Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 05.12.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić X OTTT o Puchar Burmistrza Tuchowa organizowany przez DK w Tuchowie oraz OSIR w Tuchowie w dniu 03.02.2019r. w kategoriach i klasach tanecznych: do 9H, 10-11HGF, 12-13HGFED, 14-15F+EDC, pow.16F+EDCB, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowska (SG), N. Piecewicz, A. Gąsiorowski, D. Dragan, J. Fidurski, P. Włodarczyk, A. Suchocki, M. Kowalski (skr), A. Drąg (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas CeA Grand Prix Senior w dniu 12.01.2019r. Dopisanie kategorii Senior I, II, III klasa E ST/LA nie jako Premium oraz odwołanie sędziego A. Wantuch a w jej miejsce dopisanie M. Nowak.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Karnawałowy Mini Pląs 2019 organizowany przez Centrum Tańca M.I. oraz KTiTS PLĄS w dniu 02.02.2019r. w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja: do 7, 8-9, 10-11, 12-15 Brąz, Srebro, Złoto Pary mieszane, Pary Dziewczynek, Solo oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), G. Skiba, D. Poślednik, M. Pletty-Zyznar, K. Mróz, B. Myśliwiec, W. Ludwin, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXXII OTTT „Złote Pantofelki” 2019 organizowany przez KTT RAGTIME i DK w Kętach w dniu 23.02.2019r. w kategoriach i klasach tanecznych: REKREACJA: do 7, 8-9, 10-11, 12-15 Brąz, Srebro, Złoto Pary mieszane, Pary Dziewczynek, Solo SPORT: 10-11 HGF, 12-13GFE, 14-15 FEoraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Wiewiórka (SG), P. Nawara, M. Heinze, M. Igielska, W. Wolinowski, M. Kowalik (skr), M. Wolak (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić FA/153/01/2019/U z dnia 01.01.2019 w wysokości 5460zł od Biuro Rozliczeń Podatkowych „Legis” za usługi księgowe dla Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić opłacenie Faktury nr 1/01/19 na kwotę 2202,50,- za administrację Centralnej Bazy Danych PTT.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członka Wspierającego Sportowy Klub Taneczny Regis Adres siedziby: ul ks.Gadowskiego 32, 32-700 Bochnia NIP: 868 195 38 62 Nr tel. 796-396-989E-mail: regisbochnia@gmail.com

