Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 06.11.2019r.
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć nowego Członka Wspierającego PTT Szkoła Tańca „Impresja” reprezentowanego przez Małgorzatę Wiewiórkę z siedzibą w 32-650 Kęty, ul. Sobieskiego 19, www.impresja-kety.pl, tel. 888-201-269, NIP 9371674708
Za: 7, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć nowego Członka Wspierającego PTT AMAZING DANCE STUDIO reprezentowanego przez Annę Szewczyk z siedzibą w 32-005 Niepołomice, ul. Partyzantów 23B, tel. 696-258-686, NIP 683-205-62-50, e-mail: annaszewczyk56@gmail.com
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas turnieju CeA Puchar w Bochni 12.01.2020r. odwołać Sędziego M. Heinze-Nawara oraz M. Pletty-Zyznar a dopisać P. Nawara oraz I. Szczepanek oraz skrutinera M. Błach na 11-12.01.2020r.
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXXIII OTTT „Złote Pantofelki 2020” Rekreacja Małopolska w ramach: Beskidzkiego Festiwalu Tańca – Kęty 2020 organizowany w Kętach w dniu 22.02.2020r przez ST Impresja i DK w Kętach w kategoriach i klasach tanecznych: BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO – pary mieszane, duety, soliści w grupach wiekowych do 7 lat; 8-9 lat; 10-11 lat; 12-13 lat 14-15 lat oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Wiewiórka (SG) M. Igielska, M. Stasica, M. Kowalik (skr) M. Wolak (skr)
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXXIII OTTT „Złote Pantofelki 2020” w ramach: Beskidzkiego Festiwalu Tańca – Kęty 2020 organizowany w Kętach w dniu 23.02.2020r przez ST Impresja i DK w Kętach w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 H,G,F,E 12-13 G,F,E,D, 14-15 F,E,D,C, pow. 15 F,E,D,C oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Wiewiórka (SG), D. Dragan, A. Suchocki, N. Piecewicz, P. Nawara, K. Kozana, M. Kowalik (skr) M. Wolak (skr)
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę danych Członka wspierającego Studio Tańca ARTDANCE Kraków. Zmianie ulega nazwa klubu Artdance Sport, NIP 6751698808, adres: os. Kościuszkowskie 5 oraz strona internetowa www.artdance.pl.
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Sędziego Skrutinera M. Błach na Karnawałowy Mini Pląs 2020 oraz XI OTTT o Puchar Burmistrza Tuchowa 2020.
Za: 6, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO ROYAL CUP WIELICZKA 2020 O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA organizowany w Wieliczce w dniu 07.03.2020r przez Szkoła Tańca JUST DANCE Kamil Mróz w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 H,G; 8-9F; 10-11H,G,F,E; 12-13 H,G,F,E,12-13 D (ST/LA); 14-15 G,F,E;14-15 D,C (ST/LA); 16+F,E,D,C(ST/LA); oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: J. Biały (SG), M. Heinze-Nawara, M. Kordaszewska, M. Kiszteliński, G. Skiba, P. Kordaszewski, T. Kurczyński, A. Drąg (skr) M. Wolak (skr)
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić III TURNIEJU TAŃCA TOWARZYSKIEGO ROYAL CUP Wieliczka 2020 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka organizowany w Wieliczce w dniu 08.03.2020r przez Szkoła Tańca JUST DANCE Kamil Mróz w kategoriach i klasach tanecznych: BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO – pary mieszane, duety, soliści w grupach wiekowych do 7 lat; 8-9 lat; 10-11 lat; 12-13 lat 14-15 lat oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: M. Igielska (SG), D. Poślednik, P. Nawara, G. Skiba, B. Myśliwiec, A. Drąg (skr) M. Wolak (skr)
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić podczas I OTTT ROYAL CUP WIELICZKA 2020 w dniu 07.03.2020r. Sędziego Skrutinera w osobie M. Błach.
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić fakturę dla Biuro Rozliczeń Podatkowych LEGIS s.c. K. Kozicka, M. Kozicka, Z. Kozicki za fakturę VAT nr FA/155/01/2020/U usługi księgowe za 2019 r. sporządzenie bilansu za 2019 r.
Za: 6, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić podczas XXXIII OTTT „Złote Pantofelki 2020” w Kętach w dniu 23.02.2020r Sędziego D. Poślednik oraz Skrutinera M. Błach.
