Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 02.12.2015r.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy. 

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA organizowany dnia 31 stycznia 2016 r, przez DOM KULTURY W TUCHOWIE oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 H, 10-11 H, G, F, 10-11 OPEN, 12-13 F, E, D 14-15 E, D, 14-15 OPEN, DOROŚLI D,16-18 C,B oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: D. WIEWIÓRKA, A. BOCIAN, D. DRAGAN, A. ORSZULAK, S. KOBYŁKIN M.HEINZE, D. ĆWIK, M. KOWALSKI (skr), A. DRĄG (skr)

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członka wspierającego Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. Prof. A. Kamińskiego a w jej imieniu z praw członkowskich korzystać będzie: Klub Tańca Towarzyskiego PERFECT DANCE Kraków z siedzibą przy ul. Lotniczej 1 31-462 Kraków 

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członka wspierającego Kuźnia Tańca Michał Majda z siedzibą przy ul. Lea 202A 30-133 Kraków www.kuzniatanca.pl, e-mail: biuro@kuzniatanca.pl, tel: 606399994 NIP: 734- 353-58-91

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia w roku 2016 zorganizować Otwarte Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego PTT

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zmienić kategorię 16-18 kl. B ST/LA na pow. 15 kl. B ST/LA podczas VII OTTT O Puchar Burmistrza Tuchowa organizowany dnia 31 stycznia 2016r, przez Dom Kultury w Tuchowie  

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 06.01.2016r.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy. 

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członka wspierającego DANCE POINT reprezentowanego przez Dorota Poślednik pod adresem 30-363 Kraków ul. Szafrana 5a/60 NIP 547-212-84-25, REGON 123214059,  tel. 512444219 e-mail: dorota.poslednik@gmail.com

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członka wspierającego Szkoła Tańca JUST DANCE – Wieliczka reprezentowanego przez Kamil Mróz pod adresem Oleśnica 42 33-200 Dąbrowa Tarnowska NIP 871-174-37-80 REGON 121010499 e-mail stjustdance@gmail.com

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić TTT „Złote Pantofelki 2016” dla par i grup rekreacyjnych w Kętach w dniu 21.02.2016r. w kategoriach i klasach tanecznych: do 7, 8-9, 10-11SREBRO, 8-9, 10-11, 12-13 ZŁOTO oraz komisję sędziowską w składzie: D. Wiewiórka (SG), M. Igielska, M. Kotlarczyk-Wiewiórka, R. Kasolik, M. Putz, D. Thomas, M. Kowalik (skr)

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako Premium XXIX OTTT „Złote Pantofelki” w Kętach w dniu 22.02.2016r. w kategoriach i klasach tanecznych: do 7 Brąz, 8-9 Brąz, 8-9F, 10-11FE, 12-13ED, 14-15FED, 16-18CB, pow15DCB, Senior III D+C oraz komisję sędziowską w składzie: J. Biały (SG), D. Dragan, A. Bieniek, K. Majewski, D. Leszczyńska, A. Berkowicz, D. Ćwik, P. Nawara, M. Kowalik (skr), M. Wolak (skr) 

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako Premium XXVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego ” O WAWELSKIEGO SMOKA” organizowany przez:  Centrum Tańca M.I. ,  K.T. i T.S. PLĄS Kolejowe Towarzystwo Kultury w Krakowie i K.T.T. FANTAZJA w Krakowie w dniu 12.03.2016r. w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 F; 10-11F; 13-13F,E,D,C; 14-15 F,E,D;  16+ E,D, SENIOR II ST/LA E,D,C, Open; SENIOR III ST/LA E,D,C Openo oraz komisję sędziowską w składzie: M.Nowak, (SG nie punktujący), A.Gąsiorowska, M.Trzemżalski, D.Dragan, D.Kurzeja, P.Szczęśniak, A.Drąg (skr), M.Kowalik (skr), A.Gąsiorowski (R) P.Nawara (R) M.Igielska, (R)