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 05.12.2018r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą zmianę podczas XXXII OTTT „Złote Pantofelki” 2019. Odwołanie sędziego W. Wolinowski a zatwierdzenie D. Poślednik oraz P. Szczęśniak.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić II TTT Royal Cup 2019 organizowany przez Szkoła Tańca Just Dance Kamil Mróz dnia 16.03.2019r. w Wieliczce w kategoriach i klasach tanecznych: do 7, 8-9, 10-11, 12-15 Brąz, Srebro, Złoto Pary mieszane, Pary dziewczynek, Solo oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: M. Igielska (SG), G. Skiba, P. Nawara, D. Thomas, M. Zyznar-Wardzała, A. Drąg (skr),M. Wolak (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Festiwal Tańca Towarzyskiego STARS FINAL 2019 organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne STARDANCE dnia 17.03.2019r. w Tarnowie w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 H,G, 10-11 H,G,F,E, 12,13- H,G,F,E,D, 14-15 F,E,D,C, 16+ F+E,D,C,B,A, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowska (SG), A. Dominiak, D. Kurzeja, M. Heinze-Nawara, D. Wiewiórka, G. Skiba, W. Wolinowski, P. Łyczko (skr), M. Kowalik (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 06.02.2019r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić Notę Księgową 1SA/2019 z dnia 06.02.2019 na rzecz ZG PTT za okres VIII-XII 2018 na kwotę 5942,00zł.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Ogólnopolski Festiwal Tańca Towarzyskiego „eMIKa 2019” o Puchar Rektora PWSZ w Tarnowie organizowany przez Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne „eMIKa” w Tarnowie dnia 23-24.03.2019r. w Tarnowie w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 H,G, 10-11 H,G,F,E, 12,13- H,G,F,E,D, 14-15 G,F,E,D,C, 16+ F,E,D,C,B,A(LA),Open (ST), Senior I F+E, D,C,Open, Senior II F+E, D,C,Open, Senior III F+E, D,C,Open,  oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: G. Rybicki (SG), M. Igielska, W. Wolinowski, J. Dziedziczak, M. Trzemżalski, D. Leszczyńska, A. Orszulak, K. Pściuk, D. Dragan, P. Łyczko (skr), M. Kowalik (skr), A. Czaja (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego THOMAS DANCE organizowany przez Thomas Dance oraz Stowarzyszenie Miłośników Tańca Thomas Dance dnia 13.04.2019r. w Brzesku w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 H,G, 10-11 H,G,F,E, 12,13-G,F,E,D, 14-15 F,E,D,C, 16+ F,E,D,C,B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowska (SG), M. Heinze-Nawara, K. Fiszer, D. Fiszer, S. Grzybek, P. Szczęśniak, G. Kamiński, M. Kowalik (skr), A. Drąg (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Majówka w Krakowie OTTT organizowany przez Fundacja Cor  et Animus i Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w dniach 11-12.05.2019r. w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 H,G, 10-11 H,G,F, 12,13-H,G,F,E,D, 14-15 F,E,D,C, 16+ F+E,D,C,B Senior I F,E,B open, Senior II F,E,D,B open, Senior III F,E,D,C,B open, Senior IV F,E,B open oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Wantuch (SG), M. Nowak, A. Smoroń, M. Heinze-Nawara, D. Poślednik, S. Smoroń, P. Szczęśniak, T. Kurczyński, K. Mróz, S. Haczek, Z. Wrzyszcz (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić ArtDance Cup2019 organizowany przez Szkołę Tańca ArtDance w dniach 06-07.04.2019r. w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 F,E, 10-11 H,G,F,E, 12,13 F,E,D, 14-15 F,E,D,C, 16+ F,E,D,C,B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), J. Biały, D. Leszczyńska, P. Szajda, E. Skoczeń-Citko, N. Piecewicz, M. Pawelec, A. Bocian, M. Kiszteliński, M. Kalitowski, M. Skawiński, M. Heinze-Nawara, S. Haczek, D. Poślednik, M. Kosaty, Ł. Pawlak, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Euforia Dance 2019 Rekreacja Małopolska organizowany przez Szkołę Tańca Euforia Dance w dniu 06.04.2019r. w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: do 7, 8-9, 10-11, 12-15 Brąz, Srebro, Złoto Pary Mieszane, Duety Dziewczynek i Solo oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: M. Igielska (SG), G. Skiba, K. Mróz, P. Nawara, B. Myśliwiec, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zwołać Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
w terminie 09.04.2019 – wtorek o godz. 9.30 I termin, 10.00 II termin.
Miejsce Zebrania Biuro Zarządu Okręgu Małopolskiego, ul. Ofiar Dąbia 4, Kraków.
Proponowany porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania 
2. Wybór Prezydium Zebrania 
3. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej 
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową 
5. Zatwierdzenie porządku Zebrania 
6. Sprawozdanie Zarządu okręgu Małopolskiego
7. Sprawozdanie okręgowego Sądu Koleżeńskiego
8. Sprawozdanie okręgowej Komisji Rewizyjnej
9. Dyskusja nad sprawozdaniem 
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium dla władz okręgu
11. Sprawozdanie Finansowe. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu preliminarza PTT Okręg Małopolski na 2019
13. Wolne wnioski 
14. Zakończenie Zebrania.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2019 o Puchar Burmistrza Żabna MARTY HERDUŚ – Rekreacja Małopolska organizowany przez Fundacja Edukacji i Rozwoju Tańca Latino, w dniu 28.04.2019r. w Żabnie w kategoriach i klasach tanecznych: do 7, 8-9, 10-11, 12-15 Brąz, Srebro, Złoto Pary Mieszane, Duety Dziewczynek i Solo oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: M. Igielska (SG), Ł. Wiśniewski, W. Ludwin, K. Mróz, D. Poślednik, B. Myśliwiec, W. Górnikiewicz, P. Nawara, G. Skiba, A. Drąg (skr), M. Wolak (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2019 o Puchar Burmistrza Żabna MARTY HERDUŚ – organizowany przez Fundacja Edukacji i Rozwoju Tańca Latino, w dniu 27.04.2019r. w Żabnie w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 lat kl G, 10-11 lat kl. G , 12-13 lat kl. G F E D 14- 15 F E D,C, pow. 15 C B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: G. Rybicki (SG), A. Berkowicz, A. Bieniek, A. Gąsiorowski, D. Kurzeja, S. Smoroń, A. Orszulak, M. Sulewska-Sołowiej, M. Sakowska, G. Kamiński, G. Skiba, A. Drąg (skr), M. Wolak (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 06.03.2019r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas IV Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP Żabno 2019 w dniu 27.04.2019. Odwołać kategorię 12-13 D oraz dołożyć kategorię 8-9 H  i 12-13 H

