzemżalski, D. Wiewiórka (rez) P. Łyczko (skr), M. Kowalik (skr)

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających  Dance and Fitness Inspiration ul. Rakowicka 10b, 31-511 Kraków, tel. 506111397, e-mail tomeksolarz@o2.pl

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić  termin 30.05-01.06.2014 na turniej Elita 2014

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić  termin 07.06.2014 na turniej Chrzanów 2014

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić  termin 13.04.2014 na turniej Stardance 2014

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy VIII  Turniej  Tańca  Towarzyskiego  „PLEŚNA 2014”  organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne Klasa Tarnów dnia 02.03.2014r. w kategoriach i klasach  tanecznych:  8-9 F, 10-11 F, E, 12-13 F, D, C, 14-15 F, D, C, B, pow 15 D,C,B  oraz skład komisji  sędziowskiej  w  osobach: D. Dragan, A. Gąsiorowska, D. Kurzeja, D. Wiewiórka, A. Dominiak, P. Sobieszek, A. Pawlak, M. Kowalski, A. Drąg.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy III Ogólnopolski  Turniej  Tańca  Towarzyskiego  „Stardance 2014”  organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne Stardance Kraków dnia 13.04.2014r. w kategoriach i klasach   tanecznych:   do 7 H, 8-9 G,F, 10-11 G, F, E, D, 12-13 E, D, open,    14-15   E,  D,  C,  pow  15  E,  D,C,B   oraz  skład  komisji sędziowskiej  w  osobach: A. Gąsiorowska, T. Piątkowski, A. Gąsiorowski, G. Skiba,  M. Skawiński, T. Urban, G. Kijkowski, A. Zielińska, J. Zieliński

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XXI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu organizowany przez Axis Nowy Sącz dnia 22.03.2014r. w kategoriach i klasach   tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, D, C, 14-15   D, pow  15  E,  D,C,B, A-ST, open-LA   oraz  skład  komisji sędziowskiej  w  osobach: D. Dragan, M. Trzemżalski, W. Ciok, R. Piasta, J. Biały, J. Oleszczyński, W. Wójtowicz, K. Mazurek, A. Berkowicz (rezerwa), M. Wolak, A. Drąg.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar Burmistrza miasta i gminy Myślenice  organizowany przez Sokół Myślenice dnia 26.04.2014r. w kategoriach i klasach   tanecznych: 10-11 F, E, 12-13 F, E, D, 14-15 E, D, C pow  15  E,  D, C, B, A oraz  skład  komisji sędziowskiej  w  osobach: D. Dragan, J. Biały, M. Nowak, E. Witos, A. Majewska, A. Orszulak, P. Zamorski, P. Łyczko, A. Drąg

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar Prezesa TK  organizowany przez KS TK Kraków dnia 05.04.2014r. w kategoriach i klasach   tanecznych: grupy wstępne H, G , 8-9 F, 10-11 F, E, 12-13 F, E, D, 14-15 F, E, pow.  15  E,  D, C oraz  skład  komisji sędziowskiej  w  osobach: T. Krupiński, M. Nowak, D. Wiewiórka, J. Dragan, M. Igielska, K. Mazurek, M. Szyda (rezerwa), A. Smoroń, P. Łyczko

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia partycypować w kosztach sporządzonej opinii prawnej przez mecenasa Wojciecha Osipacz w kwocie do 1000,00 zł przy zastrzeżeniu uczestnictwa w kosztach co najmniej trzech okręgów PTT.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć nowych członków wg załączonej listy.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia dofinansować XII Dziecięce Igrzyska Tańca Sportowego w kwocie do 1500zł.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego  PTT  postanawia  zwołać  Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze  Okręgu
Małopolskiego  PTT  30.04.2014 ul. Komandosów 21 I-szy termin 11.00,
II-gi termin 11.30.
Porządek Zebrania:
1.      Otwarcie Zebrania,
2.      Wybór Prezydium Zebrania,
3.      Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej
4.      Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,
5.      Zatwierdzenie porządku Zebrania,
6.      Sprawozdanie Zarządu,
7.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
8.      Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
9.      Dyskusja nad sprawozdaniami,
10.    Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium,
11.    Wybór delegata na Walny Ogólnopolski Zjazd PTT,
12.    Podjęcie uchwały programowej,
13.    Wolne wnioski,
14.    Zakończenie Zebrania.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć nowych członków wg załączonej listy.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających PTT Okręg Małopolski Szkołę Tańca Latino Gabriel Skiba 33-240 Żabno, ul. Korczaka 9, Tel. 696 615 716, mail: gabrielskiba@gazeta.pl

