Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić opłatę Rachunek nr 23/2021 z dnia 31.12.2021 w wysokości 1704,40 zł. administratorowi Okręgu Małopolskiego za wprowadzanie, edycję i korektę danych w CBD za rok 2021.

Za: 5  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju STARS FINAL – FINAŁ GWIAZD REKREACJA 2022 w terminie 19.02.2022′.

Za: 5  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju FESTIWAL STARS FINAL 2022 w terminie 20.02.2022.

Za: 5  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić CeA Challenge Cup Puchar w dniu 12-13 Marzec 2022r. organizowany przez Cor et Animus Fundacja w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: do 7H; do 9 H,G; 8-9 H; do 11 H,G; 10-11 H,G; 12-15 H,G,F,E; 16+ F,E; Pary: do 10-11 H,G,F,E,Open; 12-13 H,G,F,E,D,Open; 14-15 H,G,F,E,D,C,Open; 16+ F,E,D,C,B,A,Open; 16-18 E,D,C,B; Senior:Pre Senior F,E,C; Senior 1 F,E,D,B; Senior 2 F,E,D,C,B; Senior 3 F,E,D,C,B;; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota: D. Dragan, K. Fiszer, A. Telka-Kurczyńska, D. Ćwik, W. Jabczyński, S. Kobylkin, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr) Niedziela: W. Jabczyński, S. Kobylkin, D. Dragan, A. Orszulak, W. Wolinowski, T. Zoń, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr)

Za: 4  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić STARS FINAL – FINAŁ GWIAZD REKREACJA 2022 w dniu 19 Luty 2022r. organizowany przez STARSDANCE Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO – pary mieszane, pary dziewczynek (duety), soliści w grupach wiekowych do 7 lat; 8-9 lat; 10-11 lat; 12-13 lat 14-15 lat; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: M. Igielska, M. Czechowska, K. Baran, G. Skiba, Ł. Wiśniewski, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr)

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członka Wspierającego Akademia Tańca reprezentowanego przez Rafała Zarębę 31-875 Kraków, oś. Dywizjonu 303 64/16; NIP 683 141 42 04; www.naukatanca.com; tel. 500800464.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 14.07.2021r.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członka Wspierającego Pactum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanego przez Magdalenę Opalińską 30-329 Kraków, ul. Praska 47/2; NIP 676 260 24 33, KRS 0000917537 

Za: 4
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA „STARS FINAL- FINAŁ GWIAZD 2022 ”w dniu 20 Luty 2022r. organizowany przez STARDANCE Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9h, do 9h solo, 10-11h, 10-11h solo, do 11g, 12-13h, 12-13g, 12-13f, 12-13e, 10-11f, , 10-11e, 14-15f, 14-15e, 14-15h, 14-15d, 14-15c, pow. 16d,12-13 d, Pow.16f,Pow.16e, Pow.16c, Pow. 16b oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan, M. Pawelec, M. Gałek, P. Purchała, G. Skiba, G. Kamiński, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr)

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego pod Patronatem Burmistrza Miasta Chrzanowa w terminie 07.05.2022′.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać nagrody finansowe za osiągnięty wynik taneczny w roku 2021. 
Zuziański Aleksander – Dobranowska Dominika za miejsce I w MP 10T, 500zł (1000zł-dla pary)
Kalinka Franciszek – Srebrzyńska Maria za miejsce I w MP ST, 300zł (600zł-dla pary) 
Jaworek Tomasz – Tarnowska Jaworek Anna za miejsce I w MP ST, 300zł (600zł-dla pary)
Kowal Wojciech – Sajdak Emilia za miejsce I w MP 10T, 300zł (600zł-dla pary)
Serafin Maksymilian – Majerowska Weronika za miejsce II w MP ST, 250zł (500zł-dla pary) 
Kalinka Franciszek – Srebrzyńska Maria za miejsce II w MP LA, 250zł (500zł-dla pary)
Podraza Daniel – Podraza Patrycja za miejsce III w MP LA, 200zł (400zł-dla pary)
Skwarnicki Piotr – Lykhodit Anastasiia za miejsce III w MP 10T, 200zł (400zł-dla pary)
Serafin Maksymilian – Majerowska Weronika za miejsce III w MP 10T, 200zł (400zł-dla pary)
Powyższe nagrody dotyczą wyłącznie startów w Mistrzostwach Polski PTT w stylach Standard, Latin i kombinacji 10 tańców w roku 2021.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia na mocy uchwały ZG PTT nr 38/2015 opłacić czynsz za lokal wynajmowany na potrzeby biura Okręgu Małopolskiego PTT za lata 2021, 2022 na łączną kwotę 6000-, Kwota zostanie przelana na konto ZG PTT.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia  opłacić 50 % akredytacji za tancerzy Okręgu Małopolskiego PTT biorących  udział w turnieju 20.03.2022 Otwarte Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego w  Wieliczce.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić tekst jednolity „Procedury przyjmowania, zatwierdzania Turniejów Tańca Towarzyskiego PTT w Okręgu Małopolskim”, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Procedura przyjmowania, zatwierdzania turnieju w okręgu małopolskim 2022

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić odwołanie turnieju eMotion Dance Festival w dniu 05.02.2022′ oraz przenieść z dnia 05.02.2022′ na 06.02.2022′ następujące kategorie: do I bloku 12-13 H; 12-13 F; 14-15 H, do II bloku 10-11 H; 14-15 D ST; 14-15 D LA, do IV bloku 16+ F ST; 16+ F LA; 16+ F Solo ST; 16+ F Solo LA.

Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Fakturę VAT nr FA/162/02/2022/U z dnia 9.02.2022 za usługi księgowe w roku 2021 i bilans w 2021 r. w wysokości 5 460,00 zł.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zatwierdzić zmianę terminu XVIII Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar JM Rektora AGH z dnia 27.03.2022′ na 12.11.2022′.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić podczas Turnieju STARS FINAL – FINAŁ GWIAZD REKREACJA 2022 w dniu 19.02.2022’ Sędziego Głównego i Sędziego delegowanego przez ZOM PTT w osobie M. Igielska oraz podczas Turnieju OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA „STARS FINAL- FINAŁ GWIAZD 2022 ” w dniu 20.02.2022’ Sędziego Głównego w osobie D. Dragan i Sędziego delegowanego przez ZOM PTT M. Igielska.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę sędziego p. P. Purchała na p. A. Wantuch podczas Turnieju STARDANCE w dniu 20.02.2022’.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia dodać do drugiego bloku turnieju Stardance w Tarnowie w dn. 20.02.2022′ kategorię solo 10-11 klasa G.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXXII TTT O Krakowską Czapeczkę w dniu 02 Kwietnia 2022r. organizowany przez Centrum Tańca M.I., KTiTS Pląs, PTT OM, MFT Saltatio w kategoriach i klasach tanecznych: BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO – pary mieszane, pary dziewczynek (duety), soliści w grupach wiekowych do 7 lat; 8-9 lat; 10-11 lat; 12-13 lat 14-15 lat; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan, M. Czechowska-Gauden, K. Mróz, A. Filipczak, P. Nawara, M. Zyznar-Wardzała,  M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr)

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXXII OTTT O Wawelskiego Smoka w dniu 03 Kwietnia 2022r. organizowany przez Centrum Tańca M.I., KTiTS Pląs, PTT OM, MFT Saltatio w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9H,G solo, 10-11 HGFE i H solo, 12-13 HGFED, 12-15 FE solo, 14-15GFED, pow. 16FEDCB oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan, M. Heinze-Nawara, W. Wolinowski, M. Kiszteliński, E. Skoczeń-Citko, K. Fiszer, G. Kamiński, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr)

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić OTWARTE MISTRZOSTWA OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO PTT oraz III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO ROYAL CUP WIELICZKA 2022 w dniu 19-20 Marzec 2022r. organizowany przez Szkoła Tańca JUST DANCE Kamil Mróz w kategoriach i klasach tanecznych: Sobota: – REKREACJA: do 9 Brąz pary mieszane, do 9 Brąz duety, do 9 Brąz solo, do 9 Srebro pary mieszane, do 9 Srebro duety, do 9 Srebro solo, 10-11 Brąz pary mieszane, 10-11 Brąz solo, 10-11 Srebro pary mieszane, 10-11 Srebro solo, 12-15 Srebro pary mieszane, 12-15 Srebro solo.- PREMIUM: do 11 H SOLO, do 11 G SOLO, do 11 F SOLO, 12-15 F SOLO, do 9 H, do 9 G, 10-11 H, 10-11 G, 12-13 F, 12-13 E, 14-15 F, 14-15 E, 14-15 D ST/LA, 16+ E ST/LA, 16+ D ST/LA, 16+ C ST/LA, 16+ B ST/LA, 16+ A ST/LA. Niedziela: – PREMIUM: do 9 H SOLO, do 9 G SOLO, 12-15 H SOLO, 12-15 G SOLO, 12-15 E SOLO, 10-11 F, 10-11 E, 12-13 H, 12-13 G, 12-13 D ST/LA, 14-15 H, 14-15 G, 14-15 C ST/LA, 16+ F ST/LA – OTWARTE MISTRZOSTWA OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO; do 11 OPEN SOLO, 12-15 OPEN SOLO, 16+ OPEN SOLO, do 9 OPEN, 10-11 OPEN, 12-13 OPEN, 14-15 OPEN, 16-18 OPEN, 16-20 OPEN, 19+ OPEN, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan 2 dni, J. Biały nd, J. Oleszczyński 2 dni, M. Skawiński 2 dni, G. Rybicki 2 dni, E. Soczeń-Citko 2 dni, W. Wolinowski nd, G. Skiba sb, K. Drezno sb, Ł. Wiśniewski – rekreacja, M. Zyznar-Wardzała – rekreacja, M. Czechowska – rekreacja, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić podczas XXXII OTTT O Wawelskiego Smoka w dniu 03 Kwietnia 2022r dodatkową kategorię 10-11 G Solo Dance oraz Sędziego Głównego i Sędziego delegowanego przez ZOM PTT w osobie D. Dragan oraz odwołać Sędziego M. Kiszteliński a zatwierdzić K. Drezno. Podczas XXXII TTT O Krakowską Czapeczkę w dniu 02 Kwietnia 2022r odwołać Sędziego A. Filipczak a zatwierdzić M. Kaczmarczyk i Sędziego Głównego, Sędziego delegowanego przez ZOM PTT w osobie D. Dragan.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju PERFECT DANCE 2022 w Krakowie
w terminie 04.06.2022′.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę nazwy turnieju X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego pod Patronatem Burmistrza Miasta Chrzanowa na Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „LIBIĄŻ DANCE FESTIVAL” oraz lokalizację z Chrzanowa na Libiąż.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia wyznaczyć jako sędziego delegowanego z Okręgu Małopolskiego na turniej 12-13.03.2022 w Grajowie k/Wieliczki p. Adę Wantuch oraz sędziego głównego Dariusza Dragan.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia PTT o nadanie Członkostwa Honorowego p. Stanisławie Adzie Wantuch.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić aktualizację danych w CBD PTT Członka Wspierającego Studio Tańca Bawinek Kraków. Nowe dane: nazwa INFINITY reprezentowane przez Hanna Kolano i Michał Kolano z siedzibą w 22-400 Zamość ul. Powiatowa 6a adres kor. 30-619 Kraków ul. Turniejowa 73d/33 NIP 9222818527, tel. 730064297, e-mail: hannakolano@gmail.com.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać dofinansowanie w kwocie 1000zł z przeznaczeniem na opłacenie transmisji na żywo z Otwartych Mistrzostw Okręgu Małopolskiego organizowanych przez Just Dance Wieliczka w dniu 20.03.2022′