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas IV Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP Żabno 2019 w dniu 27.04.2019 zatwierdzić Sędziego Głównego w osobie Sakowska Monika a  odwołać z w/w stanowiska Rybicki Grzegorz.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć zasady przyznawania nagród za osiągnięty wynik taneczny w roku 2019.  350zł za miejsce w ½ finału, 500zł za miejsce w finale. Powyższe zasady dotyczą wyłącznie startów w Mistrzostwach Polski PTT w stylach Standard, Latin i kombinacji 10 tańców w roku 2019.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zmienić miejsce Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego zwołanego na dzień 09.04.2019r. Zebranie odbędzie się w Czerwonoprądnickim Domu Kultury, ul. Dobrego Pasterza 100.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia anulować uchwałę nr 29/2019 z dnia 03.04.2019 tym samym przywrócić pierwotne brzmienie oraz utrzymać w mocy uchwałę nr 25/2019 z dnia 29.03.2019r. z pominięciem późniejszych zmian dotyczących klas i kategorii tanecznych.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia dofinansować Otwarte Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego w Dąbrowie Tarnowskiej 18-19.05.2019r. w kwocie 3000,- z przeznaczeniem na puchary i medale oraz umorzyć wszelkie dodatkowe opłaty wynikające z tytułu organizacji turnieju.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas Turnieju Majówka w Krakowie 11-12 maj 2019r. w bloku sobotnim dopisanie kategorii Senior II C ST/LA i zmianę wszystkich kategorii „Open maksymalnie klasa B” na kategorie „B PREMIUM” (dotyczy Senior I, II, III, IV B ST/LA) oraz dopisanie sędziego Dariusza Kurzeji i skrutinera Anety Kutuś w panelu sędziowskim pracującym w niedzielę 12.05.2019r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić OTWARTE MISTRZOSTWA OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO III Ogólnopolski Festiwal Tańca LATIN DANCE SHOW 2019 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego organizowany przez Fundacja Edukacji i Rozwoju Tańca LATINO dnia 18.05.2019r. w Dąbrowie Tarnowskiej w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 lat kl H, G, 10-11 lat kl. H , 12-13 lat kl. H,14- 15 E D, pow.15 E, D, C B; Otwarte Mistrzowa Okręgu Małopolskiego: Do 9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-18, 16-20, pow. 19, Senior 1, 2, 3, 4 – OPEN oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), A. Gąsiorowska, W. Wolinowski, A. Orszulak, P. Purchała, K. Buczma, G. Skiba, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Ogólnopolski Festiwal Tańca LATIN DANCE SHOW 2019 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego organizowany przez Fundacja Edukacji i Rozwoju Tańca LATINO dnia 19.05.2019r. w Dąbrowie Tarnowskiej w kategoriach i klasach tanecznych: BRĄZ- do 7, 8-9, 10-11 12-15(pary Dz/ch, DZ/DZ, solistki/ci) 10-11 G, 12-13 G, 10-11F, 12-13 E, 12-13 F, 14-15 F, Pow. 15 F SREBRO – do 7, 8-9, 10-11 12-15(pary Dz/ch, DZ/DZ, solistki/ci) ZŁOTO – do 7, 8-9, 10-11 12-15(pary Dz/ch, DZ/DZ, solistki/ci) oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: M. Igielska (SG), K. Mróz, D. Poślednik, P. Nawara, G Skiba, M. Majda, P. Stękała, A. Drąg (skr), M. Wolak (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Chrzanowa organizowany przez Szkołę Tańca WIR Mysłowice dnia 26.05.2019r. w Chrzanowie w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 H, G, 10-11H,G,F 12-13H,G,F,E 14-15 E,F, pow. 16 E,F,D,C,B Senior 30+ F,E Senior 50+ E,D oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Wiewiórka (SG), S. Smoroń, G. Rybicki, K. Trętowski, J. Rybicki, O. Bogatishchev, K. Hoffman-Zwolińska, D. Englert-Dudek (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas OTWARTYCH MISTRZOSTW OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO III Ogólnopolski Festiwal Tańca LATIN DANCE SHOW 2019 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego dnia 18.05.2019r. odwołanie Skrutinera P. Łyczko a w jego miejsce M. Wolak, dopisanie Sędziego J. Rybicki oraz połączenie Kategorii Senior III z Senior IV oraz dnia 19.05.2019 odwołanie Sędziego P. Nawara a w jego miejsce K. Buczma.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą zmianę podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Chrzanowa dnia 26.05.2019r. w Chrzanowie. Dopisanie kategorii Senior 50+ C LA