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XV OTTT o Puchar Wójta Gminy Pleśna „PLEŚNA 2020”  organizowany w Pleśnej w dniu 19.04.2020r przez Stowarzyszenie Taneczne Klasa Tarnów w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 H; 10-11H,G,F; 12-13 H,G,F,E,D; 14-15 F,E,D,C; 16+F,E,D,C,B; Solo Dance do 9 H, 10-11 H, 12-15 H, 10-13 (nie punktowy) oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Igielska, M. Włodarczyk, G. Skiba, J. Fidurski, P. Włodarczyk, K. Mróz, M. Kowalski (skr) A. Drąg (skr)
Za: 6, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXXI Ogólnopolski TTT O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ i SMOCZKA WAWELSKIEGO organizowany w Krakowie w dniu 28.03.2020r przez Okręg Małopolski PTT; Centrum Tańca M.I.; KTiTS PLĄS oraz Dom Kultury KOLEJARZ w kategoriach i klasach tanecznych: BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO – pary mieszane, duety, soliści w grupach wiekowych do 7 lat; 8-9 lat; 10-11 lat; 12-15 lat 8-9 lat G; 10-11 lat G,F; 12-13 F oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowska (SG), M. Nowak, P. Nawara, K. Mróz, P. Szczęśniak, M. Czechowska – Gauden, A. Filipczak, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr)
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić TTT Majówka w Krakowie – OTTT CeA Challenge Cup organizowany w Krakowie w dniu 03.05.2020r przez Cor et Animus Fundacja oraz MDK „Dom Harcerza” w kategoriach i klasach tanecznych: do 7 H,G; 8-9 F; do 9 H,G; 10-11 H,G,F,E; 12-13 H,G,F,E,D; 14-15 H,G,F,E,D,C; 16+F,E,D,C,B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: P. Purchała, (SG), A. Wantuch, B. Smarzyńska, I. Szczepanek, A. Berkowicz, G. Kamiński, D. Kurzeja, Z. Wrzyszcz (skr), A. Kurzeja (skr)
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić TTT Majówka w Krakowie – Senior CeA Challenge Cup organizowany w Krakowie w dniu 02.05.2020r przez Cor et Animus Fundacja oraz MDK „Dom Harcerza” w kategoriach i klasach tanecznych: Senior I F,E,D,C,B, E 3 tańce, Open 4 tańce; Senior II F,E,D,C,B, E 3 tańce, Open 4 tańce;  Senior III F,E,D,C,B, E 3 tańce, Open 4 tańce; Senior IV E, Open oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: P. Purchała (SG), A. Wantuch, A. Smoroń, A. Berkowicz, D. Kurzeja, A. Orszulak, M. Skawiński, Z. Wrzyszcz (skr), A. Kurzeja (skr)
Za: 6, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Ogólnopolski Festiwal Tańca Towarzyskiego „eMiKa 2020” o Puchar Rektora PWSZ w Tarnowie LIGA SENIORÓW organizowany w Tarnowie w dniu 21-22.03.2020r przez Szkołę Tańca „eMiKa” Tarnów w kategoriach i klasach tanecznych: dzień I – Senior I F,E,D,C,Open; Senior II F,E,D,C, Open; Senior III+IV F,E,D,C,Open; Dzień II – 8-9 H,G; 10-11 H,G,F,E; 12-13 H,G,F,E; 14-15 G,F,E,D; 16+F,E,D,C,B,A oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Kurzeja (SG), A. Berkowicz, D. Dragan, D. Leszczyńska, J. Dziedziczak, P. Kordaszewski, K. Pściuk, M. Igielska, P. Łyczko (skr), A. Kurzeja (skr), A, Czaja (skr)
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Festiwal Tańca  Towarzyskiego – „STARS FINAL 2020” organizowany  w Skrzyszowie w dniu 14.03.2020r przez „STARDANCE KRAKÓW ROMANA GÓRNIKIEWICZ” w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 H, Do 9 H Solo Dance, 10-11 H, 10-11 G, 10-11 F+E, 12-13 H, 12-13 G, 12-13 F+E, 12-13 D, 12-15 H Solo Dance, 14-15 F+E, 14-15 D, 14-15 C, 16+ F, 16+ E, 16+ D, 16+ C, 16+ B, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowska (SG), K. Buczma, A. Dominiak, D. Kurzeja, W. Wolinowski, G. Skiba, K. Mróz, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr)
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 08.01.2020r.
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia odwołać Sędziego J. Biały a zatwierdzić jako Sędziego Głównego D. Dragan podczas I Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego ROYAL CUP WIELICZKA 2020 w dniu 07.03.2020r.
