Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 31.12.2020r.
Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.
Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć Członka Wspierającego Studio Ruchu Agata Ciślak Studio Tańca – Roztańczeni (Tańcownia) reprezentowanego przez Agatę Ciślak oraz Tomasza Nowosiad, 30-836 Kraków, ul. Jerzmanowskiego 36/54 NIP 673 277 61 78
Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć Członka Wspierającego CHEEK TO CHEEK Dance Studio (CTCDS) reprezentowanego przez Michała Skowrońskiego, 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 67c/107 NIP 676 223 73 53
Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zaktualizować dane Członka Wspierającego Szkoła Tańca eMiKa z Tarnowa. Na podstawie dostarczonej deklaracji członkostwo w Polskim Towarzystwie Tanecznym uzyskuje Szkoła Wyobraźni SP.ZO.O. reprezentowana przez Karola Zyznara oraz Kamila Zyznara, z siedzibą w 33-100 Tarnów, ul. Braci Saków 5 NIP 993 066 24 21 a w jej imieniu z praw członkowskich korzystać będzie Szkoła Tańca eMiKa w Tarnowie.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć Członka Wspierającego r (SDS) reprezentowanego przez Marcina Skalskiego i Katarzynę Dudzic-Skalską, z siedzibą: 30-102 Kraków, ul. Syrokomli 11a/8 NIP 677 216 26 80
Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkową kategorię 14-15 C ST/LA podczas Royal Cup Wieliczka 2021 w dniu 13.02.2021. 
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę terminu rozgrywania CeA Challenge Cup Puchar i CeA Puchar z 23 i 24 stycznia 2021r. na 6 i 7 lutego 2021r.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas II OTTT ROYAL CUP WIELICZKA 2021organizowany w Wieliczce w dniu 13 i 14 Luty 2021r. Odwołanie Skrutinera Piotr Łyczko a dopisanie Skrutinerów Marta Błach oraz Paweł Łyczko.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas CeA Challenge Cup Puchar w dniu 06 Luty 2021r. Dopisanie do 11 F SD, 12-15 E SD, 12-13 ED, 14-15 E oraz podczas CeA Puchar w dniu 07 Luty 2021r. Odwołanie pow. 15 A, 16-18 Open, pow. 18 Open a dopisanie do 9 G, 14-15 HC, pow. 15 E
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić FV 1/01/2021 na kwotę 1287,- dla p. Małgorzaty Igielskiej za wypisanie książeczek startowych członkom zwyczajnym PTT w miesiącu styczniu 2021r.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę terminu rozgrywania CeA Challenge Cup Puchar i CeA Puchar z 6 i 7 luty 2021r. na 6 i 7 marzec 2021r.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć Członka Wspierającego Sportowy Klub Taneczny Danceflow reprezentowanego przez Monikę Łuc, adres siedziby 30-404 Kraków, ul. Cegielniana 18/18 NIP 684 257 84 70
Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas CeA Challenge Cup Puchar w dniu 06 Marzec 2021r. Odwołanie z komisji sędziowskiej: P. Kordaszewski, S Kalinowski, G. Wójcicki, A. Kurzeja (skr) a powołanie: A. Gąsiorowski, M. Heinze-Nawara, K. Buczma, Z. Wrzyszcz (skr)  oraz podczas CeA Puchar w dniu 07 Marzec 2021r. Odwołanie z komisji sędziowskiej: M. Heinze-Nawara, M. Kordaszewska, D. Kurzeja, P. Łyczko (skr), A. Kurzeja (skr) a powołanie: K. Buczma, D. Ćwik, K. Mróz, Z. Wrzyszcz (skr), D. Sasor (skr) oraz dodanie kategorii: Pre-Senior 25 – 29 lat w klasie F i Open ST/LA
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie PTT Okręg Małopolski w dniu 17 marca 2021 r.
I – termin: 15:00, II – termin: 15:30
Zebranie odbędzie się w formie online poprzez platformę ZOOM.
Proponowany porządek obrad:
1. Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
2. Wybór Przewodniczącego Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
3. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
4. Wybór Komisji Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
7. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
8. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
9. Wybór Prezesa PTT OM.
10. Zatwierdzenie prawomocności uchwał podjętych przez PTT ZOM od 2015r do nadal.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić CeA Challenge Cup Spring oraz CeA Spring organizowany w Grajowie w dniach 20-21 Marzec 2021r. przez Cor et Animus Fundacja w kategoriach i klasach tanecznych: Sobota: Senior 1,2,3 FEDCB Open ST/LA, E+F 3T, Pre-Senior (25-29lat) F i Open ST/LA, do 9 H, do 11 Solo Dance HG, 10-11 HG, 12-13 HG, 14-15 HED, 12-15 Solo Dance HG, pow 15 EDC Niedziela: do 9 H Solo Dance H, 10-11 HGFE Solo Dance H, 12-13 HGFED, 14-15 GFEDC, 12-15 Solo Dance HGF, pow. 15 FEDCB oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota: J. Ziomek, A. Berkowicz, D. Dragan, D. Kurzeja, M. Trzemżalski, M. Zawiślak, J. Biały, P. Łyczko (skr), A. Kurzeja (skr) Niedziela: B. Smarzyńska, J. Ziomek, A. Berkowicz, D. Dragan, D. Kurzeja, M. Zawiślak, J. Biały, P. Łyczko (skr), A. Kurzeja (skr)
Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić CRACOW DANCE FESTIVAL organizowany w Krakowie w dniach 15-16 Maj 2021r. przez Klub Sportowy M-Team Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: Sobota: do 9 HG F+E F Solo Dance, 10-11 HG F+E F Solo Dance, 12-13 HGFEDC, 14-15 HGFEDC, 12-15 HG FSolo Dance, pow. 15 FEDCBA, GPP 10, 12-13, 14-15, 16-18, 16-20, 19+ oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota: D. Dragan (SG), J Biały, M. Garlicka-Sudoł, A. Gąsiorowska, M. Kiszteliński, P. Kordaszewki, J. Oleszczyński, Ł. Pawlak, M. Skawiński, E. Skoczeń-Citko, A. Suchocki, (Del z ZOM), A Drąg (skr), P. Łyczko (skr) Niedziela: J Biały (SG), D. Dragan, M. Fiksa, M. Garlicka-Sudoł, A. Gąsiorowska, M. Kiszteliński, P. Kordaszewki, J. Oleszczyński, Ł. Pawlak, M. Skawiński, E. Skoczeń-Citko, A. Suchocki, R. Pawelec, Ł. Tomczak, A Drąg (skr), P. Łyczko (skr)
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXXI Ogólnopolski TTT O Krakowską Czapeczkę organizowany w Krakowie w dniu 27 Marzec 2021r. przez KTiTS PLĄS w kategoriach i klasach tanecznych: Pary mieszane, Duety, Solo do 7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), A. Filipczak, M. Czechowska-Gauden, P. Nawara, B. Myśliwiec, P. Łyczko (skr), M. Kowalik (skr)
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXXI Ogólnopolski TTT O WAWELSKIEGO SMOKA organizowany w Krakowie w dniu 28 Marzec 2021r. przez KTiTS PLĄS w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 H, Solo, 10-11 HG, H Solo, 12-13 HGFE, 14-15 GFED, 16+ FEDCB, 16-18 Open, 19+ Open oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Hainze-Nawara, M. Dziedziczak, M. Kiszteliński, S. Rusu, D. Wiewiórka, G. Skiba, P. Łyczko (skr), M. Kowalik (skr)
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas CeA Puchar w dniu 07 Marzec 2021r. Odwołanie kategorii do 9 lat Solo Dance kl G i do 9 lat Pary kl G a w ich miejsce zatwierdzenie pow. 15 Solo Dance kl F ST/LA