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą zmianę podczas turnieju CeA Challenge Cup Puchar w dniu 12.03.2022 – odwołanie Sędziego A. Telka-Kurczyńska a powołanie T. Kurczyński.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220310

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju eMotion Dance Festival I w Oświęcimiu w terminie 21.05.2022′.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220316

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju eMotion Dance Festival II Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim w Oświęcimiu w terminie 22.05.2022′.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220316

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju „STARS PREMIUM” w Tarnowie w terminie 02.05.2022′.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220322

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju eMotion Dance Festival III w Oświęcimiu w terminie 20.11.2022′.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220323

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju Cea Challenge Cup Uskrzydlone w Krakowie w terminie 22-23.10.2022′.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220323

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju CeA Challenge Cup Mikołajowy w Wieliczce w terminie 26-27.11.2022′.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220323

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić sprawozdanie z prac Zarządu PTT Okręg Małopolski za okres sprawozdawczy od 21.03.2021 do 08.03.2022.

Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220325

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2022 w dniu 09 Kwiecień 2022r. organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne „KLASA-Tarnów” oraz Gmina Pleśna w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9H Solo, Do 9H, Do 9G Solo, 10-11H Solo, 10-11H, 10-11G Solo, 10-11G, 10-11F, 12-13G, F, E, D, 12-15H Solo, 12-15G Solo, 12-15F Solo,  14-15G, F, E, D, C, 16+ F, E, D, C, B, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), A. Ramiączek-Mika, A. Telka-Kurczyńska, D. Ćwik, J. Fidurski, K. Mróz, G. Skiba, P. Włodarczyk, Z. Wrzyszcz (skr), D. Sasor (skr) 

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220325

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Skrutinera w osobie M. Błach podczas XVI OTTT Pleśna 2022 w dniu 09.04.2022′.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220328

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić opłatę NOTY KSIEGOWEJ  4/SA/21 z dnia 28.03.2022 na kwotę 8214,50 zł. z tytułu: obciążenie składek za okres VII-XII/2021  35% zgodnie z kalkulacją przychodów statutowych.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220328

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas OTTT O Wawelskiego Smoka w dniu 03.04.2022′ odwołać kategorie 10-11 E, 12-13 D ST/LA a w ich miejsce zatwierdzić 12-15 H Solo, 14-15 C ST/LA.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

dp20220329

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić do składu sędziowskiego K. Baran, M. Kaczmarczyk, M. Zyznar-Wardzała, J. Całka, B. Myśliwiec oraz dopisać w dniu 23.04.2022′ dodatkowe kategorie do 7 lat klasa H i G podczas Cracow Dance Festival w Krakowie.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220401

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas XVI OTTT PLEŚNA 2022 w dniu 09.04.2022′ odwołać kategorie do 9 G Solo i 10-11 G Solo a w ich miejsce zatwierdzić do 11 G Solo oraz 12-13 H. Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220402

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić STARDANCE PREMIUM w dniu 02 Maj 2022r. organizowany przez Stardance Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: Solo Dance do 9 lat H;G 10-11 H; G 12-15 G; F; E Pary 10-11 H;G;F;E 12-13 H;G;F;E;D 14-15 G;F;E;D 16+ F;E;D;C;B, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG) , A. Gąsiorowska, T. Kurczyński, A. Orszulak, D. Kurzeja, J. Kowalska, K. Drezno, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr) Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220404

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić opłatę faktury nr 6/04/2022/P w wysokości 1650,17 zł. za wykonanie lampek z logo Okręgu Małopolskiego PTT jako dekorację na turnieje tańca.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220405

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić CeA Challenge Cup Majówka w Krakowie w dniu 30.04-01.05 2022r. organizowany przez Cor et Animus Fundacja oraz MDK DH Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: do 9 H,G; do 11 F,Open; 10-11 H,G; 12-15 H,G,F,E,Open; 16+ F,E,Open; Pary: do 9 H,G; 10-11 H,G,F,E; 12-13 H,G,F,E,D; 14-15 H,G,F,E,D,C; 16+F,E,D,C,B,A; 16-18 E,D,C,Open; 19+ Open Senior: Pre Senior F,E,C,Open, Open Show; Senior 1 F,E,D,C,B,Open; Senior 2 F,E,D,C,B,Open, Open Show; Senior 3 F,E,D,C,B,Open, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota – G. Rybicki (SG) J. Kowalska, M. Gałek, G. Kałmuczak, K. Kulig, D. Kurzeja, J. Narajewski, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr), Niedziela – G. Rybicki (SG) J. Kowalska, M. Gałek, G. Kałmuczak, K. Kulig, D. Kurzeja, J. Narajewski, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr)

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220405

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić podczas Cracow Dance Festival w Krakowie dnia 23.04.2022′ dodatkowe kategorie do 9 lat klasa Brąz i Srebro (pary), 10-11 Brąz (pary) i odwołać do 7 lat klasa H, G. Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220507