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia na mocy uchwały ZG PTT nr 38/2015 opłacić czynsz za lokal wynajmowany na potrzeby biura Okręgu Małopolskiego PTT za lata 2017.2018,2019,2020 na łączną kwotę 10518-, Kwota zostanie przelana na konto ZG PTT.
Za: 7, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zwołać Walne Zebranie Sprawozdawcze PTT Okręg Małopolski
w dn. 26.06.2020, I-szy termin godz. 10.00, II-gi termin 10.30.

a. W przypadku gdy ustawodawca zezwoli na spotkania osobiste, miejsce Zebrania: Kraków, ul. Grzegórzecka 47 Centrum Tańca M.I.
Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Prezydium Zebrania,
3. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej,
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,
5. Zatwierdzenie porządku Zebrania,
6. Sprawozdanie Zarządu PTT Okręg Małopolski,
7. Sprawozdanie okręgowego Sądu Koleżeńskiego,
8. Sprawozdanie okręgowej Komisji Rewizyjnej,
9. Dyskusja nad sprawozdaniami,
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium dla władz okręgu,
11. Sprawozdanie Finansowe. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego,
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu preliminarza PTT Okręg Małopolski na 2020,
13. Wolne wnioski ,
14. Zakończenie Zebrania.

b. w przypadku gdy ustawodawca nie zezwoli na spotkania osobiste Zebranie odbędzie się w formie on-line na platformie konferencyjnej ZOOM.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania,
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej,
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskową,
5. Zatwierdzenie porządku Zebrania,
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego,
7. Zakończenie Zebrania.

Szczegóły Zebrania w formie on-line zostaną przekazane na 7 dni przed terminem odbycia Zebrania.

Dokumenty sprawozdawcze będą dostępne dla zalogowanych na 14 dni przed Zebraniem w Centralnej Bazie Danych PTT zakładka informacje/dodatkowe materiały/materiały sprawozdawcze z okręgu małopolskiego.
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić Notę Księgową nr 2SA/2020 z dnia 13.02.2020 otrzymaną z ZG PTT tytułem zobowiązań Okręgu Małopolskiego PTT na rzecz ZG PTT na kwotę 8071,00 zł. za okres VIII-XII.2019r.
Za: 6, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia że w związku z epidemią COVID 19 oraz zanotowanym wzrostem zachorowań spowodowanych koronawirusem Walne Zebranie PTT Okręg Małopolski w dn. 26.06.2020 odbędzie się w formule on-line z wykorzystaniem platformy ZOOM. Godziny rozpoczęcia oraz proponowany porządek Zebrania pozostają bez zmian.
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia wprowadzić następujące zmiany podczas turnieju Majówka w Krakowie zatwierdzonego uchwałami 17/2020 i 18/2020 rozgrywanego w nowym terminie tj. 04.07.2020r. Rozegranie turnieju podczas jednego dnia (sobota 04.07.2020r.) Przeniesienie z niedzieli kategorii: do 9 H, G, 10-11 H, G, F, 12-13 H, 14-15 F, E, D, 16+ F,E,D,B, Dołączenie: solo do 11 F, 12-15 F, pary 16+ Open ST/LA
Za: 6, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas turnieju Majówka w Krakowie dnia04.07.2020r. Wykreślenie z Komisji Sędziowskiej Annę Smoroń w jej miejsce powołanie Stanisława Smoronia. Wykreślenie z Komisji Skrutacyjnej Zbigniewa Wrzyszcza w jego miejsce powołanie Anny Smoroń jako przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić Notę Księgową nr 6 SA /2020 z dnia 17.08.2020 na kwotę 20 615zł. Obciążenie OM PTT z tytułu składek (35%) za okres I-VI/2020
Za: 6, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić CeA Challenge Cup Senior Otwarty Okręgowy Turniej Klasyfikacyjny w klasach F i E organizowany w Krakowie w dniu 24.10.2020r przez Cor et Animus Fundacja oraz Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w kategoriach i klasach tanecznych: Senior 1,2,3 FEDCB, E 3t, Open C, Open 4t, Open LA, Senior 4 E, Open C ST, Open LA oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: N. Piecewicz, A. Smoroń, A. Berkowicz, D. Kurzeja, A. Orszulak, J. Rybicki, A. Suchocki, A. Kurzeja (skr), Z. Wrzyszcz (skr)
Za: 6, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Uskrzydlone – OTTT Otwarty Okręgowy Turniej Klasyfikacyjny w klasach HGFE organizowany w Krakowie w dniu 25.10.2020r przez Cor et Animus Fundacja oraz Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 F, do 9 HG, 10-11 HGFE, do 11 Solo F, 12-13 HGFED, 12-15 Solo F, 14-14 HGFEDC, pow. 15 FEDCB oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Smoroń, I. Szczepanek, A. Berkowicz, D. Kurzeja, P. Nawara, A. Orszulak, J. Rybicki, A. Kurzeja (skr), Z. Wrzyszcz (skr)
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas OTTT Uskrzydlone w Krakowie dnia 25.10.2020r. Wykreślenie z programu kategorii 8-9 F a dopisanie Solo Dance do 11 i 12-15 klasa H.