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić Notę Księgową 12SA/2020 z dnia 24.02.2021 otrzymaną z ZG PTT tytułem zobowiązań Okręgu Małopolskiego PTT na rzecz ZG PTT na kwotę 9559,00,- za okres VII-XII 2020r.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkowe kategorie do 9 kl G oraz 10-11 kl F podczas XXXI Ogólnopolskiego TTT O WAWELSKIEGO SMOKA organizowanego w Krakowie w dniu 28 Marzec 2021r.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić podczas CeA Challenge Cup Spring oraz CeA Spring organizowany w Grajowie w dniach 20-21 Marzec 2021r. następujące zmiany: odwołanie z komisji Sędziowskiej J. Ziomek, M. Zawiślak w ich miejsce powołanie A. Jabczyńska, W. Jabczyński oraz 20.03 (sobota) dodanie kat Pre Senior 25-29 C ST/LA i Senior 3 A ST, 21.03 (niedziela) wykreślenie 12-15 H Solo dodanie 10-11 G Solo.
Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie PTT Okręg Małopolski
w dniu 7 kwietnia 2021 r.:I – termin: 15:00, II – termin: 15:30
Zebranie odbędzie się w formie online poprzez platformę ZOOM.
Proponowany porządek obrad:
1. Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
2. Wybór Przewodniczącego Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
3. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
4. Wybór Komisji Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
7. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
8. Wybór członka Zarządu PTT OM.
9. Wybór członka okręgowej Komisji Rewizyjnej PTT OM.
10. Zatwierdzenie prawomocności uchwał podjętych przez PTT ZOM oraz okręgową Komisję Rewizyjną od 2015r do chwili podjęcia uchwały.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkowe kategorie 10-11 E oraz 14-15 F podczas XXXI Ogólnopolski TTT O WAWELSKIEGO SMOKA organizowany w Krakowie w dniu 28 Marzec 2021r.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę terminu turnieju CeA Challenge Cup Spring oraz CeA Spring organizowany w Grajowie z 20-21 Marzec 2021r. na 17-18. 04.2021r. oraz odwołanie z komisji Sędziowskiej 17.04 (sobota) M. Trzemżalski w jego miejsce powołanie A. Gąsiorowski natomiast 17-18.04 odwołanie A. Kurzeja (skr), w jej miejsce powołanie Z. Wrzyszcz.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę terminu turnieju XXXI Ogólnopolski TTT O Krakowską Czapeczkę oraz XXXI Ogólnopolski TTT O WAWELSKIEGO SMOKA z 27-28.03.2021r. na 22-23.05.2021r.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć w poczet Członków Wspierających Polskiego Towarzystwa Tanecznego Uczniowski Klub Sportowy Korona Olkusz z siedzibą pod adresem: 32-300 Olkusz, ul. Górnicza 32/38 NIP 673 219 13 47, tel. 791 86 86 33.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas turnieju Ogólnopolski TTT O WAWELSKIEGO SMOKA w dniu 23.05.2021r. odwołać ze składu sędziowskiego Sergiu Rusu a w jego miejsce powołać Dorotę Rusu oraz zatwierdzić dodatkową kategorię 14-15 C ST/LA
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkową kategorię pow. 15 F Solo Dance ST/LA podczas Cracow Dance Festival w dniu 16.05.2021r.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Okręgu Małopolskiego PTT za okres sprawozdawczy 2020r. – 2021r.
Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 09.01.2021r.
Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.
Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia ukonstytuować się w następujący sposób:
Prezes – Dariusz Dragan
V-ce Prezesi – Piotr Sabatowicz, Andrzej Gąsiorowski
Skarbnik – Małgorzata Igielska
Sekretarz – Jarosław Całka
Członkowie – Janusz Biały, Michał Maj
Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę nazwy Członka Wspierającego KTT M-Team na Klub Sportowy M-Team. Zmiana na podstawie nadesłanych dokumentów.
Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić VI Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2021 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś w Żabnie w dniu 24 Kwiecień 2021r. organizowany przez Fundacja Latino- Klub Tańca Sportowego LATINO ŻABNO w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 lat HG, 10-11 lat HGFE, 12-13 lat HGFE, 14- 15 FEDC, pow.15 CB oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Pawelec, A. Orszulak, M Kiszteliński, S. Grzybek, J. Oleszczyński, K. Buczma, G. Skiba, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr)
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić VI Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2021 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś w Żabnie w dniu 25 Kwiecień 2021r. organizowany przez Fundacja Latino- Klub Tańca Sportowego LATINO ŻABNO w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 lat HG, do 9 SOLO HG, 10-11 lat HGFE, 10-11 SOLO HG, 12-13 kl. HGFE, 12-15 SOLO HG, 14- 15 FEDC, pow. 15 FEDCB oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Pawelec, A. Orszulak, M Kiszteliński, S. Grzybek, J. Oleszczyński, K. Buczma, G. Skiba, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr)
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2021 w Pleśnej w dniu 09 Maj 2021r. organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne „KLASA Tarnów” w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 lat HG, do 9 SOLO H, 10-11 lat HGFE, 10-11 SOLO H, 12-13 kl. HGFED, 12-15 SOLO HE, 14- 15 ED, pow. 15 FEDCB oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Igielska, N. Piecewicz, A. Berkowicz, J. Oleszczyński, K. Buczma, A. Suchocki, G. Skiba, A. Drąg (skr), Z. Wrzyszcz (skr)
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić CeA Challenge Cup Majówka w Krakowie (sobota) oraz CeA Majówka w Krakowie (niedziela, poniedziałek) w Krakowie w dniach 01-03 Maj 2021r. organizowany przez Cor et Animus Fundacja w kategoriach i klasach tanecznych: Sobota 01.05 – Pre Senior F,C,Open Senior 1,2,3 F,E,D,C,B,Open, E+F 3T Senior 3 A ST 10-11 H,G,E, 14-15 E,D, Dorośli 2 F,E, 16+ F,D,C,A Niedziela 02.05 – do 7 H Solo Dance, do 9 H,G, do 11 H,G Solo Dance, 10-11 H,G,F,Open, 12-13 H,G,F,D i H Solo Dance, 12-15 G Solo Dance, 14-15 H,G,F,E,D,C i H Solo Dance, pow 15 F,E,D,C,B Poniedziałek 03.05 – do 7, 8-9, 10-11, 12-13 BRĄZ solo, duety, pary, 8-9 SREBRO solo, pary, 10-11 SREBRO solo, pary, 8-9 H, do 9 G, 10-11 H,G do 11 F, 12-15 H,G,F,E pow 15 F Solo Dance, 10-11 H, 12-13 G,F,E, 14-15 D, pow 15 E,D,C oraz zatwierdzić komisję skrutacyjną w składzie: Sb, Nd – Z. Wrzyszcz, D. Sasor, Pon – P. Łyczko, P. Łyczko. Komisja sędziowska zostanie zatwierdzona odrębną uchwałą.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić skład komisji sędziowskiej na CeA Challenge Cup Majówka w Krakowie w dniu 01.05.2021r. w osobach: D. Dragan (SG), A. Gąsiorowski, A. Jabczyńska, K. Buczma, W. Jabczyński, A. Orszulak, D. Wiewiórka. CeA Majówka w Krakowie w dniu 02.05.2021r. w osobach: D. Dragan(SG), A. Jabczyńska, A. Wantuch, I. Szczepanek, , K. Buczma, W. Jabczyński, A. Orszulak. CeA Majówka w Krakowie w dniu 03.05.2021r. w osobach: M. Igielska (SG), B. Smarzyńska, D. Dragan, A. Gąsiorowski, D. Wiewiórka, D. Ćwik, P. Nawara
Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę terminu turniejów CeA Challenge Cup Spring i CeA Spring z 17 i 18 kwietnia 2021 roku na 26 i 27 czerwca 2021 roku oraz CeA Challenge Cup Majówka w Krakowie i CeA Majówka w Krakowie z 1, 2 i 3 maja na 13, 14 i 15 sierpnia 2021 roku.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę Skrutinera Pawła Łyczko na Piotra Łyczko podczas XXXI Ogólnopolski TTT O WAWELSKIEGO SMOKA w Krakowie dnia 23 Maj 2021r.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę Skrutinera Artura Drąga na Pawła Łyczko podczas XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2021 w Pleśnej w dniu 09 Maj 2021r.
Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkowego skrutinera w osobie Piotra Łyczko oraz zmianę kategorii do 9 lat kl E Premium na do 9 lat Open oraz 12-13 lat kl C ST/LA Premium na 12-13 lat ST/LA Open podczas CRACOW DANCE FESTIVAL w Krakowie w dniach 15-16 Maj 2021r.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę terminu XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2021 z dnia 09 Maj 2021r. na 12.09 2021r.
Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas turnieju Ogólnopolski TTT O WAWELSKIEGO SMOKA w dniu 23.05.2021r. odwołać ze składu sędziowskiego Dariusza Wiewiórkę a w jego miejsce powołać Wojciecha Wolinowskiego oraz odwołać kategorię 19+ Open a zatwierdzić do 9 Solo Dance G, 10-11 Solo Dance G, 12-13 D, 12-15 Solo Dance H,G,F, 14-15 H,G,F,E,D,C, 16+ Solo Dance F.
Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę terminu XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2021 z dnia 12.09.2021r. na 19.09 2021r.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić rozszerzenie komisji sędziowskiej o osoby Natalia Piecewicz i Andrzej Gąsiorowski podczas Cracow Dance Festival w dniach 15-16.05.2021r.
Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia dopisać do komisji sędziowskiej w sobotę  Krzysztofa Kozanę i wyznaczyć Agnieszkę Gąsiorowską na sędziego głównego oraz w oba dni Szymona Kalinowskiego i Dawida Sasora (skr) jednoczenie wykreślić w sobotę Dariusza Dragana, Janusza Białego i Artura Drąga (skr) w oba dni podczas Cracow Dance Festival w dniach 15-16.05.2021r.
Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę terminu CeA Challenge Cup Spring z dnia 26.06.2021r. na 29 maj 2021 r. oraz CeA Spring z dnia 27.06.2021r. na 30 maj 2021r.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas turnieju Ogólnopolski TTT O WAWELSKIEGO SMOKA w dniu 23.05.2021r. odwołać ze składu sędziowskiego Monikę Hainze-Nawara a w jej miejsce powołać Piotra Nawarę.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Turniej Taneczny Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego o Mistrzostwo Krakowa w Tańcu Towarzyskim w Krakowie w dniu 06 Czerwiec 2021r. organizowany przez Zarząd PTT Okręg Małopolski w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja Małopolska, do 9 H solo, G solo, H,G, 10-11 H solo, G solo, F solo, 12-13 H, G, F, 14-15 F, D, pow. 15 E, D, C, B, A  oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), D. Wiewiórka, A. Gąsiorowski, P. Szczęśniak, G. Skiba, B. Smarzyńska, M. Dziedziczak, M. Czechowska (rek), Ł. Wiśniewski (rek), A. Filipczak (rek), B. Myśliwiec (rek), Z. Wrzyszcz (skr), M. Kowalik (skr)
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić VI Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2021 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś w Żabnie w dniu 12 Czerwiec 2021r. organizowany przez Fundacja Latino- Klub Tańca Sportowego LATINO ŻABNO w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 lat kl H G, do 9 SOLO H G, 10-11 lat kl. H G F E, 10-11 SOLO H G, 12-13 lat kl. H G F E, 12-15 SOLO H  G, 14-15 F E D C, pow.15 F E D C B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Pawelec, M. Igielska, J. Stefański, S. Grzybek, J. Oleszczyński, K. Mróz, G. Skiba, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr)
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić VI Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2021 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś w Żabnie w dniu 13 Czerwiec 2021r. organizowany przez Fundacja Latino- Klub Tańca Sportowego LATINO ŻABNO w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 lat kl H G, 10-11 lat kl. H G F E, 12-13 lat kl. H G F E, 14- 15 F E D C, pow.15 C B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Pawelec, A. Orszulak, K. Kozana, S. Grzybek, J. Oleszczyński, P. Purchał, K. Buczma,, G. Skiba, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr)
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas CeA Challenge Cup Spring dnia 29 maj 2021r. odwołanie z komisji sędziowskiej: D. Dragan, A. Jabczyńska, W. Jabczyński a powołanie B. Smarzyńska, A. Orszulak, P. Włodarczyk dopisanie kat do 9 lat G, 12-15 E Solo, 16+ F Solo, oraz podczas CeA Spring dnia 30 maj 2021 r. odwołanie z komisji sędziowskiej: D. Dragan, J. Biały, A. Jabczyńska, W. Jabczyński a powołanie: A. Gąsiorowski, A. Wantuch, A. Orszulak, D. Fiszer dopisanie 16+E Solo.
Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas VI OFT LATINO CUP ŻABNO 2021 w Żabnie w dniu 12 Czerwiec 2021r. odwołanie z komisji sędziowskiej: M. Pawelec a powołanie K. Trętowski, oraz podczas VI OFT LATINO CUP ŻABNO 2021 w Żabnie w dniu 13 Czerwiec 2021r. odwołanie z komisji sędziowskiej: M. Pawelec a powołanie: K. Trętowski.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zwołać WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE
OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO PTT W DNIU 17.06.2021. Miejsce odbywania : Centrum Tańca MI ul. Grzegórzecka 47.
1 termin rozpoczęcia – godz. 21.30,   2 termin rozpoczęcia – 22.00.
Porządek zebrania:
1. otwarcie zebrania
2. wybór prezydium
3. wybór komisji skrutacyjnej, mandatowej i wnioskowej
4. zatwierdzenie porządku zebrania
5. stwierdzenie prawomocności zebrania przez komisję mandatową
6. podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe
7. podjęcie uchwały zatwierdzającej preliminarz Okręgu Małopolskiego na rok 2021 
8. sprawozdanie Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT
9. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
10. sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
11. dyskusja nad sprawozdaniami
12. podjecie uchwały o udzielenie absolutorium członkom władz
13. wybór Prezesa Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT
14. wybór członków Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT
15. wybór członków Komisji Rewizyjnej
16. wybór członków Sadu Koleżeńskiego
17. wybór delegatów na Walny Zjazd PTT
18. wolne wnioski