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego  PTT  postanawia  przyjąć w poczet członków wspierających PTT Okręg Małopolski Thomas Dance Dorota Thomas, al. Pokoju 87/49, Kraków, Tel 501769739

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego  PTT  postanawia  przyznać ryczałtowy zwrot kosztów podróży na Walne Zjazdy oraz Nadzwyczajne Walny Zjazd 16.03.2014 w Warszawie dla delegatów Okręgu Małopolskiego PTT: D. Wiewiórka, S. Smoroń, A. Smoroń, J. Biały, A. Golonka, G. Gargula oraz prezesa Okręgu Małopolskiego PTT D. Dragan.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających PTT Okręg Małopolski Stowarzyszenie  Sportowe  „Akademia  Tańca” – Nowy Targ, ul. Kwiatowa 19,  34-400  Nowy  Targ,  tel.  691047724, e-mail boleslawbara@wp.pl , www.podhaletanczy.pl

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać bony szkoleniowe dla par za reprezentowanie Okręgu Małopolskiego oraz osiągnięty wynik sportowy na Mistrzostwach Polski PTT i FTS 2014 w wysokości:

1. Mistrzostwa Polski 2014:

16-18 m-ce 6 Latin Nowoświat Mikołaj, Buczek Karolina 500 zł

16-20 m-ce 5 Latin Majda Michał, Krzysztoń Natalia 500 zł

16-18 m-ce 13-14 Standard Górny Tomasz Foryś Sandra 300 zł

Senior I m-ce 5 Standard Ćwiek Maciej, Ćwiek Agnieszka 500 zł

14-15 m-ce 11 10 tańców Budzik Tomasz, Bartoszek Aleksandra 300 zł

16-18 m-ce 11-12 10 tańców Woźniak Patryk, Jarecka Emilia 300 zł

pow. 15 m-ce 5 10 tańców Furman Jakub, Poślednik Dorota 600 zł

pow. 15 m-ce 6 10 tańców Pietruś Wojciech, Zyznar Magdalena 600 zł

2. Mistrzostwa Polski Południowej:

14-15 st miejsce 1 Górny Tomasz, Foryś Sandra 200 zł

14-14 st miejsce 3 Mróz Łukasz, Jakus Magdalena 200 zł

16-18 st miejsce 6 Duraj Maksymilian, Majchrowicz Justyna 200 zł

16-18 la miejsce 1 Nowoświat Mikołaj, Buczek Karolina 200 zł

16-18 la miejsce 5 Woźniak Patryk, Jarecka Emilia 200 zł

Pow 15 st miejsce 2 Baran Maciej, Grabowska Klaudia 200 zł

Pow 15 st miejsce 6 Stopka Dariusz, Kondera Ita 200 zł

Pow 15 la miejsce 4 Borecki Jan, Drożdż Patrycja 200 zł

3. Mistrzostwa w klasach:

B ST miejsce 3 Karol Macała, Natalia Serafin 160 zł

B ST miejsce 6 Jakub Grzesiak, Aleksandra Antos 160 zł

A ST miejsce 4 Maciej Baran ,Klaudia Grabowska 160 zł

4. Mistrzostwa Okręgu medaliści:

14-15 st miejsce 1 Mróz Łukasz, Jakus Magdalena EMiKa Pałac Młodzieży – T 100 zł

14-15 st miejsce 2 Górny Tomasz, Foryś Sandra STYL – Kraków 100 zł

14-15 st miejsce 3 Chmurzyński Aleksander, Gil Wiktoria FANTAZJA – Kraków 100 zł

14-15 la miejsce 1 Mróz Łukasz, Jakus Magdalena EMiKa Pałac Młodzieży – T 100 zł

14-15 la miejsce 2 Jałocha Szymon, Plinta Olga M-TEAM – Kraków 100 zł

14-15 la miejsce 3 Chmurzyński Aleksander, Gil Wiktoria FANTAZJA – Kraków 100 zł

16-18 st miejsce 1 Duraj Maksymilian, Majchrowicz Justyna STYL – Kraków 100 zł

16-18 st miejsce 2 Macała Karol, Serafin Natalia STYL – Kraków 100 zł

16-18 st miejsce 3 Bil Krystian, Wójcik Alicja SKT PASJA – Kraków 100 zł

16-18 la miejsce 1 Nowoświat Mikołaj, Buczek Karolina EMiKa Pałac Młodzieży 100 zł

