Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 20.12.2017r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić „KARNAWAŁOWY mini pląs 2018” w dniu. 27.01.2018r. organizowany przez Centrum Tańca M.I. K.T.i T.S. PLĄS w kategoriach i klasach tanecznych: PARY SPORTOWE: 8-9 lat G, F; 10-11 lat G, F; 12-13 G, F; 14-15 F i REKREACJA MAŁOPOLSKA PTT Kategorie BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO – pary mieszane, pary dziewczynek, soliści w grupach wiekowych do 7 lat; 8-9 lat; 10-11 lat; 12-15 lat oraz komisję sędziowską w składzie: D.Dragan (SG), P.Nawara, B.Smarzyńska, M.Pletty-Zyznar, D. Migacz, M.Kowalik (skr), M. Wolak (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia nagrodzić za wyniki w roku 2017 następujące pary: 
Serafin Maksymilian Wiewiórka Julia ST – 5 m-ce LA – 5m-ce 10 – tańców 5 m-ce otrzymują 3000zł na parę 
Świędrych Krzysztof Wiśniowska Katarzyna ST – 7 m-ce otrzymują 1000zł na parę 
Budzik Tomasz Gil Wiktoria ST – 5 m-ce otrzymują 1000 na parę 
Mróz Łukasz Jakus Magdalena 10 tańców – 8 m-ce otrzymują 700zł na parę 
Furman Jakub Guzik Magdalena 10 tańców 2 m-ce ST 12 m-ce otrzymują 1700zł na parę
Baran Kamil Częczek Julia ST – 11 m-ce otrzymują 700 zł na parę
Borecki Jan Szydłowska Anita 10 tańców 3 m-ce otrzymują 1000zł na parę
Majda Michał Krzysztoń Natalia LA 8-10 m-ce otrzymują 700zł na parę
Koniarz Tomasz Ciślak Agata ST – 2 m-ce otrzymują 200zł na parę
Daniel Zbigniew Daniel Anna LA – 4 m-ce otrzymują 200zł na parę

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia na podstawie Regulaminu Rankingu Okręgu Małopolskiego PTT punkt 8 dofinansować zwycięskie pary w każdej kategorii w wysokości 100zł na parę.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia na podstawie Umowy o Dzieło nr 01/2017 wypłacić Panu Dariuszowi Draganowi wynagrodzenie w kwocie 3.281,40

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia na podstawie Umowy o Dzieło nr 01/2017 wypłacić Panu Jarosławowi Całka wynagrodzenie w kwocie 820,80.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać nagrodę w wysokości 700zł parze Jakub Gędłek Maria Jaworek za zajęcie 13 miejsca w Mistrzostwach Polski w 10 tańcach w roku 2017.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić STARS FINAL 2018 w dniu. 04.03.2018r. organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne STARDANCE w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 H, 8-9 G, 10-11 G, 12,13- H, 12-13 F, 14-15 F, 14-15 E, 14-15 D, 10-11 H, 10-11 F, 12-13 G, 12-13 D, 16+ D, 16+ C, 16 +B, 16 +A, 12-13 OPEN, 16-18 OPEN, 10-11 E, 16+ F+E oraz komisję sędziowską w składzie: J. Biały (SG), P. Łowicki, M. Sakowska, M. Pawelec, A. Dominiak, W. Sakowski, W. Wolinowski, P. Łyczko (skr), M. Kowalik (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Złote Pantofelki” w dniu. 24.02.2018r. organizowany przez Klub Tańca Towarzyskiego RAGTIME i Dom Kultury w Kętach w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja: Do 7 Brąz, 8-9 Brąz, 10-11 Brąz, 12-15 Brąz do 7 Srebro, 8-9 Srebro, 10-11 Srebro, 12-15 Srebro do 7 Złoto, 8-9 Złoto, 10-11 Złoto, 12-15 Złoto Sport: 8 – 9 G, 8 – 9 F, 10 – 11 G, 12 – 13 G, 10 – 11 F, 12 – 13 F, 14 – 15 F oraz komisję sędziowską w składzie: D. Wiewiórka (SG), M. Igielska, P. Nawara, M. Heinze, W. Wolinowski, M. Stasica, M. Kowalik (skr), M. Wolak (skr)

Uchwały z dnia 02.02.2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić „I Turniej Tańca Towarzyskiego Royal Cup 2018 Wieliczka” w dniu. 03.03.2018r. organizowany przez Szkoła Tańca JUST DANCE Kamil Mróz w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja: Do 7 Brąz, 8-9 Brąz, 10-11 Brąz, 12-15 Brąz do 7 Srebro, 8-9 Srebro, 10-11 Srebro, 12-15 Srebro do 7 Złoto, 8-9 Złoto, 10-11 Złoto, 12-15 Złoto Pary mieszane, Pary dziewczynek, Solistki i Soliści oraz komisję sędziowską w składzie: M. Igielska (SG), D. Migacz, G. Skiba, D. Poślednik, D. Thomas, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas „I Turniej Tańca Towarzyskiego Royal Cup 2018 Wieliczka” w dniu. 03.03.2018r. zatwierdzić zmianę sędziego Gabriel Skiba na Piotr Nawara.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 03.01.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zwołać Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 11.04.2018,