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako Premium XXVII  Międzyklubowy T.T.T. „O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ” organizowany przez:  KOLEJOWE TOWARZYSTWO KULTURY w Krakowie K.T.T.” FANTAZJA” CENTRUM TAŃCA M.I.;  K. T. i T.S. „PLĄS” w Krakowie w dniu 12-13.03.2016r. w kategoriach i klasach tanecznych: do 7 BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO; 8-9 BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO  10-11 BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO; 12-13 + 14-15  BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO 8-9 lat kl. H,G; 10-11 kl. H,G oraz komisję sędziowską w składzie: M. Igielska (SG nie punktujący) D.Dragan, T.Smarzyński, D.Poślednik, A.Bochacki, A.Gąsiorowska, A.Drąg (skr), M.Kowalik (skr)

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia rozdzielić kategorię Seniorów III na Senior III kl. „D” i Senior III kl. „C” na turnieju XXIX Złote Pantofelki w Kętach w dniu 20.02.2016.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako Premium FESTIWAL TAŃCA STARDANCE „FINAŁ GWIAZD” oraz GPP w Tańcu Towarzyskim w dniach 5-6.03.2016r. w kategoriach i klasach tanecznych: Sobota: Do 7 H, 8-9 HGF, 10-11 HGE, 12-13 GED, 14,15 FED, POW 15FE D st/la C st/la B st/la Niedziela: 8-9 open, 10-11 open la/st, 14-15 C la/st, 12-13 GP st/la, 16-18 GP st/la, 12-13 F, 14-15GP st/la, 10-11F, 16-18 C st/la B st/la, pow. 15 GP la/st, 14-15C oraz komisję sędziowską w składzie: Sobota: A. Gąsiorowski (SG), T. Piątkowski, M. Skawiński, G. Wójcicki, G. Kijkowski, S. Haczek, P. Nawara, P. Łyczko (skr), A. Drąg (skr) Niedziela: A. Gąsiorowska (SG), M. Svetik, A. Żaliński, M. Pawelec, K. Jurecka, P. Łowicki, T. Reindl, M. Skawiński, P. Łyczko (skr), A. Drąg (skr)

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 03.02.2016r.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy. 

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako Premium I Ogólnopolski Festiwal Tańca Latino Cup Żabno 2016 o Puchar Burmistrza Żabna w dniu 10.04.2016r. w kategoriach i klasach tanecznych: do 7, 8-9, 10-11, 12-13Brąz, 8-9, 10-11, 12-13 Srebro 8-9, 10-11, 14-15 Złoto F,D,C pow 15 lat EDCB oraz komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowska (SG), J. Oleszczyński, A. Łukomski, M. Igielska, K. Buczma, G. Skiba, A. Orszulak, W. Wielgosz, D. Dragan, P. Łyczko (skr), A. Drąg (skr)

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia podpisać umowę z Dotpay na dostawę usług płatności online i zobowiązać Skarbnika i Prezesa OM PTT do sfinalizowania przedsięwzięcia.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zwołać Zebranie Walne Sprawozdawcze Okręgu Małopolskiego PTT 06.04.2016r. w Krakowie ul. Ofiar Dąbia 4

I – termin godz. 12.00, II – termin godz. 12.30

Proponowany porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór Prezydium Zebrania

3. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej

4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową

5. Zatwierdzenie porządku Zebrania

6. Sprawozdanie Zarządu

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

9. Dyskusja nad sprawozdaniami

10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium

11. Podjęcie uchwały programowej

12. Wolne wnioski

13. Zakończenie Zebrania

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako Premium XIII PUCHAR REKTORA AGH organizowany przez SKT AGH  w dniu 15.10.2016r. w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11FE, 12-13FED, 14-15FEDC, pow. 15 lat FEDCBA oraz komisję sędziowską w składzie: S. Smoroń (SG), J. Biały, P. Pourbax, A. Jelińska, K. Kajak, M. Kalitowski, G. Kijkowski, J. Oleszczyński, A. Orszulak, B. Pisarska-Gubernat, A. Drąg (skr), M. Politowski (skr)