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić fakturę FV 5/03/2022 dla BANAŚ, BOŚ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA JAWNA ul. św. Teresy 12/2, 31-162 Kraków, NIP 6762568647 w wysokości 1826,55 zł za obsługę prawną. Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220408

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „LIBIĄŻ DANCE FESTIVAL„ w dniu 07 Maj 2022r. organizowany przez Szkołę Tańca WIR Mysłowice w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 lat H Solo Dance,Do 9 lat H, 8-9 lat G Solo Dance, 10-11 lat H Solo Dance , Pow. 16 F Solo Dance, 10-11 F, 12-13 G,F,E , 12-15 H,G Solo Dance, 14-15 F,E,D POW. 16 F,E,D,C,B, Senior 2 F,D, Senior III + IV D, oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowski (SG), A. Wantuch, E. Skoczeń-Citko, M. Kiszteliński, G. Rybicki, K. Trętowski, W. Wolinowski, D. Endglert-Dudek (skr), P. Łyczko (skr).

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220410

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Sędziego Skrutinera p. Martę Błach na turniej „STARS PREMIUM” w Tarnowie w terminie 02.05.2022′.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220410

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zwołać w formie on-line na platformie ZOOM Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 14.05 sobota o godz. 14.30 I-szy termin, 15.00 II-gi termin.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego PTT,

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania przez osobę wyznaczoną przez OKR PTT.

3. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zebrania,

4. Wybór Komisji Walnego Zebrania,

5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania,

6. Zatwierdzenie porządku obrad,

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe – bilans za 2021 rok,

8. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ,

9. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,

10. Dyskusja nad sprawozdaniami,

11. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań

12. Program działań i plan finansowy na rok 2022,

13. Podjęcie uchwał i wolne wnioski,

14. Zakończenie Walnego Zebrania.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220420

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia odwołać Sędziego D. Kurzeja a w jego miejsce zatwierdzić D. Wiewiórka podczas turnieju „STARS PREMIUM” w Tarnowie w terminie 02.05.2022′.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220420

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dofinansowanie VII Freestyle Open Dance w kwocie 2500zł z przeznaczeniem na puchary i medale dla zawodników.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220420

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkowe kategorie 14-15 E i 14-15 C podczas turnieju „STARS PREMIUM” w Tarnowie w terminie 02.05.2022′.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220424

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić VII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2022 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś w dniu 14 Maj 2022r. organizowany przez Fundacja Latino – Klub Tańca Sportowego LATINO ŻABNO w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 H SOLO, 8-9 H, 10-11 H,G,E, 12-15 H,G SOLO, 12-13 H,G, 14-15 F,E,D,C Pow. 16 A oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowska (SG), T. Kurczyński, Ł. Pawlak, T. Reindl, J. Dziedziczak, A. Zaliński, D. Kurzeja, M. Parasiewicz, Z. Wrzyszcz (skr), D. Sasor (skr).

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220425

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić VII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2022 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś oraz Rekreacja Małopolska w dniu 15 Maj 2022r. organizowany przez Fundacja Latino – Klub Tańca Sportowego LATINO ŻABNO w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja: Do 9 Brąz Pary, Duety, Solo, Do 9 Srebro Pary, Solo, 10-11 Brąz Pary, Duety, Solo, 10-11 Srebro Pary, Solo, 12-15 BRĄZ Pary, Solo, 12-15 SREBRO Pary, Solo Sport: Do 11 H,G,F SOLO, 10-11 H,G,F 12-13 G,F,E,OPEN 12-15 F SOLO, 14-15 G,F, Pow. 16 F,E,D,C,B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowska (SG), M. Igielska, M. Heinze, T. Kurczyński, M. Parasiewicz, J. Dziedziczak, K. Mróz, G. Skiba, B. Myśliwiec, Ł. Wiśniewski, M. Zyznar-Wardzała, Z. Wrzyszcz (skr), D. Sasor (skr).

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220425

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkowe kategorie Senior II klasa E i Senior IV klasa F podczas OTTT „LIBIĄŻ DANCE FESTIVAL„ w dniu 07 Maj 2022r.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220427

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkową kategorię Senior II klasa C oraz powołać Sędziego A. Gąsiorowska w miejsce W. Wolinowskiego podczas OTTT „LIBIĄŻ DANCE FESTIVAL„ w dniu 07 Maj 2022r.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220428

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić turniej tańca towarzyskiego o nazwie: GPP PTT o Mistrzostwo Krakowa w dniu 28-29 Maj 2022r. organizowany przez Polskie Towarzystwo Taneczne, Polskie Towarzystwo Taneczne ZOM w kategoriach i klasach tanecznych: 28.05.2022 r. Premium: pow. 15 lat Klasa F, E, D, C, B; 14-15 F, D ; 12-13 G, F; 10-11 H, F 29.05.2022 r. Premium: 10-11 H solo, do 9 H solo, do 11 G solo, 12-15 H, G. Rekreacja Małopolska PTT Brąz; Srebro; Złoto – pary; duety; soliści w kategoriach do 7 lat; 8-9 lat; 10-11 lat; 12-13 lat; 14-15 lat. oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota: D. Dragan (SG), E. Skoczeń-Citko, M. Pawelec, P. Szajda, S. Rusu, M. Heinze-Nawara, M. Kiszteliński, G. Rybicki, Z. Wrzyszcz (skr), M. Kowalik (skr) Niedziela: D. Dragan (SG), K. Baran, J. Całka, M. Czechowska-Gauden, M. Kaczmarczyk, M. Zyznar-Wardzała, Z. Wrzyszcz (skr), M. Kowalik (skr).