I- szy termin godz. 9.00, II-gi termin godz. 9.30 Miejsce Zebrania to: Biuro Zarządu Okręgu, ul. Ofiar Dąbia 4, 
Porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania 
2. Wybór Prezydium Zebrania 
3. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej 
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową 
5. Zatwierdzenie porządku Zebrania 
6. Sprawozdanie Zarządu okręgu Małopolskiego
7. Sprawozdanie okręgowego Sądu Koleżeńskiego
8. Sprawozdanie okręgowej Komisji Rewizyjnej
9. Dyskusja nad sprawozdaniem 
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium dla władz okręgu
11. Sprawozdanie Finansowe. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu preliminarza Okręgu Małopolskiego PTT na 2018
13. Wolne wnioski 
14. Zakończenie Zebrania.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XIII Ogólnopolski Turnieju Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2018 organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne Klasa Tarnów w dniu 08.04.2018r. w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 H; 10-11 HGF, 12-13 HGFED, 14-15 GFEDC, pow. 15 F+EDCBA oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), A. Orszulak, M. Igielska, K. Buczma, P. Włodarczyk, M. Włodarczyk, P. Kordaszewski, A. Drąg (skr), M. Kowalski (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć nowego Członka Wspierającego Szkoła Tańca Swing Żywiec – Kuków z siedzibą w 34-331 Żywiec, ul. Komisji Edukacji Narodowej 10. NIP 553 111 19 30 reprezentowanego przez p. Michała Stasicę.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas Stars Final 2018 w dniu 04 marca 2018 w Tarnowie odwołać kategorie: 12-13 open, 16-18 open natomiast dodać kategorię: 12-13 F oraz 14-15 C i D.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XIX Międzyklubowy TTT O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ organizowany przez KTT FANTAZJA i Centrum Tańca M.I. K.T.i T.S. PLĄS w dniu 17 marca 2018r. w kategoriach i klasach tanecznych: PARY SPORTOWE: 10-11 lat G, F; 12-13 G, F; 14-15 F; REKREACJA MAŁOPOLSKA PTT Kategorie BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO – pary mieszane, pary dziewczynek, soliści w grupach wiekowych do 7 lat; 8-9 lat; 10-11 lat; 12-15 lat oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Nowak, P. Nawara, M. Pletty – Zyznar, A. Gąsiorowski, P. Łyczko (skr), D. Sasor (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 07.02.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć zasady przyznawania nagród za osiągnięty wynik taneczny w roku 2018.  350zł za miejsce w ½ finału, 500zł za miejsce w finale. Powyższe zasady dotyczą wyłącznie startów w Mistrzostwach Polski PTT w stylach Standard, Latin i kombinacji 10 tańców w roku 2018.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2018 o Puchar Burmistrza Żabna organizowany przez Fundacja Edukacji i Rozwoju Tańca Latino, w dniu 21.04.2018r. w kategoriach i klasach tanecznych: BRĄZ- do 7, 8-9, 10-11 12-15(pary Dz/ch, DZ/DZ, solistki/ci) SREBRO – do 7, 8-9, 10-11 12-15(pary Dz/ch, DZ/DZ, solistki/ci) ZŁOTO – do 7, 8-9, 10-11 12-15(pary Dz/ch, DZ/DZ, solistki/ci) oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: M. Igielska (SG), M. Nowak, D. Migacz, Ł. Wiśniewski, D. Thomas, K. Mróz, M. Pletty- Zyznar, D. Poślednik, M. Stasica, B. Myśliwiec, A. Bochacki, G. Skiba, P. Nawara, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2018 o Puchar Burmistrza Żabna organizowany przez Fundacja Edukacji i Rozwoju Tańca Latino, w dniu 22.04.2018r. w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 lat kl. H ,10-11 lat kl. HGF, 12-13 lat kl. HGFED, 14- 15 lat kl. GFEDC pow. 15 F EDCBA oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), A. Orszulak, J. Oleszczyński, R. Pawelec. J. Dziedziczak, W. Wielgosz, K. Buczma, G. Skiba, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Notę Ksiegową Nr 2/SA/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. wystawioną przez ZG PTT na kwotę 12 149,00 zł.