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas CeA Challenge Cup Senior organizowany w Krakowie w dniu 24.10.2020r zatwierdzić następujące zmiany: Odwołanie kategorii: Senior 1 – Open ST 4t, C Open ST, B LA, Open LA 4t, F+E LA 3t, C LA, Senior 2 – F+E ST 3t, Open ST 4t, D ST, F+E LA 3t, C LA, D LA, Senior 3 – D ST, Open ST 4t, C Open ST, E+F ST 3t, E ST, C ST, F+E LA 3t, E LA, D LA, C LA, B LA, Senior 4 – E ST4t, D ST, Open ST 4t, C Open ST, F ST, E LA, F LA, Open LA, w ich miejsce dopisanie: Do 11 Solo Dance H,G, 10-11 H,G,F,E 12-15 Solo Dance H,G, 12-13 H,G,F,E, 14-15 G,F,E,D, 16+ F,E,D,C.
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Sędziego w osobie Pani Ewy Skoczeń-Citko na Mistrzostwa Polski PTT w tańcach Standardowych w Zabrzu w dniu 24.10.2020r.
Za: 7, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XVII OTTT o Puchar JM Rektora AGH organizowany w Krakowie w dniach 7-8 listopada 2020r. przez Studencki Klub Taneczny Akademii Górniczo-Hutniczej w kategoriach i klasach tanecznych: do 7 HGF Open, 8-9 HGFE Open, 10-11 HGFED Open, do 11 Solo Dance HGF, 12-13 HGFED Open, 12-15 Solo Dance HGF+E, 14-15 HGFEDCB Open, pow. 15 FEDCBA Open oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: S. Smoroń, A. Berkowicz, J. Oleszczyński, A. Jelińska, A. Bieniek, B. Smarzyńska, M. Smoroń-Krawczyk, A. Orszulak, S. Rusu, D. Rusu, J. Rybicki, A. Jabczyńska, T. Kurczyński, (Nestor delegowany przez ZOM PTT), Z. Wrzyszcz (skr), M. Błach (skr), D. Sasor (skr)
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć nowego Członka Wspierającego SABROSA DANCE STUDIO z pełną nazwą Salsa Sabrosa Małgorzata Kulpa z siedzibą: 32-085 Modlnica ul. Cegielniana 23a. Instytucja posiada osobowość prawną na mocy wpisu do CEIDG.
Za: 6, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą listę sędziów okręgu Małopolskiego PTT na podstawie której zostanie realizowane postanowienie Zarządu Głównego PTT poparte uchwałą nr 69/2020 z dnia 21.09.2020r.

Igielska Małgorzata
Jankowski Andrzej
Nowak Maria
Pletty-Zyznar Małgorzata
Smoroń Anna
Smoroń Stanisław
Szczęśniak Paweł
Wantuch Ada
Wójcicki Gerard
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą zmianę podczas XVII OTTT o Puchar JM Rektora AGH organizowany w Krakowie w dniu 8 listopada 2020r. Odwołanie kategorii 16+ w jej miejsce zatwierdzenie 16-18 oraz 19+ ST/LA
Za: 6, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić na Mistrzostwa Polski w Stylu Latynoamerykańskim w dniu 14.11.2020r. w Krakowie Sędziego Janusz Biały.