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220428

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Sędziego M. Charchut oraz Skrutinera M. Błach a odwołać P. Łyczko podczas CeA Challenge Cup Majówka w Krakowie w dniach 30 Kwiecień i 01 Maj 2022r.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220429

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas VII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2022 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś w dniu 14 Maj 2022r. Wykreślenie kategorii 10-11 H,G, 12-13 G, 14-15 F, w ich miejsce dopisanie 12-15 E Solo, 16-18 C ST/LA, do 9 G Solo.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220506

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić eMotion Dance Festival II Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 21-22 Maj 2022r. organizowany przez eMotion Dance Academy Oświęcim w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: do 7 H; 8-9 H; do 9 H,G; 10-11 H,G,F; do 11 H; 12-13 G;14-15 G; 12-15 H,G,F,E; 16+ F,E; Pary: do 9 H; 10-11 H,G,F; 12-13 H,G,F,E,D; 14-15 H,G,F,E,D,C; 16-18 E,D,C,B,Open; 16+ F,E,D,C,B,A; 19+ D,Open; Senior: Pre Senior F,E,C; Senior 1 F,E,D,C,B; Senior 2 F,E,D; Senior 3 F,E,D; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota: A. Gąsiorowski (SG), S. Grzybek, S. Kobylkin, P. Nawara, R. Pawelec, J. Rybicki, M. Skawiński, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr) Niedziela: A. Gąsiorowski (SG), M. Heinze-Nawara, S. Grzybek, S. Kobylkin, R. Pawelec, J. Rybicki, M. Skawiński, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr).

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220506

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas VII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2022 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś w dniach 14-15 Maja 2022r. wykreślić Skrutinera D. Sasor, a zatwierdzić A. Drąg oraz M. Błach.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220507

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas VII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2022 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś w dniu 15 Maj 2022r. Wykreślić kategorię 12-13 Open ST/LA w jej miejsce zatwierdzić 12-13 D ST/LA.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220511

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas VII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2022 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś w dniu 14 Maj 2022r. Wykreślić kategorię pow 15 A ST/LA w jej miejsce zatwierdzić 16-18 B ST/LA.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220511

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić fakturę FV 5/05/2022 dla BANAŚ, BOŚ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA JAWNA ul. św. Teresy 12/2, 31-162 Kraków, NIP 6762568647 w wysokości 1494,45 zł za obsługę prawną.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220513

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas eMotion Dance Festival II Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 21-22 Maj 2022r w dniu 14 Maj 2022r. Wykreślić sędziego J. Rybicki w jego miejsce 21.05 zatwierdzić A. Wantuch i K. Drezno, 22.05 K. Trętowski oraz dopisać kat. Pre Senior B LA, Senior 1 A ST, Senior 2 C ST/LA.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220513

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju CeA Challenge Cup Letni Pod Honorowym Patronatem Stefana Kolawińskiego Burmistrza Miasta Bochni w terminie 02-03.07.2022′.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220513

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas VII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2022 w dniu 15 Maj 2022r. Zatwierdzić w bloku I Sędziego Głównego M.Igielska oraz wykreślić z komisji skrutacyjnej A. Drąg a dopisać M. Kowalik.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220513

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju STARDANCE – GOLDEN LEAGUE 2022/23 w terminie 01-02.10.2022′.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220513

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2023 o Puchar Burmistrza Marty Herduś w terminie 22-23.04.2023′. 23.04.2023r. Rekreacja Małopolska.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220520

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić podczas turnieju eMotion Dance Festival II Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim przeniesienie z niedzieli na sobotę kategorii +16 F Solo, +16 D, C, B, A oraz dopisać 14-15G i do 11 G Solo. Wykreślić sędziego M. Skawiński a w jego miejsce wpisać A. Gąsiorowska.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220520

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO KTT PERFECT DANCE KRAKÓW 2022 w dniu 04 Czerwiec 2022r. organizowany przez Klub Tańca Towarzyskiego PERFECT DANCE w kategoriach i klasach tanecznych: Solo Dance do 9 lat H; do 11 lat G; 10-11 H; G 12-15 H, G, F, E Pary 10-11 H, G, F 12-13 H, G, F, E 14-15 G, F, E, D, C 16+ F, E, D, C, B; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Wiewiórka (SG), A. Gąsiorowska, M. Igielska, J. Kowalska, P. Nawara, K. Mróz, G. Skiba, T. Kurczyński, P. Łyczko (skr), M. Kowalik (skr), M. Błach (skr)

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220521

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju STARDANCE – PREMIUM w terminie 18-19.02.2023′.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220523

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić preliminarz Turnieju Tanecznego O MISTRZOSTWO KRAKOWA w Tańcu Towarzyskim GRAND PRIX POLSKI oraz Ogólnopolskiego TTT i VI Finału Rekreacji Małopolskiej odbywającego się w dniach 28-29 maja 2022 roku.