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Fakturę VAT nr FA/146/03/2018/U na kwotę 6000 zł. Opłata za usługi księgowe i przygotowanie bilansu za 2017 rok.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO THOMAS DANCE organizowany przez KTT THOMAS DANCE, STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA THOMAS DANCE, w dniu 28.04.2018r. w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 lat kl. H, G 10-11 lat kl. G, F, E, 12-13 lat kl. F, E, D 14- 15 lat kl. D, C pow.16 C, B, A oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie zatwierdzonym uchwałą ZG PTT dla Pucharu Klas F,E,D

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę sędziego Roman Pawelec na Annę Bocian podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca LATINO CUP ŻABNO 2018 w dniu 22.04.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego CHRZANÓW 2018 o Puchar Burmistrza Miasta Chrzanowa organizowany przez Szkoła Tańca WIR Mysłowice, w dniu 13.05.2018r. w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 lat kl.H, 8-9 lat kl. G, 10-11 H, 10-11 lat kl. G, 10-11 lat kl. F,, 12-13 lat kl.H, 12-13 lat kl. G. II blok 14-15 lat kl. E+F, 12-13 lat kl. F, 12-13 lat kl. D, 14-15lat kl. G,pow. 15 lat kl.E+F blok III 14-15 lat kl.D, 14-15 lat kl.C, 12-13 lat kl. E, pow16 lat kl.D Blok IV pow. 16 lat kl. C, pow 16 lat kl. B, pow 16 lat kl. A oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Wiewiórka (SG), G. Rybicki, D. Kurzeja, E. Skoczeń – Citko, K. Trętowski, W. Wolinowski, M. Mierzwa, D. Englert – Dudek (skr), P. Łyczko

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 07.03.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić IX Międzynarodowy Dzień Tańca Towarzyskiego „MDT Cup Nowy Sącz” organizowany przez ADeeM Nowy Sącz, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, MOSiR Nowy Sącz, w dniu 19.05.2018r. w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja: Brąz, Srebro, Złoto do 7, 8-9, 10-11, 12-15 lat (CH-D, D-D, S); System Premium: 8-9 G,F; 10-11G;F; 12-13G,F; 14-15 F oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: M. Igielska (SG), G. Skiba, D. Migacz, P. Nawara, M. Pletty-Zyznar, D. Thomas, K. Mróz, A. Drąg (skr), M. Wolak (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia wykreślić z panelu sędziowskiego p. Annę Bocian w jej miejsce zatwierdzić p. Janusza Białego podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca LATINO CUP ŻABNO 2018 w dniu 22.04.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia wykreślić z panelu sędziowskiego p. Mariusza Mierzwę w jego miejsce zatwierdzić p. Stanisława Smoronia podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „ CHRZANÓW 2018” w dniu 13.05.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 11.04.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO KTT PERFECT DANCE KRAKÓW 2018 organizowany przez KTT PERFECT DANCE przy Młodzieżowym Domu Kultury „DOM HARCERZA”, w dniu 10.06.2018r. w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 G , 10-11 G,F , 12-13 H,G,F,E,D, 14-15 F,D,C, +16 F,E,D,C,B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowska (SG), M. Heinze, M. Nowak, M. Igielska, B. Smarzyńska, D. Dragan, G. Skiba, P. Nawara, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze dnia, 06.06.2018r.godz.