19. zakończenie zebrania.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić sędziego wolontariusza na Turnieju Tanecznym Grand Prix Polski PTT O Mistrzostwo Krakowa w dniu 06.06.2021r. Panią Katarzynę Kozłowską z Kędzierzyna Koźle.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić dwie faktury dla KANCELARII ADWOKACKIEJ BANAŚ, BOŚ I WSPÓLNICY Nr: FV 2/05/2021 za marzec 2021 – na kwotę 1 660,50 zł.Nr: FV 6/05/2021 za kwiecień 2021 – na kwotę 996,30 zł. za obsługę prawną na łączną kwotę 2656,80 zł.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia usunąć z Turnieju Tanecznego O Mistrzostwo Krakowa w dniu 6.06.2021 kategorię 8-9lat SREBRO Duety; lat 10-11lat  BRĄZ (duety) oraz 10-11 lat SREBRO (duety) w zamian zatwierdzić kategorię 8-9 lat ZŁOTO Solo, 10-11 lat BRĄZ Solo oraz 12-15 lat SREBRO Solo.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić OTWARTE MISTRZOSTWA OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO Wieliczka 2021w dniu 20 Czerwiec 2021r. organizowany przez Szkoła Tańca JUST DANCE Kamil Mróz w kategoriach i klasach tanecznych: do 9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-18, 16-20, 19+ Open oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), J. Oleszczyński, N. Piecewicz, S. Rusu, A. Suchocki, M. Kiszteliński, D. Wiewiórka, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGOROYAL CUP WIELICZKA 2021 w dniach 19-20 Czerwiec 2021r. organizowany przez Szkoła Tańca JUST DANCE Kamil Mróz w kategoriach i klasach tanecznych: Sobota: do 7, 8-9 Brąz, 8-9 Srebro (pary, duety, solo), do 11 HG solo dance,10-11 H,G,F,E, 12-13 H,G,E, 14-15 H,G,F,E, 14-15 D (ST/LA), 16+ E,D,C,B,A (ST/LA);Niedziela: – do 9 HG solo, 10-11 HG solo, do 9 H,G,10-11 H,G,F,E, 12-13 F,E, 12-13 D (ST/LA), 14-15 C (ST/LA), 16+ D,C,B (ST/LA) oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan 2 dni (SG), M. Heinze-Nawara sb, N. Piecewicz nd, J. Oleszczyński 2 dni, S. Rusu 2 dni, A. Suchocki nd, M. Kiszteliński 2 dni, G. Skiba sb, D. Wiewiórka 2 dni, K. Mróz 2 dni, M. Czechowska (rek), B. Myśliwiec (rek), Ł. Wiśniewski (rek), A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)
Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić nowelizację Przepisów Współzawodnictwa Turniejowego Okręgu Małopolskiego PTT dla Grup Rekreacyjnych. Zmianie ulega punkt 3/g jego dotychczasowa treść zostaje zmieniona na: Opłata startowa wynosi 50 zł od zawodnika, o cenie wstępu widza decyduje organizator.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Piotra Nawarę jako sędziego na turnieju O Mistrzostwo Krakowa w dn. 06.06.2021.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić preliminarz Turnieju Tanecznego GPP PTT o MISTRZOSTWO KRAKOWA w TAŃCU TOWARZYSKIM 5-6.06.2021.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO ROYAL CUP WIELICZKA 2021 w dniu 19 Czerwiec 2021r. dołożenie kategorii: 10-11 Brąz, 10-11 Srebro (pary, duety, solo) oraz odwołanie z komisji sędziowskiej M. Czechowska (rek) a powołanie M. Zyznar-Wardzała (rek)
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas VI OFT Latino Cup 2021 w dniu 12 czerwiec 2021r. odwołanie kategorii: do 9 G solo i pary, 12-13 H oraz dodanie 12-15 F solo, 14-15 H pary, 16+ A LA
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO ROYAL CUP WIELICZKA 2021 w dniu 19 Czerwiec 2021r. odwołanie kategorii: 12-13 E a dodanie 16+ F
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia ukonstytuować się w następujący sposób:
Dariusz Dragan – prezes,
Piotr Sabatowicz – v-ce prezes,
Andrzej Gąsiorowski – v-ce prezes,
Małgorzata Igielska – skarbnik,
Jarosław Całka – sekretarz,
Janusz Biały – członek,
Michał Maj – członek.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia opłacić akredytacje za tancerzy Okręgu Małopolskiego PTT biorących udział w turnieju 20.06.2021 Otwarte Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego w Wieliczce.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego na podstawie treści uchwały 16 Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego PTT Okręg Małopolski z dnia 17.06.2021′ w przedmiocie pozbawienia członkowstwa honorowego PTT dla p. Stanisława Smoronia. Postanawia w oparciu o art. 14 pkt. 12 Statutu PTT złożyć wniosek do Walnego Zgromadzenia PTT o pozbawienie członkowstwa honorowego PTT dla p. Stanisława Smoronia.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego na podstawie treści uchwały 17 Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego PTT Okręg Małopolski z dnia 17.06.2021′ w przedmiocie pozbawienia członkowstwa honorowego PTT dla p. Anny Smoroń. Postanawia w oparciu o art. 14 pkt. 12 Statutu PTT złożyć wniosek do Walnego Zgromadzenia PTT o pozbawienie członkowstwa honorowego PTT dla p. Anny Smoroń.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 07.04.2021r.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju NOSALOWY INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL w terminie 6-7.11.2021′.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju Mikołaj ze Zdrowolubkiem w terminie 5-6.12.2021′.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić Procedurę przyjmowania, zatwierdzania Turniejów Tańca Towarzyskiego PTT w Okręgu Małopolskim.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić nową treść punktu 1 Procedury przyjmowania, zatwierdzania Turniejów Tańca Towarzyskiego PTT w Okręgu Małopolskim. Nowe brzmienie:  1. Jeden organizator (członek wspierający, członek zwyczajny, instytucja) może w ciągu sezonu tanecznego (od września do końca sierpnia) zorganizować maksymalnie 4 turnieje.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2021 w terminie 19.09.2021′.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie PTT OM w dn. 13.09.2021, godz. 20.30 I termin, 21.00 II gi termin na ZOOM-ie.
Proponowany porządek Zebrania:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Wlanego Zebrania PTT OM,
2. Wybór Przewodniczącego Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
3. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
4. Wybór Komisji Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
7. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
8. Wybór członka OKR PTT OM.
9. Wybór członka OSK PTT OM.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2021 w Pleśnej w dniu 19 Wrzesień 2021r. organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne „KLASA Tarnów” oraz Gmina Pleśna w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9H Solo, Do 9H, Do 9G, 10-11H Solo, 10-11H, 10-11G, 10-11F, 10-11E, 12-13H, 12-13G, 12-13F, 12-13E, 12-13D, 12-15H Solo, 12-15E Solo, 14-15E, 14-15D, 16+ F, 16+ E, 16+ D, 16+ C, 16+ B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Igielska, A. Telka-Kurczyńska, A. Berkowicz, K. Buczma, D. Ćwik, J. Oleszczyński, G. Skiba, Z. Wrzyszcz (skr), A. Drąg (skr)