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 03.04.2019r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas Turnieju Majówka w Krakowie 11-12 maj 2019r. w bloku sobotnim dopisanie kategorii Senior I D ST oraz w bloku niedzielnym wykreślenie Sędziego T. Kurczyńskiego i Skrutinera P. Łyczko

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dofinansowanie V Freestyle Open Dance organizowany dnia 08.06.2019r. w kwocie do 2500zł.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zamknąć Ranking Okręgu Małopolskiego PTT powołany Uchwałą nr 24/2017 z dnia 02.04.2017r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić IV OTTT Pleśna 2019 o Puchar Wójta Gminy Pleśna organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne Klasa Tarnów dnia 09.06.2019r. w Pleśnej w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat kl H, G, 10-11 lat kl. H,G,F,E, 12-13 lat kl. H,F,E,D, 14- 15 F,E,D,C, pow.15 F,E,D, C,B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Igielska, A. Bocian, M. Kordaszewska, D. Wiewiórka, P. Kordaszewski, G. Skiba, M. Kowalski (skr), A. Drąg (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego O Mistrzostwo Krakowa dn. 01.06.2019 w następujących kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 lat F, E; 10-11 H, G, F, 12-13 H, G, F, E, D; 14- 15 F, E, D, C; pow. 15 F, E, D, C, B; Międzynarodowy OPEN AMATOR oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: D. Dragan (sg), Dominika Leszczyńska, Sergiej Kobyłkin, Waldemar Sakowski, Marek Swetik – Czechy, Andrej Micunek – Słowacja, Iuri Vasiutiak – Ukraina, sędzia z Ukrainy, A. Drąg, M. Kowalik.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą zmianę podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Chrzanowa dnia 26.05.2019r. w Chrzanowie. Dopisanie kategorii Senior II klasa D.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas OTWARTYCH MISTRZOSTW OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO III Ogólnopolski Festiwal Tańca LATIN DANCE SHOW 2019 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego dnia 18.05.2019r. odwołanie kategorii Senior I, II, III + IV a w ich miejsce dopisanie kategorii 14-15 C, 12-13 D, 10-11 F.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zmniejszyć kwotę dofinansowania Otwartych Mistrzostw Okręgu Małopolskiego w Dąbrowie Tarnowskiej 18-19.05.2019r. do kwoty 2000,- z przeznaczeniem na puchary i medale. Tym samy pozostała część treści uchwały nr 033/2019 z dnia 30.04.2019 pozostaje utrzymana w mocy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić V Finał REKREACJI MAŁOPOLSKIEJ PTT organizowany przez PTT Okręg Małopolski dnia 02.06.2019r. w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: BRĄZ –  do 7, 8-9, 10-11, 12-15 (pary Dz/Ch; Duety, Solistki/ci) SREBRO – do 7, 8-9, 10-11, 12-15 (pary Dz/Ch, Duety, Solistki/ci) ZŁOTO – do 7, 8-9, 10-11, 12-15 (pary Dz/Ch, Duety, Solistki/ci) oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), P. Nawara, P. Szczęśniak, D. Migacz, G Skiba, D. Poślednik, K. Mróz, B. Smarzyńska, M. Kowalik (skr), A. Drąg (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić przywrócenie kategorii Senior I Open podczas OTWARTYCH MISTRZOSTW OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO dnia 18.05.2019r. w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia ukonstytuować się w następujący sposób: Prezes Dariusz Dragan, V-ce prezes Piotr Sabatowicz, V-ce prezes Andrzej Gąsiorowski, Skarbnik Małgorzata Igielska, Sekretarz Jarosław Całka, Członek Janusz Biały, Członek Michał Maj.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zamienić kategorie do 9 lat klasa E na do 9 lat klasa H i G na turnieju: Międzynarodowym o Mistrzostwo Krakowa w dniu 01.06.2019