I – termin 10.00 II – termin 10.30 w Krakowie ul. Ofiar Dąbia 4
Porządek  Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Prezydium Zebrania,
3. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej,
4. Zatwierdzenie porządku Zebrania,
5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,
6. Wybór delegata na Walne Zjazdy PTT 
7. Zakończenie Zebrania.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Ogólnopolski Festiwal LATIN DANCE SHOW 2018 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego organizowany przez Fundacja Edukacji i Rozwoju Tańca Latino,w dniu 02.06.2018r. w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 G, F, 12-13 G,F,E, 14-15 F+E,D, pow, 15 F+E ,C, B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: J. Biały (SG), D. Leszczyńska, J. Oleszczyński, W. Sakowski, R. Hojsan, K. Buczma, M. Garlicaka-Sudoł, W. Wielgosz, P. Kordaszewski, G. Skiba, W. Wolinowski, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia dofinansować IV Freestyle Open Dance 2018 w kwocie do 2000zł z przeznaczeniem na puchary i medale.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić jako premium turniej o Mistrzostwo Krakowa oraz Otwarte Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego w dn. 16-17.06.2018 w następujących kategoriach i klasach tanecznych:Sobota blok ostatni ok. 19.00 rozpoczęcie: 12-13 E, F, 14-15 E, F, pow. 15 FNiedziela:blok I: pow. 15 E, F, 14-15 D, 12-13 F, Eblok II: pow. 15 D, C, 10-11 H, G, F, 12-13 G, 14-15 Eblok III: Mistrzostwa Okręgu: do 9 lat, 10-11, 12-13, 16-18, pow. 19,blok IV: Mistrzostwa Okręgu 14-15, pow. 15 B, A oraz zatwierdzić skład Komisji sędziowskiej (niedziela) w osobach: D. Dragan (SG-niepunktujący), M. Nowak, A. Gąsiorowska, M. Skawiński, G. Rybicki, M. Kiszteliński, G. Kijkowski, R. Pawelec, A. Drąg (skr), M. Kowalik (skr)

Uchwały z dnia 01.06.2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć Członka Wspierającego Sportowy Klub Taneczny „Pasja” – SKT „Pasja” reprezentowany przez Panią Anetę Mikoś z siedzibą: 31-234 Kraków ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6/10, tel: 501-304-734, NIP: 945 196 20 07, e-mail: anetamikos@poczta.onet.pl

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić IV Finał REKREACJI MAŁOPOLSKIEJ PTT organizowany przez Okręg Małopolski PTT i K.T.i T.S. PLĄS w dniu 16.06.2018r. w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 lat G, F; 12-13 G; 14-15 F, E, BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO – pary mieszane, pary dziewczynek, soliści w grupach wiekowych do 7 lat; 8-9 lat; 10-11 lat; 12-13 lat; 14-15 lat oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Pletty-Zyznar, D. Migacz, P. Nawara, D. Poślednik, G. Skiba, P. Szczęśniak, M. Stasica, M. Igielska, A. Gąsiorowska, A. Drąg (skr), M. Kowalik (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas IV Finału REKREACJI MAŁOPOLSKIEJ PTT organizowanego w dniu 16.06.2018r. dodać w trzecim bloku kategorię: 12-13 D

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 09.05.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia Opłacić Faktury: nr 1199/18 na kwotę 1237.18 oraz nr 1202/18 na kwotę 355 zł.Łączna kwota 1592,18 zł. Za upominki  dla tancerzy Ogólnopolskiego Turnieju O MISTRZOSTWO KRAKOWA w TAŃCU TOWARZYSKIM w dniach 16-17.06.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić Fakturę nr RA 64/2018 na kwotę 2000 zł. Za puchary i medale na Freestyle Open Dance 2018.