16-18 la miejsce 2. Patryk Woźniak, Jarecka Emilia MAŁOPOL.CEN.TAŃCA – Wieli 100 zł

16-18 la miejsce 3 Bezdyk Kacper, Zyznawska Katarzyna MAŁOPOL.CEN.TAŃCA 100 zł

Pow 15 st miejsce 1 Baran Maciej, Grabowska Klaudia SKT PASJA – Kraków 100 zł

Pow 15 st miejsce 2 Baran Kamil, Szymańska Karolina STYL – Kraków 100 zł

Pow 15 st miejsce 3 Pietruś Wojciech, Zyznar Magdalena EMiKa Pałac Młodzieży – T 100 zł

Pow 15 la miejsce 1 Majda Michał, Krzysztoń Natalia FANTAZJA – Kraków 100 zł

Pow 15 la miejsce 2 Mróz Kamil, Gaweł Paulina IDEA – Kraków 100 zł

Pow 15 la miejsce 3 Kuroczko Kamil, Siwek Anna IDEA – Kraków 100 zł

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających PTT Okręg Małopolski Klub  Tańca  Elita  Kraków,  ul. Topografów  14,  30-698 Kraków, tel. 508117715, e-mail kontakt@taniec-elita.pl , www.taniec-elita.pl

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Cracow  Open 2014 Salt City Dance Festival 31.05-01.06.2014 w Wieliczce w kategoriach i klasach  tanecznych:  8-9 F, E, 10-11 F, E, D, 12-13 F, D, 14-15 F, D, C, pow  15  D, C, B, turnieje open: 8-9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat, 16-18 lat, pow. 15  oraz zatwierdzić skład  komisji sędziowskiej  w osobach: S. Smoroń, Justyna Hawkins, T. Reindl, I. Golczak, M. Ziętowska, J. Oleszczyński, A. Dominiak, P. Sobieszek, S. Haczek, G. Skiba, J. Zieliński, A. Smoroń, P. Łyczko

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających PTT Okręg Małopolski Szkoła Tańca Astra Oświęcim, ul. Matejki 9/10, 32-600 Oświęcim, Tel. 510379812, email: szkolaastra@gmail.comwww.fitdance.info

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających PTT Okręg Małopolski Klub Tańca Towarzyskiego M-Team Kraków, ul. Teligi 6/1, 30-835 Kraków, Tel. 502580174, email. kontakt@m-team.orgwww.m-team.org

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy o Puchar Dyrektora MDK DH  14-15.06.2014 w Krakowie w kategoriach i klasach  tanecznych:  8-9 F, E, 10-11 F, D, 12-13 D, 14-15 E, D, C, B pow  15 E,   D, C, B, A oraz zatwierdzić skład  komisji sędziowskiej  w osobach: M. Nowak, D. Kurzeja, D. Dragan, J. Dziedziczak, A. Gąsiorowska, A. Gąsiorowski, J. Trzemżalska, P. Szczęśniak, T. Krupiński, M. Igielska, M. Kowalik, M. Wolak

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających PTT Okręg Małopolski Klub Sportowy T K , ul. Komandosów 21, 30-334 Kraków, Tel. 604473 666, e-mail skttk@poczta.fsi.pl  strona: www.klubtk.pl

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć nowych członków wg załączonej listy.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza Turniej Tańca typu Open w grupach wstępnych dnia 31.05.2014r. w Miechowie organizowany przez M-Team.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić Tadeusza Krupińskiego jako szefa kadry Okręgu Małopolskiego PTT. Zarząd zobowiązuje Tadeusza Krupińskiego do przedstawienia projektu finansowego i szkoleniowego w terminie do 31.05.2014r.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia powołać komisję Zawodniczą ruchu Seniorów działającą przy Zarządzie Okręgu Małopolskiego PTT w osobach: Ćwiek Maciej,  Daniel Zbigniew, Proficz Adam,  Kusiak Leszek

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia odwołać z dniem 07.05.2014r. rzecznika d/s kontaktów z mediami panią Annę Biały.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy o IV OTTT „ CHRZANÓW 2014 „ o Puchar Burmistrza Miasta    07.06.2014 w Chrzanowie w kategoriach i klasach  tanecznych: 10-11 G, E, D, C, 12-13 E, D, 14-15 E, D, B-LA pow  15 E, D, C, B-LA, A-LA, Senior II E+D i Senior III E+D kl oraz zatwierdzić skład  komisji sędziowskiej  w osobach: A.  Dominiak, A. Wantuch, D. Dragan, T. Piątkowski, B. Felzanowska, D. Wiewiórka, J. Homoncik, D. Engler-Dudek, P. Łyczko.