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia opłacić koszty podróży w kwocie do 1000zł parze Jan Borecki i Anita Szydłowska. Para będzie reprezentowała okręg Małopolski PTT na Otwartych Mistrzostwach Włoch WDC w 10 tańcach oraz w Show Dance.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako Premium Turniej o Puchar Burmistrza Gminy Pleśna w Pleśnej w dniu 3.04.2016r. w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 E, 10-11 H, G, F, open, 12-13 F, E, D, 14-15 E, D, C, open,16-20 B, pow. 15 D, C oraz komisję sędziowską w składzie: A.Gąsiorowska, J.Oleszczyński, R.Piasta, M.Igielska, D.Dragan, P.Szajda, K.Buczma, M.Kowalski, A.Drąg.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako Premium
Dziecięcy Turniej Tańca Towarzyskiego Thomas Dance  organizowany przez KTT Thomas Dance, Stowarzyszenie Miłośników Tańca Thomas Dance w dniu: 23.04.2016r. w Brzesku w kategoriach i klasach tanecznych: do 7, 8-9, 10-11, 12-15 Brąz Srebro Złoto, 8-9, 10-11 G, 10-11, 12-13 E, 12-13 F oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: M. Nowak (SG), D. Dragan, A. Gąsiorowska, M. Heinze, P. Szczęśniak, G. Skiba, J. Dragan (instr), A. Uznańska (instr), M. Kowalik (skr)

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako Premium XXIII OTTT o Puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu organizowany przez MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu w dniu 24.04.2016r. w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11GF, 12-13 FED, 14-15 E i Open ST/LA, pow. 15 B oraz komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), R. Piasta, M. Heinze, D. Leszczyńska, M. Trzemżalski, J. Dziedziczak, Ł. Pawlak, P. Nawara (wolontary), M. Wolak (skr), A. Drąg (skr)

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia na wniosek organizatora I Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Latino Cup Żabno 2016 o Puchar Burmistrza Żabna w dniu 10.04.2016r. zmienić w składzie komisji sędziowskiej Panią Agnieszkę Gąsiorowską na Pana Andrzeja Gąsiorowskiego oraz wyznaczyć na Sędziego Głównego Pana Dariusza Dragana.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia na wniosek organizatora I Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Latino Cup Żabno 2016 o Puchar Burmistrza Żabna w dniu 10.04.2016r. zmienić kategorię 14-15 open na 10-11 F.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić Saltatio Cup przy Pucharze Klas C B A 14-15 maj 2016r. w następujących klasach i kategoriach: 14 maj (sobota) 12-13 FED, 14-15 E oraz 15 maj (niedziela) 10-11 FE, pow. 16 ED oraz typuje jako sędziego głównego Dariusza Wiewiórkę.

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako Premium OFTT MDT CUP 2016 w Nowym Sączu organizowany przez Stowarzyszenie ADeeM i Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu w dniu 22.05.2016r. w kategoriach i klasach tanecznych: Brąz: do 7, 8-9, 10-11, 12-13 Srebro: 8-9, 10-11, 12-13, Złoto: 8-9, 10-11, 12-15 Premium: 10-11 GFE, 12-13 FE, 14-15 FE oraz komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), G. Skiba, D. Thomas, M. Igielska, D. Ćwik, D. Migacz, A. Drąg (skr)