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić wstępny preliminarz dotyczący turnieju 16-17 czerwca 2018r. IV Finału Rekreacji Małopolskiej, Otwarte Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego, Turniej o Mistrzostwo Krakowa.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXIX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO Klasa Leliwa 2018 organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne Klasa Tarnów  w dniu 13.10.2018r. w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 H , 10-11 H,G,F,E, 12-13 H,G,F,E,D, 14-15 F,E,D,C, +16 F+E,D,C,B,A oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: J. Biały (SG), A. Orszulak, A. Bocian, D. Dragan, D. Wiewiórka, Ł. Pawlak, J. Dziedziczak, M. Kowalski (skr), A. Drąg (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić wykładowcę szkolenia latynoamerykańskiego dla par Okręgu Małopolskiego w dn 09.09.2018 w Myślenicach Annę Melnikovą w wysokości 440 euro.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać zwrot finansowy dla delegatów Okręgu Małopolskiego na Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT w Kielcach w dn. 02.09.2018 w wysokości: 200 zł na osobę dla osób nie będących sędziami PTT i 100 zł na osobę dla sędziów PTT.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 06.06.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić z pozyskanych środków zewnętrznych Fakturę: nr 1175/2018/HH z dnia 07.07.2018 na kwotę 9500,00 opłata za usługę gastronomiczną i hotelarską podczas Ogólnopolskiego Turnieju O MISTRZOSTWO KRAKOWA w TAŃCU TOWARZYSKIM w dniach 16-17.06.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić Notę Księgową od ZG PTT NR 3/SA/2018 na kwotę 28429,00zł. za okres I-VII.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XV Puchar JM Rektora AGH organizowany przez SKT AGH w dniu 11.11.2018r. w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 H,G, 8-9 open, 10-11 H,G,E, 12-13 H,G,E,D, 14-15 E,D,C,B +16 F,E,D,C,B,A oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: S. Smoroń (SG), A. Jelińska, G. Kijkowski, M. Kiszteliński, J. Oleszczyński, A. Orszulak, B. Pisarska-Gubernat, T. Reindl, S. Rusu, D. Rusu, B. Smarzyńska, M. Smoroń-Krawczyk, A. Drąg (skr), D. Dudek (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić podczas OTTT Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Myślenic w dniach 8-9.09.2018r. komisję sędziowską w składzie: Chairman Janusz Biały, Chairman Dariusz Dragan, Jagoda Batagejl Słowenia, Katusha Spasitseva Ukraina, Anna Melnikova Rosja, Jana Pokrovskaja Rosja, Stanislav  Popov Rosja, Manfred Wang China, Vytautas Dauknauksas Litwa, Marek Swetik Czechy, Małgorzata Garlickal, Dominika Leszczyńska, Agnieszka Pomorska, Marek Kosaty, Radosław Hojsan, Michał Skawiński, Marcin Kiszteliński, Sergiej Kobylkin, Tomasz  Reindl, Monika Heinze, Maria Nowak, Małgorzata Igielska, Andrzej Gąsiorowski, Paweł Szczęśniak, Monika Heinze, Piotr Nawara, Anna Smoroń, Beata Smarzyńska, Małgorzata Smoroń-Krawczyk, Anna Telka – Kurczyńska, Tomasz Kurczyński, Artur Drąg (skr), Paweł Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zakupić 100m materiału stanowiącego dekorację i wyciemnienie sal turniejowych za kwotę 12000zł.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę sędziego Ł. Pawlak na M. Igielska podczas XXIX OTTT Klasa Leliwa 2018 dniu 13.10.