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas CeA Challenge CUP w dniu 14.11.2020r. Zmiana miejsca rozgrywania turnieju na Folwark Zalesie, Grajów 150, 32-020 Wieliczka. Odwołanie  kategorii 10–11 G, 12–13 H, 14–15 G, 12– 15 H Solo Dance, a zatwierdzenie kategorii +16 B ST, +16 A ST, 16–18 Open ST, +19 Open ST. Przeniesienie z 15.11.2020 kategorii 12–13 lat klasa E i 14–15 lat klasa E rozgrywanych w ramach Otwartego Okręgowego Turnieju Klasyfikacyjnego. Odwołanie sędziów N. Piecewicz, D. Kurzeja, J. Rybicki, A. Suchocki, Z. Wrzyszcz (skr) a zatwierdzenie K. Kozana, J. Dziedziczak, K. Buczma (SG), K. Mróz, P. Łyczko (skr) i tylko IV blok A. Gąsiorowska, A. Gąsiorowski
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas CeA Challenge CUP w dniu 15.11.2020r. Zmiana miejsca rozgrywania turnieju na Folwark Zalesie, Grajów 150, 32-020 Wieliczka. Przeniesienie na 14.11.2020 kategorii 12–13 lat klasa E i 14–15 lat klasa E rozgrywanych w ramach Otwartego Okręgowego Turnieju Klasyfikacyjnego. Odwołanie sędziów J. Rybicki, Z. Wrzyszcz (skr) a zatwierdzenie K. Buczma, P. Łyczko (skr)
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia na wniosek zainteresowanego odwołać sędziego J. Biały w jego miejsce powołać M. Hainze-Nawara na Mistrzostwa Polski w Stylu Latynoamerykańskim w dniu 14.11.2020r. w Krakowie.
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Mikołajowy OTTT organizowany w Grajewie w dniu 28 listopada 2020r. przez Cor et Animus Fundacja w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 HG, do 11 Solo Dance HG, 10-11 HGF, 12-13 HGFE, 14-15 HGFED, 12-15 Solo Dance HG, pow. 15 FEDC, Senior 1 FEDC i F+E 3t, Senior 2 FEDC, Senior 3 C oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Dziedziczak, A. Jabczyńska, W. Wolinowski, D. Kurzeja, W. Jabczyński, A. Wantuch (del z ZOM), P. Łyczko (skr), A. Kurzeja (skr)
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić CeA Challenge Cup organizowany w Grajewie w dniu 29 listopada 2020r. przez Cor et Animus Fundacja w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 FE Open, do 11 Solo Dance HF+E, 12-13 ED Open, 14-15 FEDC Open, 12-15 Solo Dance HF+E, pow. 15 EDCBA, 16-18 Open, pow. 18 Open oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Dziedziczak, A. Jabczyńska, W. Wolinowski, D. Kurzeja, W. Jabczyński, G. Wójcicki (del z ZOM), P. Łyczko (skr), A. Kurzeja (skr)
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić V LATINO CUP 2020 organizowany w Żabnie w dniu 5 grudnia 2020r. przez Fundację Latino w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 HG solo H, 10-11 HGFE , do 11 Solo Dance H, 12-13 HGFED, 12-15 Solo Dance HF, 14-15 GFEDC, pow. 15 FEDCB oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowska (SG), G. Kamiński, J. Oleszczyński, K. Mróz, K. Buczma, A. Orszulak, T. Kurczyński, G. Skiba, P. Szczęśniak (del z ZOM) M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr)
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić na Mistrzostwa Polski w 10 tańcach w dniu 28.11.2020r. w Bełżycach Sędziego Małgorzata Igielska.
Za: 6, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć Członka Wspierającego Krakowska Szkoła Tańca Kraków 31-048, ul. Św. Gertrudy 19/10. NIP 773 242 24 02
Za: 6, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas CeA Challenge Cup organizowany w Grajewie w dniu 29 listopada 2020r. zatwierdzić zmianę sędziego z G. Wójcicki na A. Wantuch.
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas V LATINO CUP 2020 organizowany w Żabnie w dniu 5 grudnia 2020r. zatwierdzić zmianę sędziego z A. Gąsiorowska na A. Gąsiorowski.
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zorganizować Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego PTT w Krakowie w dniu 11.12.2020r.
Za: 6, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas V LATINO CUP 2020 organizowanego w Żabnie w dniu 5 grudnia 2020r. zatwierdzić dodatkowe kategorie do 11 H Solo Dance oraz do 9 G Solo Dance.
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podpisać umowę z Wydziałem Sportu Miasta Krakowa w temacie realizacji zadania jakim jest XLVII organizacja Pucharu Mariana Wieczystego w dniach 10-13.12.2020r.