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako Premium OTTT o Puchar Burmistrza M i DM Myślenice w Myślenicach organizowany przez T.G „SOKÓŁ” Myślenice w dniu 07.05.2016r. w kategoriach i klasach tanecznych: Brąz: do 7, 8-9, 10-11, Premium: 10-11 FED, 12-13 FED, 14-15 EDC, 16+EDCB oraz komisję sędziowską w składzie: M. Nowak (SG) , D. Dragan, D. Wiewiórka, J. Biały, M. Kiszteliński, A. Orszulak, D. Leszczyńska, P. Łyczko (skr), A. Drąg (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski wtrybie Statutu Tytuł III artykuł 7 i uchwały Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego nr 12/2004 postanawia skreślić członków zwyczajnych wg. załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawiazapłacić fakturę nr 16/2016/C w wysokości 1200 zł za 6 sztuk DTS SCENA 300/500 Reflektor teatralny.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawiaprzeznaczyć 10.000 zł na zaplecze finansowe Pucharu Klas C, B, A14-15.05.2016 w Krakowie, ul. Kolna 2 organizowanego przez PolskieTowarzystwo Taneczne Okręg Małopolski.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić skład komisji sędziowskiej na Saltatio Cup przy Pucharze Klas C B A 14-15 maj 2016r. w następujących osobach: Sobota: D. Wiewiórka gł, M. Nowak, A. Orszulak, D. Kurzeja, P. Nawara, M. Kiszteliński, T. Zoń-wolontariusz,Niedziela: D. Wiewiórka gł, M. Nowak, A. Orszulak, D. Kurzeja, P. Nawara, M. Kiszteliński, T. Zoń-wolontariusz, D. Ćwik.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić OTTT o Puchar Burmistrza Miasta  Chrzanów „CHRZANÓW 2016” w Chrzanowie organizowany przez Szkoła Tańca Wir Mysłowice w dniu 04.06.2016r. w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9H, 10-11H, G, 12-13G, 14-15 F,E,D,C, pow. 15F,E,D,C, Senior II E,D, Senior III E,D,C, pow. 15 A (nie premium) oraz komisję sędziowską w składzie: A. Dominiak, A. Wantuch, A. Jabczyńska, P. Kuszpit-Bachar, W. Jabczyński, J. Trzemżalska, J. Homoncik, W. Kuszpit (skr), J. Skibiński (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas turnieju Saltatio Cup przy Pucharze Klas C B A 14-15 maj 2016r. w Krakowie dodać następujące kategorie: 14-15 F oraz pow. 15 F 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 03.02.2016r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić fakturę FA/00027/05/2016 w kwocie 1353zł za wynajem sprzętu na Puchar Polski klas C,B,A 14-15 maj 2016 w Krakowie.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Panu Pawłowi Jurczyńskiemu kwotę 268 zł jako zwrot poniesionych kosztów zakupu biletów kolejowych na przejazd na Walny Zjazd PTT w dniu 08.05.2016r w Warszawie dla Paweł Juras, Paweł Jurczyński, Kamil Mróz.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Pawłowi Szczęśniakowi, Małgorzacie Igielskiej, Dariuszowi Draganowi kwotę 127 zł każdej osobie jako zwrot poniesionych kosztów zakupu biletów kolejowych na przejazd na Walny Zjazd PTT w dniu 08.05.2016r w Warszawie.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić OTTT KTT Perfect Dance 2016 w Krakowie organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” oraz KTT Perfect Dance – Kraków  w dniu 12.06.2016r. w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9GF, 10-11GF, 12-13GFED ST/LA, 14-15 F,E,D,C ST/LA, pow. 16F,E,D,C,B oraz komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), A. Gąsiorowski, M. Heinze, M. Smoroń-Krawczyk, P. Nawara, D. Ćwik, G. Skiba, M. Kiszteliński, A. Drąg (skr), M. Kowalik (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Finałowy TTT dla Grup Rekreacyjnych i Sportowych w Krakowie organizowany przez Szkoła Tańca AS w dniu 11.06.2016r. w kategoriach i klasach tanecznych: do 7, 8-9, 10-11, 12-13 Brąz, Srebro, Złoto, H, G oraz komisję sędziowską w składzie: M. Nowak (SG I, II, III blok), A. Gąsiorowska (SG IV blok), A. Gąsiorowski, P. Nawara, G. Skiba, P. Łyczko (skr), A. Drąg (skr), M. Kowalik (skr) Instruktorzy zgodnie z przepisami Okręg Małopolski PTT: W. Górnikiewicz, D. Thomas. Instruktorzy i sędziowie sędziujący 1-3 kategorii:Bohacki Adrian, Dragan Justyna, Igielska Małgorzata, Kasztulski Dariusz,Migacz Dariusz,Mróz Kamil, Wiśniewski Łukasz, Filipczak Agnieszka,Wiewiórka Małgorzata, Turski Sławomir, Stasica Michał, Smarzyński Tomasz,Putz Marek, Poślednik Dorota, Pletty-Zyznar Małgorzata, Ożóg Krzysztof,Myśliwiec Bogdan