PTT-Okręg-preliminarz-28-29.05.2022

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220525

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Skrutinera p. M.Błach podczas TT O MISTRZOSTWO KRAKOWA oraz VI Finału Rekreacji Małopolskiej odbywającego się w dniach 28-29 maja 2022 roku.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220526

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia odwołać sędziego J. Kowalska a zatwierdzić K. Mazurek podczas OTTT PERFECT DANCE KRAKÓW 2022 w dniu 04 Czerwiec 2022r.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220531

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić CeA Challenge Cup Letni Pod Honorowym Patronatem Stefana Kolawińskiego Burmistrza Miasta Bochni w dniu 02-03 Lipiec 2022r. organizowany przez Pactum Sp. z o.o. w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: do 11 H,G,F; 12-15 H,G,F,E; 16+ F,E; Pary: 10-11 H,G,E,Open; 12-13 H,G,F,E,D,Open; 14-15 H,G,F,E,D,C,Open; 16+F,E,D,C,B; 16-18 D,C,Open; 19+ Open; Senior:Pre Senior F,E,C,B,Open; Senior 1 F,E,D,C,B,A,Open; Senior 2 F,E,D,C,B,Open; Senior 3 F,E,D,C,B,A, Open; Senior 4 F,D,Open; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota: A. Gąsiorowska (SG), K. Buczma, S. Kobylkin, T. Kurczyński, K. Majewski, A. Orszulak, I. Sulewski, P. Włodarczyk,  P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr). Niedziela: A. Gąsiorowska (SG), K. Buczma, S. Kolkin, T. Kurczyński, K. Majewski, A. Orszulak, I. Sulewski, P. Włodarczyk,  P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr).

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220601

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić IV Ogólnopolski Festiwal Tańca LATIN DANCE SHOW 2022 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego w dniu 18 Czerwiec 2022r. organizowany przez Fundacja Latino- Klub Tańca Sportowego LATIN DANCE Dąbrowa Tarnowska w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 H, G, 10-11 H, G, 12-13 H, G, F, E KOMB, 14-15 H, G, F, E., 14-15 D, C, 12-13 D, 16-18 F, E, D, C, B, pow. 16 F, E SOLO, pow. 16 A oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: J. Oleszczyński, K. Buczma, A. Orszulak, M. Piwiński, W. Wolinowski, K. Mazurek, G. Rybicki, G. Skiba, Z. Wrzyszcz (skr), A. Drąg (skr)

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220607

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić IV Ogólnopolski Festiwal Tańca LATIN DANCE SHOW 2022 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego w dniu 19 Czerwiec 2022r. organizowany przez Fundacja Latino- Klub Tańca Sportowego LATIN DANCE Dąbrowa Tarnowska w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 H, G SOLO, Do 11 H, G, F, E solo, 12-15 H, G, F, E SOLO, 10-11 F, E, pow.16 F, E, D, C, B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: J. Oleszczyński, K. Buczma, A. Orszulak, G. Kamiński, J. Fidurski, K. Mazurek, G. Rybicki, G. Skiba, Z. Wrzyszcz (skr), A. Drąg (skr).

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220607

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić NOSALOWY INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL w dniu 29-30 Październik 2022r. organizowany przez KLUB SPORTOWY M-TEAM w kategoriach i klasach tanecznych: Sobota: DO 11 H,G,F, OPEN – SOLO, 12-15 H,G,F, OPEN – SOLO, DO 9 H,G, 10-11 H,G, 12-13 H,G, 14-15 H,G; Niedziela: 10-11 F,E, 12-13 F,E,D,OPEN, 14-15 F,E,D,C, OPEN, POW.15 F,E,D,C,B,A,OPEN, 16-18 OPEN,16-20 OPEN,SENIOR1 OPEN oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota: J. Biały, R. Butko, M. Garlicka-Sudoł, R. Hojsan, S. Kalinowski, A. Suchocki,  D. Górska-Jabłońska (skr), A. Bajda (skr),  Z. Wrzyszcz (skr). Niedziela: J. Biały, Lyn Marriner, Melia, Katusha Spasitel, Peter Stokkebroe, Sergey Surkov, R. Butko, M. Fiksa, M. Garlicka-Sudoł, R. Hojsan, S. Kalinowski, A. Mosejcuk, S. Rusu, A. Suchocki, Ł. Tomczak,  D. Górska-Jabłońska (skr), A. Bajda (skr),  Z. Wrzyszcz (skr).

Za: 7 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220607

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia partycypować w kosztach szkolenia okręgowego w dniu 06.06.2022′ dla par Okręgu Małopolskiego PTT przeznaczając kwotę do 2000zł.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220607

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następujące zmiany podczas OFT LATIN DANCE SHOW 2022. Odwołanie Skrutinera A. Drąg, dopisanie M. Kowalik, M. Błach w dniach 18 i 19.06 oraz dopisanie Sędziego K. Mróz w dniu 18.06.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220607

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Dariusza Wiewiórkę jako sędziego delegowanego przez Okręg Małopolski PTT oraz sędziego Głównego na OFT LATIN DANCE SHOW 2022 w dniach 18 i 19.06.2022.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220607

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić dodatkową kategorię do 9 H podczas OFT LATIN DANCE SHOW 2022. W dniu 19.06.2022r.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220615

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas OFT LATIN DANCE SHOW 2022. Zatwierdzić usunięcie z programu kategorie w których nie było zgłoszonych zawodników i skompensowanie turnieju do jednego dnia tj. 19.06 przenosząc kategorie: Do 9 H, 10-11 H, 12-13 F, 14-15 G, E, 12-13 D, 14-15 D LA, 14-15 C z soboty 18.06 na niedzielę 19.06.2022r.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220615

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę nazwy turnieju w dniach 02-03 Lipiec 2022r. z CeA Challenge Cup Letni Pod Honorowym Patronatem Stefana Kolawińskiego Burmistrza Miasta Bochni na CeA Challenge Cup Letni Pod Honorowym Patronatem Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity oraz Stefana Kolawińskiego Burmistrza Miasta Bochni i Starosty Bocheńskiego Adama Korty, wykreślić w dniu 2.07 kategorie 14-15H i 14-15G w ich miejsce wpisać 12-15 Solo Open ST/LA oraz Pre Senior A ST/LA, wykreślić skrutinera Piotra Łyczko a wpisać Dorotę Engler-Dudek.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220629

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia partycypować w kosztach szkolenia okręgowego w dniu 17.09.2022′ dla par Okręgu Małopolskiego PTT przeznaczając kwotę do 2800zł.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220820

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło w kwocie brutto 4000zł. Za wykonanie i administrowanie stronami internetowymi PTT OKRĘG MAŁOPOLSKI (ptt.krakow.pl) oraz TTT O PUCHAR MARIANA WIECZYSTEGO.