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą zmianę podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Chrzanowa dnia 26.05.2019r. w Chrzanowie. Dopisanie kategorii 12-13 klasa D.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić preliminarz Międzynarodowego Turnieju O Mistrzostwo Krakowa w Tańcu Towarzyskim oraz V Finału Rekreacji Małopolskiej w dniach 1-2.06.2019r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zabezpieczyć środki finansowe z konta w wysokości 50 000,00 zł. na organizację Międzynarodowego Turnieju Tańca O Mistrzostwo Krakowa oraz V Finału Rekreacja Małopolska PTT odbywających się w dniach 1-2.06.2019 r. Powyższe środki finansowe zostaną uzupełnione przez Zarząd ZIS po podpisaniu umowy przez ZIS i Okręg Małopolski PTT.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „EUFORIA 2019” dn. 22.06.2019 w Krakowie w następujących kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 lat H,G,F,E, 10-11 lat H,G,F,E, 12-13 lat H,G,F+E,D, 14-15 lat G,F+E,D,C, Pow. 15 lat F+E,D,C,B oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: A. Gąsiorowski (SG), M. Igielska, G. Skiba, P. Nawara, D. Migacz, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 08.05.2019r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Regulamin Kadry Okręgu Małopolskiego.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXX OTT „Klasa Leliwa 2019” Jubileusz XXX-lecia Klubu „Klasa” organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne Klasa Tarnów dnia 05.10.2019r. w Tarnowie w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 lat kl H, G, 10-11 lat kl. H,G,F,E, 12-13 lat kl. H,F,E,D, 14- 15 F,E,D,C, pow.15 F,E,D,C,B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: J. Biały (SG), A. Bocian, N. Piecewicz, D. Dragan, J. Oleszczyński, K. Kulig, A. Suchocki, Ł. Pawlak, M. Kowalski(skr), A. Drąg(skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić fakturę FV/9/08/2019 na kwotę 2221,- Opłata za przeprowadzenie renowacji band okręgowych.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas XXX OTT „Klasa Leliwa 2019” dnia 05.10.2019r. w Tarnowie odwołanie z komisji sędziowskiej N. Piecewicz oraz A. Suchocki, natomiast dopisać M. Heinze-Nawara

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić fakturę nr 3296 z dn. 17.07.2019 na kwotę 1650 euro za przyznanie praw do organizacji Mistrzostw Świata Formacji Tanecznych WDC AL.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia upoważnić Prezesa Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski Dariusza Dragana oraz Skarbnika Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski Małgorzatę Igielską do podpisania umowy z Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie w temacie wykonania zadania Nr. NZ.273.175.2019.AMA