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 11.05.2016r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić fakturę nr FV/10/06/2016 w kwocie 852,50zł za wykonanie nadruku na bandy okręgu małopolskiego.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć rozliczenie finansowe Pucharu Klas C, B, A w dniu 14-15 maja 2016r. w Krakowie i pokryć stratę wynikającą z rozliczenia bilansu kosztów – przychodów 21500zł. Jednocześnie traci moc uchwała nr 36/2016 z dnia 26.04.2016r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić listę osób okręgu Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego do odznak: złota, srebrna, brązowa według załączonej listy. Jednocześnie Zarząd Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Małopolski wystąpi do Zarządu Głównego o nadanie powyższych. Wnioski stanowią załącznik.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Fakturę Vat 58/06/2016 na kwotę 1271.32 zł dotyczącą zakupu statuetek w ilości 131 szt. dla dzieci na finałowy turniej Rekreacji Małopolskiej PTT w dniu 11.06.2016r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 08.06.2016r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXVII OTTT KLASA LELIWA 2016 w Tarnowie organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne KLASA – TARNÓW w dniu 08.10.2016r. w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9HG, 10-11HGFE OPEN, 12-13GFED, 14-15 F+EDC OPEN, pow. 15F,E,D,C,B oraz komisję sędziowską w składzie: J. Biały, D. Dragan, A. Bocian, K. Hoffman, P. Szajda, S. Kobyłki, V. Litwinienko, A. Drąg (skr), M. Kowalski (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia powołać Pana Janusza Białego na Sędziego oraz Pana Jarosława Całkę na Kapitana z Okręgu Małopolskiego PTT na Mistrzostwa Regionu Polski Centralno – Wschodniej 25.09.2016r. w Opolu Lubelskim.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić jako Premium XIII PUCHAR REKTORA AGH i OTWARTY PUCHAR OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO PTT organizowany przez SKT AGH w dniu 16.10.2016r. w kategoriach i klasach tanecznych: Puchar Rektora AGH: 10-11F, E; 12-13 E,D; 14-15 D,C, pow.15 lat F, E, D, C, B Otwarte Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego PTT: do 9 lat – open, 10-11 open, 12-13open, 14-15 open, 16-18, pow.19 open  oraz komisję sędziowską w składzie: J. Biały, A. Jelińska, M.Kiszteliński, G.Kijkowski, D.Kurzeja, D.Leszczyńska, M.Nowak, A.Orszulak, B. Pisarska-Gubernat, M.Smoroń-Krawczyk, W. Jabczyński, A. Berkowicz, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić jako Premium USKRZYDLONE GRAN PRIX SENIOR organizowany przez fundacja Uskrzydleni Wiekiem Krzysztof Mycek w dniu 22.10.2016r. w Hali Sportowej przy SP nr 50, 31-351 Kraków ul. Katowicka 28 w kategoriach i klasach tanecznych: Grand Prix Senior PREMIUM E-Open klasa F+E Dorośli 2 ST/LA, Senior 1 ST/LA, Senior 2 ST/LA, Senior 3 + Senior 4 ST/LA Grand Prix Senior PREMIUM C-Open klasa F+E+D+C, Dorośli 2 ST/LA, Senior 1 ST/LA, Senior 2 ST/LA, Senior 3 + Senior 4 ST/LA Grand Prix Polski Senior PREMIUM Open, Dorośli 2 ST/LA, Senior 1 ST/LA, Senior 2 ST/LA, Senior 3 + Senior 4 ST/LA Turniej towarzyszący PREMIUM klasa F, Dorośli 2 ST/LA, Senior 1 ST/LA, Senior 2 ST/LA, Senior 3 + Senior 4 ST/LA Turniej towarzyszący PREMIUM klasa D, Dorośli 2 ST/LA, Senior 1 ST/LA Senior 2 ST/LA, Senior 3 ST/LA, Senior 4 ST/LA Turniej towarzyszący Freestyle, Dorośli 2 Freestyle, Senior 1 Freestyle, Senior 2 Freestyle, Senior 3 Freestyle oraz komisję sędziowską w składzie: M. Nowak (SG) A. Berkowicz, A. Bieniek, J. Oleszczyński, A. Orszulak, B. Pisarska-Gubernat, G. Rybicki,  M. Trzemżalski, A. Drag (skr), P. Łyczko (skr) prowadzący: A. Berkowicz