Zarząd    Okręgu   Małopolskiego  PTT  postanawia  zatwierdzić  termin 26.10.2014 na turniej IV OTTT Stardance 2014.

Zarząd    Okręgu   Małopolskiego  PTT  postanawia  zatwierdzić  termin 19.10.2014 na turniej Professional Dance 2014.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć nowych członków wg załączonej listy. 

Zarząd Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia  odwołać uchwałę nr 35 z dnia  30.05.2014r. (powodem błędu w dacie)

Zarząd Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić datę 25.10.2014  oraz 26.10.2014 na turniej IV OTTT Stardance 2014.

Zarząd Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić terminy: 24-25.10.2015 oraz 22-23.11.2015 na Turniej PROFESSIONAL DANCE Głogoczów 2015.

Zarząd Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia dodać kat 12-13 lat klasa C ST na turnieju 07.06.2014 w Chrzanowie organizator Wir Mysłowice

Zarząd Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia dodać kat 10-11 lat klasa E na turnieju 14.06.2014 w Krakowie organizator Poleczka Kraków

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić regulamin Kadry Okręgu Małopolskiego. Regulamin w załączeniu.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zorganizować pierwsze szkolenie kadry okręgu małopolskiego PTT w stylu Standardowym w miesiącu Lipcu 2014r. w wymiarze 2 dni według regulaminu.  Odpłatność wynosi:

200 zł od osoby za styl dla członków Kadry Okręgu Małopolskiego PTT        350 zł od osoby za styl dla członków Okręgu Małopolskiego PTT  z poza kadry 400 zł od osoby za styl dla tancerzy z innych okręgów PTT.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić kwotę do 400 zł na organizację spotkania z ogniskiem dla członków okręgu małopolskiego PTT 19.06.2014r od godz. 17.00 w miejscu OAZA 2000 (przy Błoniach)

Zarząd     Okręgu    Małopolskiego   PTT  postanawia  przyjąć w poczet członków   wspierających  Galeria  Tańca  Focus,  31-062  Kraków,  ul. Krakowska 5/23a, tel. 602355438, mail galeriatanca@gmail.com

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających Szkoła Tańca Towarzyskiego  Smarzyńscy (STTS),  30-199  Kraków, ul. Wierzyńskiego 22/29, tel. 602576750, mail taniec.stts@gmail.com

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego  PTT  postanawia  zwołać  Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze  Okręgu Małopolskiego   PTT   03.09.2014 ul. Komandosów 21 I-szy termin 11.00, II-gi termin 11.30.

Porządek Zebrania:
1.      Otwarcie Zebrania,
2.      Wybór Prezydium Zebrania,
3.      Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej
4.      Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,
5.      Zatwierdzenie porządku Zebrania,
6.      Sprawozdanie Zarządu,
7.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
8.      Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
9.      Dyskusja nad sprawozdaniami,
10.     Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium,
11.     Wybór delegata na Walny Ogólnopolski Zjazd PTT,
12.     Podjęcie uchwały programowej,
13.     Wolne wnioski,
14.     Zakończenie Zebrania.

Zarząd   Okręgu   Małopolskiego   PTT   postanawia przyznać ryczałtowy zwrot  kosztów  podróży  do  Łomianek dn. 20.06.2014 na Spotkanie Ludzi Tańca dla Dariusza Dragan w wysokości 250 zł.

Zarząd   Okręgu   Małopolskiego   PTT   postanawia przyznać ryczałtowy zwrot   kosztów   podróży   do  Warszawy dn. 28.06.2014 na spotkanie organizowane przez p. Rusłana Butko dla Konrada Mazurek w wysokości 250zł.