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić 25 O.T.T.T o puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu organizowany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz KTT AXIS w Nowym Sączu w dniu 06.10.2018r. w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 G ; 10-11 G,F ; 12-13 G,F,E,D ; 14-15 E,D,C ; pow.15 E,D,C,B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: J. Biały (SG), D. Dragan, Ł. Pawlak, E. Skoczeń-Citko, M. Trzemżalski, W. Jabczyński, G. Skiba, A. Drąg (skr), M. Wolak(skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXX OTTT O WAWELSKIEGO SMOKA – Finał Grand Prix Polski Senior organizowany przez KTT FANTAZJA, PTT Okręg Małopolski oraz Małopolska Fundacja Taneczna SALTATIO w dniu 10.11.2018r. w kategoriach i klasach tanecznych: PARY SPORTOWE:   pow. 15 lat klasy F; E; D; C; B, OPEN  w  stylach PARY SENIOR: Grand Prix Polski Senior klasa OPEN Senior I, II, III+IV ST/LA Grand Prix Seniorów C-Open klasa F+E+D+C  Senior I, II, III+IV ST/LA Grand Prix Seniorów E-Open klasa F+E Senior I, II, III+IV ST/LA oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: M. Nowak (SG), R. Piasta, M. Trzemżalski, D. Dragan, J. Biały, A. Berkowicz, E. Skoczeń-Citko, I. Sulewski, M. Skawiński, P. Szczęśniak, P. Nawara, A. Drąg (skr), M. Kowalik (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXX Międzyklubowy TTT O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ oraz XXX Ogólnopolski TTT O Wawelskiego Smoka organizowany przez KTT FANTAZJA, PTT Okręg Małopolski oraz Małopolska Fundacja Taneczna SALTATIO w dniu 11.11.2018r. w kategoriach i klasach tanecznych: PARY SPORTOWE:   10-11 lat F; 12-13 F; 14-15 G; F REKREACJA MAŁOPOLSKA PTT  Kategorie BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO – pary mieszane, pary dziewczynek, soliści w grupach wiekowych do 7 lat; 8-9 lat; 10-11 lat; 12-15 lat oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Heinze, G. Skiba, D. Poślednik, P. Szczęśniak, M. Nowak, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę sędziego Ł. Pawlak na M. Igielska podczas 25 O.T.T.T o puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu w dniu 06.10.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę sędziego głównego z J. Białego na D. Dragana oraz dopisać sędziego P. Szczęśniak podczas XXIX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO Klasa Leliwa 2018 w dniu 13.10.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 05.09.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy. 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Jurajski Festiwal Tańca Zabierzów 2018 OTTT o Puchar Wójta i Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan organizowany przez Fundacja Cor et Animus w dniu 01.12.2018r. w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 F, 10-11 FE, 12-13 FED, 14-15 FEDC, pow. 15 FEDCB, Senior I F+ED, Senior II F+ED, Senior III+IV F+EDC oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Smoroń (SG), A. Berkowicz, A. Orszulak, P. Szczęśniak, A. Wantuch, D. Wiewiórka, W. Wolinowski, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać kwotę do 300 zł z przeznaczeniem na puchary podczas XVI Małopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Przechodni Środowiskowych Domów Pomocy Kraków 2018′ organizowany przez Szpital im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas XXX OTTT O WAWELSKIEGO SMOKA. Odwołanie kategorii pow. 15 D, C, B Open; połączenie kategorii pow. 15 F+E: dopisanie kategorii 12-13 F,E; 14-15 F,C