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 05.06.2019r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć Członka Wspierającego STUDIO TAŃCA „ILUZJA” Joanna Gędoś reprezentowanego przez Joanna Gędoś z siedzibą pod adresem 32-540 Trzebinia ul. Świerkowa 29 NIP 6282062356 tel. 504679993 e-mail: s.t.iluzja@gmail.com

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć Członka Wspierającego Klub Tańca Sportowego Imperia Kraków reprezentowanego przez Cezary Szymański z siedzibą pod adresem 31-878 Kraków oś. Kościuszkowskie 2a NIP 6292493721 tel. 791373610 e-mail: imperia.klubtanca@gmail.com www.imperia.org.pl

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zorganizować Szkolenie oraz Egzamin na Sędziego Rekreacji Okręg Małopolski PTT w dniu 28.09.2019r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę sędziego z M. Heinze-Nawara na M. Nowak podczas XXX OTTT Klasa-Leliwa 2019 w dniu 05.10.2019.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić notę księgową wystawioną przez Polskie Towarzystwo Taneczne nr 6/SA/2019 z dnia 23.08.2019 na kwotę 25 673,00zł

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXVI OTTT o Puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu organizowany w dniu 19.10.2019r przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, KTT AXIS w Nowym Sączu. w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 G,F; 10-11 G,F; 12-13 G,F,E; 14-15 G,F,E,D; pow.15 E,D,C,B pow.15 OPEN LATIN oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), J. Biały, A. Berkowicz, J. Dziedziczak, M. Trzemżalski, D. Wiewiórka, A. Dominiak, M. Wolak(skr), A. Drąg(skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę sędziego J. Biały na R. Piasta oraz powołać Sędziego Głównego w osobie D. Dragan podczas XXX OTTT Klasa-Leliwa 2019 w dniu 05.10.2019.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 04.09.2019r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Festiwal Tańca Towarzyskiego – O Puchar Wójta Gminy Skrzyszów – „STARDANCE 2019”organizowany w dniu 27.10.2019r przez „STARDANCE KRAKÓW ROMANA GÓRNIKIEWICZ”. w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 H, 8-9 G, 10-11 H, 10-11 G, 10-11 F, 10-11 E, 12,13- H, 12-13 G, 12-13 F, 12-13 E,12-13 D, 14-15 F, 14-15 E, 14-15 D, 14-15 C, 16+ F+E, 16+ D, 16+ C,oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowski (SG), K. Buczma, S. Smoroń, M. Kordaszewska, P. Kordaszewski, G. Skiba, K. Mróz, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić rozliczenie finansowe szkolenia i egzaminu dla kandydatów na Sędziego Okręgowego w dniu 28.09.2019 w kwocie 1530,89zł

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać dla delegatów okręgu Małopolskiego na Walny Zjazd PTT zwrot w wysokości po 100zł na osobę dla M. Kolano, H. Kolano oraz po 50zł dla J. Biały, D. Dragan, M. Igielska, G. Skiba, M. Krawczyk-Smoroń, B. Smarzyńska, D. Wiewiórka