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Nosalowy International Dance Festival w dniach 5-6 Listopad 2021r. organizowany przez Klub Sportowy M-Team w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 HGF, 10-11HGFE, Open, do 11HGF Solo, 12-13HGFED Open, 12-15 HGF Solo, 14-15HGFEDC, 16+ FEDCBA Open, 16+ FE Solo,  16-18 Open, Formacje Lady Latino Open, Pro-Am Single Dance, 2 Dance Challenge, 3 Dance Challenge, Sholarship oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sala Gerlach: J. Biały (SG), R. Hojsan, N. Piecewicz, A. Pomorska, S. Kalinowski, A. Tomczak, S. Rusu, M. Garlicka-Sudoł, E. Skoczeń-Citko, S. Surkov, Melia, M. Bulanyi, Sala Rysy: D. Dragan (SG), A. Gąsiorowska, J. Kowalska, J. Oleszczyński, D. Rusu, Ł. Tomczak, A. Suchocki, M. Jabłońska, M. Skawiński, D. Górska-Jabłońska (skr), A. Bajda (skr) Z. Wrzyszcz (skr), D. Sasor (skr)

Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju Festiwal Tańca „STARDANCE 2021-SKRZYSZÓW” w dniu 17.10.2021′

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas Nosalowy International Dance Festival w dniach 5-6 Listopad 2021r. zatwierdzić dodatkowe kategorie: do 11 Solo Open i 12-15 Solo Open.

Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju CeA Challenge Cup Uskrzydlone w dniach 23-24.10.2021′

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju CeA Challenge Cup Jesienny w dniach 11-14.11.2021′

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju CeA Challenge Cup Puchar w dniu 12-13.03.2022′

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju CeA Challenge Cup Majówka w dniach 30.04-3.05.2022′

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć w poczet członków wspierających Akademia Tańca Elita Paweł Kaźnica, 32-600 Oświęcim, ul. Słowackiego 64/6, NIP 549 223 49 23, tel. 602 576 467, email: elitaock.oswiecim@interia.pl

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia podczas XV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2021 w terminie 19.09.2021′ zatwierdzić zmianę w postaci odwołania Skrutinera A. Drąg a powołania D. Sasor.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia podczas XV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2021 w terminie 19.09.2021′ zatwierdzić zmianę w postaci odwołania Sędziego A. Telka – Kurczyńska a powołania T. Kurczyński.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić w składzie komisji Sędziowskiej D. Leszczyńską podczas Nosalowy International Dance Festival w dniu 6 Listopad 2021r.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia podczas XV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2021 w terminie 19.09.2021′ zatwierdzić zmianę w postaci odwołania Skrutinera Z. Wrzyszcz a powołania P. Łyczko.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić dodatkową kategorię 16-20 Open ST/LA podczas Nosalowy International Dance Festival w dniu 6 Listopad 2021r.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Ogólnopolski Festiwal Tańca „STARDANCE 2021 pod patronatem Wójta Gminy Skrzyszów” w dniu 17 Październik 2021r. organizowany przez Stardance Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 HG, 10-11 HGFE, 12-13 HGFE, 14-15FEDC, 16+ FEDCB, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowska (SG), A. Dominiak, D. Kurzeja, J. Kowalska, G. Skiba, S. Haczek, G. Kamiński, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr) 