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Stars Final 2018 organizowany przez STARDANCE Kraków w dniu 25.11.2018r. w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 HG, 10-11 HGFE, 12,13- HGFED, 14-15 FEDC, 16+ F+EDCB ST, A ST oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowska (SG), K. Buczma, P. Kordaszewski, J. Dziedziczak, A. Gąsiorowski, S. Haczek, G. Skiba, P. Łyczko (skr), M. Kowalik (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas XV Puchar JM Rektora AGH organizowany przez SKT AGH w dniu 11.11.2018r. Uzupełnienie komisji  Sędziowskiej o H. Kwolek i P. Nawara oraz odwołanie rywalizacji w kategorii 14-15 B a w jej miejsce 10-11 F.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić nowe brzmienie uchwały nr 68/2018 z dnia 03.10.2018r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Mikołajowy Festiwal Tańca Bochnia 2018 organizowany przez Fundacja Cor et Animus organizowany w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR w Bochni ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 32 w dniu 01.12.2018r. w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 F, 10-11 FE, 12-13 FED, 14-15 FEDC, pow. 15 FEDCB, Senior I F+ED, Senior II F+ED, Senior III+IV F+EDC oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Smoroń (SG), A. Berkowicz, A. Orszulak, P. Szczęśniak, A. Wantuch, D. Wiewiórka, W. Wolinowski, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 05.09.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Turniej Tańca „Mikołaj ze Zdrowolubkiem” organizowany przez Szkołę Tańca AS i KTT RYTM w dniu 02.12.2018r. w kategoriach i klasach tanecznych: REKREACJA: do 7,8-9, 10-11, 12-13, 14-15 Brąz, Srebro, Złoto SPORT: 10-11, 12-13,14-15 F, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowska (SG), D. Poślednik, D. Thomas, B. Smarzyńska, M. Staszica, P. Nawara, K. Mróz, A. Bochacki, Ł. Wiśniewski, A. Gąsiorowski, P. Łyczko (skr), A. Drąg (skr), M. Kowalik (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany w składzie komisji sędziowskiej podczas Turniej Tańca „Mikołaj ze Zdrowolubkiem” organizowanego przez Szkołę Tańca AS i KTT RYTM w dniu 02.12.2018r. odwołać: D. Thomas, B. Smarzyńska, A. Bochacki, A. Gąsiorowski, P. Łyczko (skr), oraz zatwierdzić: G. Skiba, B. Myśliwiec

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podpisać umowę z Towarzystwem Sportowym Wisła na wynajem Hali treningowej w terminie 14-15.12.2018 na 45 Puchar prof. M. Wieczystego.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia na wniosek organizatora zatwierdzić zmianę w postaci wykreślenia ze składu komisji sędziowskiej W. Wolinowskiego a w jego miejsce dopisania G. Skiba  podczas „Mikołajowego Festiwalu Tańca Bochnia 2018” w dniu 01.12.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia na wniosek organizatora zatwierdzić zmianę w postaci odwołania kategorii do 9 F a  dopisania 10-11G i 12-13G podczas „Mikołajowego Festiwalu Tańca Bochnia 2018” w dniu 01.12.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia na wniosek organizatora zatwierdzić dodatkowego sędziego P. Kordaszewski  podczas ” Stars Final 2018 ” w dniu 25.11.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć preliminarz 45 Pucharu prof. M. Wieczystego w dniach 14-16.12.2018.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 07.11.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić CeA Grand Prix Senior organizowany przez Cor et Animus Fundacja w dniu 12.01.2019r. w kategoriach i klasach tanecznych: Senior I FEDC Open ST, LA, Senior I+II kl B ST,LA, Senior II FEDC Open ST, LA, Senior III+IV FEDC Open ST,LA oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Berkowicz (SG), K. Buczma, J. Dziedziczak, J. Oleszczyński, A. Orszulak, S. Smoroń, A. Wantuch, P. Łyczko (skr), A. Smoroń (skr)