Zarząd   Okręgu   Małopolskiego   PTT   postanawia przyznać ryczałtowy zwrot   kosztów   podróży   do  Elbląga dn. 5-7.07.2014 na spotkanie w Centrum  Spotkań  Europejskich  dla  Dariusza Dragan w wysokości 400 zł.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Klasa i GPP amatorów ST i LA 2014 w dn.11.11.2014 w Tarnowie w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 F, 10-11 F, E, 12-13 F, D, C, 14-15 E, D, C, B, A-LA pow  15 C, B oraz zatwierdzić skład   komisji  sędziowskiej   w osobach: W. Wójtowicz, D. Dragan, M. Garlicka,   K. Kulig,   R.  Pawelec,  J.  Biały,  D.  Wiewiórka, W. Kozak(Ukraina), M. Kowalski, A. Drąg.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć nowych członków wg załączonej listy.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy TTT SKT AGH 10-11 Listopad 2014r w klasach i kategoriach: 10-11 ED, 12-13 EDC, 14-15 EDC, pow 15 EDCB, Open ST/LA oraz zatwierdzić skład komisji sędziowskiej w osobach: S. Smoroń, P. de Pourbaix, A. Orszulak, J. Oleszczyński, I. Golczak, D. Leszczyńska, B. Pisarska-Gubernat, A. Jelińska, A. Smoroń (skr), T. Filip (skr)

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy TTT Professional Dance 19.10.2014r w Kalwarii Zebrzydowskiej w klasach i kategoriach: 10-11 E, 10-11 Open, 12-13 DC, 14-15 EDCB, pow. 15 DCB, GPP 16-20, Junior II ST/LA oraz zatwierdzić skład komisji sędziowskiej w osobach: A. Jakubowski, M. Grzejszczak, B, Muzh, P. de Pourbaix, M. Spanik, A. Orszulak, K. Mazurek, K. Rybicki, B. Koprowska, A. Drąg (skr), M. Wolak(skr)

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XVI OTTT 18.10.2014r. Organizowany przez KTT „Bumerang” w Trzebini w klasach i kategoriach: 10-11 E, 12-13 ED, 14-15 EDC, pow 15 EDCB oraz zatwierdzić skład komisji sędziowskiej w osobach: D. Dragan, E. Witos, S. Grzybek, D. Wiewiórka, A. Dominiak, T. Piątkowski, M. Wolak (skr), M. Kowalik (skr)

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyznać kwotę do 300 zł z przeznaczeniem na puchary na XII Małopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Przechodni Środowiskowych Domów Pomocy Kraków 2014 organizowany przez Szpital Specjalistyczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć do realizacji szkolenie OM PTT z udziałem pary S. Surkov i A. Melnicka w terminie 13-14 stycznia 2015r.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyznać delegatom OM PTT ryczałtowy zwrot kosztów podróży na Walny Zjazd PTT dnia 05.09.2014 w Warszawie  w kwotach 250zł (bez noclegu) i 350zł (z noclegiem) wg załączonej listy.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić termin 29-30 listopad 2014r. z przeznaczeniem na Mistrzostwa i Puchar Okręgu Małopolskiego PTT 2014.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Turniej Tańca Stardance  2014  organizowany  w  dn.  25.10.2014  w Skrzyszowie  k/Tarnowa  w  kategoriach  i  klasach tanecznych: 10-11E, D, Open, 12-13 E, D, 14-15 E, D, C, pow 15 E, D, C, B, GPP LA ST oraz zatwierdzić  proponowany  skład  komisji  sędziowskiej  w  osobach: A. Gąsiorowski,M.  Pawelec,  W.  Sakowski,  A.  Gąsiorowska,  W. Ciok, T.
Piątkowski, A. Orszulak, A. Wantuch, A. Drąg, M. Kowalski.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć nowych członków wg załączonej listy.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić zmianę nazwy członka wspierającego Dom Kultury w Tuchowie na CLASSIC TUCHÓW.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia Zarząd   Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej   na   Mistrzostwa   i   Puchar  Okręgu Małopolskiego  PTT  2014, dn. 29-30.11.2014 w Krakowie w osobach: B.Szarżanowicz, K. Kulig, M. Pawelec, W. Ziomek, M. Korzeb, B. Lewandowski,  M. Trzemżalski, P. Łyczko, A. Smoroń.

Zarząd   Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić Mistrzostwa i Puchar  Okręgu Małopolskiego PTT 2014 w dn. 29-30.11.2014 w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 kl. E, do 9 kl. D, 10-11 kl. E, 10-11 kl. D, 10-11 kl. C, 12-13 kl. E, 12-13 kl. D, 12-13 kl. C, 14-15 kl. E, 14-15 kl. D, 14-15 kl. C, pow.  15  lat  kl.  E,  pow. 15 lat kl. D, pow. 15 lat kl. C, Do 9 lat open,  10-11 lat open, 12-13 lat open, 14-15 lat open, 16-18 lat open, 16-20  lat  open,  pow.  19  lat open , Senior Open oraz skład komisji sędziowskiej  w  osobach:  B.  Szarżanowicz,  M. Pawelec, K. Kulig, M. Korzeb,  B. Lewandowski,  W.  Ziomek,  M.  Trzemżalski, P. Łyczko, A. Smoroń.