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać zwrot kosztów dojazdu Kapitanowi Drużyny p. Jarosławowi Całce na Mistrzostwa Regionów w Opolu Lubelskim w kwocie 200 zł.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia pokryć koszt akredytacji w wysokości 2760zł za pary okręgu Małopolskiego startujące w Mistrzostwach Regionu Polski Centralno – Wschodniej 25.09.2016r. w Opolu Lubelskim.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 07.09.2016r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać rangę Mistrzostw Okręgu Małopolskiego PTT w kategoriach Senior dla Turnieju USKRZYDLONE GRAN PRIX SENIOR w kategoriach Grand Prix Senior organizowanego przez fundację Uskrzydleni Wiekiem Krzysztof Mycek w dniu 22.10.2016r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zwołać
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze dnia, 29.11.2016r.
godz. I – termin 09.00 II – termin 09.30 w Czerwonoprądnickim Domu Kultury ul. Dobrego Pasterza 100
Porządek  Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Prezydium Zebrania,
3. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej,
4. Zatwierdzenie porządku Zebrania,
5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,
6. Sprawozdanie Zarządu,
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
9. Dyskusja nad sprawozdaniami,
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium,
11. Wybór Prezesa Okręgu Małopolskiego,
12. Wybór  członków Zarządu,
13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej,
14. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego,
15. Wybór delegatów na Walne Zjazdy,
16. Wolne wnioski,
17. Zakończenie Zebrania.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić STARDANCE 2016 o Puchar Wójta Gminy Skrzyszów w Skrzyszowie organizowany przez Stowarzyszenie taneczne STARDANCE w dniu 26 XI 2016. w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 HG, 10-11EFGH OPEN, 12-13 GFED, 14-15F+EDC, pow 15 F+EDCB oraz komisję sędziowską w składzie: W. Sakowski (SG), J. Oleszczyński, A. Łukomski, S. Smoroń, T. Piątkowski, K. Buczma, S. Haczek, W. Górnikiewcz, P. Łyczko (skr), A. Drąg (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 12.10.2016r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać dofinansowanie Otwartych Mistrzostw Okręgu Małopolskiego 2016 w kwocie do 2500zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pracą komisji sędziowskiej.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać dofinansowanie Otwartych Mistrzostw Okręgu Małopolskiego 2016 w kategoriach Senior w kwocie 500zł.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Festiwal Tańca eMiKa 2016 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Finałowy Grand Prix Senior PTT organizowany przez Szkoła Tańca „eMiKa” Tarnów, Tarnowskie Towarzystwo Sportowo- Kulturalne „eMiKa”, Urząd Miasta Dąbrowy Tarnowskiej dnia 3-4 grudzień 2016 w kategoriach i klasach tanecznych: sobota: 25 – 29 (Dorośli 2)+ 30 + (Senior 1) D, 40 + (Senior 2) D, 50 + (Senior 3) +60 + (Senior 4) D, 25 – 29 (Dorośli 2) C, 30 + (Senior 1) C, 50 + (Senior 3) + 60 + (Senior 4) C, 25 – 29 (Dorośli 2) F, 30 + (Senior 1) + 40 + (Senior 2) F, 50 + (Senior 3) + 60 + (Senior 4) F, 25 – 29 (Dorośli 2) E, 30 + (Senior 1) E, 50 + (Senior 3) + 60 + (Senior 4, 25 – 29 (Dorośli 2) Open, 30 + (Senior 1) Open, 40 + (Senior 2) Open ST, 50 + (Senior 3) + 60 + (Senior 4) Open, niedziela: 10 – 11 (Juvenile 2) H,E,G, 12-13 (Juvenile 2)G F E D, 14 – 15 (Junior 2) E D C OPEN, 16 + (Powyżej 15)E+F D C B OPEN oraz komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), J. Biały, M. Trzemżalski , D. Kurzeja, A. Orszulak, G. Rybicki, Ł. Pawlak, G. Wójcicki, M. Pletty-Zyznar, M. Kowalski (skr), A. Czaja (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Międzyklubowy T.T.T. Swing Żywiec 2016 organizowany przez Szkoła Tańca SWING Żywiec dnia 26 XI 2016r w kategoriach i klasach tanecznych: Do 7 lat BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO , 8-9 lat BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO 10-11 lat BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO 12-14 lat BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO Pary mieszane, pary dziewczynek, soliści/solistki oraz komisję sędziowską w składzie: P. Szczęśniak (SG), M. Staszica, D. Thomas, G. Skiba, P. Nawara, Z. Wrzyszcz (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przeznać kwotę 300 zł z przeznaczeniem na puchary podczas XIV Małopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Przechodni Środowiskowych Domów Pomocy Kraków 2016’ organizowany przez Szpital im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia wykonać uzupełnienie oraz renowację band reklamujących Okręg Małopolski zamawiając profesjonalne wykonanie nadruków z logo OM PTT. Za tym idzie opłata faktury FV/72/10/2016 oraz FV/10/11/2016 na łączną kwotę 1020zł.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić fakturę FV/11/11/2016 na kwotę 265,50zł celem zarchiwizowania w postaci kopii (skan) istotnych dla historii tańca archiwalnych materiałów.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić TTT „Zima ze Zdrowolubkiem” organizowany przez Szkoła Tańca „AS” dnia 17 XII 2016r w kategoriach i klasach tanecznych: Do 7 lat BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO , 8-9 lat BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO 10-11 lat BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO 12-14 lat BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO Pary mieszane, pary dziewczynek, soliści/solistki oraz komisję sędziowską w składzie: G. Skiba, W. Górnikiewicz, D. Poślednik, A. Filipczak, B. Myśliwiec, D. Migacz, P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podpisać umowę na wynajem hali sportowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na XLIII Puchar Wieczystego rozgrywany 10-11.12.2016r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 02.11.2016r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić TTT „ArtDance 2017” organizowany przez Szkoła Tańca „ArtDance Kraków” dnia 14-15 I 2017r w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 F,E,10-11 E,F,G,H ,12-13 F, E, D, 14-15 F,E,D ,C , pow. 16 F+E , D, C ,B,A
GPP 12-13 , 14-15 , 16-18 , 16-20 , pow. 16 oraz komisję sędziowską w składzie: D. DRAGAN (SG) , D. LESZCZYŃSKA, J. BIAŁY, M. KISZTELIŃSKI, M. KALITOWSKI,  P. SZAJDA, M. SKAWIŃSKI,  Ł. PAWLAK, M. HEINZE, S. HACZEK, A. WANTUCH,  K. KAJAK MOSEJCUK, W. WOLINOWSKI, P. DE POURBAIX, P. KORDASZEWSKI, D. WIEWIÓRKA, M. FIKSA, B. SZARŻANOWICZ, G. SKIBA, P. ŁYCZKO (skr), A. DRĄG (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmiany w regulaminie TTT „ArtDance 2017” organizowany przez Szkoła Tańca „ArtDance Kraków” dnia 14-15 I 2017r w w następującej treści: W miejsce odwołanej kat 16-20 GPP odbędzie się 10-11 GPP