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić opłatę Faktury Proforma Nr 2/09/2021/PRO z dnia 24-09-2021 na kwotę 15 227,40 PLN celem zakupu materiałów do zaciemnienia przeznaczonych na turnieje tańca.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju OTTT oraz Rekreacja Małopolska Royal Cup Wieliczka 2022 Otwarte Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego 2022 w dniach 19-20.03.2022′

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić fakturę FV 7/09/2021 dla BANAŚ, BOŚ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA JAWNA, ul. św. Teresy 12/2, 31-162 Kraków, NIP 6762568647 w wysokości 1605,15 za obsługę prawną związaną ze sprawami w KRS.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju VII Ogólnopolski Festiwal Tańca Latino Cup 2022o puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś w dniach 23-24.04.2022′

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić CeA Challenge Cup Uskrzydlone w dniu 23-24 Październik 2021r. organizowany przez Cor et Animus Fundacja i MDK DH Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: do 9 H, do 11 H, 10-11 HG, 12-15 HGFE, 16+F Pary: do 9 HG, 10-11 HGFE, 12-13 HGFED, 14-15HGFEDC, 16+ FEDCBA Senior: Pre Senior FC Open, S1 i S2 F F+E(3T)EDCB Open, S3 F F+E(3T)EDCBA Open oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowski (SG), A. Jabczyńska, A. Kowalska, I. Szczepanek, A. Wantuch, W. Jabczyński, P. Nawara, A. Orszulak, P. Włodarczyk, S. Sasor (skr), Z. Wrzyszcz (skr)

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić kolejnego Sędziego K. Buczma oraz dopisać kat. 8-9 H Solo Dance podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „STARDANCE 2021 w dniu 17 Październik 2021r. 

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia nominować do pracy w komisji sędziowskiej Mistrzostw Polski PTT 2021:Dariusz Wiewiórka, Janusz Biały.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić NOTĘ KSIĘGOWĄ ZG PTT nr 1SA/2021 z dnia 20.09.2021r. na kwotę 33407,50 zł. z tytułu składek za okres od I-VI 2021r.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas I i II bloku turnieju CeA Challenge Cup Uskrzydlone w dniu 23 Październik 2021r. zatwierdzić zmianę Sędziego Głównego z p. Andrzeja Gąsiorowskiego na p. Agnieszkę Gąsiorowską.

Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę terminu XVIII TTT O Puchar JM Rektora AGH z dnia 28.11.2021′ na 27.03.2022′

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić CeA Challenge Cup Jesienny w dniach 11-14 Listopad 2021r. organizowany przez Cor et Animus Fundacja w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: do 7H,G; do 9H,G,F; 8-9H,G; do 11H,G,F,Open; 10-11H,G,F,Open; 12-13H,G; 14-15H,G; 12-15H,G,F,Open; 16+F,E Pary: do 7H,G; do 9H,G; 8-9H,G,Open; 10-11H,G,F,E,Open;  12-13H,G,F,E,D,Open; 14-15H,G,F,E,D,C,Open; 16+F,E,D,C,B,A; 16-18F,E,D,C,B,Open; 19+F,E,D,C,B,Open; 25+E,C,Open, Pre-Senior F,C,Open; Senior 1 F,E,D,C,B,A,Open; Senior 2 F,E,D,C,B,A,Open; Senior 3 F,E,D,C,B,A,Open; Senior 4 E,C,Open oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: 11.11 czw: M. Heinze-Nawara, D. Fiszer, G. Kałmuczak, M. Nagórski, A. Orszulak, K. Trętowski, D. Dragan, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr) 12.11 pt: G. Kałmuczak, M. Czechowska, A. Filipczak, M. Zyznar-Wardzała, Ł. Wiśniewski, P. Łyczko (skr) 13.11 sb: A. Wantuch, G. Kałmuczak, A. Łukomski, M. Mierzwa, M. Parasiewicz, G. Rybicki, A. Gąsiorowska, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr) 14.11 nd: J. Kowalska, I. Szczepanek, A. Łukomski, M. Mierzwa, P. Nawara, M. Parasiewicz, A. Gąsiorowska, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr)

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić aktualizację danych członka wspierającego Studio Tańca KLASA Maciej Berger Tarnów. Nowe dane: Studio Tańca „KLASA” Dariusz Ćwik z siedzibą 33-100 Tarnów ul. Westerplatte 12/66 NIP 873 295 72 10 tel. 731 952 562, e-mail: klasatarnow@op.pl

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju XVI OTTT PLEŚNA 2022 w terminie 9.04.2022′.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju XXXI OTTT Klasa-Leliwa 2022 – I Memoriał Stanisława Macieja Bergera w terminie 15.10.2022′.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić zmianę sędziego  z A. Łukomski na J. Kowalska na turnieju CeA Challenge Cup Jesienny 13.11.2021 oraz wytypować sędziego reprezentanta OM Piotra Nawarę w dn. 12.11.2021.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju IV Ogólnopolski Festiwal Tańca LATIN DANCE SHOW 2022 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej  Krzysztofa Kaczmarskiego w terminie 18-19.06.2022′.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę terminu turnieju VII Ogólnopolski Festiwal Tańca Latino Cup 2022 o puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś z 23-24.04.2022′ na 14-15.05.2022′

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podpisać umowę z Wydziałem Sportu Miasta Krakowa na realizację zadania jakim jest organizacja XLVIII Pucharu prof. Mariana Wieczystego w dn. 10-12 grudnia 2021.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić opłatę Faktury nr 2/11/21 z dnia 25.11.2021 w wysokości 3819,20 zł.   administratorowi Okręgu Małopolskiego za wprowadzanie, edycję i korektę danych w CBD za rok 2020. 