Za: 7 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220820

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Golden Leauge 2022/23 Rekreacja Małopolska w dniu 01Październik 2022r. organizowany przez Stardance Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO – pary mieszane, pary dziewczynek (duety), soliści w grupach wiekowych do 7 lat; 8-9 lat; 10-11 lat; oraz 12-13 lat Pary i Solo Srebro, 14-15 lat Solo Złoto oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: M. Igielska (SG), M. Czechowska, K. Baran, G. Skiba, Ł. Wiśniewski, P. Łyczko (skr), M. Błach (skr)

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220913

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Golden Leauge 2022/23 w dniu 02 Październik 2022r. organizowany przez Stardance Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: Solo Dance do 9 lat H 10-11 H;G 12-15 G;F;E Pary 10-11 H;G;F;E 12-13 H;F;E 14-15 G;F;E;D 16+ F;E;D;C;B oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: A. Gąsiorowska (SG), J. Oleszczyński, K. Buczma, S. Kobylkin, A. Orszulak, G. Skiba, S. Haczek, P. Łyczko (skr), M. Błach (skr).

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220913

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju XXXIII Turniej Tańca O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ oraz XXXIII Ogólnopolski TTT O WAWELSKIEGO SMOKA w terminie 25-26.03.2023′.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220914

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas NOSALOWY INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL wyrazić zgodę na odwołanie turnieju w dniu 29 Październik 2022r. Tym samym zatwierdzić następujący program w dniu 30 Październik 2022r. Do 9 H,G 10-11 H,G,F,E 12-13 H,G,F,E,D 14-15 H,G,F,E,D,C pow.15 F,E,D,C,B,A, 12-13 Open, 14-15 Open, 16-18 Open, 16-20 Open pow.19 Open, pow.30 Open, Do 11 Open – Solo, 12-15 Open – Solo.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220920

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXXI OTTT Klasa-Leliwa 2022 – I Memoriał Stanisława Macieja Bergera w dniu 15 Październik 2022r. organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne „KLASA-Tarnów” w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9H Solo, Do 9H, Do 9G, Do 11H Solo, Do 11G Solo, 10-11HGFE, 12-13HGFE, 12-13OPEN, 12-15HF Solo, 14-15FEDC, 16+FEDCB oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Heinze-Nawara, M. Kordaszewska, A. Berkowicz, D. Ćwik, S. Kobylkin, K. Kulig, A. Orszulak, A. Suchocki, A. Drąg (skr), Z. Wrzyszcz (skr), M. Błach (skr)

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220928

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia wyrazić zgodę na odwołanie turnieju Golden Leauge 2022/23 Rekreacja Małopolska w dniu 01 Październik 2022r. oraz następujących kategorii podczas Golden Leauge 2022/23 02 Październik 2022r : do 9 H, 12-13 H, 12-15 G Solo, 10-11 E. Tym samym postanawia zatwierdzić podczas Golden Leauge 2022/23 02 Październik 2022r. do 7 Brąz Solo, Duety, Pary, 8-9 Brąz Solo, Pary, 8-9 Srebro Solo, 10-11 Srebro Solo.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20220928

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju IV OTTT oraz Rekreacja Małopolska ROYAL CUP Wieliczka 2023 oraz IV OTTT ROYAL CUP Wieliczka 2023 w terminie 11-12.03.2023′.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221004

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju XVII OTTT Pleśna 2023 w terminie 01.04.2023′.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221006

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 23.01.2022r.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221009

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221009

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju XXV Turniej Tańca „O Pierścień Św. Kingi” w terminie 19.11.2022′.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221010

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia odwołać kategorię 12-15 H Solo w jej miejsce zatwierdzić 12-15 G Solo podczas XXXI OTTT Klasa-Leliwa 2022 – I Memoriał Stanisława Macieja Bergera w dniu 15 Październik 2022r.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221010

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą zmianę podczas Nosalowy International Dance Festival w dniu 30 Październik 2022r. odwołanie kategorii Senior I Open ST/LA w jej miejsce dodanie kategorii 10-11 Open ST/LA.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221019

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXV Turniej Tańca „ O Pierścień Św. Kingi „ w dniu 19 Listopad 2022r. organizowany przez SKT REGIS Bochnia w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja Pary do 7 lat –brąz,srebro, 8-9 lat -brąz, srebro, 10-11 lat brąz, srebro, 12-15 lat brąz, srebro Duety: do 9 -brąz, srebro, 10-11 brąz, srebro, 12-15 brąz, srebro Solo: do 9 lat –brąz, srebro, 10-11 lat – brąz, srebro, 12-15 lat – brąz, srebro Premium Solo : do11 lat kl. G 12-15 lat kl. H, pow 15 lat kl F Pary: do 9 lat kl. H,G 10-11 lat kl. H,G 12-13 lat kl. H,G 14-15 lat kl. H,G 10-11 lat F, 12-13 lat F,E, 14-15 lat D, 14-15 lat C pow. 15 lat F,E,D,C ; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Blok I – D. Dragan (SG), M. Igielska, K. Mróz, M. Zyznar-Wardzała, Ł. Wiśniewski, K. Baran, B. Myśliwiec Blok II – M. Igielska, K. Mróz, D. Dragan, M. Zyznar-Wardzał, Ł. Wiśniewski Blok III i IV – D. Dragan, M. Igielska, K. Mróz, G. Skiba, S. Haczek, A. Wantuch, B. Smarzyńska, M. Kowalik (skr), P. Łyczko (skr).