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas XXVI OTTT o Puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu organizowany w dniu 19.10.2019r. odwołać z Komisji Sędziowskiej J. Białego a w jego miejsce zatwierdzić M. Nowak. 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać nagrodę finansową w kwocie 3000zł dla pary Marcin Tytko i Agnieszka Abram za osiągnięcie pierwszego miejsca na Mistrzostwach Polski w tańcu na wózkach.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać zwrot kosztów w wysokości 300zł dla Trenera Jarosław Całka za wyjazd na Mistrzostwa Polski w tańcu na wózkach w Łomiankach.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas XXVI OTTT o Puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu organizowany w dniu 19.10.2019r. zatwierdzić rozegranie w pierwszym bloku turnieju dodatkową kategorię: 10-11 klasa H.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić III Turniej Tańca „EUFORIA 2019” Rekreacja Małopolska organizowany w dniu 09.11.2019r przez Szkoła Tańca „EUFORIA DANCE” w kategoriach i klasach tanecznych: do 7, 8-9, 10-11, 12-15 BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO – Pary, Duety, Solo, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: M. Igielska (SG), D. Poślednik, K. Mróz, D. Migacz, B. Myśliwiec, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić III Ogólnopolski Turniej Tańca „EUFORIA 2019” organizowany w dniu 10.11.2019r przez Szkoła Tańca „EUFORIA DANCE” w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 H,G, 10-11 H,G,F, 12-13 H,G,F,E,D, 14-15 G,F,E,D,C,B, Pow.15 ,F,E,D,C,B, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: M. Igielska (SG), M. Nowak, A. Orszulak, W. Wolinowski, G. Skiba, S. Haczek, D. Migacz, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XVI PUCHAR JM Rektora AGH organizowany w dniu 16.11.2019r przez Studencki Klub Taneczny Akademii Górniczo-Hutniczej w kategoriach i klasach tanecznych: Do 7 lat H, G; 8-9 H, G, F, 10-11 H, G, F, E, 12-13 H, G, F, E, D, 14-15 G, F, E, D pow.15 lat F, E, D, C, B st, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Orszulak (SG), S. Smoroń, A. Bieniek, A. Jelińska, P. Nawara, B. Pisarska-Gubernat, J. Oleszczyński, W. Sakowski, G. Skiba, B. Smarzyńska, M. Smoroń-Krawczyk, A. Drąg (skr) M. Kowalik (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia objąć honorowym patronatem oraz przyznać kwotę do 300 zł z przeznaczeniem na puchary podczas XVIII Małopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Przechodni Środowiskowych Domów Pomocy organizowany w dniu 14.11.2019′ przez Krakowską Fundację Hamlet w Krakowie.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 02.10.2019r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Mikołajowy Festiwal Tańca Bochnia 2019 OTTT organizowany w Bochni w dniu 30.11.2019r przez Cor et Animus w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 H, G, 10-11 H, G, F+ E, 12-13 H, G, F, E, D, 14-15 F, E, D pow.15 lat F, E, D, C, B, Senior I – F, E, Senior II – F, E, D, Senior III+IV – F, E, D, C oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Kurzeja (SG), S. Smoroń, K. Buczma, D. Migacz, P. Nawara, M. Pletty-Zyznar, K. Psciuk, A. Smoroń (skr) A. Kurzeja (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podpisać umowę z Wydziałem Sportu Miasta Krakowa w temacie realizacji zadania jakim jest organizacja XLVI Pucharu prof. Mariana Wieczystego w dniach 13-15.12.2019r. w Krakowie.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć nowego Członka Wspierającego „FUNDACJA ZDROWOLUBEK” reprezentowanego przez Agnieszkę Gąsiorowską oraz Andrzeja Gąsiorowskiego z siedzibą pod adresem 30-836 Kraków ul. Jerzmanowskiego 12/132 tel. nr. 501-333-362, 506-126-519; e-mail: AS@TANIEC.MALOPOLSKA.PL; www.taniec.malopolska.pl

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Turniej Tańca Mikołaj ze Zdrowolubkiem organizowany w Krakowie w dniu 08.12.2019r przez Fundacja „Zdrowolubek” w kategoriach i klasach tanecznych: Do 7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 lat Brąz, Srebro, Złoto, Pary mieszane, Duety, Solo oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: M. Igielska (SG), M. Zyznar-Wardzała, N. Kursa-Pipień, M. Czechowska-Gauden, P. Nawara, M. Kowalik (skr) A. Drąg (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić preliminarz Mistrzostw Świata Formacji Tanecznych oraz OTTT O Puchar Prof. Mariana Wieczystego na 2019 rok.

Na podstawie § art. 17 pkt. 7 statutu Zarządu Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia co następuje: Postanawia się upoważnić: Dariusza Dragana i Piotra Sabatowicza do złożenia projektu pn. organizacja XLVI Pucharu prof. Mariana Wieczystego w dniach 13-15.12.2019r w Krakowie, zawarcia umowy, a także wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadania pn. organizacja XLVI Pucharu prof. Mariana Wieczystego w dniach 13-15.12.2019r w Krakowie oraz złożenia sprawozdania z realizacji tego zadania w imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski. W przypadku ksera albo scanu dokumentu musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem i opatrzony datą.