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju XXXII Międzyklubowy Turniej Tańca Towarzyskiego O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ – Rekreacja Małopolska PTT w terminie 02.04.2022′.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju XXXII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego O WAWELSKIEGO SMOKA w terminie 03.04.2022′. 

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju o Pierścień Św. Kingi w terminie 18.12.2021′.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić TT o Pierścień Św. Kingi w dniu 18 Grudzień 2021r. organizowany przez SKT REGIS Bochnia w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja Pary: do 7 lat –brąz, 8-9 lat -brąz, srebro, 10-11 lat – brąz, srebro, 12-15 lat – brąz, srebro Duety: do 7 lat –brąz, 8-9 lat -brąz, srebro, 10-11 lat – brąz, srebro, 12-15 lat – brąz, srebro Solo: do 7 lat –brąz, 8-9 lat -brąz, srebro, 10-11 lat – brąz, srebro, 12-15 lat – srebro Premium Pary: do 9 lat kl. H,G 10-11 lat kl. H,G 12-13 lat kl. H,G 14-15 lat kl. H,G Solo: do 9 lat kl. H 10-11 lat kl. H,G 12-15 lat kl. H Pary: do 9 lat kl. F 10-11 lat F,E, 12-13 lat F, 14-15 lat kl. E, pow. 15 lat F,E,D,C oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan, M. Igielska, A. Gąsiorowska, M. Kordaszewska, I. Szczepanek, A. Ramiączek-Mika, J. Dziedziczak, A. Berkowicz, M. Czechowska-Gauden, Ł. Wiśniewski, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr)

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju eMotion Dance Festival w terminie 05-06.02.2022′.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zapłacić  Fakturę Vat nr FV/316/2021 na kwotę 1215,24 zł. za oczkowanie kotar stanowiących zaciemnienie na turnieje tańca w Okręgu Małopolskim.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić PRELIMINARZ XLVIII Międzynarodowego Turnieju Tańca Towarzyskiego O PUCHAR PROFESORA MARIANA WIECZYSTEGO w dniach 10-11-12.XII.2021 r. na łączną kwotę 243 564,83 zł.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Cracow Dance Festival w Krakowie w dniach 23-24 Kwiecień 2022r. organizowany przez Klub Sportowy M-Team w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9HGF Solo, Do 9HGF, 10-11HGF Solo, 10-11HGFE, 12-13HGFED, 12-15HGF Solo, 14-15HGFEDC, 16+ F Solo, 16+ FEDCBA, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie:  Sobota: J. Biały (SG), M. GARLICKA, A. GĄSIOROWSKA, S. KOBYLKIN, M. KOSATY, K. MAZUREK, J. OLESZCZYŃSKI, M. PAWELEC, D. RUSU, A. SUCHOCKI, M. ZAWIŚLAK, Niedziela: J. BIAŁY (SG), M. FIKSA – LA,M. GARLICKA – ST, A. GĄSIOROWSKA – ST, S. KOBYLKIN – ST, M. KOSATY – ST, J. OLESZCZYŃSKI – ST, M. PAWELEC – LA, D. RUSU – ST, E. SKOCZEŃ-CITKO – LA, P. STOKKEBROE – LA, A. SUCHOCKI – LA, S. SURKOV -LA, P. SZAJDA – ST, M. ZAWIŚLAK – LA, D. SASOR (skr), M. WOLAK (skr), Z. WRZYSZCZ (skr)

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Umowę o Dzieło dla Małgorzaty Igielskiej za zaprojektowanie i wykonanie dekoracji sali na turnieje tańca organizowane przez PTT OM, w tym krojenie i uszycie kotar w celu zaciemnienia sali z materiału powierzonego.Koszt Umowy o Dzieło wynosi netto 3440 zł, wynagrodzenie brutto  3981,00zł.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju Nosalowy International Dance Festival w terminie 29.10.2022′.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia opłacić fakturę FV 4/12/2021 dla BANAŚ, BOŚ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA JAWNA, ul. św. Teresy 12/2, 31-162 Kraków, NIP 6762568647 w wysokości 1826,55 za obsługę prawną związaną ze sprawami w KRS.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić eMotion Dance Festival Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 05-06 Luty 2022r. organizowany przez eMotion Dance Academy Oświęcim w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: do 7H; do 9 H,G; 8-9 H; do 11 H,G; 10-11 H,G; 12-13 G; 14-15 G; 12-15 H,G,F,E; 16+ F; Pary: 10-11 H,G,F,E,Open; 12-13 H,G,F,E,D,Open; 14-15 H,G,F,E,D,C,Open; 16+ F,E,D,C,B,Open; 16-18 E,D,C,B; 19+ D; Senior: Pre Senior F,C; Senior 1 E,Open; Senior 2 F,E,D,Open; Senior 3 F,E,C,Open; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Wiewiórka (SG), M. Dziedziczak, M. Sielicka-Różyńska, J. Ziomek, A. Dominiak, S. Grzybek, G. Rybicki, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr)

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0