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221020

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić eMotion Dance Festival III Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 20 Listopad 2022r. organizowany przez eMotion Dance Academy Oświęcim w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: do 7 H, 8-9 H; 10-11 H; do 11 G, F; 12-15 H, G, F, E; 16+ F, E; Pary: 8-9 H, 10-11 G, F; 12-13 G, F, E, D; 14-15 F, E, D, C; 16+ F,E,D,C,B; Senior: Pre Senior F,E; Senior 1 F, E, D, C; Senior 2 F,E,D, C; Senior 3 F,E,D,C; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: W. Wolinowski (SG), M. Nagórski, P. Włodarczyk, J. Dziedziczak, G. Skiba, J. Kowalska, K. Mróz, A. Krawczyk, I. Szczepanek, P. Łyczko (skr), P. Łyczko (skr), M. Błach (skr).

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221025

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą zmianę podczas Nosalowy International Dance Festival w dniu 30 Październik 2022r. odwołanie Sędziego Szymon Kalinowski i Michał Skawiński a zatwierdzenie Paulina Glazik, Patryk Mierzwa, Joanna Kowalska.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221025

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę terminu turnieju VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2023 o Puchar Burmistrza Marty Herduś na 15-16.04.2023′.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221104

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO DANCE SHOW 2023 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego w terminie 13.05.2023′.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221104

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zapłacić Notę Księgową 3/SA/2022 z dnia 17.09.2022 za okres od I-VI.2022 na kwotę 26852,00 zł. na konto ZG PTT.

Za: 7 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221109

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju 27 Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu w terminie 18.03.2023′.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221110

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą zmianę podczas XXV Turniej Tańca „ O Pierścień Św. Kingi „ w dniu 19 Listopad 2022r. odwołanie Sędziego D. Dragan, zatwierdzenie M. Igielskiej jako Sędziego Głównego oraz zatwierdzenie Sędziów A. Gąsiorowski i A. Berkowicz.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221117

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą zmianę podczas eMotion Dance Festival III odwołanie Sędziego A. Krawczyk a powołanie S. Grzybek.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221117

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą zmianę podczas eMotion Dance Festival III odwołanie kat 10-11 G a zatwierdzenie 10-11 H.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221118

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić następującą zmianę podczas XXV Turniej Tańca „ O Pierścień Św. Kingi „ w dniu 19 Listopad 2022r. odwołanie Sędziego A. Gąsiorowski, zatwierdzenie A. Smoroń.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221119

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić Fakturę nr 121/2022 z dnia 20.11.2022 w wysokości 3819,20 zł. dla Administratora CBD p. Dariusza Dragana.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221121

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić 27 OTTT o Puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu w dniu 18 Marzec 2023r. organizowany przez MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu i KTT AXIS Nowy Sącz w kategoriach i klasach tanecznych: Solo: do 11 H,G, F; 12-15 G, F,; Pary: 10-11 H,G, F; 12-13 G, F, E; 14-15 E, D, C; 16+ F,E,D,C,B; oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), M. Igielska, B. Smarzyńska, A. Gąsiorowski, A. Berkowicz, J. Dziedziczak, S. Kobylkin, A. Drąg (skr), Z. Wrzyszcz.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221124

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju Cracow Dance Festival w terminie 22-23.04.2023′.

Za: 6 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221124

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Preliminarz XLIX Turnieju Tańca O Puchar Prof. Mariana Wieczystego w dniach 9-10-11.12.2022 r. na łączną kwotę 229 558,46 zł.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221204

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia opłacić wykonanie nowej płyty nagrobnej na grobie prof. Mariana Wieczystego w kwocie 1520 zł. faktura numer 40/22.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221206

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić Cracow Dance Festival w dniu 22-23 Kwiecień 2023r. organizowany przez KS M-Team Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: Sobota – Solo: do 11 H,G; Pary: do 9 H,G 10-11 H,G, F,E; 12-13 H,G, F, E, D; 14-15 H,G,F, E, D, C; 16+ F, E, D, C, B, A; Niedziela – Solo: do 11 F, Open 12-15 H, G, F, Open; 16+ Open Pary: 8-9 Open oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: Sobota: J. Biały, R. Butko, M. Garlicka, R. Hojsan, S. Kalinowski, N. Piecewicz, P. Purchała, S. Rusu, M. Skawiński, E. Skoczeń-Citko, P. Nawara, D. Sasor (skr), Z. Wrzyszcz (skr) Niedziela: J. Biały, R. Butko, M. Garlicka, S. Kalinowski, W. Kiszka, P. Purchała, S. Rusu, Ł. Tomczak, M. Fiksa, R. Hojsan, A. Mosejcuk, N. Piecewicz, M. Skawiński, E. Skoczeń-Citko, I. Sulewski, D. Sasor (skr), Z. Wrzyszcz (skr).

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221220

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zmianę terminu turnieju w Dąbrowie Tarnowskiej z 13 maja 2023 na 30 kwietnia 2023.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221230

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć Członka Wspierającego AJ Artur Koza (AJ) z siedzibą 32-043 Skała ul. Jana Sobieskiego 19, NIP 6791526568, tel: 883775756.

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221230

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić zgłoszenie turnieju CeA Challenge Cup Bal w terminie 28.01.2023′.

Za: 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

dp20221230