Na podstawie § art. 17 pkt. 7 statutu Zarządu Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia co następuje: Postanawia się upoważnić: Dariusza Dragana i Piotra Sabatowicza do złożenia projektu pn. organizacja Mistrzostw Świata WDC Formacji Tanecznych  w dniach 12-13.12.2019r w Krakowie, zawarcia umowy, a także wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadania pn. organizacja Mistrzostw Świata WDC Formacji Tanecznych  w dniach 12-13.12.2019r w Krakowie oraz złożenia sprawozdania z realizacji tego zadania w imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski. W przypadku ksera albo scanu dokumentu musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem i opatrzony datą.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić podczas Mikołajowego Festiwalu Tańca Bochnia 2019 OTTT organizowanego w Bochni w dniu 30.11.2019r przez Cor et Animus dopisanie kategorii: do 11 Solo H, 14-15 G oraz w dniu 01.12.2019r. kategorie i klasy taneczne: 8-9 F, do 9 Solo H, 10-11 H, G, F Solo H, do 11 Solo G,  12-13  G, F+ E Solo H, 12-15 Solo G,  14-15 H, F+ E, D, C, B, 14-15 Solo H,  pow.15 lat F+ E, D, C oraz komisję sędziowską w składzie: D. Kurzeja (SG), S. Smoroń, K. Buczma, D. Migacz, P. Nawara, M. Pletty-Zyznar, B. Smarzyńska, A. Smoroń (skr) A. Kurzeja (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić CeA Senior organizowany w Bochni w dniu 11.01.2020r przez Cor et Animus w kategoriach i klasach tanecznych: Senior I – F,E,D,C,B, E-3 tańce, Open – 4 tańce, Senior II – F,E,D,C,B, E-3 tańce, Open – 4 tańce, Senior III F,E,D,C,B, E-3 tańce, Open – 4 tańce, Senior IV – E, Open oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Berkowicz (SG), S. Smoroń, K. Buczma, J. Dziedziczak, M. Heinze-Nawara, A. Orszulak, G. Wójcicki, A. Smoroń (skr) Z. Wrzyszcz (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić CeA Puchar organizowany w Bochni w dniu 12.01.2020r przez Cor et Animus w kategoriach i klasach tanecznych: do 7 H,G, do 9 H,G, 8-9 F, 10-11 H,G,F,E, 12-13 H,G,F,E,D, 14-15 H,G,F,E,D,C, pow 15 F,E,D,C,B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: K. Buczma (SG), A. Berkowicz, S. Smoroń, M. Heinze-Nawara, T. Kurczyński, K. Mróz, M. Pletty-Zyznar, A. Smoroń (skr) Z. Wrzyszcz (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XI OTTT o Puchar Burmistrza Tuchowa 2020 organizowany w Tuchowie w dniu 16.02.2020r przez Dom Kultury w Tuchowie oraz MOSiR w Tuchowie w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 H, 10-11 H,G,F, 12-13 H,G,F,E,D, 14-15 F,E,D,C, pow. 15 F,E,D,C,B Solo  do 9 H, 10-11 H, 12-15 H oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Wiewiórka (SG), M. Heinze-Nawara, N. Piecewicz, A. Berkowicz, D. Dragan, A. Suchocki, G. Kamiński, M. Kowalski (skr) A. Drag (skr)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Karnawałowy Mini Pląs 2020 organizowany w Krakowie w dniu 19.01.2020r przez Centrum Tańca M.I.; KTiTS Pląs w kategoriach i klasach tanecznych: REKREACJA MAŁOPOLSKA PTT Kategorie BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO – pary mieszane, duety, soliści w grupach wiekowych do 7 lat; 8-9 lat; 10-11 lat; 12-13 lat 14-15 lat oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG) G. Skiba, D. Poślednik, M. Zyznar-Wardzała, K. Mróz, B. Myśliwiec, W. Ludwin, M. Kowalik (skr) P. Łyczko (skr)