Zarząd   Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy OTTT Lisia Góra 2014 23.11.2014 w Lisiej Górze w kategoriach i klasach tanecznych:  do 7 H, 8-9 G, 8-9 F, 10-11 F, E, D, 12-13 E, D, C, 14-15 D,  C, B, pow. 15 D, C, B, A oraz skład komisji sędziowskiej w osobach A. Łukomski, D. Markiewicz-Trylska, A. Dominiak, P. Kuszpit-Bachar, A. Gąsiorowski, W. Wielgosz, T. Piątkowski, P. Łyczko, A. Drąg.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć nowych członków wg załączonej listy.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić Turniej Andrzejki 2014 w dniu 22.XI.2014r. w Krakowie organizowany przez DK Dom Harcerza, Centrum Tańca MI, KTT Fantazja, Szk. Pdst Nr 2 w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: do 7 HG, do 9 HG, 10-11 HGF, 12-13 HGF oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: M. Nowak, M. Igielska, J. Dragan, P. Szczęśniak, S. Haczek,  M. Kowalik (skr).

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia dofinansować Mistrzostwa i Puchar Okręgu Małopolskiego w kwocie do 6000zł.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia dofinansować puchary na Mistrzostwach Polski PTT Par Akademickich oraz Dzieci Starszych w kwocie do 1500zł.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić na Mistrzostwa Polski Południowej sędziego Okręgu Małopolskiego PTT Grzegorza Gargulę oraz Kapitana Małgorzatę Igielską.

Zarząd   Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć zmiany w PRZEPISACH WSPÓŁZAWODNICTWA TURNIEJOWEGO OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO PTT – Grupy Rekreacyjne oraz kalendarz grup rekreacyjnych do 30.06.2015.

Zarząd   Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić  jako punktowy  turniej  tańca  OFT”EMIKA  2014”  o  Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży w dn. 07.12.2014 w Tarnowie w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 kl. E, 10-11 kl. D, 12-13 kl. D, 12-13 kl. C, 14-15 kl. D, 14-15 kl. open, pow.  15  lat  kl. D, pow. 15 lat kl. C, pow. 15 lat kl. B, Senior Start pow. 34, senior E+D pow.  44  oraz  skład komisji sędziowskiej  w  osobach:  W. Ziomek, D. Dragan,  J.  Ziomek,  G.  Wójcicki,  G.  Rybicki,  A.  Gąsiorowska, B. Pisarska-Gubrnat, P. Łyczko, A. Czaja, A. Drąg.

Zarząd   Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić przedstawicieli Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT na Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego PTT 2014 dn. 29-30.11.2014 w osobach: Jarosław Całka: sobota – blok I i niedziela – blok I, Małgorzata Igielska: sobota – blok II, Joanna Kowalska: niedziela – blok II, Krzysztof Gronuś: sobota – blok III i Niedziela – blok III.

Zarząd   Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia  przyznać bony szkoleniowe dla  par za osiągnięty wynik na Mistrzostwach Okręgu Małopolskiego PTT 2014 w wysokości do:
pow. 15
I miejsce – 600 zł
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 400 z
16-20 i 16-18
I miejsce – 500 zł
Ii miejsce – 400 zł
III miejsce – 300 zł
14-15
I miejsce – 400 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 z
Seniorzy
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 400 zł
III miejsce – 300 zł

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć nowych członków wg załączonej listy.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić IX Turniej Tańca Towarzyskiego „o Puchar Burmistrza Miasta Mszana Dolna” w dniu 13.12.2014r. w Mszanie Dolnej organizowany przez ST Prestige w kategoriach i klasach tanecznych: do 7 HG, do 9 HGF, 10-11 HGF, 12-13 GF oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: M. Nowak, M. Igielska, J. Dragan, P. Szczęśniak, S. Haczek,  M. Kowalik (skr).

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia sfinansować wpisowe dla drużyny  Okręgu  Małopolskiego PTT na Mistrzostwa Polski Południowej w Ostrowcu Świętokrzyskim dn. 20.12.2014 w kwocie do 5740,00 zł.

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia  przyznać ryczałtowy zwrot kosztów  podróży  dla  kapitana  drużyny  Okręgu  Małopolskiego PTT na Mistrzostwa  Polski  Południowej w Ostrowcu Świętokrzyskim dn. 20.12.2014 p. Małgorzaty Igielskiej w wysokości 200,00 zł.