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić VIII OTTT o Puchar Burmistrza Tuchowa organizowany przez Dom Kultury w Tuchowie oraz MOSiR w Tuchowie dnia 26 II 2017r w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9HG, 10-11HGFE, 12-13GFED ST/LA, 14-15D ST/LA, 14-15 Open ST/LA, Dorośli E+FDCB oraz komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), A. Bocian, J. Fidurski, S. Haczek, P. Włodarczyk, M. Heinze, G. Skiba, M. Kowalski (skr), A. Drąg (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Karnawałowy Mini Pląs 2017 organizowany przez Centrum Tańca M.I. i KTiTS Pląs dnia 21I 2017r w kategoriach i klasach tanecznych: Brąz, Srebro, Złoto, do 7, 8-9, 10-11, 12-14 pary mieszane, pary dziewczynek, soliści, F 12-13, F 14-15 oraz komisję sędziowską w składzie: I – blok: D. Dragan (SG) punktujący, J. Dragan, B. Myśliwiec, D. Thomas, D. Migacz; II – blok: D. Dragan (SG) nie punktujący, M. Stasica, M. Pletty-Zyznar, D. Poślednik, M. Kotlarczyk-Wiewiórka, K. Mróz; III – blok: D. Dragan (SG) punktujący, M. Nowak, M. Pletty-Zyznar, P. Nawara, D. Migacz, G. Skiba, A. Drąg (skr)