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujący skład Komisji Sędziowskiej na Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego PTT w Krakowie dnia 11 i 13.12.2020r. Sobota: M. Igielska (SG), N. Piecewicz, N. Głębocka, A. Suchocki, G. Rybicki, J. Oleszczyński, G. Kałmuczak, K. Kulig. Niedziela: M. Igielska (SG), N. Piecewicz, N. Głębocka, A. Suchocki, M. Mierzwa, M. Kiszteliński, G. Kałmuczak, K. Kulig.
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić CeA Challenge Cup Puchar organizowany w Grajewie w dniu 09 styczeń 2021r. przez Cor et Animus Fundacja w kategoriach i klasach tanecznych: Senior 1,2,3,4 E+F3t, F, E, D, C, B, A, S, Open, 14-15 D, 16+ F, E, D, C oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowska (SG), M. Sołowiej-Sulewska, S. Kalinowski, P. Kordaszewski, M. Mierzwa, W. Wolinowski, G. Wójcicki, P. Łyczko (skr), A. Kurzeja (skr)
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić CeA Challenge Cup Puchar organizowany w Grajewie w dniu 10 styczeń 2021r. przez Cor et Animus Fundacja w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 H, Solo Dance HG, 10-11 HGFE Solo Dance HG, 12-13 HGFE, 12-15 Solo Dance HGF, 14-15 GFED, 16+ DCBA, 16-18 Open, 18+ Open oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: M. Igielska (SG), M. Heinze-Nawara, M. Kordaszewska, M. Sołowiej-Sulewska, S. Kalinowski, M. Mierzwa, P. Nawara, D. Kurzeja (rez), P. Łyczko (skr), A. Kurzeja (skr)
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć Członka Wspierającego Małopolska Fundacja Taneczna Saltatio Kraków 31-532, ul. Grzegórzecka 47 NIP 675 152 39 54
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć Członka Wspierającego Studio Ruchu SK-ART reprezentowanego przez Katarzynę Przęczek, 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 44/18 NIP 945 168 38 91
Za: 4, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę terminów turniejów: XII OTTT „Tuchów 2021” przenieść z 24.01.2021 na 09.05.2021 oraz CeA Challenge Cup Puchar z 09.01.2021 na 23.01.2021, CeA Puchar z 10.01.2021 na 24.01.2021
Za: 6, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić fakturę 4/12/2020 w wysokości 5368,95 zł dla firmy BANAŚ, BOŚ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA JAWNA ul. św. Teresy 12/231-162 Kraków NIP 6762568647 za reprezentowanie i obsługę prawną związaną ze sprawą z powództwa Urzędu Miasta Krakowa – organ Nadzoru nad Stowarzyszeniami miasta Kraków.
Za: 6, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić fakturę 14/12/2020 w wysokości 2858,80 zł dla firmy  Firma Usługowo Handlowa J.D.D. Dariusz Dragan, ul. Dobrego Pasterza 52/61, 31-416 Kraków NIP 7341067405 za obsługę Centralnej Bazy Danych PTT Okręg Małopolski w roku 2019.
Za: 5, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 04.03.2020r.
Za: 7, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.
Za: 7, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić II OTTT ROYAL CUP WIELICZKA 2021organizowany w Wieliczce w dniu 13 Luty 2021r. przez Szkoła Tańca JUST DANCE Kamil Mróz w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 H solo dance, do 11 G solo dance, 10-11 H solo dance, do 9 H,G,F; 10-11H,G,F,E; 12-13 H,G,F,E, 12-13 D (ST/LA);14-15 G,E,D (ST/LA);16+F,E,D,C,B,A (ST/LA) oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), A. Wantuch, M. Heinze-Nawara, N. Piecewicz, S. Rusu, A. Suchocki, G. Skiba, M. Kiszteliński, K. Mróz, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)
Za: 7, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić II OTTT ROYAL CUP WIELICZKA 2021organizowany w Wieliczce w dniu 14 Luty 2021r. przez Szkoła Tańca JUST DANCE Kamil Mróz w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 H solo dance, do 11 G solo dance, 10-11 H solo dance, 12-15 H,G,F solo dance; do 9 H,G; 10-11H,G,F,E; 12-13 G,F,E, 12-13 D (ST/LA); 14-15 H,G,F,E,D (ST/LA);16+F,E,D,C,B (ST/LA) oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), A. Wantuch, N. Piecewicz, S. Rusu, A. Suchocki, G. Skiba, M. Kiszteliński, K. Kozana, K. Mróz, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)
Za: 7, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0